Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу»

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу»

Сторінка1/3
  1   2   3
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

________В.С. Мірошниченко

наказ № 2 від 04.01.2011 року
ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ № 1-ОП
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ

З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УЧНІВ
1. Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках тощо.

2. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах.

3. Вимоги пожежної безпеки в школі. Знайомство з правилами пожежної безпеки для закладів, установ, організацій і підприємств системи освіти України.

4. Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

5. Безпека дорожнього руху. Поведінка на вулиці, знайомство з правилами дорожнього руху.

6. Побутовий травматизм. Попередження та дії у разі нещасних випадків у побуті.

7. Перша (долікарська) медична допомога у разі нещасних випадків, надзвичайних подій тощо.
І. Загальні відомості про навчальний заклад, його структуру (кабінети, лабораторії, майстерні, спортзали тощо). Види та джерела небезпеки в навчальних приміщеннях, на спортивних майданчиках тощо

Інструкція з безпеки життєдіяльності розроблена відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563.

Загальні відомості про навчальний заклад (де знаходиться навчальний заклад, адреса ЗНЗ, кількість поверхів, кількість навчальних кабінетів, профілі навчання у закладі): 87534, Маріуполь, пр.. Будівельників, 28а, телефон 374920, 4 поверхи, 13 навчальних кабінетів (серед них кабінет інформатики), їдальня, актова зала, медичний кабінет, тренажерний зал.

У навчальному закладі для учасників навчально-виховного процесу встановлений п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Час початку і закінчення занять встановлюється у відповідності з навчальним розкладом уроків і затверджується директором. Початок навчально-виховного процесу починається о 8:00 годині, з підняття державного прапору та відбиття склянки. Усі учні повинні приходити за 15 хвилин до початку навчально-виховного процесу.

Обов'язковим у роботі з охорони праці у ліцеї є навчання та інструктування про безпечні методи праці та навчання учнів. Проведення інструктажів та перевірка знань з питань техніки безпеки (охорони праці) здійснюється у межах навчальної програми і оформляється відповідно у журналі інструктажу. Перед початком навчальних занять один раз на рік, з ліцеїстами проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності та фіксується у класних журналах. Учні, які інструктуються, розписуються в журналі, починаючи з 1-го курсу. Виконання вимог правил з техніки безпеки ліцеїстами є обов'язковим у роботі, спрямованій на організацію безпечних та здорових умов праці учнів, під час проведення занять у навчальних кабінетах, тренажерному залі (знаходиться на ІV поверсі, біля кабінету інформатики), інформатики (знаходиться на ІV поверсі, біля тренажерного залу), .Усі кабінети підвищеного ризику, спортивний майданчик є об'єктами небезпеки, тому необхідно дотримуватися Правил безпеки під час роботи та бути одягненим у відповідний одяг.

Відповідно до графіка територіальних медичних об'єднань у навчальному закладі проводяться щорічні поглиблені огляди ліцеїстів.

Для підлітків віком 16—17 років встановлені такі граничні норми переміщення та підіймання вручну важких речей: для юнаків — 12,6 кг.
II. Загальні правила поведінки під час навчально-виховного процесу. Обставини та причини найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу в ліцеї ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні правил. Основні види життєдіяльності в ліцеї — це праця, навчання, гра, творчість. Під час знаходження в навчальному закладі потрібно усвідомлювати наслідки своїх дій, щоб не створити небезпечну ситуацію, виробивши відчуття особистої безпеки та безпеки оточуючих; розуміти те, що безпека, перш за все, залежить від кожної людини, її ставлення до навколишнього середовища та інших людей. У процесі навчання ліцеїсти оволодівають морськими професіями, їх залучають до суспільно корисної, продуктивної праці.

Усі учасники навчально-виховного процесу при зарахуванні до ліцею і в процесі здобуття освіти проходять інструктаж (навчання) з питань безпеки життєдіяльності, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, правильних дій при виникненні надзвичайної ситуації, правил дорожнього руху.

Учні ліцею зобов'язані:

• виконувати вимоги з безпеки життєдіяльності, передбачені відповідними правилами та інструкціями, дотримуватися дисципліни, навчатися сумлінно;

• берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, бережливо ставитися до майна ліцею;

• сумлінно дотримуватись правил особистої гігієни і санітарних норм на місці праці;

• виконувати лише ту роботу, яку доручив учитель, майстер ВН;

• не входити до навчального кабінету без дозволу вчителя;

• не підходити до відкритих вікон, починаючи з II поверху;

• не бігати в аудиторіях, коридорах ліцею під час навчально-виховного процесу;

• не допускати грубощів, образ, застосування протиправних дій у вирішенні конфліктних ситуацій до оточуючих;

• не приносити до ліцею небезпечні предмети (ріжучі, колючі, вибухові, вогненебезпечні предмети, газові балончики, петарди та інше);

• не палити;

• під час проведення уроків не покидати навчальний кабінет;

• не виносити з ліцею матеріальні цінності;

• співпрацювати з адміністрацією щодо створення безпечних умов для навчання (повідомляти про всі недоліки, які можуть призвести до небезпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу.
Як приймати відповідальні рішення?

Завжди намагатися діяти під час навчально-виховного процесу так, щоб це не викликало неприємних почуттів у вас та інших людей:

• перш ніж щось зробити чи сказати, оцінити наслідки своєї поведінки за допомогою почуттів;

• для цього уявити, як розвиватимуться події і які виникнуть почуття у вас і оточуючих (вчителів, адміністрації навчального закладу, учнів);

• якщо ці почуття неприємні, такий варіант поведінки неприйнятний, виберіть інший;

• якщо ці почуття приємні, цей варіант прийнятний.

Обставинами та причинами найбільш характерних нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах за останні роки є:

• травмування внаслідок протиправних дій інших осіб (бійки між учнями під час перерв у коридорах, на вулиці;

• невиконання учнями, вихованцями правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в спортивному залі та на майданчику;

• невиконання ліцеїстами вимог інструкцій з безпеки життєдіяльності (біг по коридорах під час перерв, дитячі пустощі під час прийому їжі в їдальні).

Виконання вимог інструкцій, нормативних актів з безпеки життєдіяльності, правил безпечної роботи під час навчально-виховного процесу, співпраця з адміністрацією ліцею щодо створення безпечних умов для навчання є запорукою безпеки вас і оточуючих.
III. Вимоги пожежної безпеки в ліцеї. Знайомство з Правилами пожежної безпеки для закладів, установ організацій і підприємств системи освіти України. Правила поведінки під час пожежі в ліцеї.

Інструкція визначає організаційні і технічні заходи з пожежної профілактики з метою недопущення розповсюдження пожежі на випадок її виникнення. Кожен учень навчального закладу зобов'язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а при виникненні пожежі, заспокоївшись, виконувати вимоги інструкції та вказівки дорослих щодо виходу у небезпечне місце від вогню. У приміщеннях та на території ліцею забороняється палити і розкидати запалені сірники, застосовувати в приміщеннях відкритий вогонь (паяльні лампи, факели тощо). На території не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття, відходів, пакувальних матеріалів.

Постійно утримувати робоче місце в чистоті. Використовувати пожежні рукавиці, пожежний інвентар та інструменти тільки за призначенням. Не використовувати у приміщеннях електрокип'ятильники, чайники та інше (окрім місць, спеціально відведених і обладнаних для цього), не залишати без нагляду ввімкнені в електромережу комп'ютери, радіоприймачі тощо.

Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

• використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

• залишати під напругою електричні проводи і кабелі з неізольованими кінцями;

• переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке знаходиться під напругою;

• залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

• користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

• зав'язувати і скручувати електропроводи;

• застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.

Забороняється самостійно усувати несправності електромережі і електрообладнання.

Черговим учням після закінчення навчально-виховного процесу зачинити вікна, відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком чергового освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

Оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, і тільки після цього замкнути двері. У разі виявлення порушень доповісти черговому майстру ВН, директору ліцею або працівнику, який його заміщує.

Кожен учасник навчально-виховного процесу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний: негайно повідомити про це за телефоном 101 до пожежної частини (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також своє прізвище); задіяти систему сповіщення людей про пожежу; почувши сигнал сповіщення про пожежу, розпочати евакуацію під керівництвом дорослих з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації. Забороняється використовувати пожежний інвентар та обладнання для потреб, не пов'язаних із пожежегасінням.

Правила поведінки під час пожежі в навчальному закладі у випадку, коли поруч з ліцеїстом нема дорослої людини:

1. Пожежа у групі, приміщенні навчального закладу, в якому ти знаходишся:

• якщо можеш вийти з класу через двері, рятуйся сам і допоможи іншим людям;

• якщо вихід перекрито вогнем, але ти знаходишся не вище другого поверху або поряд є дерево чи пожежна драбина, вибирайся з класу через вікно;

• під час пожежі не можна ховатися в глухі кути, під парти, шафи, у коморі тощо;

• захищай органи дихання і закрий щілини під дверима (краще вологими ганчірками);

• подавай сигнали рятувальникам.

2. Пожежа в коридорі навчального закладу:

• перш ніж визирнути в коридор, торкнися тильною стороною долоні ручки вхідних дверей. Якщо вона гаряча, не відчиняй, там пожежа;

• якщо ручка дверей холодна, визирни в коридор. Якщо там вогонь або багато диму, зачини двері;

• якщо диму небагато, але він йде знизу, це означає, що пожежа на нижніх поверхах. Не спускайся вниз, зайди в групу, зачини двері, чекай на допомогу рятувальників;

• якщо неможливо залишити приміщення і в тебе є мобільний зв'язок, зателефонуй за номером 101, щоб повідомити про себе. Зачинися у приміщенні з виходом до вікна;

• якщо пожежа сталася вище поверхом, попередньо захистивши органи дихання, спускайся вниз сходами.

IV. Радіаційна безпека, дії у разі надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

Можливі надзвичайні ситуації та висновки з оцінки обстановки, яка може скластися в разі їх виникнення.

У місцевості ДУ з обліком фізико-географічних особливостей, аналізом довголітніх спостережень за епідеміологічною, метеорологічною обстановкою, наявністю потенціальне небезпечних для населення підприємств та споруд різного характеру поблизу ДУ можливі виникнення таких надзвичайних ситуацій:

• радіоактивне забруднення та зараження місцевості в разі аварії на ЧАЕС;

• зараження сильнодіючими отруйними речовинами при виникненні аварії на хімічно-небезпечному об'єкті Молокозавод з викидом аміаку (хлору та ін.), розташованому приблизно в 1 км.

• пожежі на об'єктах народного господарства або в ДУ;

• затоплення при інтенсивному таненні снігу у весняний період та паводковому розливі річок;

• стихійні лиха, що спричиняються явищами природи (снігові бурі, смерчі, урагани та ін.).

Про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій радіоактивного, хімічного, бактеріологічного зараження, катастрофічного затоплення та інших видів небезпеки ДУ отримає сповіщання від місцевого штабу ЦО по радіо, телебаченню, пресу.

При аварії на атомній електричній станції:

1. Отримавши повідомлення штабу ЦО про аварію на АЕС, необхідно:

• оповістити працівників і дітей про аварію та можливе забруднення місцевості і поставити завдання із захисту дітей від ураження (відповідальний — начальник управління освіти міської ради);

• укрити дітей в ЗС, за відсутності ЗС або неможливості їх зайняти укрити в приміщенні та провести додатково його герметизацію (затулити вікна, двері, горища, заклеїти в них щілини (відповідальні — майстри ВН);

• організувати та провести йодопрофілактику (відповідальна — медсестра);

• прогнозувати радіаційну обстановку за даними місцевого штабу ЦО (відповідальний — директор);

• ввести режим радіаційного захисту (відповідальний — директор);

• провести додатково герметизацію харчових продуктів, питної води (відповідальний — зав. їдальні);

• організувати евакуацію працівників і членів їх сімей згідно з вказівками штабу ЦО (відповідальний — директор).

При аварії на підприємстві з викидом СПОР:

1. Отримавши повідомлення штабу ЦО про аварію на хімічно-небезпечному об'єкті з викидом аміаку (хлору та ін.) та небезпеку хімічного зараження, необхідно:

• негайно оповістити працівників та вивести дітей із зони зараження в безпечне місце (відповідальний — директор);

• укрити дітей у приміщенні в разі неможливості негайно вийти із зони зараження, провести додатково герметизацію приміщення (відповідальні — майстри ВН);

• провести додатково герметизацію харчових продуктів, питної води (відповідальний — зав. їдальні);

• евакуювати дітей у безпечне місце після проходження першої хмари забрудненого повітря, якщо евакуація не проведена до її проходження (відповідальні — майстри ВН);

• виявити уражених дітей та надати їм медичну допомогу; у разі необхідності направити до лікарні (відповідальна — медсестра);

• доповісти начальнику управління освіти міської ради про стан справ (відповідальний — директор).

При забрудненні ртуттю, її парами:

• негайно повідомити штаб району (міста) та санепідемстанцію (відповідальний — директор);

• вивести дітей із забрудненої території та виключити доступ до неї (відповідальний — директор);

• зробити механічне вилучення ртуті (зібрати вакуумною відсоскою) (відповідальна — медсестра);

• організувати демеркурізацію та санітарний контроль за її проведенням — утримання парів ртуті в повороті, приміщення після демеркурізації не більш 0,0003 мг/м3 (відповідальний — директор);

• зробити двічі контроль з інтервалом 7 днів за утриманням парів ртуті (відповідальна — медсестра);

• доповісти начальнику управління освіти міської ради про стан (відповідальний – директор ).

При загрозі виникнення затоплення (катастрофічного затоплення):

1. Отримавши повідомлення про загрозу затоплення від штабу ЦО необхідно:

• зібрати працівників, довести до них обстановку та поставити завдання відповідно до розпорядження штабу ЦО;

• видати попереднє розпорядження щодо організації усіх видів забезпечення можливих дій;

• погодити з місцевим штабом ЦО послідовність та порядок евакуації із зони затоплення;

• зосередити на верхніх поверхах м'який інвентар та наочне приладдя;

• відключити електрику, газ, воду;

• евакуювати працівників і членів їх сімей.
При снігових бурях, ураганах, смерчах та інших стихійних лихах:

1. Отримавши повідомлення про загрозу снігових бурях, ураганах, смерчах та інших стихійних лихах від штабу ЦО необхідно:

• зібрати працівників, довести до них обстановку та поставити завдання відповідно до розпорядження місцевого штабу ЦО;

• організувати герметизацію приміщення;

• організувати укріплення окремих елементів будинку;

• підготувати засоби аварійного освітлення;

• створити запас питної води, продуктів харчування;

• під час бурі або інших стихійних лих заборонити вихід із приміщення.

При виникненні надзвичайних ситуацій епідемічного характеру:

1. У разі виникнення і розповсюдження групових та масових інфекційних захворювань необхідно:

• забезпечити виконання заходів та рекомендацій органів охорони здоров'я з профілактики попередження інфекційних захворювань (відповідальні — директор, медсестра);

• посилити контроль за дотриманням гігієни та протиепідемічного режиму у групах, за станом здоров'я дітей з метою активного виявлення захворювань (відповідальна — медсестра);

• у разі захворювання дитини або працівника негайно ізолювати його та організувати обстеження (відповідальна — медсестра);

• забезпечити захист продуктів харчування та питної води від зараження;

• організувати лабораторну перевірку питної води та продуктів харчування;

• щоденно проводити дезинфікування приміщень, звернути особливу увагу на об'єкти побуту (відповідальна — медсестра);

• посилити контроль за регулярним профілактичним обстеженням працівників їдальні та буфету (зав. їдальні);

• щоденно доповідати начальнику міського управління освіти про захворюваність (відповідальна — медсестра):

• доповісти начальнику міського управління освіти про захворюваність у закладі освіти (відповідальний — директор).

Директором штабу ЦО України встановлено чотири ступені готовності ЦО: повсякденний, підвищений, воєнна загроза і повний.

Введення ступенів готовності ЦО в залежності від обставин може здійснюватись послідовно або відразу вищий, минаючи проміжні.

При повсякденній готовності ЦО здійснюється і організується поточне і перспективне планування, організується і забезпечується виконання заходів повсякденного режиму роботи.

Отримавши розпорядження від начальника міського управління освіти про перевід ЦО у вищий ступінь готовності, необхідно:

• зібрати працівників закладу освіти, довести до них обстановку і поставити завдання згідно з отриманим розпорядженням;

• ввести цілодобове чергування працівників закладу освіти;

• уточнити заходи на готовність ЦО — воєнна загроза;

• привести в готовність захисні споруди;

• організувати прискорене введення в експлуатацію захисних споруд, які будуються за планом поточного року;

• отримати протигази, індивідуальні протихімічні пакети, медичні аптечки на пункті видачі та зосередити їх у коморі;

• провести підготовчі заходи із введення режиму світломаскування;

• провести профілактичні заходи протипожежного захисту;

• доповісти вищому штабу ЦО про виконані заходи.

При готовності ЦО воєнна загроза:

• довести до працівників обстановку і поставити завдання згідно з отриманим розпорядженням;

• перевести керівний склад закладу освіти на цілодобовий режим роботи;

• уточнити заходи на повну готовність ЦО;

• організувати виготовлення ВМП на 100 відсотків дітей і працівників;

• привести в готовність усі захисні споруди, підвали та інші заглиблені приміщення;

• доповісти вищому штабу ЦО про виконані заходи.

При повній готовності ПО:

• довести до працівників обстановку і поставити завдання про виконання заходів з переведення в повну готовність ЦО;

• видати дітям і працівникам засоби індивідуального захисту;

• організувати будівництво найпростішого укриття на учнів, працівників (за потреби);

• уточнити заходи з евакуації;

• провести заходи із забезпечення світломаскування;

• доповісти вищому штабу ЦО про виконані заходи.

Додатки: 1. Схема (план) поверхів зі схемою евакуації з будинку в разі пожежі.

2. Схема евакуації в безпечну зону в разі аварії на хімічно-небезпечному підприємстві.

Правила безпечної поведінки під час землетрусу:

• до значних руйнувань призводять землетруси силою більше 5 балів;

• під час землетрусу намагатися вийти з будинку, перебуваючи на 1—2 поверхах;

• у приміщенні ховатися в проймах внутрішніх дверей, в арках капітальних стін. Не залишатися в наріжних кімнатах;

• на відкритому місці триматися на безпечній відстані від ліній електропередач, великих будівель, мостів.

Як діяти, опинившись під завалом у зруйнованому будинку:

• покликати на допомогу;

• якщо хтось відгукнувся, повідомити місце перебування і що сталося;

• спокійно чекати, поки розберуть завал;

• якщо ніхто не чує, спробувати вивільнити руки і ноги;

• роздивитись, якими предметами завалений;

• якщо вони не надто важкі, обережно розбирати завал. Намагатися не зачепити те, на чому все тримається;

• якщо не видно, чим завалений, або предмети, які на вас впали, дуже важкі, терпляче кликати на допомогу кілька годин;

• якщо ніхто не чує, все-таки спробувати розібрати завал;

• звільнившись, оглянути себе. Якщо необхідно, надати собі першу допомогу: зупинити кровотечу, зафіксувати зламану кінцівку;

• якщо не зможете вибратися з будинку, намагайтеся сповістити про себе (якщо є можливість, скористайтеся телефоном мобільного зв'язку, стукайте по трубах опалення, голосно кличте на допомогу);

• очікуючи допомоги, намагайтеся уникнути переохолодження: постеліть щось на підлогу, ляжте на бік, підклавши під себе руку, коліна підтягніть до грудей.

Як урятуватися під час пожежі у лісі (степу):

• відчувши сильний запах диму або побачивши вогонь, перш за все визначте напрям вітру;

• якщо вітер дме у напрямку пожежі, не лякайтеся, йдіть проти вітру;

• якщо в лісі горить тільки приґрунтовий покрив (листя, хвоя, трава), це означає, що пожежа — низова, її фронт можна швидко перебігти, рухаючись проти вітру і захищаючи органи дихання верхнім одягом;

• якщо в лісі горять дерева або в степу висока трава, це означає, що виникла дуже небезпечна верхова пожежа;

• якщо поблизу є водойма, за змогою перечекайте у воді, поки пройде фронт вогню, захищайте органи дихання вологим одягом;

• якщо поблизу немає водойми, рухайтеся перпендикулярно до напряму вітру.

Правила поведінки на підтопленій території:

• якщо повінь застала вдома, вимкніть електрику та газ, перенесіть необхідні речі на верхні поверхи, на горище, взуйте гумові чоботи, одягніть куртку. Візьміть запас води і продуктів харчування;

• якщо немає можливості вибратися з будинку і пройти до пункту евакуації або на підвищене місце, перейдіть на верхній поверх або горище і кличте на допомогу;

• якщо вода застала в лісі або в полі, знайдіть предмет, який допоможе утриматися на воді, вийдіть на підвищене місце або залізьте на дерево і кличте на допомогу.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідка про стан охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним...

Щорічного видання з питань охорони праці
Про перевірку стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності на уроках фізвиховання

Наказ
Департаменту освіти І науки Вінницької обласної державної адміністрації «Про організацію безпечної життєдіяльності учасників навчально-виховного...

Затверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...

12.Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті у кабінеті хімії
Закон України Про освіту, Про загальну середню освіту, Державний стандарт базової І повної середньої освіти 2011р. Типові правила...

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного...
...

Нака з «06» листопада 2015 р м. Луцьк №578-04-34 Про затвердження екзаменаційних
Згідно з «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положенням про порядок створення та організацію...

Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителів та працівників школи

Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять в шкільних майстернях

Рубіжанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1
На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка