Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

3 Складні речовини. Основні класи неорганічних з'єднань

3 Складні речовини. Основні класи неорганічних з'єднань

c:\users\админ\desktop\решарик-курсовик\^143e7d0394607eb74e1064afa0b9e78881a4f7e5e47369bef9^pimgpsh_fullsize_distr.jpg

www.resharik.com.uae-mail:resharik1@gmail.ru

в контакте: https://vk.com/resharikm

https://vk.com/resharikmatem
+38095-242-72-27, +38067-186-78-84 Марина Геннадиевна


8 клас

Хімія

Практика

+

Теорія

Змістwww.resharik.com.ua 1

3 Складні речовини. Основні класи неорганічних з'єднань 3

3.1 Оксиди 3

3.2 Кислоти 8


3 Складні речовини. Основні класи неорганічних з'єднань

3.1 Оксиди

1. Які сполуки називають оксидами? Дайте кілька варіантів визначення оксидів.

2. Які з перерахованих з'єднань оксиди: СО2, ВАО2, N2O3, CrO 3, SO3, N2O4, КО3, Cl2O, Н2О2?

3. Назвіть оксиди, використовуючи метод Штока і метод чисельних приставок, знаючи, що в оксидах електронегативної складовою є кисень:

Р2О5, SO2, ZnO, Cr2O3, MoO3, Re2O7, N2O.

4. Формули тільки оксидів наведені в ряду:

1) H2SO4, СаО, CuCl2; 2) Na2CO3, Na2O, N2O5;

3) Р2О5, ВаО, SO3; 4) NaOH, Na2O, Cu(OH)2.

5. Формули тільки основних оксидів наведені в ряду:

1) СО2, СаО, СuО; 2) СО2, Na2O, N2O5;

3) Р2О5, ВаО, SO3; 4) СаО, Na2O, CuO.

6. Формули тільки кислотних оксидів наведені в ряду:

1) СО2, SO2, SO3; 2) СО2, Na2O, N2O5;

3) Р2О5, ВаО, SO3; 4) СаО, Na2O, CuO.

7. З наведених формул речовин випишіть тільки ті, якими позначені оксиди: NaCl, Na2O, НСl, Сl2О7, Са3(РО4)2, СаО, Р2О5, Н2О, Н3РО4

8. Установіть відповідність між назвою оксиду і його формулою:

1) оксид натрію Б. SO3

2) оксид сірки(IV), В. NaO

3) оксид заліза(III), Г. Р2О5

4) оксид фосфору(V) А. SO2

9. Допишите схеми реакцій:

N2O5 + H2O = Li2O + SiO2 =

Fe2O3 + HClO4 = Cl2O + Н2О =

Mn2O7 + ВаО = Al2O3 + NaOH =

CrO 3 + H2O = Na2O + ZnO =

Li 2O + H2O = Fe3O4 + H2SO4 =

NO2 + H2O = Cl2O + Са(ОН)2 =

10. Дано кислородсодержащие бінарні сполуки:

1.Li2O, 2. Al2O3, 3.CaO3, 4. ВАО2, 5. КО3, 6. SO 3, 7. FeO, 8. Cr2O3, 9. MnO2,10.Mn2O7, 11. MnO, 12. СО, 13 . N2O, 14. N2O5, 15. Pb3O4, 16.NO2, 17. СоО, 18.ZnO, 19. Р2О5, 20. Cl2O

10.1 Розрахуйте ступенів окислення елементів, пов'язаних з кісним. Які з бінарніх Сполука НЕ ​​є оксидами?

10.2 Вкажіть характер оксиду (основних, кислотних, амфотерних). Запішіть поруч з формулою оксиду формулу відповідного Йому гідроксиду (Підстави, кислоти або амфотерного гідроксиду). Які з переліченіх оксидів не є кислотообразующими?

11. Випишіть формули основних і кислотних оксидів. Дайте назви оксидам : Cu, AI2O3, СО2, BaSO4, CI2O7, MgO, NaNO3, HCl, H2SO3, О2, СаО, HNO3, N2O5, AgCI, Fe.

12. Визначте валентність атомів хімічних елементів за формулами їх оксидів: SO2, AI2O3, НІ, Cu2O, NO2, Na2O.

13. Складіть формули оксидів за їх назвами:

а) Оксид алюмінію, б) оксид сірки(VI) в) оксид заліза (III) г) оксид азоту (IV) д) оксид натрію, е) оксид фосфору (V), з) оксид кальцію.

14. Назвіть оксиди по їх формулами:

 А) FeO, б) SO2, в) ВаО, г) NO2, д) К2О, е) Cu2O.

15. Закінчити рівняння хімічних реакцій (сірка в рівнянні 4) виявляє валентність IV) розставте коефіцієнти, назвіть продукти:

1) Р + О2 →? 2) AI + О2 →? 3) С + О2 →? 4) S + O2 →? 5) Zn + О2 →?

16.Закончіте рівняння реакцій, дайте назви продуктам реакцій:

1) Na2O + H2O →

2) SO2 + H2O →

3) SO3 + H2O →

4) CaO + CO2

5) CaO + P2O5

6) К2О + SO3

7) Na2O + SO3

8) К2О + SO2

9) CaO + SO3

10) CuO + HCl →

11) Na2O + Н3РО4

12) К2О + H2SO3

13) ZnO + HCl →

14) MgO + HCl →

15) ВаО + H2SO4

16) Na2O + Н2СО3

17) Р2О5 + КОН →

18) Р2О5 + NaOH →

19) СО2 + КОН →

20) SO2 + NaOH →

21) КОН + SO3

22) Ва(ОН)2 + H2SO4

17) Напишите уравнения реакций горения в кислороде:

а) магния; б) кальция; в) кремния; г) водорода; д) метана; е) этанола С2Н6О.

18) Допишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты:

С3Н8 + 02 →? + ?

CS2 + 02 → ? + ?

Р + О2

НgО →

Н2О2

КСlО3

KMnO4

N2 + О2

19) Составьте уравнения реакций разложения:

а) оксида платины РtО2; б) оксида серебра Ag2O.

20) Назовите следующие оксиды:

S02 и S03, FeO и Fе2О3, MnO и Mn207.

21) Вставьте пропущенные вещества и расставьте коэффициенты:

Na + ? → NaCL;

Н2О → ? + О2;

НВr + Zn → ZnВr2 + ?;

? + Вr2 → FeВr3;

22) Определите валентность элемента и расставьте индексы.

KO FeS (III) SO(VI) PO(V) AlO SO(IV)

AlCl NaO NO (V) ZnO FeО(III) NO (IV)

23) Напишите уравнения реакций окисления:

а) алюминия; б) же¬леза; в) свинца (II); г) натрия; д) бутана (C4H10); е) глюкозы С6Н12О6.

24) Допишите уравнения реакций, расставьте коэффициенты:

СН4 + 02 →? + ?

С6Н6 + 02 → ? + ?

Мg + О2

Сu + О2

KMnO4

НgО →

Н2О2

КСlО3

25) Составьте уравнения реакций разложения:

а) оксида ртути НgО; б) оксида золота Аu2О3.

26) Назовите следующие оксиды:

Сu2О и СuО, Сr2О3 и СrО3, Аg2О и АgО.

27) Вставьте пропущенные вещества и расставьте коэффициенты:

Р + ? → Р2S3;

SiО2 + Мg → ? + МgО;

3 → ? + Н2;

? + N2 → Са3N2.

28) Определите валентность элемента и расставьте индексы.

FeCl (II) CaO BaO PO (III) SO(IV) ClO(V)

NaS BaCl ZnS AgO FeО(II) NO (III)
29) Серед наступних з'єднань знайдіть оксиди і назвіть їх:

N2O3, NH3, MnO2, H2O, HCl, NaOH, Na2O, P2O5, H2SO4.

30) Складіть формули наступних оксидів:

оксид хрома(III), оксид углерода(IV), оксид магния, оксид серы(VI), оксид азота(V), оксид калия, оксид марганца(VI).

31) Назвіть несолетворні оксиди: H2O, CO, N2O, NO, F2O.

32) Назвіть амфотерні оксиди:

ZnO, SnO, PbO, Al2O3, Cr2O3.

33) Класифікуйте наведені нижче оксиди:

V2O5, SO2, ZnO, Fe2O3, SO3, CO2, Li2O, FeO, Al2O3, H2O, BaO

3.2 Кислоти
1. Випишіть з переліку формули кислот і назвіть їх:

NH3, H2CO3, CH4, H2O, HF, H2O2, H2SO4, CaH2, HNO3, NaOH.

2. Напишіть рівняння реакцій у тих випадках, де вони можливі:

FeO + H2SO4 → NaOH + H2CO3

HgO + H3PO4 → Al(OH)3

Ca + HCl → K2O + HCl →

3. Який об’єм за нормальних умов буде займати кисень масою 32г?

4. Який об’єм водню можна добути, якщо на сульфатну кислоту подіяти цинком масою 65г

5. Напишіть рівняння реакцій такого перетворення:

Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCl2

6. Який об’єм водню потрібний для відновлення 4 моль міді з купрум (ІІ) оксиду

7. Яка маса ферум (ІІІ) гідроксиду розкладається при нагріванні, якщо виділяється вода кількістю речовини 1,5 моль?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинам

Урок хімії в 7 класі Підготувала та провела
«прості речовини», «складні речовини»; вивчити поділ простих речовин на метали й неметали; навчитися розрізняти прості й складні...

Б перетворення рідкої молочної суміші у морозиво; в розшарування суміші олії І води
Розглянь малюнок І визнач, в якому з прямокутників (а, б, в, г, д) зображено прості речовини, складні речовини, суміш речовин, чисті...

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Методична розробка уроку на тему: «Основні положення молекулярно-кінетичної...
«Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обгрунтування Маса та розміри молекул І атомів. Кількість...

Періодичний закон І періодична система хімічних елементів. Будова атома
Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення. Вступний інструктаж з бжд

Програма підготовки учнів до ІІ (районного/міського) етапу Всеукраїнських...
Класифікація речовин. Прості й складні речовини. Фізичні та хімічні методи одержання простих речовин (кисень, водень)

• поглибити знання учнів про атоми й молекули як складні структурні частинки речовини
Базові поняття та терміни: атоми, молекули, йони, ядро, електрони, протони, нейтрони, хімічний елемент

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явищаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка