Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Будь-які інші грошові зобов’язання у Емітента відсутні - Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне...

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг”

Сторінка3/49
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Будь-які інші грошові зобов’язання у Емітента відсутні.
2.12. Фінансова звітність ТОВ „ТМО „ЛІКО-ХОЛДІНГ” за 2 квартал 2013 року наведена у Додатку №1.

2012 рік наведена у Додатку №2.

2011 рік наведена у Додатку №3.

2010 рік наведена у Додатку №4.
3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення:

3.1 Дата і номер рішення про розміщення облігацій:

Протокол №14 Позачергових Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Територіальне міжгосподарче об’єднання „ЛІКО-ХОЛДІНГ” від 27.09.2013 року;

3.2. Найменування органу, який прийняв рішення: Позачергові збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання „ЛІКО-ХОЛДІНГ”
3.3. Параметри випуску:

характеристика облігацій: цільові, іменні, забезпечені порукою;

кількість облігацій: 7 100 000 (сім мільйонів сто тисяч)штук

номінальна вартість облігації: 52,00 (п’ятдесят дві грн. 00 коп. ) грн.

загальна номінальна вартість випуску облігацій: 369 200 000,00 (триста шістдесят дев’ять мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.

серії, порядкові номери, кількість облігацій, номінальна вартість, загальна номінальна вартість облігацій у кожній серії:

серія

порядкові номери

кількість, штук

номінальна вартість, грн.

загальна номінальна вартість, грн.

форма існування облігацій

BA

0 000 001

2 000 000

2 000 000

52,00

104 000 000,00

бездокументарна

BB

0 000 001

1 800 000

1 800 000

52,00

93 600 000,00

бездокументарна

BC

 000 001

150 000

150 000

52,00

7 800 000,00

бездокументарна

BD

0 000 001

1 500 000

1 500 000

52,00

78 000 000,00

бездокументарна

BE

0 000 001

1 500 000

1 500 000

52,00

78 000 000,00

бездокументарна

BF

000 001

150 000

150 000

52,00

7 800 000,00

бездокументарна


3.4. Інформація щодо забезпечення випуску.

а) вид забезпечення - порука, розмір забезпечення 369 200 000,00 (триста шістдесят дев’ять мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.

б) інформація про Поручителя:

найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «АУРІС-КОНСАЛТ», місцезнаходження 03115, м. Київ, Проспект Перемоги, буд. 136, кімната 34

ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 34833300, дата проведення його державної реєстрації 25.12.2006 року № 1 072 102 0000 019353 в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації.
в) реквізити документів, що підтверджують забезпечення -Договір Поруки № 10/13 від 27.09.2013 року
г) істотні умови договору поруки:

сума забезпечення - 369 200 000,00 (триста шістдесят дев’ять мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.

строк і порядок виконання договору поруки, сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання:

поручитель зобов'язується виконати зобов'язання Емітента перед фізичними та/або юридичними особами, які набудуть право власності на іменні цільові облігації, у разі порушення Товариством свого зобов'язання з погашення облігацій.

Порукою за цим Договором забезпечується додаткове (субсидіарне) виконання зобов'язань Емітентом на суму 369 200 000,00 (триста шістдесят дев’ять мільйонів двісті тисяч грн. 00 коп.) грн.

Сума, яку має сплатити Поручитель Власнику облігацій у разі порушення Емітентом свого зобов'язання з погашення облігацій -в межах сумарної номінальної вартості облігацій,належних Власнику облігацій згідно з випискою зберігача з рахунку в цінних паперах. Строк виплати коштів Власнику облігацій у разі визнання підставності згідно Договору Поруки його вимог - 30 робочих днів з дати надання Власником облігацій письмової заяви на ім'я Поручителя разом з доданими до неї документами, що підтверджують обов'язок Поручителя виконати свої зобов'язання згідно Договору поруки.

    1. У разі виконання Поручителем перед Власником облігацій зобов'язання, забезпеченого порукою, до Поручителя переходять усі права Власника облігацій, в тому числі право на відшкодування в порядку регресу обсягу виконаних зобов'язань.

ґ) відомості про наявність між емітентом та поручителем відносин контролю, укладених правочинів тощо;

Між Емітентом та Поручителем відсутні укладені правочини та відносини контролю.
д) фінансова звітність поручителя за 2012 рік наведена у Додатку №5;

3.5. Мета емісії облігацій.
Фінансові ресурси залучені від розміщення цінних паперів будуть спрямовані на фінансування будівництва забудови «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва». (Житловий комплекс «Венеція»).

Перелік об’єктів будівництва та об’єм фінансових ресурсів, що залучаються наведені у таблиці:

 Вид нерухомості

Будівельний номер об’єкту нерухомості

Будівельна адреса

Серія

Кількість квадратних метрів, будівництво яких фінансується за рахунок емісії, кв. м.

Загальна кількість цінних паперів, штук

Об’єм фінансових ресурсів, що залучаються, грн.

житлові приміщення

№1 (1 п.к.*)

житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14

BA

20 000

2 000 000

104 000 000,00

житлові приміщення

№1 (2 п.к.*)

житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14

BB

18 000

1 800 000

93 600 000,00

нежитлові приміщення

№1

нежитлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/141 500

 150 000

7 800 000,00

житлові приміщення

№3 (1 п.к.*)

житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,

вул. Маршала Конєва 10/1

BD

15 000

1 500 000

78 000 000,00

житлові приміщення

№3(2 п.к.*)

житлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,

вул. Маршала Конєва 10/1

BE

15 000

1 500 000

78 000 000,00

нежитлові приміщення

№3

нежитлові приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ,

вул. Маршала Конєва 10/1

BF

1 500

 150 000

7 800 000,00

Всього


71 000

7 100 000

369 200 000,00

* - пусковий комплекс.

Будівництво ведеться на земельній ділянці на підставі наступних документів:

1. Договір оренди земельної ділянкиТовариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об’єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м.Києва (А-19025) від 29.03.2006 року. (Договір зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 11 квітня 2006 р. за №79-6-00404 у книзі державної реєстрації договорів)

2. Акт приймання-передачі земельної ділянки від 29.03.2006 р. відповідно до договору оренди земельної ділянки № 1118 від 29.03.2006 р.

3. Рішення Київської міської ради №631/8915 від 29.11.2012 р. Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об’єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м.Києва (А-19025).

4. Договір Про поновлення Товариству з обмеженою відповідальністю "Територіальне міжгосподарче об’єднання "ЛІКО-ХОЛДІНГ" договору оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м.Києва (А-19025) від 08.08.2013 р.

5. Лист-погодження проектної документації на будівництво виданий Головним управлінням містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 26.08.2010 року за №15-10240.

6. Позитивний висновок №249-2010/ЦБ щодо проекту «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» від 27.10.2010 року виданий Державним підприємством «Спеціалізованою державною експертною організацією «Центральна служба української державної будівельної експертизи» (ДП «Укрдержбудекспертиза»).

7. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на вул. Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. КиєваВх. №16526/0/7-1-13 від 30.09.2013р. виданий Виконавчим органом Київської Міської Ради (Київска міська державна адміністрація)

8. Дозвіл на виконання будівельних робіт від 17.03.2011 року за №2410-Гл виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві.

9. Наказ №47 від 23.12.2010 р про затвердження проектної документації об’єкту «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» з конкретними техніко-економічними показниками.

10. Наказ №131 від 08.10.2010 р про затвердження проектної документації об’єкту «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» з конкретними техніко-економічними показниками.

11. Наказ № 61 від 23.10.2013 р. про затвердження проектної документації об’єкту «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва» з конкретними техніко-економічними показниками.

Замовником будівництва є Емітент.

Будівництво ведеться Генеральним підрядником ТОВ «БК «ЛІКО-БУД» на підставі договору будівельного підряду №15 від 05.01.2011 рокута додаткової угоди №1 від 10.09.2013 року до договору будівельного підряду №15 від 05.01.2011 року..

ТОВ “БК “ЛІКО-БУД” має ліцензію серія АЕ № 180118 на здійснення будівельної діяльності, що видана рішенням Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції України інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в місті Києві 21.09.2012 року за №32-Л, строк дії ліцензії з 21.09.2012 року по 21.09.2017 року. Після закінчення терміну дії ліцензію буде подовжено.

Джерелом погашення емітованих цільових облігацій є квартири відповідної загальної площі та нежитлове приміщення відповідної площі по об’єкту «Житлові будинки з об’єктами культурно-побутового, соціального призначення на вулицях Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м. Києва»

Дохід за облігаціями не нараховується.
Зобов‘язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для покриття його збитків:

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій на покриття своїх збитків від господарської діяльності. Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу.

3.6. Права, що надаються власникам облігацій:

Власники облігацій мають право:

  • продавати, купувати, іншим способом відчужувати облігації на вторинному ринку в період обігу, з урахуванням особливостей встановлених в Проспекті емісії облігацій;

  • при погашені облігацій набувати право на отримання відповідної площі приміщення у відповідному об’єкті будівництва, згідно умов випуску (одна облігація дає право на отримання 0,01 квадратного метру загальної площі житлового або нежитлового приміщення відповідно до серії облігації):

- облігації серії ВА – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14 (1 п.к.)

- облігації серії ВВ – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14 (2 п.к.)

- облігації серії ВС – надають право на отримання відповідної площі нежитлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Академіка Вільямса 19/14

- облігації серії ВD – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1 (1 п.к.)

- облігації серії ВЕ – надають право на отримання відповідної площі житлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1 (2 п.к.)

- облігації серії ВС – надають право на отримання відповідної площі нежитлового приміщення у будинку, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Маршала Конєва 10/1

  • проводити інші операції з цінними паперами, що не суперечать чинному законодавству України та передбачені Проспектом емісії облігацій.

3.8. Порядок розміщення облігацій:

Адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій.

Укладання договорів з першими власниками:

- шляхом укладання договорів з першими власниками через андеррайтера - Товариство з обмеженою відповідальність ”Інвестиційна компанія ”А.І.С.Т.-ІНВЕСТ”, що діє на підставі Ліцензії НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку Андерайтинг АЕ №263098 від 27.05.2013 року, термін дії з 28.01.2010 року по 28.01.2015 року. Адреса: м.Київ вул. Червоноармійська 57/3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 22925951. Андеррайтер зареєстрований: номер запису 1 074 145 0000 034700 Шевченківською районною у м. Києві Державною адміністрацією 06.10.2009 року.Телефон 8 (044) 206 01 42. Факс 8 (044) 206 01 41.

Укладання договорів з першими власниками відбуватиметься на біржі ПАТ “ФБ “Перспектива”, що діє на підставі ліцензії ДКЦПФР на провадження організаторами торгівлі професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності по організації торгівлі на ринку цінних паперів серії АВ № 483591 від 31.08.09 року, видана рішенням ДКЦПФР №231 від 14.03.09, термін дії з 24.03.08 по 24.03.18 року; місцезнаходження: 49000, Дніпропетровськ, вул. Леніна, 10, контактні телефони: 0-56 373-95-94; Факс 0-56 373-97-8.

Емісія включає 6 серій облігацій з наступними строками розміщення:

серія

дата початку розміщення*

дата закінчення розміщення

BA

15.11.2013

31.03.2014

BB

15.11.2013

31.03.2014

BC

15.11.2013

31.03.2014

BD

15.11.2013

01.11.2014

BE

15.11.2013

01.11.2014

BF

15.11.2013

01.11.2014
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49

Схожі:

Статут
Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Учасник Товариства володіє часткою у статутному капіталі...

Дослідження впливу кислотності ґрунтів
Краснокутська Маргарита Віталіївна, Харківське територіальне відділення ман україни; Вовчанський ліцей №2 Вовчанської районної ради...

Фіз адреса(поштова): 01042, м. Київ, відповідальністю «міранокс»
Для посилення конструкційних властивостей залежно від марки бетону використовують від 0,9 до 8 кг (важкі бетони)

Електронна бібліотека української літератури
Королівського медичного товариства, під час доповіді цього старого дивака Нен-Сагора особи, проте, взагалі одіозної І в медичному...

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня...

2. Законів України: «Про освіту» від 23. 05. 1991 р.№1060-хіі
Комунальний заклад „навчально – виховне об”єднання „Загальноосвітній навчальний заклад

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
«Учитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель», − писав К. Ушинський. Саме в процесі роботи...

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка