Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

4. Лист МОН № 1/9-253 від 22.05.15 року Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої методичної наради керівників закладів освіти, методичних служб, міських (районних) методичних об’єднань

Сторінка5/19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

4. Лист МОН № 1/9-253 від 22.05.15 року Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

5. Інноваційні технології навчання в сучасній школі Університет менеджменту освіти Наук. кер.: Приходькіна Н.О., к.п.н. Інноваційна освітня система: шляхи відродження // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол. Л.І.Даниленко та ін. - К.: Логос, 2010. .
VІ. План

проведення серпневої наради керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів української мови і літератури
Термін проведення: 18 серпня 2015р.

Місце проведення: ДОІППО, ауд. № 306
Тема: Інноваційний зміст освіти, професійна майстерність та творчість учителя – шлях до забезпечення особистісного розвитку учнів.
Мета: обговорити питання науково-методичного супроводу викладання української мови і літератури за сучасними документами, вимогами та рекомендаціями із урахуванням компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів до навчання і орієнтацією на відродження національної гідності, патріотизму й громадянської зрілості особистості.
Керівник: Сергієнко Антоніна Антонівна, завідувач кафедри гуманітарної освіти, кандидат педагогічних наук
п/п

Час

Тема виступу

Доповідач

1.

10.00-10.30

Актуальні питання теорії та практики сучасного підручникотворення. Концепція підручника з української літератури для учнів 7 класу.

Коваленко Л. Т., автор підручників з української літератури, заступник директора з ОМР Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б.Грінченка

2.

10.30-10.45

Науково-методичний супровід викладання української мови та літератури з урахуванням компетентнісного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів до навчання і орієнтацією на відродження національної гідності, патріотизму й громадянської зрілості особистості.


Сергієнко А. А., завідувач кафедри гуманітарної освіти ДОІППО, к.п.н.


3.

10.45-11.00

Якість проведення апробації навчальної літератури для учнів 5 класів.

Піскорська Л. І., завідувач НМ лабораторії української мови і літератури кафедри гуманітарної освіти

4.

11.00-11.15

Основні складові обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Кротенко В. М., старший викладач кафедри педагогіки та психології ДОІППО

5.

11.15-11.30

Доцільність сучасних змін у змісті літературної освіти.

Дев’ятко Н.В., доцент кафедри філософії випереджувальної освіти, к.ф., член НС письменників України

6.

11.30-11.40

Інформаційна та медіаосвітня компетентність сучасного вчителя.

Бутурліна О.В., завідувач кафедри

Упр-я інформаційними проектами,к.ф.н.
11.40-12.00

Перерва
7.

12.00-12.15

Особливості проведення ДПА та зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури у 2015 році та його узагальнені результати.

Швидун Л. Т., завідувач НМЛ моніторингу якості освіти та ЗНО

7.

12.15-12.25

Уроки літератури рідного краю в системі сучасної шкільної літературної освіти.

Криворотенко О. Г., учитель української мови і літератури Ганнівського НВК Верхньодніпр-о р-у

8.

12.25-12.35

Конкурс професійної майстерності учителя української мови і літератури. Технології особистісно зорієнтованого уроку.

Стороженко Н.П., учитель української мови і літератури СЗШ №20 м.Павлограда

9.

12.35-12.45

Високі учнівські досягнення – це результат системної роботи вчителя-філолога з одарованими школярами.

Пошевеля С.М, учитель української мови і літератури гімназії № 3 м. Дніпропетровська
12.45-13.00

Підсумки та рекомендації серпневої наради.

Сергієнко А.А.,Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного

процесу під час вивчення української мови і літератури

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти унормував потребу організації навчання на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів, які відображені в освітніх галузях, зокрема в галузі «Мови і літератури». Так, реалізація змістових ліній мовної освіти – мовленнєвої, мовної, соціокультурної і стратегічної (діяльнісної) – забезпечує формування у школярів комунікативної компетентності, що є однією з найважливіших ключових компетентностей.

Викладаючи українську мову як один із шкільних предметів, слід пам’ятати і постійно наголошувати на тому, що мова є ідентифікаційним кодом нації, найважливішим засобом національно-патріотичного виховання. Необхідно використовувати різноманітні методичні прийоми, щоб досягти послідовного й системного збагачення учнівського словника колоритними фразеологізмами, власне українськими словами, словами-символами, архетипними поняттями, у яких закарбовано культурний досвід, духовність, ментальність минулих поколінь нашого народу. Слід прагнути, щоб учні сприймали українську мову як сучасну, європейську, багату, розвинену, спроможну забезпечити діалог у всіх сферах життя.

Значущість реалізації змістових ліній літературного компонента – емоційно-ціннісної, літературознавчої, загальнокультурної, компаративної – в тому, що засобами мистецтва досягається формування в учнів загальнолюдських та національних ціннісних орієнтирів, збагачується внутрішній світ молодої людини, її морально-етичний потенціал. Творчі зусилля кожного вчителя мають спрямовуватися на те, щоб підвищити виховний рівень сучасного уроку, його творчий потенціал; забезпечити оптимальні можливості для розвитку критичного мислення учнів, формування соціальних компетентностей, пробудження через мистецтво слова національної свідомості.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Ситченко А.Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах. – К.: Ленвіт, 2014.

 2. Проблеми сучасного підручника: педагогіка, освіта, актуальні питання теорії підручникотворення. – Інститут педагогіки НАПН України. – 2014. https://scholar.google.com.ua

 3. Коваленко Л.Т. Українська література. Підручник для учнів 7 класу. http://www.ychebnik.com.ua 

 4. Воєвода З.Я., Данилейко О.Л. Українська література. 8 клас. Книжка для вчителя. – К.: Генеза, 2014.

 5. Омельчук С.А. Усі уроки української мови у 9 класі: навчально-методичний посібник. – К.: Основа, 2014.

 6. Авраменко О.М., Чукіна В.Ф. Українська мова. Збірник диктантів. 9 клас. – К.: Грамота, 2015.

 7. Авраменко О.М. Українська мова та література. Збірник завдань у тестовій формі. І, ІІ частини. – К.: Грамота, 2015.

 8. Фасоля А.М. Компетентнісно зорієнтовані завдання // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №5.

 9. Сергієнко А.А. Емоційно-ціннісна змістова лінія у мистецькому контексті на уроках української літератури // Дивослово. – 2014. – №12.

 10. Сергієнко А.А. Реалізація комунікативного та діяльнісного підходів до навчання на уроках української літератури. // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – №5.

 11. Криворотенко О.Г., Сергієнко А.А. Література Дніпропетровщини. Навчально-методичний посібник для проведення спецкурсу з літератури рідного краю у 5-6 класах (68 годин). – Дніпропетровськ, ДОІППО, 2015.

 12. Піскорська Л.І., Гуріна Л.В., Любчич Т.М. Навчально-методичний контекст уроку української літератури рідного краю. 9-11 класи. – Дніпропетровськ, 2015.VІІ. План

проведення серпневої наради методистів районних (міських) відділів освіти, відповідальних за вивчення українознавства, народознавства краєзнавства в освітніх закладах області
Термін проведення: 19.08.2015 р.

Місце проведення: ДОІППО, ауд. 306
Тема. Національно-патріотичне спрямування українознавства, народознавства, краєзнавства у системі вітчизняної освіти.

Мета. 1)Визначити роль і значення українознавчих дисциплін у формуванні національно-патріотчної свідомості учнівської молоді.

2) Акцентувати увагу на використанні у навчально-виховному процесі особистісно зорієнтованого підходу до школярів з метою реалізації національно-патріотчного потенціалу українознавства, народознавства, краєзнавства.

Керівник: Крижановська Жанна Миколаївна, завідуюча лабораторією українознавства і народознавства кафедри філософії освіти ДОІППО.
Час

Тема виступу

Доповідач

1

9-30-10-00

Реєстрація учасників наради. Виставка навчально-методичної літератури українознавчого, народознавчого, краєзнавчого змісту

Крижановська Ж.М., завідуюча лабораторією українознавста і народознавства

Науково-теоретичний аспект

2

10-00-10-10

Відкриття наради, ознайомлення з планом роботи

Крижановська Ж.М.,

3.

10-10-10-25

Нові підходи до розвитку освітнього середовища школи на нових засадах патріотичного виховання

Вознюк Л.В., к.п.н кафедри управління ЗНЗ ДОІППО
4.

10.25-10.35

Значення архетипів і національного коду для патріотичного виховання

Дев’ятко Н.В., к.ф.н кафедри випереджаючої освіти ДОІППО
5.

10-35-10-45

Самореалізація творчого вчителя через обмін педагогічним досвідом

Марчишина З.В., головний редактор газети «Джерело»
6.

10-45-11-05

Роль українознавчих дисциплін у формуванні національно-патріотичних ідеалів сучасної учнівської молоді

Крижановська Ж.М.,
Перерва 11-05-11-20
Практичний аспект

8.

11-20-11-50

З досвіду українознавчої, народознавчої та краєзнавчої роботи методистів, керівників шкіл, педагогів–практиків області

Москаленко Т.Д., методист відділу освіти Новомосковського р-ну, Решетняк Л.М., керівник краєзнавчого гуртка ДДЮЦМС ДОР «Колобок»,вчитель іст-ї Петриківської СЗШ

9.

11-50-12-00

Обговорення та затвердження рекомендацій серпневої наради. Підведення підсумків роботи.

Крижановська Ж.М.,

завідуюча лабораторією українознавста і народознавства


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Державний стандарт повної загальної середньої освіти (2013).

 2. Наказ МОН від 12.01.2015 № 9 «Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів».

 3. Лист МОН від 18.12.2013 № 1/9-887 «Про методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського культурологічно-виховного проекту «Десять видатних місць України».

 4. Лист МОН від 11.11.2014 № 1/9-586 «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької та наукової роботи».

 5. Гоян Я. Своїй любій українській нації// Українознавство.–2013.–№ 1, с.27-30.

 6. Гусейнов Г.Д. На землі, на рідній…(За віру вольності бороніть. Кн. 8).–Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2014.

 7. Калакура Я. Українська духовність: історіографічний вимір //Українознавство. 2013.–№ 1, с. 38-43.

 8. Стражний О. Український менталітет.–К: Либідь, 2014.

 9. Чирков О. Українська земля і люди у загальносвітовому історичному процесі на сторінках атласу «Історія світу»// Українознавство.–2014.–№ 2, с. 39-46.
VІІІ. План

проведення серпневої наради керівників районних (міських) методичних об’єднань вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури
Термін проведення: 18 серпня 2015р.

Місце проведення: гімназія № 12,
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

3 Складні речовини. Основні класи неорганічних з'єднань
Які з перерахованих з'єднань оксиди: со2, вао2, N2O3, CrO 3, so3, N2O4, ко3, Cl2O, Н2О2?

Матеріали доповіді начальника відділу освіти Немирівської районної...
Готуємось до серпневої колегії відділу освіти Немирівської районної державної адміністрації

Корегування навчальних планів та програм
Самойленко С. М., голови методичних комісій: Кузьменко Н. В., Лаппа О. К., Кушнір Л.І

Видання
Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Головне управління освіти І науки харківської обласної державної...
У видання увійшли методичні та інформаційні матеріали необхідні для підготовки науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Програма факультативного курсу для учнів 11 класу. Автор: Сопіженко...
Про рукописи навчально-методичних видань, адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської...

Засідання М/О вчителів природничо-математичного циклу 09. 09. 2014 №1 смт. Малинівка Голова
Вивчення методичних рекомендацій предметів природничо-математичного циклу та про особливості викладання предметів у 6 класі на 2014/2015...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка