Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема: “ - Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої методичної наради керівників закладів...

Затверджую ректор доіппо м.І. Романенко Матеріали обласної серпневої методичної наради керівників закладів освіти, методичних служб, міських (районних) методичних об’єднань

Сторінка14/19
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Тема: Інноваційна діяльність шкільної бібліотеки в контексті соціальних тенденцій розвитку сучасного суспільства»

Мета: - обговорення актуальних проблем інноваційної діяльності шкільних бібліотек області в контексті впровадження освітніх змін, реалізації нової науково-методичної проблеми Дніпропетровської області «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;

 • - ознайомлення з прогресивним досвідом роботи бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровщини щодо впровадження інноваційних бібліотечних технологій ;
 • визначення пріоритетних напрямків впровадження нових бібліотечних технологій, якісного забезпечення навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу у 2015-2016навчальному році.


Керівник: Рига Тетяна Василівна, методист навчально-методичного відділу виховних технологій кафедри освітнього менеджменту ДОІППО
Час

Тема виступу

Доповідач

1

10.00-10.05

Відкриття наради.

Вознюк Л.В.,

доцент кафедри освітнього менеджменту ДОІППО, кандидат педагогічних наук

2

1005-1015

Оновлення освітнього простору школи на засадах ціннісного підходу

І. Науково-теоретичний блок

3

1015-1030

1030-1050


Бібліотека і книга в контексті часу

Тітова Н.М.,

директор обласної універсальної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України

4


Роль шкільної бібліотеки в соціалізації особистості учня

Хомич О. Б., старший викладач кафедри педагогіки та психології ДОІППО
5

1050-1205


Місце і роль шкільної бібліотеки у встановленні та розвитку інформаційного простору

Гонік Є. Г., директор бібліотеки ДОІППО

6

12.05-12.15

Інноваційний пошук творчої майстерні шкільних бібліотекарів Дніпропетровської області « ІТ – бібліотека майбутнього»

Ткаченко Т. Г., методист

НМВ організаційно-педагогічних заходів ДОІППО

7


8

12.15 – 12.25

Перерва. Огляд методичної літератури
ІІ. Практичний аспект проблеми.

Методичний бібліотечний інструментарій

9


12.25 – 12.45

Від традиційної бібліотеки до сучасного шкільного бібліотечно-інформаційного центру: крок за кроком

Грушко М. П.,завідувач бібліотеки сзш №2 м. Марганця

10

Громадянське виховання дітей та учнівської молоді засобами діяльності шкільної бібліотеки

Решетняк В. М., завідувач бібліотеки сзш №4 м.Орджонікідзе; Забродська Т. Г.,завідувач бібліотеки сзш №17 м.НовомосковськаУ колі сучасних інновацій:
11
Шкільна бібліотека – територія єдності

Плющева С. І.,завідувач бібліотеки Чаплинської сзш Петриківського р-ну

12

Організаційно-методичне забезпечення розвитку інноваційних процесів і професійної компетентності шкільного бібліотекаря

Рига Т. В., методист відділу виховних технологій ДОІППО

13

Розвиток творчого потенціалу бібліотекаря в умовах сучасної школи

Барабаш Л. І., бібліотекар сзш №94 м. Дніпропетровська

14

Інноваційні технології краєзнавчої діяльності шкільної бібліотеки

Шевченко Л. В., завідувач бібліотеки Сурсько-Михайлівської сш Солонянського р-ну, керівник РМО шкільних бібліотекарів

15
Масова робота шкільної бібліотеки: «класика жанру» та інновації

Литвинова О. М., завідувач бібліотеки КЗШ № 110 м.Кривого Рогу, координатор шкільних бібліотекарів Тернівського р-ну

16

Про стан та перспективи забезпечення навчальних закладів Дніпропетровщини підручниками у 2015-2016 н. р.

Ткаченко Т. Г.,методист НМВ організаційно-педагогічних заходів ДОІППО

17

Використання комп’ютерних інформаційно-комунікаційних технологій в роботі шкільних бібліотек міста

Коньшина М. В., завідувач бібліотеки НВК № 26 м. Дніпродзержинська, керівник міського методичного об’єднання

18


ІІІ. Підведення підсумків роботи секції

19

1245-1255

Експрес-анкета «Шкільні бібліотеки області-2015»

Гонік Є. Г., директор бібліотеки ДОІППО

20

1255-1300

Прийняття рекомендацій

учасників наради

Оголошення, консультації

Рига Т.В., методист НМВ виховних технологій ДОІППОРекомендації

серпневої наради керівників районних (міських) методичних об’єднань шкільних бібліотекарів

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства інформація охоплює дедалі більше галузей і стає однією з головних цінностей та основним ресурсом майбутнього. При цьому загальновизнано, що інформатизація сьогодні – це не тільки процес, пов’язаний з функціонуванням і подальшим покращенням техніки, а насамперед, - соціокультурний процес, який змінює свідомість, світогляд людини,її психологію, мораль і ціннісні орієнтири. І саме тому соціальним замовленням сучасного українського суспільства є виховання людини, яка навчатиметься і працюватиме в умовах постійного зростання інформаційного потоку, людини з високим інтелектуальним потенціалом.

Важливим інформаційним ресурсом освіти була і залишається шкільна бібліотека, обов’язкова складова навчально-виховного процесу. Хороші

шкільні бібліотеки Дніпропетровщини – це інформаційно-освітні і культурні центри загальноосвітніх навчальних закладів, які оперативно, повно і якісно задовольняють інформаційні потреби вчителів, учнів, батьківської громадськості. Сучасні бібліотеки активно освоюють нові інформаційні технології, а також нові підходи до інформаційного обслуговування користувачів. Ці підходи впроваджують в усі бібліотечні процеси.

У 2015-2016 н. р. загальноосвітні навчальні заклади області розпочинають впровадження нової науково-методичної проблеми « Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Завдання шкільної бібліотеки щодо реалізації даної проблеми передбачає постійний пошук і використання інноваційних інформаційних технологій на базі мережевої інтеграції інформаційних ресурсів.

Ознайомившись з нормативно-правовою документацією Міністерства освіти і науки України на новий навчальний рік, з перспективним досвідом роботи шкільних бібліотек освітніх закладів області і, обговоривши шляхи впровадження в практику шкільної бібліотечної справи інноваційних форм та методів роботи, учасники серпневої наради р е к о м е н д у ю т ь:

 1. Управлінням, відділам освіти, методичним службам регіонів області

1.1 Зорієнтувати виховні системи навчальних закладів, діяльність шкільних бібліотек на визнання пріоритету національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави

1.2 Сприяти створенню у кожному навчальному закладі сучасного бібліотечно-інформаційного середовища, належних умов для вільного доступу і пошуку інформації

1.3 Вжити заходів щодо забезпечення взаємодії освітніх закладів, шкільних бібліотек з установами культури, з іншими соціальними інститутами з метою привернення уваги до проблем бібліотек, ініціювання пілотних проектів їхньої модернізації, залучення додаткових ресурсів для їхнього інноваційного розвитку

Керівникам методичних об’єднань, шкільним бібліотекарям

2.1 У планах роботи методичних об’єднань передбачити перспективні шляхи реалізації нової методичної проблеми області, впровадження сучасних бібліотечних технологій, формування культури читання як передумови інформаційної культури.

2.2 Спрямувати діяльність шкільних бібліотек району (міста) на створення і оновлення бібліотечно-інформаційних центрів, розширення номенклатури послуг з інформаційного забезпечення та довідкового обслуговування, підвищення комфортності роботи користувачів, автоматизацію бібліотечних процесів.

2.3 Постійно працювати над підвищенням професійної компетентності шкільного бібліотекаря, активно впроваджувати бібліотечні інновації – оригінальні ідеї, методики, проекти із залученням комп’ютерних технологій.

Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти

3.1 В системі курсів підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів практикувати проведення інноваційних, інтерактивних занять, діалогових форм професійного спілкування.

3.2 Створити електронні бази даних методичних розробок і програм, програмних засобів, пропагувати кращий досвід роботи методистів і шкільних бібліотекарів, висвітлювати здобутки шкільної бібліотечної справи в засобах масової інформації.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бібліотечні проекти в патріотичному вихованні юного покоління (редакційна стаття, уклад. Л.Поперечна). – ж. «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», № 4, 2014.

2. Здановська В. Чи знаємо ми сучасних читачів? (Бібліографічний огляд). – ж. «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» № 3, 2013.

3. Кобзаренко А.С. Сучасний бібліотекар – кваліфікація, високий професіоналізм, відчуття нового. – ж. «Світ дитячих бібліотек» № 3, 2013.

4. Нормативно-правове забезпечення та організація роботи шкільної бібліотеки / Упоряд. Чиренко Н. – К.: «Шкільний світ», 2014.

5. Шкільна бібліотека: нормативно-правове забезпечення / Уклад. Куликова О.М. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. (Серія «Шкільна бібліотека).

6. Шкільна бібліотека: сценарії бібліотечних заходів / Уклад. Куликова О.М. – Х.: Вид. група «Основа», 2014. (Серія «Шкільна бібліотека»).

7. Сластіна В. О. Шкільна бібліотека – стратегічний партнер освіти (підсумки місячника шкільних бібліотек): ЗОШ № 102, м. Кривий Ріг. «Шкільний бібліотекар», № 1, 2015.


ХХІV.План

проведення наради керівників районних (міських)

методичних об’єднань вчителів фізики та астрономії
Термін: 18 серпня 2015 р.

Місце проведення: Ауд. 311
Тема: Практична реалізація стратегії розвитку інноваційної особистості в умовах стандартизації природничої освіти.
Мета: Проаналізувати ефективність роботи і отриманих результатів роботи над обласною науково-методичною проблемою формування інноваційної особистості, та технології підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з природничих дисциплін.

Керівник: Потапова Тетяна Віталіївна, старший викладач кафедри природничої освіти ДОІППО.


п/п

Час

Тема виступу

Доповідач

І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

1.

1000-1050

Сучасні комп ютерні засоби та їх роль у навчальному процесі з фізики та астрономії Формування інноваційної особистості учня на основі використання інформаційних технологій.


Гулак В.М., вчитель Просянської ЗОШ Покровського району.

Сугоняка С.А., вчитель Лозуватської ЗОШ Криворізького району

2.

1050-1140

Оволодіння стратегією життєтворчості - основна задача кожного

Боришполець В,В. вчитель Південної ЗОШ Нікопольського району.

3.

1140-1200

Про підсумки проведення незалежного оцінювання з фізики.

Швидун Л.Т. методист лабораторії моніторингу ДОІППО

4.

1200-1220

Інтеграційний аспект навчання астрономії як засіб формування системного мислення та ключових компетентностей ліцеїстів через поєднання продуктивних та інформаційних технологій


Глубенок С.В, вчитель-методист Жовтневого ліцею м. Кривого Рогу
1220-1230

ПЕРЕРВА. ОГЛЯД МЕТОДИЧНОЇ ВИСТАВКИ

ІІ. ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ

Засідання методичного круглого столу «Пошук» за темою: «Методичні аспекти формування інноваційної особистості учня»

5.

1230-1240

Приоритетні напрямки методичної роботи вчителів фізики та астрономії під час роботи на першому етапі реалізації обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадському суспільстві».

Потапова Т.В.ст. викладач кафедри природничої освіти ДОІППО


6.
7.1240-1250
1250- 1300


Методична вітальня:

Здійснення наступності в процесі викладання курсів « Природознавство» - «Фізика».

Впровадження в процес викладання фізики елементів енергозбереження


Іванова О.В., вчитель колегіумиу № 16 Дніпродзержинської міської ради.

Жукова О.О., вчитель КЗ «ЗОШ №115» Дніпропетровської міської ради

8.

1310-1320

Про результати Всеукраїнських природничих конкурсів «ЛЕВЕНЯ» та «КОЛОСОК»


Устінова Т.Пметодист міського методичного центру м. Дніпропетровська

9.

1320-1330

Прийняття рекомендацій серпневої наради та підведення підсумків роботи.

Потапова Т.ВРекомендації

серпневої наради керівників районних (міських)

методичних об’єднань вчителів фізики та астрономії за темою:
«Освітні стратегії соціалізації особистості на уроках фізики та астрономії як засоби підвищення інтересу до предмету та якості знань учнів»

1. Визначити одним з найважливіших пріоритетних напрямків в роботі рай(міськ) МО - створення умов для розвитку творчих здібностей вчителя та учня.

2. Вдосконалити розроблену в районах (містах) єдину стратегію впровадження «школи педагогічної майстерності», спрямованої на розвиток творчості учня, а також на підвищення якості знань з фізики, астрономії та природознавства..

3. Рекомендувати всім методичним об’єднанням організувати вивчення творчих досягнень найкращих вчителів району (міста) та поновити «скарбничку педагогічних ідей» по результатам конкурсу «ВЧИТЕЛЬ РОКУ-2013», щорічного конкурсу-виставки «Педагогічна інноватика».

4. Розвивати інтереси учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи.

5. Удосконалювати систему методичної роботи в школах на основі аналітично-прогностичної роботи, впроваджувати інтерактивні методики та методики моніторингових досліджень якості знань та вмінь учнів.

6. Стимулювати створення умов для вчителів фізики, астрономії та природознавстваз метою впровадження в процес навчання нових інформаційних технологій.

7. Керівникам методичних об‘єднань вчителів фізики та астрономії в своїй практичній діяльності керуватися нормативними документами Міністерства освіти і науки України, які надруковані у довідниках учителя фізики та астрономії

8. На основі аналізу результатів моніторингових досліджень та ЗНО спланувати роботу кожного вчителя на розвиток інтелектуальних та комунікативних якостей учнів, підвищення їх розвитку і саморозвитку, здатності до самонавчання.

Рекомендована література:

 1. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Фізика 7-9 кл. – К.: Шкільний світ, 2012.

 2. Возна М., Гром΄як М. Співпраця та інтеграція у природничо-математичному циклі. // Фізика та астрономія в школі. – 2008. – № 2.

 3. Гін А. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотній зв'язок. Ідеальність: посібник для вчителів. – Луганськ, 2005.

 4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Інформаційний збірник МОН України. – 2011. – № 4.

 5. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти.

 6. Коваль О.Є. Міжпредметні зв’язки під час вивчення фізики. // Фізика в школах України. – 2008 – № 20.

 7. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Нормативно-правове забезпечення освіти у чотирьох частинах. – Харків.: Основа, 2004.

 8. Програми спецкурсів та факультативів з фізики та астрономії. – Тернопіль: Мандрівець, 2009

 9. Освітні технології: Навч. метод. посібник / О.М.Пєхота та ін., за ред. О.М.Пєхоти. – К.: АСК., 2006.

 10. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Астрономія. 11 клас. – К.: Шкільний світ, 2009.

 11. Програми профільного навчання. Фізика. 10-11 класи. – К.: Шкільний світ, 2010.

 12. . Шишков С.Е., Кальмей В.А. Моніторинг якості освіти. – Х.: Основа, 2010.

13. Методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про особливості викладання фізики та астрономії у 20014-2015 навчальному році.

14. Потапова Т. В.., методичні рекомендації «Навчальні проблеми у викладанні фізикиї як фактор розвитку інноваційної особистості учня». Газета «Джерело», серпень 2013.

15 .Настольна книга вчителя фізики./упорядник Денисенко О.І./ Тернопіль, «Мандрівець»2013.

16.Гельфгат І.М. Повний курс шкільної фізики в тестах ТОВ «Ранок» ,2013.

17. Орлянський О.Ю. Готуємось до районних олімпіад з фізики.Х., видавничий дім «Основа» , 2015.
ХХV. План

проведення серпневої наради співробітників районних (міських) відділів освіти, які є відповідальними за впровадження інклюзивного навчання

Термін проведення: 18.08 2015р.

Місце проведення: ДОІППО, ауд.113
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

3 Складні речовини. Основні класи неорганічних з'єднань
Які з перерахованих з'єднань оксиди: со2, вао2, N2O3, CrO 3, so3, N2O4, ко3, Cl2O, Н2О2?

Матеріали доповіді начальника відділу освіти Немирівської районної...
Готуємось до серпневої колегії відділу освіти Немирівської районної державної адміністрації

Корегування навчальних планів та програм
Самойленко С. М., голови методичних комісій: Кузьменко Н. В., Лаппа О. К., Кушнір Л.І

Видання
Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти І науки України...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Головне управління освіти І науки харківської обласної державної...
У видання увійшли методичні та інформаційні матеріали необхідні для підготовки науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників,...
Міністерством освіти І науки України для використання в основній І старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням...

Програма факультативного курсу для учнів 11 класу. Автор: Сопіженко...
Про рукописи навчально-методичних видань, адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської...

Засідання М/О вчителів природничо-математичного циклу 09. 09. 2014 №1 смт. Малинівка Голова
Вивчення методичних рекомендацій предметів природничо-математичного циклу та про особливості викладання предметів у 6 класі на 2014/2015...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка