Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інформаційний бюлетень №11 від 05. 11. 12

Інформаційний бюлетень №11 від 05. 11. 12


powerpluswatermarkobject3


ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 11 ВІД 05.11.12

ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

з/п

Назва проекту,

назва організації, місце проведення, дата проведення

Кінцеві строки подачі документів

Опис

К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї


1

Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012

с 18 по 27 декабря 2012 г. на сайте www.sworld.com.ua

12 декабря 2012

Секции конференции: Транспорт, экономика, технические науки, педагогика, психология и социология, менеджмент и маркетинг, юридические и политические науки, физика и математика, философия и филология, химия, биология, геология, сельское хозяйство, история, география, медицина, ветеринария и фармацевтика, искусствоведение, архитектура и строительство, физическое воспитание и спорт, туризм и рекреация.

Полная информация о конференции (Сборник научных трудов) в буклете. Скачать можно: http://www.sworld.com.ua/files/info_ru.doc

Подробная информация на сайте: www.sworld.com.ua


2

«Передовые научные исследования и разработки, как неотъемлемая часть современной жизни» проходит постоянно на сайте www.sworld.com.ua.
Секции конференции: Транспорт, экономика, технические науки, педагогика, психология и социология, менеджмент и маркетинг, юридические и политические науки, физика и математика, философия и филология, химия, биология , геология, сельское хозяйство, история, география, медицина, ветеринария и фармацевтика, искусствоведение, архитектура и строительство, физическое воспитание и спорт, туризм и рекреация.

Полная информация о конгрессе (Авторская Монография) в буклете. Скачать можно: http://www.sworld.com.ua/files/info_congr.pdf

Подробная информация на сайте: www.sworld.com.ua3

"Місто вчора, сьогодні, завтра: пам'ять в урбаністичному просторі"

19-20 листопада 2012 р., Київ, Великий конференц-зал Національної академії наук України
вул. Володимирська, 55, 2-й поверх


19 та 20 листопада 2012


Секції:

Секція 1: Культурно-історична спадщина і місто: консервація чи оновлення?

Секція 2: Пам’ятники та місця пам’яті у місті: ідеологічна пропаганда, комерційна принада чи інструмент націєтворення?

Секція 3: Реновація міста та соціальна реакція: від протесту до нової культури містопланування?

Детальна інформація на сайті в розділі: http://www.soc.univ.kiev.ua/uk/news/konferenciya-misto-vchora-sogodni-zavtra-pamyat-v-urbanistichnomu-prostori


4

XXVII Міжнародна науково-практична конференція "Раціональне застосування наукових знань", 15-16 листопада 2012 року, м.Горлівка, Донецька область, Україна

12 листопада 2012

Секції:

- Юридичні науки.

- Філологічні науки.

- Педагогічні науки.

- Філософські науки.

- Економічні науки.

- Психологічні науки.

- Соціологічні науки.

- Політичні науки.

http://www.osvita.org.ua/events/1981.html


5

II Международная заочная научно-практическая конференция «Гендерные аспекты гуманитарных наук», 21 ноября 2012 г. — 21 ноября 2012 г., Россия, Новосибирск

21 ноября 2012

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Секция 1. Вопросы гендера в психологии

Секция 2. Вопросы гендера в педагогике

Секция 3. Вопросы гендера в философии

Секция 4. Вопросы гендера в истории

Секция 5. Вопросы гендера в экономике и управлении

Секция 6. Вопросы гендера в политологии

Секция 7. Вопросы гендера в социологии

http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/3747-ii-l-r


6

ХІІ Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація», 1 лютого 2013 року, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

15 листопада 2012

Робочі мови конференції: українська, російська, західноєвропейські.

http://www.univer.kharkov.ua/ua/research/all_conferences/conferences?news_id=1893


7

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції (веб-конференції)

"Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства"

12-13 грудня 2012 року, Факультет комп’ютерних систем і технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ)

18 листопада 2012

Секції конференції:

Секція 1. Комп’ютерні науки. Інформаційні системи в управлінні підприємствами та установами. Високопродуктивні обчислення, операційні системи та мережі, телекомунікаційні технології. Проектування баз даних і знань. Захист інформації в комп’ютерних системах.

Секція 2. Системна інженерія. Оптимальне і адаптивне управління складними об’єктами в умовах невизначеності. Оптимізація ІТ-інфраструктури, віртуалізація, хмарні обчислення. Експертні системи управління та інтелектуальні системи. Проблемно-орієнтовані комплекси і середовища комп’ютерного моделювання. Розробка і впровадження інформаційно-аналітичних систем. Засоби обробки і візуалізації даних.

Секція 3. Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване та автоматичне управління в технічних системах. Технічні та програмні засоби автоматизації і автоматики. Діагностика технічного стану об'єктів автоматизації. Засоби вимірювання технологічних параметрів. Нейромережеве адаптивне управління, моделювання і ідентифікація об'єктів. Сучасна мікропроцесорна техніка, програмовані контролери, вбудовані системи. Проблеми автоматизації управління підприємствами та організаціями.

Секція 4. Сучасні веб-технології, дизайн та мультимедіа. Програмування та інтерактивний контент для Інтернет. Технології для електронних мультимедійних видань. Інформаційне та організаційне забезпечення систем дистанційного навчання. Використання веб-технологій в маркетингу та комерційній діяльності. Системи онлайн взаємодії.

Секція 5. Комп’ютерні технології на промисловому та міському транспорті. Інформаційні технології в логістиці. Моделі і моделювання транспортних процесів і систем. Інформаційно-управляюче забезпечення транспортних процесів. Електронні технології інформаційного забезпечення транспортно-логістичних центрів.

Секція 6. Актуальні дискусійні питання управління Інтернетом.

Проблеми формування особистості в інформаційному суспільстві. Свобода і недоторканність приватного життя в сервіс-орієнтованих архітектурах: поведінковий таргетінг, пошукові системи і соціальні мережі. Права інтелектуальної власності в цифровому оточенні. Електронний уряд. Цензура і свобода слова в Інтернет. Персоналізація і проблеми етики в Інтернет. Саморегулювання Інтернету, wiki-спільнота та Web 2.0. Онлайн взаємодія, цифрова грамотність, електронні навички і анонімність.

http://fcs.it-club.lg.ua/

8

III Международная научно-практическая конференция «Язык и культура», 23 ноября 2012 г., Россия, Новосибирск.

23 ноября 2012

Основные направления конференции (секции):
1. Диалектология;

2. Историческая лексикология и лексикография;

3. История зарубежных литератур;

4. История языка и культурная память народа;

5. История, теория и методика преподавания искусств и гуманитарных наук;

6. Классическая филология;

7. Лексикология и фразеология;

8. Общие вопросы языкознания;

9. Проблемы изучения и сохранения языков и культур народов мира;

10. Проблемы переводоведения;

11. Психолингвистика;

12. Русская и зарубежная литература;

13. Русский язык: конструкционные и лексико-семантические подходы;

14. Семиотика;

15. Сравнительное историческое языкознание;

16. Стилистическая динамика в художественной литературе и в эволюции языка;

17. Теория концептов;

18. Фонетика;

19. Фоносемантика;

20. Формальные методы анализа речи;

21. Фразеология и языковая динамика;

22. Язык и ментальность.

http://www.konferencii.ru/info/id/97940

К О Н К У Р С И

1

I Международный конкурс учебно-методической, учебной и научной литературы, изданной в 2011 году «Золотой корифей», 23 ноября 2012 г., Россия, Ростов-на-Дону

23 ноября 2012

На конкурс принимаются учебно-методические, учебные и научные разработки, изданные в 2011 году в виде учебников, учебных и учебно-методических пособий, монографий в рамках 12 номинаций:

1. Биологические науки и науки о Земле.

2. Исторические науки.

3. Медицинские, фармацевтические и химические науки.

4. Педагогические науки.

5. Психологические науки.

6. Социологические и политические науки.

7. Технические науки.

8. Физико-математические науки.

9. Филологические науки.

10. Философские науки и культурология.

11. Экономические науки.

12. Юридические науки.

http://www.sci-cooperation.ru/activity/contests/golden_luminary

2

II Ежегодный конкурс научно-практических статей «Юридическая практика»

17 ноября 2012

Тематическая направленность работ

- семейное право;

- жилищное право;

- налоговое право;

- арбитраж;

- корпоративное право;

- трудовое право;

- административное право;

- практика интеллектуальной собственности.

http://cgpartner.ru/konkurs/


СТИПЕНДІЇ, СТАЖУВАННЯ, ЛІТНІ ТА ЗИМОВІ ШКОЛИ


1

2013 Nanyang Fellows Scholarship at NTU in Singapore31 January 2013

The Nanyang Fellows MBA is a full-time one-year elite MBA Programmer designed for exceptional mid-career executives destined for the pinnacle of leadership.
http://admissions.ntu.edu.sg/graduate/scholarships/Pages/FellowsScholarship.aspx


2

Postdoctoral and PhD Research Positions in Nanotechnology at Institute of Micro-and Nanotechnology of Ilmenau University of Technology, Germany 2012


31 November 2012

In Project 1, research is in close collaboration with an industrial partner in the solid state lighting industry, to develop a low-cost assembly process of LED chips on large scale substrates. Project 2 involves research in the field of integration of semiconductor chips on stretchable substrates. Specific applications are “electronic tattoos” where electronic chips form a conformal electrically connected array on stretchable tissues and/or human skin to record biomedical data.The positions are initially for three years. Compensation is based on the provisions of the collective agreements in the public sector (Thüringen, TV-L, TVÜ) and based on the applicant’s experience up to pay scale E 13. The successful candidate will be responsible for research in the field of assembly of miniaturized electronic components made of silicon and III / V semiconductors whereby the physical principle of assembly is based on novel surface tension-based self-assembly principles and transfer techniques.
The tasks involve:
• Independent scientific research in the emerging fields of (1) Self-organized assembly of semiconductor devices or (2) transfer-based assembly of semiconductor devices.
• Planning, implementation, and evaluation of experimental work.
• The design and implementation of the necessary physical setups to establish working principles and machine designs for industrial use.

http://www.scholarshipstimes.com/2012/10/16/2012-postdoctoralphd-positions-at-technical-university-of-ilmenau-germany/

3

2013-15 Oxford-Princeton Global Leaders Fellowships Programme, UK


19 November 2012

Applications are invited from nationals of non-OECD countries for a number of two-year fellowships to work on global governance and the role of developing and emerging countries in the world political economy. Up to six such fellowships will be awarded to start in September 2013, for a year’s study at the Global Economic Governance Programme, University College, Oxford followed by a year at Niehaus Centre for Globalization and Governance, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University. Post-holders will be provided with appropriate stipends sufficient to cover full living costs. 

http://glf.univ.ox.ac.uk/


4

Study in Bavaria: One year scholarships for graduates from CEE

1 December 2012

The Bavarian Ministry for Science, Research and Art will sponsor scholarships for the academic year 2013/14. Graduates from Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply. The scholarships are meant to finance doctoral or postgraduate studies at Bavarian universities. One year scholarships can be extended twice for up to 3 years. The scholarship is paid out monthly (700 €) and amounts to 8400 € per year. Students with children or an unemployed partner and at least one child receive 860 € per month, which amounts to 10320 € per year. Candidates should send their documents to the address specified in the application forms.

http://www.uni-r.de


5

PhD Student Position in Phenotypic Heterogeneity in Bacterial Biofilms in Germany 20132 December 2012

The Jena School for Microbial Communication (JSMC) is funded by the German Excellence Initiative. JSMC is an ambitious Graduate School with over 150 doctoral researchers who are educated in a structured, interdisciplinary training program based on top?level fundamental research. It conceptionally combines different research areas to a comprehensive picture of microbial communication Institutes at five faculties of the Friedrich Schiller University Jena, six non?university research institutes as well as 12 partner companies are participating in this cutting?edge research and training program.

http://www.jsmc.uni-jena.de/phd-program/fellowship-application/vacant-projects/


6

A Japanese Government Scholarship to Study at The University of Tokyo.

30 November 2012

All of the students will be enrolled in one of the departments below.

Mechanical Engineering

Electrical Engineering and Information Systems

Materials Engineering

Aeronautics and Astronautics

Chemical System Engineering

http://www.mem.t.u-tokyo.ac.jp/


7

2013 International PhD in Life Science at Zurich Graduate School in Switzerland

1 December 2012


The school consists of thirteen highly competitive Ph.D. programs, run jointly by the ETH Zurich and the University of Zurich, and aims to attract the most promising young students from across the world.Students accepted into the programs will receive a comprehensive and challenging Ph.D. education that will allow them to develop into tomorrow’s leaders in biological research.

http://www.lifescience-graduateschool.ch/application.html


8

2013-2014 Smuts Visiting Research Fellowship in Commonwealth Studies in UK

15 November 2012

The Fellowship holder is expected to live in Cambridge for the majority of their tenure and accommodation is normally offered by Wolfson College. The Fellow is expected primarily to advance Commonwealth Studies in Cambridge mainly by pursuing research and to take part in seminars and anologous activities within the University. The Fellow will have access, by agreement, to the holdings of Faculty and Departmental libraries, to the libraries of the Centres of African Studies and South Asian Studies and to the University Library, which houses the extensive collection of materials relating to the history of the British Empire and Commonwealth formerly housed in the Royal Commonwealth Society Library in London.

http://www.smutsfund.cam.ac.uk/pdf/SVRF13-14_additional.pdf

Інформаційні Дні програми Темпус в Україні 2012-реєстрацію відкрито
Національний Темпус-офіс в Україні в тісній співпраці з Представництвом Європейського Союзу в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України розпочинає реєстрацію на Інформаційні дні програми Темпус ІV.

Під час заходів, Ви зможете ознайомитися з особливостями шостого конкурсу програми Темпус IV, умовами участі, правилами заповнення аплікаційної форми та супроводжуючих документів, узяти участь у семінарі-тренінгу, дискусіях; обмінятися досвідом, дізнатись результати п’ятого конкурсу програми Темпус ІV. Також у межах Інформаційних днів буде презентовано й інші освітні програми Європейського Союзу: Еразмус Мундус та Жан Моне, та досвід вищих навчальних закладів, які беруть участь у цих програмах. До участі з презентаціями запрошено представників Відділів програм Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів та культури (ЕАСЕА, Брюссель).

Запрошуємо представників вищих навчальних закладів відповідальних за розвиток міжнародних зв’язків, проектну діяльність до участі в заходах, також інші організації зацікавлені в розробці та запроваджені проектів Темпус, Еразму Мундус, Жан Моне.

Просимо розмістити інформацію про графік проведення Інформаційних Днів програми Темпус на сайтах ВНЗ України та інших освітніх сайтах.

Розклад інформаційних днів:

21-22 листопада 2012 року - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ (мова заходу - українська). Реєстрацію відкрито.

13-14 грудня 2012 року – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ (мова заходу – українська/англійська).

24-25 січня 2013 року - Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв (мова заходу - українська).

Представники вищих навчальних закладів, дослідницьких інституцій, неурядових організацій, студенти запрошуються до участі в Інформаційних днях програми Темпус, незалежно від області/ міста, в яких проживають.

Важливо: Кожен з Інформаційних днів включатиме два дні заходів. Під час кожного першого дня сесій Інформаційних днів висвітлюватимуться такі питання: завдання, умови участі, аплікаційна процедура, відмінні риси, національні та регіональні пріоритети 6-го конкурсу програми Темпус. Під час заходу буде представлено досвід українських вищих навчальних закладів щодо створення проектної заявки та втілення проектів Темпус в Україні. Інформація про програми Еразмус Мундус, Жан Моне. Другий день Інформаційних днів планується семінар із запровадження ключових інструментів Болонського процесу (ЄКТС, НРК, забезпечення якості) та індивідуальні консультації щодо проектних заявок.

Інформаційний день програми Темпус, що проводитиметься в Миколаєві, додатково включатиме тренінг зі складання проектних заявок. До участі в тренінгу запрошуються представники вищих навчальних закладів з обмеженим досвідом участі в проектах Темпус (не більше двох проектів). Кількість місць обмежена.

Матеріали презентацій підготовлено українською/ англійською/ російською мовами.

Реєстрація є обов’язковою. Участь в Інформаційних днях є безкоштовною, транспортні витрати не відшкодовуються. Будь ласка, слідкуйте за новинами на сайті НТО в Україні. Детальну програму Інформаційних днів програми Темпус буде розміщено на сайті Національного Темпус-офісу ближче до дати проведення заходів.

Контакти: Національний Темпус-офіс в Україні, http://www.tempus.org.ua/ , тел. 0442866668; 0443322645, електронна пошта: tempus@ilid.org.ua

-----------

Реєстраційна форма

1. Деталі учасника (ів):

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

Організація

(повна назва)

Контакти (телефон з кодом міста, е-адреса)

2. Місце та дата участі, оберіть потрібне: √

Участь в інформаційних днях та/ чи семінарі:

Івано-Франківськ: 21 жовтня 2012 (Інфо День)
Івано-Франківськ: 22 жовтня 2012

(семінар із запровадження інструментів Болонського процесу)
Київ – 13 грудня 2012 (Інфо День)
Київ – 14 грудня 2012

(семінар із запровадження інструментів Болонського процесу)
Миколаїв– 24 січня 2013 (ІнфоДень)
Миколаїв– 25 січня 2013 (тренінг з написання проектів)
3. Чи потрібне офіційне запрошення

Так ____*Вкажіть деталі для запрошення (ПІБ ректора, адреса, факс з кодом міста)

Ні ______

4. На які питання Ви хотіли б отримати відповідь на заході?

5. Чи потрібна консультація щодо подання проектної заявки на конкурс на другий день заходу?

Так ____*Вкажіть на яку дату із запропонованих та обов’язково надішліть на е-пошту tempus@ilid.org.ua короткий опис проектної пропозиції (англійською чи українською мовою) не пізніше ніж за 5 днів до заходу.

Ні ______

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформаційний бюлетень №3 від 19. 03. 2012
Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике

Інформаційний бюлетень №5 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №1 від 23. 01. 2013
...

Інформаційний бюлетень №4 від 03. 04. 2013
Луганський національний університет імені Т. Шевченка, 23-24 травня 2013 року, м

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Бюлетень
У львівській області основними пріоритетними галузями визначено машинобудування, приладобудування, хімічна промисловість

Інформаційний
Сусіденко Валентин Трохимович, перший заступник директора з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент Блакита...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка