Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

- обговорити основні підходи до створення системи неперервного навчання педагога з урахуванням європейських вимірів сучасності

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої методичної наради керівників закладів освіти, методичних служб, міських (районних) методичних об’єднань

Сторінка4/19
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


- обговорити основні підходи до створення системи неперервного навчання педагога з урахуванням європейських вимірів сучасності;

- визначити шляхи реалізації обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства».

Рекомендації

учасників серпневої наради керівників методичних центрів

та методичних кабінетів відділів освіти

«Стратегії розвитку освітньої галузі та діяльність науково-методичних установ в умовах реформування освіти»
Основний принцип діяльності освітніх систем розвинених країн – це залучення громадянина до навчання, яке триває постійно, все життя. Розвиток неперервного навчання разом із формуванням суспільства знань стали одним із соціальних наслідків глобалізації та інформатизації.

Провідні напрямки в розвитку освіти можуть бути реалізовані за умови постійного вдосконалення педагогічної діяльності керівників, педагогів освітніх закладів різних типів і видів. В даний час зросла потреба у вчителі, здатному оновлювати зміст своєї діяльності за допомогою критичного, творчого її освоєння, застосування досягнень науки та педагогічного досвіду.

Оновлення системи науково-методичної роботи нерозривно пов’язане з розвитком нового педагогічного мислення. Тому основною задачею методичних кабінетів є упровадження інноваційних форм науково-методичної роботи, створення умов для розвитку творчості та професійної майстерності, дослідно-експериментальної діяльності педагогічних кадрів
Враховуючи вищезазначене, учасники наради рекомендують:


 1. Запроваджувати гнучку систему організації навчально-виховного процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства.

 2. Здійснювати пошук механізмів взаємодії трьох гілок освіти – формальної, неформальної та інформальної.

 3. Створювати умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності через запровадження різних форм курсової підготовки і організації науково-методичної роботи у міжкурсовий період.

 4. Системно впроваджувати в педагогічну практику сучасні інноваційні технології, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу.

 5. Розширювати сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій через застосування хмарних технологій у методичній роботі, шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних презентацій, тестів, навчальних відеофільмів, електронних портфоліо тощо.

 6. Упроваджувати різні форми дистанційного навчання учнів та учителів.

 7. Систематично проводити моніторинг та вивчення педагогічного досвіду регіону за напрямками.

 8. Створювати освітні центри із надання сервісних послуг (предметно-методичних, консалтингових, моніторингових, маркетингових, експертних).

 9. Удосконалювати систему аналізу, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду через застосування інформаційних технологій.

 10. Створювати та постійно оновлювати дієву систему інформаційної підтримки, включаючи ресурси Інтернет, забезпечення реклами педагогічних ініціатив, новацій, перспективного досвіду і реальних досягнень педагогів.

 11. Систематично проводити роботу з розвитку, пошуку та підтримки творчо обдарованих дітей через впровадження інтерактивних форм роботи.

 12. Організувати роботу психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді.

 13. Сприяти підвищенню професійного рівня педагогічних і науково-педагогічних працівників академії шляхом самоосвіти, запровадження системи науково-методичних навчань, участі у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, проектах.

 14. Здійснювати науково-методичний супровід діяльності освітніх округів.


Рекомендована література:


 1. Ахметзянова А. Сучасні форми методичного навчання: проводимо педагогічні студії// Методист. –2014. – № 5.

 2. Боднар О. Критерії оцінки ефективності аналітико-експертної діяльності методичних служб регіону / О.Боднар // Нова педагогічна думка. –2013. –No 1. –Т. І. –243-247

 3. Білісчук О. Сучасні підходи до організації системної роботи над науково-методичною проблемою// Методист. –2014. – № 7

 4. Корецька Л. В. Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: реалізація освітньо-виховної стратегії регіону / Л. Корецька // Методист. –2014. –No 4. –С. 3

 5. Литвиненко Г. М. Науково-методичній роботі – сучасну нормативну базу// Рідна школа. – 2009. – № 1. –С. 63-72.

 6. Литвиненко Г.М. Перебудова освітньої системи// Методист. –2014. – №10

 7. Молчанова О., Сидорова О., Тимошенко Т., Шкурко С. Майстер-клас «Розвиток інноваційно активної особистості педагога. Методичний супровід перспективного педагогічного досвіду// Методист. –2014. – № 8.

 8. Наумук Н. В. «Система роботи педколективу над науково-методичною проблемою» http://osvita.ua/school/lessons_summary/administration/45433/

 9. Нудний В.М., Половенко О.В. Удосконалення змісту післядипломної педагогічної освіти: стан, проблеми і перспективи // Методист. –2014. – № 4. – С. 11–24.

 10. Ткач А. В. Практика вивчення і розповсюдження передового педагогічного досвіду / А. В. Ткач // Педагогіка та психологія: збірник наукових праць / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. - Харків : Апостроф, 2012. - Вип. 41. - 237 с.

 11. Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету / К.М. Старченко, В.І. Пуцов, Ю.І. Завалевський, Литвиненко Г.М. – Чернівці: Букрек, 2010. – 344 с.


ІV.План

проведення обласного науково-методичного семінару

для керівників експериментальних навчальних закладів проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку»
Термін проведення: 18 серпня 2015 р.

Місце проведення: конференц-зала ДОН
Тема: «Інноваційний досвід шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Мета семінару: в визначити основні здобутки проекту, обмінятися досвідом щодо особливостей впровадження кращих моделей школи випереджаючої освіти, а також кращих практик освіти для сталого розвитку, проблем та перспектив подальшої реалізації проекту.

Учасники науково-методичного семінару: директори, заступники директорів та педагогічні працівники навчальних закладів області, які беруть участь у Всеукраїнському експерименті за темою: «Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Керівник: Висоцька Ольга Євгенівна, декан факультету відритої освіти ДОІППО, завідувач кафедри філософії випереджаючої освіти та управління інноваційною діяльністю, докт. філос. н., доцент;


п/п

Час

Тема виступу

Доповідач

9.00-10.00

Реєстрація учасників. Експрес-огляд науково-методичної виставки10.00

Представлення загального опису моделей школи випереджаючої освіти.

Висоцька О.Є., декан факультету відритої10.20

Реалізація моделі школи випереджаючої освіти в школі філософії життя

Ніколаєнко Л.П., директор НВК - академічний ліцей №15, м. Дніпродзержин-к.10.30

Впровадження принципу «Навчився сам - навчи молодшого» як соціальної компоненти освіти для сталого розвитку

Андрушко І.А., Синишина І.І., вчителі курсу за вибором  "Уроки для сталого розвитку" АЛ №1510.40

Модель партнерства педагогів у формуванні громадянсько-активної школи в умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Пивоварова Ю.М, дир.-р Павлоградської ЗОШ № 710.50

Модель відповідальної поведінки особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку

Гавриленко Л. І, заступник директора Кривор-ї гім-ї № 9511.00

Модель соціально-педагогічного проектування на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Друзенко Н.М, директор Брагинівської СЗШ, Петропавлів-й р-н11.10

Модель школи неперервної економіко-правової освіти

Лізогуб О.С, заступник директора з НВР, Криворізька СШ .№ 7011.20

Модель сприяння сталому розвитку через інтеграцію змісту випереджаючої освіти

Чаленко, П.П,

директор НВК № 6 м.Жовті Води11.30

Практики «наскрізного навчання ОСР» та позакласної роботи.

Ігнатченко Н.В, заступник директора Чумаківської ЗОШ, Томаківський р-н11.40

Модель екологічної культури як інтегрованого результату функціонування освітньої системи на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Еккерт О.В,

Павлоградська ЗОШ № 12, директор11.50

Підведення підсумків, прийняття рекомендацій.

Висоцька Ольга Євгенівна


Рекомендації

Обласного науково-методичного семінару «Інноваційний досвід шкіл випереджаючої освіти для сталого розвитку»
Головною метою реалізації проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» є підвищення рівня освіченості учнів та педагогів у питаннях сталого розвитку, виховання соціально адаптованої, відповідальної та стратегічно мислячої особистості, а також створення моделі школи випереджаючої освіти для сталого розвитку.

Основними механізмами трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку можна вважати нарощування:

- управлінського ресурсу шляхом переходу до управління освітою на засадах сталого розвитку, переорієнтації регіональної системи освіти на потреби споживачів освітніх послуг на основі європейських стандартів;

- технологічного ресурсу через упровадження сучасних технологій освітньої діяльності, зокрема, у сфері використання ІКТ та Інтернет-простору для реалізації освіти для сталого розвитку та забезпечення європейських стандартів освітньої діяльності;

- ресурсу саморозвитку за рахунок розширення самоврядних можливостей складових регіональної системи освіти, передусім створення передумов для ініціатив на рівні навчальних закладів у галузі європейської освіти та освіти для сталого розвитку.

- особистісного ресурсу шляхом оптимізації умов діяльності всіх учасників освітнього процесу, формування їх нових компетенцій та здатностей, зокрема, компетентності в інтересах сталого розвитку, формування механізмів стимулювання до креативності та інновацій, формування цінностей та моделей поведінки, що відповідають потребам сталого розвитку.

Подальше впровадження засад випереджаючої освіти передбачає перехід до моделі такої освіти, що заснована на цілісному підході до людини, суспільства і природи, єдності сучасного наукового знання та соціальної практики, пріоритеті гуманістичних ціннісно-світоглядних настанов. В межах випереджаючої освіти для сталого розвитку необхідно розвивати інтегративно-діяльнісні форми педагогічної практики, які поєднують такі напрямки як екологічна та економічна освіта в інтересах сталого розвитку, медіа-освіта, соціальне партнерство, здоров’язбережувальні та здоров’ярозвивальні технології.

комплексне поєднання різних форм роботи дозволило розробити систему неперервної освіти для сталого розвитку, підвищити рівень обізнаності у питаннях сталого розвитку, змінити світогляд та характер поведінки всіх учасників експерименту у бік сталого розвитку.

Загальним результатом дослідно-експериментальної роботи за проектом «Випереджаюча освіта для сталого розвитку є:

- створення та цілісна апробація організаційно-функціональних та змістовних аспектів (механізмів) переходу регіональної системи освіти на засади випереджаючої освіти для сталого розвитку;

- забезпечення оптимального впливу принципів сталості у навчанні на особистість педагога й учня в ході їхньої творчої співпраці в процесі запровадження «наскрізного навчання» та авторських програм, здійснення виховних заходів як системи неперервної освіти для сталого розвитку;

- ціннісно-змістове оновлення навчально-виховного процесу та процесів освітньої комунікації на основі упровадження цінностей та змісту європейської освіти, розробки спеціалізованих курсів з європейської освіти та освіти для сталого розвитку;

- удосконалення системи професійної підготовки і перепідготовки педагогів та освітянських управлінців, реалізація спеціалізованих програм підготовки фахівців з європейської освіти, організації європейських обмінів та європейських клубів, освіти для сталого розвитку;

- переведення регіональної системи освіти на модель інноваційного розвитку з використанням експериментальних науково-дослідних проектів у галузі випереджаючої освіти для сталого розвитку, європейської освіти.

Важливим сьогодні є вихід проблематики випереджаючої освіти для сталого розвитку за межи діяльності експериментальних навчальних закладів, їх широке застосування у шкільній та позашкільній практиці. Необхідним є подальше стимулювання розвитку системи інноваційної освітньої діяльності за методикою «наскрізного навчання» освіти для сталого розвитку; формування у дітей та молоді, батьків та педагогів шанобливого ставлення до навколишнього світу, екологічної та соціальної відповідальності, культури стійкого споживання, медіакультури, гендерної культури, культури соціального партнества.
Рекомендована література:

 1. Висоцька О.Є.Випереджаюча освіта для сталого розвитку: методологія, методика, технології: навчально-методичний посібник. - Дніпропетровськ: «Акцент ПП», 2012. – 292 с.

 2. Мелманн М., Пометун Е.И. Диалоги об образовании для устойчивого развития. – К.: «Освіта», 2012. – 180 с.

 3. Висоцька О.Є. Випереджаюча освіта для сталого розвитку: від теорії до практики // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 22 листопада 2012 р., м.Дніпропетровськ. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2013. – С.8-12.

 4. Висоцька О.Є. Випереджаюча освіта для сталого розвитку в контексті завдань післядипломної педагогічної освіти // Практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали обласного науково-методичного семінару. 20 серпня 2013 р., м.Дніпропетровськ. Частина І. / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: ДОІППО, 2013. – С.4-5.

 5. Висоцька О.Є. Особливості методики випереджаючої освіти для сталого розвитку // Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. 5 грудня 2013 р., м.Дніпропетровськ. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпропетровськ: «Роял Принт», 2014. – С.3-5.

 6. Національна парадигма сталого розвитку України / за ред. Академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 72 с.V. ПЛАН

проведення серпневої наради керівників вечірніх (змінних) шкіл.

Термін проведення: 20 .08.2015р.

Місце проведення:

ДОІППО, Ауд 114
Тема: Законодавчо-правові аспекти функціонування і розвитку сучасної вечірньої (змінної) школи. Стан і перспективи.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Мета: Розглянути законодавчо – правові, науково-педагогічні, соціально-психологічні аспекти функціонування і розвитку сучасної вечірньої (змінної) школи, забезпечення освітніх потреб молоді в умовах реалізації принципів випереджальної освіти.

Керівник: Нехороша Майя Іовна., методист ДОІППО.п/п

Час

Тема виступу

Доповідач

1

10.00-10.15

Законодавчо – правові,

науково-педагогічні, соціально-психологічні аспекти функціонування і розвитку сучасної вечірньої (змінної) школи, забезпечення освітніх потреб молоді в умовах реалізації принципів випереджальної освіти.

Нехороша М.І.,

методист ДОІППО.

2


10.15.-10.30

Дотримання нормативно - правових аспектів в роботі з педагогічними кадрами вечірньої школи в умовах дії проекту Концепції розвитку освіти до 2025 року .

Карцев О,О., старший викладач ДОІППО.

3

10.30.-10.45

Про зміни та доповнення нормативно - правової бази щодо порядку проведення державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів


ТумановаН.П., методист НМВ атестації навчальних закладів регіону та координації роботи з керівними кадрами

4

10.45.11.00.


Нормативно-правові засади надання освітніх послуг молоді у вечірній школі за індивідуальною формою навчання ( з досвіду роботи)Ткачук А.І., директор

Апостолівської вечірньої школи

5

11.15.11.45.

Новий 2015 -2016 НР: - реалії і перспективи діяльності ЗНЗ

Гаврилюк С.В.,

методист ДОІППО.

6

12.00-12.30

Обговорення порушених на нараді питань. Рекомендації.

Керівники навчальних закладів


Рекомендації наради керівників вечірніх (змінних) шкіл
1. Дніпропетровському обласному інституту післядипломної педагогічної освіти:

Продовжити системне навчання керівників та педагогічних колективів вечірніх (змінних) шкіл з питань соціально – адаптивного спрямування їх діяльності.
2. Управлінням освіти і науки, відділам освіти:

Створювати передумови для системного навчання керівників та педагогічних працівників вечірніх шкіл з питань науково-методичного супроводу їх інноваційної діяльності.

Відповідно до вимог чинного законодавства, Міністерства освіти і науки України вживати заходи щодо науково-педагогічного, матеріально-технічного та інформаційно-комунікаційного оснащення вечірніх шкіл.
3. Керівникам вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів:
З метою надання молоді якісної освіти, зорієнтувати діяльність педагогічних колективів шкіл відповідно до стратегічних змін в освіті, окреслених в нормативно - правових документах: Законі України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Законі України « Про інноваційну діяльність», Законі України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Про внесення змін до Положення про вечірню (змінну) школу.

Привести у відповідність з Типовими навчальними планами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, робочі навчальні плани і програми щодо здійснення навчально--виховного процесу у 2015 – 2016 навчальному році.

Зорієнтувати науково-методичну роботу вечірніх шкіл на формування особистості вчителя відповідно до потреб сучасної практики, динамічних змін, що відбуваються в країні і світі.

Спрямувати діяльність педагогічних колективів вечірніх шкіл на створення, впровадження інноваційних педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій.

Посилити увагу педагогічних колективів до проблем морально-етичного виховання молоді вечірніх (змінних) шкіл через співпрацю з батьками і громадою; соціальними службами області.

Використані матеріали: Література
1. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 2011 р.

2. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 2011.

3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 21.09.2011 N 1093 Про внесення змін до Положення про вечірню (змінну) школу.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

3 Складні речовини. Основні класи неорганічних з'єднань
Які з перерахованих з'єднань оксиди: со2, вао2, N2O3, CrO 3, so3, N2O4, ко3, Cl2O, Н2О2?

Матеріали доповіді начальника відділу освіти Немирівської районної...
Готуємось до серпневої колегії відділу освіти Немирівської районної державної адміністрації

Корегування навчальних планів та програм
Самойленко С. М., голови методичних комісій: Кузьменко Н. В., Лаппа О. К., Кушнір Л.І

Видання
Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Головне управління освіти І науки харківської обласної державної...
У видання увійшли методичні та інформаційні матеріали необхідні для підготовки науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Програма факультативного курсу для учнів 11 класу. Автор: Сопіженко...
Про рукописи навчально-методичних видань, адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської...

Засідання М/О вчителів природничо-математичного циклу 09. 09. 2014 №1 смт. Малинівка Голова
Вивчення методичних рекомендацій предметів природничо-математичного циклу та про особливості викладання предметів у 6 класі на 2014/2015...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка