Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема: «Підвищення ефективності уроків історичного та суспільствознавчого компонентів засобами креативного навчання»Мета

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої методичної наради керівників закладів освіти, методичних служб, міських (районних) методичних об’єднань

Сторінка7/19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19
Тема: «Підвищення ефективності уроків історичного та суспільствознавчого компонентів засобами креативного навчання»
Мета:

 • визначити зрушення у підходах до змісту сучасного уроку та його організаційно-методичних засад;

 • проаналізувати нове бачення у моделюванні уроку та його структурі та методиці;

 • визначити роль компетентнісного та діяльнісного підходів у забезпеченні здібностей і нахилів учнів на уроці;

 • розглянути нові характеристики змісту навчальних програм з історії та суспільствознавства та наголосити на нових елементах організації навчання у 7 класі;

 • ознайомитись із практичним досвідом шкіл області на різних етапах формування предметних знань, умінь та навичок відповідно до настанов нових навчальних програм;

 • обговорити можливості поширення позитивних креативних тенденцій праці вчителя суспільних дисциплін з питань результативності навчання;

 • накреслити головні напрямки роботи методичних об’єднань у новому навчальному році та визначити можливості вчителів у поступовому та результативному втіленні новітніх тенденцій у викладанні історії та суспільствознавства.


Керівник: Базилевська Людмила Леонтіївна, завідуюча навчально-методичною лабораторією суспільних дисциплін ДОІППО

п/п

Час

проведення

Тема

виступу


Доповідач
9.00 – 10.00

Реєстрація учасників наради.

Знайомство із виставковими та роздатковими матеріалами наради.


ауд. 401

Науково-методичний аспект проблеми
10.00 –10.30

«Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянському суспільстві»

КротенкоВ.М.

старший викладач кафедри педагогіки і психології ДОІППО,

кандидат педагогічних наук
10.30 –10.50

«Підвищення ефективності уроків історичного та суспільствознавчого компонентів засобами креативного навчання»


Базилевська Л.Л.

завідуюча

навчально - методичною лабораторією суспільних дисциплін ДОІППО10.50 –11.10

«Як зробити навчання цікавим. Інтеграція музейного потенціалу в навчально-виховний процес та шкільні підручники»


Щупак І.Я.

директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», Музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні», кандидат історичних наук11.10 –11.25

Перерва
Перспективно-педагогічний аспект проблеми

(професійні діалоги)

З досвіду роботи методичних служб

та навчальних закладів Дніпропетровщини11.25 –11.40

«Використання фреймових систем на уроках історії України у 7 класі»

ПасічникТ.П.

керівник Павлоградського РМО вчителів історії та правознавства,

Новодачинської ЗШ

З досвіду роботи переможців обласного конкурсу

«Вчитель року-2015» в номінації «Правознавство»11.40 –12.00

«Пошук раціональних форм і методів організації пізнавальної діяльності учнів на уроках»

Понурко С.О.,

вчитель правознавства

СЗШ № 42

м. Дніпропетровська12.00 –12.20


«Застосування комунікаційно-інформаційних технологій на уроках історії та правознавства»

Хорунжа Л.М,

вчитель правознавства

вчитель-методист Нікопольської СЗШ № 212.20 – 12. 45

«Робота з понятійним апаратом на уроках правознавства як одна із умов формування правової компетенції в рамках проекту «Освіта для сталого розвитку»

МусієнкоО.В.

вчитель правознавства

першої категорії

Криворізької ЗШ № 32

Підсумковий аспект проблеми
12.45 –13.00

Обговорення та затвердження проекту рекомендацій обласної наради

Базилевська Л.Л

13.00 –13.15

Підведення

підсумків роботи наради.

Базилевська Л.Л13.15 –14.00

Різне.

Базилевська Л.ЛРекомендації

обласної серпневої наради

керівників районних (міських) методичних об’єднань

вчителів історії, правознавства та суспільних дисциплін
Третій рік у шкільній історичній освіті, як і у вітчизняній освіті в цілому, запроваджується новий Державний стандарт освіти та відбуваються позитивні зрушення.

Реалізація освітніх стандартів поступово спрямовується на впровадження компетентнісних та особистісно орієнтованих підходів у зміст освіти та застосування здобутих знань у практичних ситуаціях. Ці ключові підходи повинні знайти своє відображення у змісті сучасного уроку. Урок сьогодні потребує суттєвої модернізації, оновлення його організаційно-методичних засад, якісного моделювання структури й залучення інноваційної методики.

Підвищення ефективності уроків історичного та суспільствознавчого компонентів може відбутися лише за готовності вчителя втілювати прогресивні зміни.

Значну увагу у модернізації навчання відіграє соціалізація особистості.

Керуючись такими міркування,

РЕКОМЕНДУЄМО:

І. Методистам суспільних дисциплін управлінь і відділів освіти, керівникам МО вчителів суспільних дисциплін:

 1. Ознайомити учителів із інноваційними шляхами оновлення змісту історичної та суспільствознавчої освіти у відповідності до Державних освітніх стандартів.

 2. Систематично висвітлювати особливості змін у змісті навчальних програм та методиці викладання шкільних навчальних предметів, зокрема історії України, всесвітньої історії, правознавства.

3. Звернути увагу на зміст нової обласної науково-методичної проблеми: «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянському суспільстві» та популяризувати її.

ІІ. Вчителям історії, правознавства та суспільних дисциплін:

 1. Компонувати урок таким чином, щоб у ньому знайшлося місце для формування предметних компетентностей та опанування навичками та вміннями за виділений час.

 2. Організовувати урок із дотриманням його обов’язкових складових та поетапності.

 3. Застосовувати оптимальну систему методів, форм і прийомів роботи на уроці із врахуванням практичних видів діяльності.

 4. Враховувати у навчальному процесі вікові особливості, індивідуальність та обдарованість кожного учня та створювати для них сприятливе навчальне середовище.

 5. Обов’язково оцінювати учнів на уроці та перевіряти досягнення ними очікуваних результатів.

 6. Урок має відповідати сучасним досягненням педагогіки та методики.


Література:

 1. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від від 23 листопада 2011 року № 1392. – Режим доступу: http: //www. http://mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/

 2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Історія України; Всесвітня історія; Основи правознавства. 5-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 96 с.

 3. Кремень В.Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В.Г.Кремень // Український педагогічний журнал. – 2015. - № 1.- С.8-15.

 4. Пометун О.І. Методичний коментар до програми 2012 року з історії для основної школи. // Бібліотека журналу «Історія і суспільствознавство: теорія і методика навчання. – 2013.- № 5-6. – С. 2-96.

 5. Баханов К.О. Механізм запровадження компетентнісного підходу в навчанні історії в школі / К.Баханов // Журнал «Історія і суспільствознавство: теорія і методика навчання. – 2013. - № 1-2. – С. 7.

 6. Пометун О.І. Формування предметної компетентності учнів у процесі навчання історії у основній школі. / Пометун О.І. // Журнал «Історія та правознавство». – 2014. - № 4. – С. 6-9.

 7. Баханов К.О. Показники засвоєння шкільного курсу історії України/ К.Баханов // Журнал «Історія і правознавство». – 2015. - № 4-5. – С. 2-9.

 8. Гупан Н.М. Підручник, з яким цікаво працювати: про нову навчальну книжку з історії для семикласників/ Гупан Н.// Журнал «Історія і суспільствознавство: теорія і методика навчання. – 2015. - № 4. – С. 18-27.ХІ. План

проведення серпневої наради керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів математики.
Термін проведення:18 .08.2015р.

Місце проведення:ДОІППО,ауд.№409.
Тема: Вплив новітніх інформаційних технологій на якість засвоєння

курсу математики.

Мета: Ознайомити :

- керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів математики із шляхами модернізації змісту шкільної математичної освіти , теоретичними і методичними засадами використання «хмарних технологій»;

- із шляхами удосконалення самоосвітньої роботи педагога через участь у тренінгу « Використання можливостей різних Internet сервісів для організації ефективного і вмотивованого навчання школярів».
Керівник: Букарева Тетяна Борисівна- в.о. завідувач навчально-методичного відділу природничо-математичних дисциплін.
п/п

Час

Тема виступу

Доповідач

1

10-00-10-35

Основні тенденції модернізації змісту шкільної математичної освіти

Кірман В.К. канд наук,доцент кафедри природничої освіти ДОІППО

2

10-40-11-20

«Хмарні технології» як один із шляхів розвитку

ІК - компетентностей вчителя математики

Харлаш Л.М. канд. наук, доцент кафедри управління інформаційними проектами ДОІППО

3

11-25-12-00

Тренінг « Використання можливостей різних Internet сервісів для організації ефективного і вмотивованого навчання школярів».

Зражва В.І. методист

відділу освіти

виконкому Жовтоводської міської ради

4

12-05-12-45

Різне:

- виконання плану відділу

з питань тематичного вивчення роботи рай(міськ)м/о за І півріччя 2015 р.;

- професійна підготовка вчителя математики по виконанню вимог Державного стандарту знань та до роботи з учнями 7 класу за новою програмою.


Букарева Т.Б. -в .о. завідувача навчально-методичного відділу природничо-математичних дисциплін ДОІППО.


5

12-50-

13-20

Обговорення рекомендацій

Букарева Т.Б. -Pекомендації

серпневої наради керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів математики

 1. Управлінням (відділам) освіти і відповідним методичним службам:

- проаналізувати якість роботи вчителів математики за результатами ДПА, ЗНО та з урахуванням матеріалів атестації 2015 року;

- в річному плані 2015-2016 р запланувати моніторингові дослідження рівня професійності вчителів через співбесіди після проходження курсової перепідготовки, анкетування, проведення круглих столів;

- організувати консультативну допомогу керівникам навчальних закладів з питань впровадження в їх діяльність «хмарних технологій»

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

- в річному плані роботи на 2015-2016 навчальний рік передбачити:

- контроль за якістю впровадження нової програми з математики для учнів 7 класу;

- під час атестації вчителів математики приділяти особливу увагу якості самоосвіти, володінню методикою «хмарних технологій» своєчасності і результативності курсової перепідготовки.

3. Керівникам районних (міських) методичних об’єднань:

-проаналізувати ефективность виконання плану минулого року, з'ясувати причини невирішених питань ;

- при складанні плану на новий рік користуватись відпрацьованими на тренінгу методиками ефективної роботи керівника м/о;

- передбачити в плані роботи на 2015-2016 р. постійний контроль за:

- оволодінням кожним членом методичного об'єднання вимог Державного стандарту знань з математики; методичними настановами по роботі з учнями 7 класу;

- продовжити роботу консультативних груп з окремих розділів фахової самоосвіти з урахуванням фактичного рівня професійності .

Література.

1.Інструктивно-методичний лист «Про вивчення математики у 2015-2016 році».

2.Дишлева С. Інформаціно-комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі. –сайт:Освіта .ua/27.01.2010.

3.Литвинова С.Г.«Інформаційно –комунікаційні технології в освіті»-К.,2011

4.Морзе Н.В. Як навчати вчителів,щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом у навчанні?//Комп'ютер у школі та сім'ї-№ 6-2010.

5.Підласий І.П.Продуктивний педагог.//Х.«Основа», 2009.

6.Хмарні технології для складання тестів:http: // www.opentest.ru/, http://www.testorium.net/, http: //master-test.net/uk. 7.http: // www.mikrosoft.com/ ukraine / Edication /partnersInLearnsng/ Defailt.mspx.

8. При складанні конспекту хмарно-орієнтованого уроку можливо використовувати http: // www.tagxedo.com

9.Для створення презентацій http: // www.emaze.com/ru/ХІІ.План

проведення серпневої наради керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів інформатики
Термін проведення: 18.08.2015 р.

Місце проведення: ДОІППО (ауд. № 309).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Схожі:

3 Складні речовини. Основні класи неорганічних з'єднань
Які з перерахованих з'єднань оксиди: со2, вао2, N2O3, CrO 3, so3, N2O4, ко3, Cl2O, Н2О2?

Матеріали доповіді начальника відділу освіти Немирівської районної...
Готуємось до серпневої колегії відділу освіти Немирівської районної державної адміністрації

Корегування навчальних планів та програм
Самойленко С. М., голови методичних комісій: Кузьменко Н. В., Лаппа О. К., Кушнір Л.І

Видання
Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Головне управління освіти І науки харківської обласної державної...
У видання увійшли методичні та інформаційні матеріали необхідні для підготовки науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Програма факультативного курсу для учнів 11 класу. Автор: Сопіженко...
Про рукописи навчально-методичних видань, адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської...

Засідання М/О вчителів природничо-математичного циклу 09. 09. 2014 №1 смт. Малинівка Голова
Вивчення методичних рекомендацій предметів природничо-математичного циклу та про особливості викладання предметів у 6 класі на 2014/2015...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка