Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг” - Сторінка 14

Товариства з обмеженою відповідальністю ”Територіальне міжгосподарче об’єднання ”ліко-холдінг”

Сторінка14/49
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   49
Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

-

-

-

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

-

-

-

Паливо

820

-

-

-

Тара і тарні матеріали

830

-

-

-

Будівельні матеріали

840

-

-

-

Запасні частини

850

-

-

-

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

-

-

-

Поточні біологічні активи

870

-

-

-

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

-

-

-

Незавершене виробництво

890

-

-

-

Готова продукція

900

61054

-

-

Товари

910

170187

-

-

Разом

920

231241

-

-
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

-

переданих у переробку

(922)

-

оформлених в заставу

(923)

-

переданих на комісію

(924)

-

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

-

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

-
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

20931

20931

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

82052

-

82052

-
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

-

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

-
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

-

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

-

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

-
XI. Будівельні контракти
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

-

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

-

- валова замовникам

1130

-

- з авансів отриманих

1140

-

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

-

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

-
XII. Податок на прибуток
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

1950

Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року

1220

-

- на кінець звітного року

1225

-

Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року

1230

-

- на кінець звітного року

1235

-

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

1950

у тому числі:
- поточний податок на прибуток

1241

1950

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

-

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

-

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

-

у тому числі:
- поточний податок на прибуток

1251

-

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

-

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

-
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

6183

Використано за рік - усього

1310

-

в тому числі на:
- будівництво об’єктів

1311

-

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

-

- з них машини та обладнання

1313

-

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

-

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

-
1316

-
1317

-
XIV. Біологічні активи
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   49

Схожі:

Статут
Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Учасник Товариства володіє часткою у статутному капіталі...

Дослідження впливу кислотності ґрунтів
Краснокутська Маргарита Віталіївна, Харківське територіальне відділення ман україни; Вовчанський ліцей №2 Вовчанської районної ради...

Фіз адреса(поштова): 01042, м. Київ, відповідальністю «міранокс»
Для посилення конструкційних властивостей залежно від марки бетону використовують від 0,9 до 8 кг (важкі бетони)

Електронна бібліотека української літератури
Королівського медичного товариства, під час доповіді цього старого дивака Нен-Сагора особи, проте, взагалі одіозної І в медичному...

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня...

2. Законів України: «Про освіту» від 23. 05. 1991 р.№1060-хіі
Комунальний заклад „навчально – виховне об”єднання „Загальноосвітній навчальний заклад

Шкільне методичне об’єднання
«Організація навчально-виховного процесу на основі компетентнісного підходу в освіті під час впровадження нового змісту базової загальної...

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
«Учитель живе доти, доки вчиться, щойно він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель», − писав К. Ушинський. Саме в процесі роботи...

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка