Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема. Актуальні питання викладання інформатики та інтеграції ІКТ в навчально-виховний процесс закладів Дніпропетровщини

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої методичної наради керівників закладів освіти, методичних служб, міських (районних) методичних об’єднань

Сторінка8/19
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19
Тема. Актуальні питання викладання інформатики та інтеграції ІКТ в навчально-виховний процесс закладів Дніпропетровщини
Мета:

- обговорити питання науково-методичного супроводу викладання інформатики за сучасними навчально-методичними комплектами та рекомендаціями із урахуванням компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів;

- визначити пріоритети в роботі методичних об‘єднань вчителів інформатики для надання допомоги вчителю;

- передбачити необхідні зміни в навчально-виховних планах роботи шкіл із врахуванням навчання і виховання обдарованих дітей;

- розглянути питання сучасного викладання інформатики, упровадження нових організаційних форм навчання;
Керівник: Мірошниченко Андрій Анатолійович, к. філос. н., доцент кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО.
п/п

Час

Тема виступу

Доповідач

1

0930-1000

Реєстрація учасників наради.

Мірошниченко А.А. та співробітники кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО

І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

2

1000-1015

Навчально-методичне забезпечення вивчення інформатики у 2015-2016нр за навчальною та онов-ю

прог-ю з інформатики для 5-9-х класів

Мірошниченко А.А.,

3

1015-1030

Сучасні підходи до електронного навчання у Дніпропетровській області.

Ватковська М.Г., к. ф. н., проректор з найновіших технологій ДОІППО

4

1030-1045

Основні завдання методичного об’єднання вчителів інформатики.

Мірошниченко А.А.,

5

1045-1100

Про інтерактивний онлайновий підручник з інформатики для 7-го класу http://zavadsky.at.ua/, за яким цікаво вчитися

Завадський І.О., доцент кафедри математичної інформатики Київського НУ імені Тараса Шевченка, к.ф.м.н.

Михайличенко Н.В., методист з інформ-х технологій МНМ,м.Дніпропетровськ.

6

1100-1115

Стан впровадження інформаційної системи управління освітою

Дзіговський М.С., науковий співробітник НДВ інформаційних технологій та відкритих систем ДОІППО.

7

1115-1130

Професійні кризи вчителя та їх попередження в сучасних умовах

Кротенко В.М., старший викладач кафедри психології ДОІППО

8

1130-1145

Впровадження науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників» та подальше його впровадження.

Дуднік В.С., завідувач НДЛ інтенсивного і дистанційного навчання ДОІППО.

9

1145-1155

Про впровадження навчального курсу «Сходинки до інформатики» у початковій школі у 2015-2016 р.: завдання та перспективи.

Мірошниченко А.А.,

Коршунова О.В., автор навчально-методичного комплекту «Сходинки до інформатики», співробітник ІІТЗО МОН України.

ПЕРЕРВА. ОГЛЯД МЕТОДИЧНОЇ ВИСТАВКИ

ІІ. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

10

1205-1220

Впровадження проекту «Електронна школа» у 2015 році

Бутурліна О.В., завідуюча кафедри управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО;

11

1220-1235

XXVIIІ Всеукраїнська, обласна та районні олімпіади з інформатики на Дніпропетровщині; ІV Всеукраїнська, обласна та районні олімпіади з інформаційних технології.

Про проведення в області Міжнародного конкурсу з інформатики “Бобер”.

Мірошниченко А.А., Кузічев М.М., керівник інформаційно-аналітичного центру управління освіти та науки Дніпропетровського міської ради;

Буланий О.П., доцент кафедри інформаційних систем та технологій Дніпропетровського університету митної справи та фінансів, кандидат фізико-математичних наук

12

1235-1250

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах проф-о навчання:

«Школа – відкрита для всіх»;

Дуднік В.С., завідувач науково-дослідної лабораторії інтенсивного і дистанційного навчання ДОІППО.

13

1250-1300

Обговорення та затвердження проекту рекомендацій

Мірошниченко А.А.,


14

1300-1320

Підведення підсумків роботи наради.

15

1320-1340

Різне


Рекомендації

серпневої наради керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів інформатики
Робота конференції була організована за наступними напрямками:
Інформатика в школі та науково-методичні проблеми фахової підготовки вчителів інформатики на сучасному етапі.

Досвід, проблеми та перспективи інтеграції ІКТ в освітню діяльність вчителя інформатики.

Розвиток ІКТ-компетентності педагогічних працівників та освітня діяльність вчителя інформатики.
В ході обговорення учасники конференції відзначили:
підручник з інформатики повинен складатися з двох частин: друкованої та електронної. Друкована частина підручника повинна бути спрямована на вивчення теоретичного матеріалу, електронна - для практичного матеріалу, завдань, технологічних карт, зважаючи на різні види комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, яке встановлено у навчальних закладах;

використання в навчальній діяльності алгоритмів дозволяє учням початкових класів реалізовувати предметні і метапредметні результати: вчитися міркувати, переносити загальні судження на приватні; послідовно, грамотно застосовувати знання; планувати свою дію відповідно з поставленим завданням і умовами її реалізації; здійснювати підсумковий і покроковий контроль за результатами; адекватно сприймати оцінку вчителя;

використання комунікативних можливостей інформаційних технологій суттєво впливають на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, забезпечує швидкий зворотній зв'язок між учасниками навчального процесу;

підвищувати мотивацію вчителів через матеріальне та моральне заохочення, атестація тощо;

розвантажити вчителів – звільнити їх від рутинної технічної роботи, яка займає багато непродуктивного часу;

мотивація вчителів до використання ІКТ складається з різних чинників: вимога сьогодення, вплив досвіду та досягнень інших вчителів, бажання самовдосконалення, створення належних умов на робочому місці та моральні і матеріальні заохочення;

Заслухавши та обговоривши доповіді та керуючись нормативно-правовою базою, секція керівників районних методичних об’єднань вчителів інформатики серпневої конференції рекомендує:

Дніпропетровському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти:

Продовжити роботу щодо формуванню медіа-інформаційної компетентності педагогів області та поширення практики впровадження ІКТ в навчально-виховний процес із залученням інформаційно-технологічних платформ нового покоління.

Сприяти формуванню і розвитку у навчальних закладах області хмаро-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища та залученню у навчальний процес передових засобів і технологій інформаційного суспільства, зокрема, мобільного, віртуального навчання.

Вдосконалювати науково-методичний супровід інформатизації управління закладами освіти, впровадженню освітніх інновацій, реалізації національних та обласних освітніх проектів.

Сприяти подальшому розвитку організаційних та матеріально-технічних умов для вивчення інформатики, починаючи з 2-го класу. Звернути увагу на організацію навчального процесу на уроках інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів та обов’язкового поділу на групи з забезпеченням кожного учня персональним робочим місцем (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128).

Кафедрі управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти:

Продовжити діяльність по формуванню сучасного педагога через оновлення форм і методів підвищення кваліфікації, яка передбачає фахову спрямованість та отримання знань з інформаційно-комунікативних технологій.

Підвищувати рівень творчості педагогічних працівників, акцентуючи увагу на активному застосуванні досягнень науки, передового педагогічного досвіду, вдосконалені форм і методів навчально-виховної роботи, розвитку вмінь самостійно аналізувати власну діяльність.
Управлінням (відділам) освіти:

Сприяти розвитку і поширення технологій дистанційного навчання, новітніх електронних навчальних засобів і ресурсів у підготовці фахівців з інформатики, удосконалення нормативно-правової бази цього процесу.

Сприяти запровадженню у навчальних закладах області курсу для факультативних занять і підготовки до олімпіад учнів 7-9 та 8-10 класів «Основи програмування», рекомендованих МОНУ (авт. С.Д. Вапнічний, В.В. Зубик, В.А. Ребрина, https://sites.google. com/site/fakult7khmel/).

Продовжити роботу творчих груп по розробці окремих розділів фахової самоосвіти з урахуванням рівня професійності членів регіонального методичного об'єднання, передбачити в плані роботи забезпечення максимально сприятливих умов для самореалізації вчителів і учнів.

Постійно оновлювати й покращувати матеріально-технічне забезпечення шкіл.

Створити в кожному навчальному закладі кабінет інформатики для початкової школи.

Створити районні координаційні ради з питань інформатизації освіти.
Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
Підвищувати мобільність та доступ до навчальних матеріалів, оптимізувати витрати навчальних закладів за рахунок впровадження хмарних технологій, зокрема безкоштовного набору сервісів для навчальних закладів Office365 www.microsoft.ua/office365;

Посилити співпрацю та впровадження спільних програм з приватними партнерами, зокрема Microsoft, сприяти більш широкому застосуванню можливостей ІКТ при організації та проведенні конференції он-лайн;

Посилити роль міжпредметних зв’язків, моделювання, рішення реальних прикладних завдань (адаптованих для навчальних цілей) в шкільному курсі з інформатики.

Продовжити роботу творчих груп по розробці окремих розділів фахової самоосвіти з урахуванням рівня професійності вчителів інформатики, організувати різні форми обговорення досвіду застосування моніторингу якості інформатизації освіти навчальними закладами та вчителями окремо.

Сприяти вирішенню питання модернізації комп’ютерної техніки та оснащення навчальних кабінетів сучасним обладнанням, в тому числі за рахунок позабюджетних коштів.

Створити умови належної експлуатації комп’ютерної техніки. Забезпечити фахове обслуговування комп’ютерного обладнання, використавши внесення до штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів посади інженера з інформаційно-комунікаційних технологій  згідно з Типовими штатними нормативами, затвердженими наказом МОН України від 06 грудня 2010 року №1205. Розробити план конкретних заходів з метою подальшого зниження рівня використання неліцензійних комп’ютерних програм.

Розширити використання сучасних ІКТ в навчально-виховному процесі з метою  розвитку інформаційної культури та формування сучасної адаптивної особистості.

Продовжити роботу щодо наповненню сайтів навчальних закладів

Стимулювати вчителів інформатики, які використовують інноваційні технології та учнів, які досягають гарних результатів у навчанні та змаганнях.

Створити умови для ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі та управлінській діяльності.

Забезпечити повноцінне та якісне представництво закладу освіти в єдиному інформаційному освітньому просторі.

Брати активну участь у Всеукраїнських та обласних заходах в інформатизації освіти та медіа-інформаційної грамотності.
Районним методичним об’єднанням вчителів інформатики:

Сприяти системному підвищенню кваліфікації вчителів інформатики, зокрема з питань викладання в початковій та базовій школі, профільних курсів та факультативів.

Здійснювати інформаційно-методичний супровід та консультування вчителів з питань реалізації прогресивних підходів до навчально-виховного процесу.

Постійно проводити консультативну допомогу з питань впровадження профільного навчання.

Ознайомити вчителів інформатики району з новими підходами та програмами викладання інформатики, новими підручниками та електронними посібниками.
Вчителям інформатики:

Надавати перевагу сучасним засобам навчання, використанню передових технологій інформаційного суспільства, сприяти формуванню і розвитку у школі хмаро-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища.

Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм у роботі з інформаційно-комунікаційними системами.

Використовувати проектні підходи та технології навчання з метою стимулювання креативності учнів.

Розвивати інтерес учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

Акцентувати увагу на організацію пошукової діяльності учнів та розвитку самостійності мислення.

Покращити роботу з обдарованими дітьми, популяризувати та проводити у навчальних закладах конкурси, турніри, інтелектуальні змагання. Продовжити роботу з підготовки учнів до конкурсів та олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.

Здійснювати консультування та допомогу вчителям з різних дисциплін з питань впровадження сучасних інформаційних технологій в систему навчання учнів.
Враховуючи вищезазначене,

учасники конференції вважають за доцільне:
Звернутися до Міністерства освіти і науки України з наступними пропозиціями:

Запровадити державні програми інформатизації освіти, передбачивши фінансування питань щодо оновлення комп’ютерного парку навчальних закладів, підключення закладів освіти до швидкісного Інтернету, забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням.

Вдосконалити нормативну базу впровадження ІКТ: розробити нові СанПіНи, норми оплати часу під час дистанційного навчання, ІКТ- стандарт педагога, стандарт підготовки вчителів інформатики.

Забезпечити вироблення чіткої національної політики в галузі створення освітнього контенту та доступу до нього на всеукраїнському депозитарії.

Звернутися до Інституту інноваційних технологій і змісту навчання МОН України та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання МОН України з наступними пропозиціями:

Приділяти особливу увагу і підтримувати ініціативу регіонів у розробці комплексних проектів в галузі інформатизації освіти, створити банк передового досвіду з цього питання.

Внести в навчальні програми та методичні рекомендації до них обов’язкові вимоги щодо використання ІКТ у викладанні предметів.

Організувати апробацію підручників до їх масового друку й розповсюдження в загальноосвітніх навчальних закладах.

Розробити програми профільних курсів з базових навчальних предметів з використанням ІКТ.

Створити систему показників рівня медіа та інформаційної грамотності в освітніх закладах області.

Створити банк програм щодо навчання ІКТ педагогічних працівників, які створюються регіональними ІППО.

Надіслати пропозиції авторам навчальних програм та підручників з інформатики щодо доповнення навчально-методичних комплектів практичними матеріалами для викладання курсу інформатики на базі альтернативних операційних систем.

Література:
Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021р.

http://www.doippo.dp.ua/   сайт Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

http://www.ciit.zp.ua/   сайт Запоріжського науково – методичного центру інформатики та інформаційних технологій

http://cit.ckipo.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=58   Інформаційно-комунікаційні технології – освітянам

Сайти підтримки підручників з інформатики, що виграли конкурс МОН України:

http://it.upml.knu.ua/   Дистанційний турнір з інформаційних технології серед учнівської молоді

http://www.mon.gov.ua/education

http://www.znz.edu-ua.net
ХХІІІ. ПЛАН

проведення обласної наради керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів-логопедів, вчителів-дефектологів дошкільних навчальних закладів

Термін проведення: 19.08 2015 р.

Місце проведення: ДОІППО, ауд. 408

Тема: Концепція виховання моральної особистості дитини дошкільного

віку з особливими потребами
Мета: Спрямувати діяльність методичних об’єднань корекційних педагогів

на сформованість моральних компетенцій дитини відповідно

Концепції виховання моральної особистості дітей дошкільного віку з особливими потребами
Керівник: Купрієнко Валентина Іванівна, завідувач навчально-методичним відділом дошкільної освіти кафедри психології і педагогіки ДОІППО
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
з/п

Час

Тема

виступу

Доповідач

1

9.30-10.00

Реєстрація учасників

Міхіна Н.О.,

методист дошкільної освіти кафедри педагогіки і психології

2

10.00-10.05

Відкриття засідання

Купрієнко В.І.

3

10.05-10.30

Соціальна зрілість як складова життєвої компетентності дошкільників

Тарабасова Л.Г.

Доцент к-и корекційної педагогіки к.ф.н

4

10.55-11.10

Реалізація Базового компоненту дошкільної освіти в закладах компенсуючого спрямування

Купрієнко В.І.

5

11.10-11.25

Принципи відбору і комплектування груп в ДНЗ дітей з особливими потребами

Васильковська С.В.

директор ОПМПЦ

6

11.25-11.45

Актуальні питання сьогодення корекційної роботи з дітьми з особливими потребами

Олефір Н.В.,

старший викладач каф-и корекційної педагогіки

7

12.00-12.50

Формування життєвої компетентності дошкільника засобами осягнення культури народу через мову з використанням інформаційно-комунікативних технологій

Марочко О.О.,

Вчитель-логопед,

спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист» ДНЗ № 377

м. Дніпропетровськ

8

Презентація зошита взаємозв’язку вчителя-логопеда з вихователями

Келембет С.О.,

вчитель-логопед, , «вчитель-методист»

ДНЗ № 4,м.Жовті Води

9

Моральна компетенція дітей з особливими потребами

Ящик Л.П.

вчитель–логопед

ДНЗ № 13,м.Кривий Ріг

10

Дитина – шульга. Її адаптація у світі праворуких. Діагностика ліворуких

Жибан М.Г.

вчитель-дефектолог, спеціаліст вищої категорії ДНЗ № 32, м.Дніпропетр-к

11

Розвиток зв’язного мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення прийомами мнемотехніки

Остапішина Л.Г.

керівник МО, вчитель-логопед вищої категорії, ДНЗ № 60м.Кривий Ріг

12

12.50-13.00

Підведення підсумків засідання. Прийняття рекомендацій

Купрієнко В.І.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

Схожі:

3 Складні речовини. Основні класи неорганічних з'єднань
Які з перерахованих з'єднань оксиди: со2, вао2, N2O3, CrO 3, so3, N2O4, ко3, Cl2O, Н2О2?

Матеріали доповіді начальника відділу освіти Немирівської районної...
Готуємось до серпневої колегії відділу освіти Немирівської районної державної адміністрації

Корегування навчальних планів та програм
Самойленко С. М., голови методичних комісій: Кузьменко Н. В., Лаппа О. К., Кушнір Л.І

Видання
Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Головне управління освіти І науки харківської обласної державної...
У видання увійшли методичні та інформаційні матеріали необхідні для підготовки науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Програма факультативного курсу для учнів 11 класу. Автор: Сопіженко...
Про рукописи навчально-методичних видань, адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської...

Засідання М/О вчителів природничо-математичного циклу 09. 09. 2014 №1 смт. Малинівка Голова
Вивчення методичних рекомендацій предметів природничо-математичного циклу та про особливості викладання предметів у 6 класі на 2014/2015...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка