Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджую

Затверджую

Міністерство освіти і науки України


Чернігівський промислово-економічний коледж

Київського національного університету технологій та дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ


Директор коледжу,

голова приймальної комісії

__________О.О.Гайдей

__________2015 рік
ХІМІЯ

програма для співбесіди

2015

Програма співбесіди для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу Київського національного університету технологій та дизайну. – Чернігів, 2015 р.


Укладач: голова предметної екзаменаційної комісії з хімії Федорченко Л.П

ЗМІСТ

1 Пояснювальна записка.

2 Цілі навчального предмета: абітурієнт повинен знати і уміти.

3 Зміст програми для співбесіди.

4 Критерії оцінювання навчальних досягнень.

5 Нормативи оцінювання відповіді.

6 Список рекомендованої літератури.

Пояснювальна записка
Співбесіду проходять особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

Програма призначена для проведення співбесіди з хімії і розроблена на основі чинних навчальних програм з хімії для 7—9 класів (К.: Ірпінь: Перун, 2005р.)

Програма співбесіди з хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Матеріал програми для проведення співбесіди розподілено на чотири тематичні блоки: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Обчислення в хімії», які в свою чергу розподілено за розділами і темами.

Метою співбесіди з хімії є оцінювання рівня отриманих знань випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень вступника освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА:

абітурієнт повинен знати:

 • предмет і об'єкти, які досліджуються неорганічною хімією;

 • місце неорганічної хімії серед природничих дисциплін, її значення в науці, промисловості і житті сучасного суспільства;

 • основні поняття й закони неорганічної хімії;

 • будову атомів і молекул;

 • основні класи неорганічних речовин. Номенклатура неорганічних сполук;

 • розчини. Електролітичну дисоціацію;

 • хімію простих речовин і сполук елементів;

 • роль неорганічної хімії у вирішенні екологічних проблем;

 • основні положення техніки безпеки при роботі з неорганічними сполуками.

 • визначати найбільш імовірні властивості речовини на основі її елементного складу і структури;

 • теорію хімічної будови органічних сполук;

 • сучасну національну термінологію та номенклатуру;

 • електронну теорію хімічного зв'язку;

 • класифікацію органічних сполук;

 • тривіальну, раціональну та систематичну номенклатури;

 • види ізомерії (структурну, просторову та оптичну);

 • способи одержання основних класів органічних сполук;

 • електронну будову функціональних груп органічних сполук;

 • хімічні властивості основних класів органічних сполук;

 • біологічне значення найважливіших представників окремих класів органічних сполук;

 • природні джерела органічних сполук;

 • генетичний зв'язок між класами органічних сполук;

 • основні закони розчинів електролітів і неелектролітів;

 • основи теорії перебігу хімічних реакцій.

абітурієнт повинен вміти:

 • писати рівняння реакцій та схеми перетворень;

 • писати структурні формули органічних сполук;

 • виконувати вправи та завдання для самоконтролю;

 • проводити необхідні математичні обробки результатів експерименту; виконувати необхідні графічні побудови.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ
1 Загальна хімія
1.1 Основні хімічні поняття.

1.2 Хімічний зв’язок

1.3 Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Будова атома

1.4 Розчини

1.5 Хімічні реакції

2 Неорганічна хімія

2.1. Основні класи неорганічних сполук

2.1.1 Оксиди

2.1.2 Основи

2.1.3 Кислоти

2.1.4 Солі

2.1.5 Амфотерні сполуки

2.1.6 Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

2.2 Прості речовини метали і неметали

2.2.1 Ферум

2.2.2 Оксиген і Сульфур

3 Органічна хімія

3.1 Найважливіші класи органічних сполук

3.1.1 Спільні й відмінні ознаки неорганічних і неорганічних сполук.

3.1.2 Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону. Структурні формули органічних речовин.

3.1.3 Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення в природі. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви. Фізичні властивості гомологів метану.

3.1.4 Етилен і ацетилен. Молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості.

3.1.5 Хімічні властивості вуглеводнів.

3.1.6 Поняття про полімери на прикладі поліетилену.

3.1.7 Спирти.

3.1.8 Оцтова кислота.

3.1.9 Жири.

3.1.10 Вуглеводи.

3.1.11 Амінооцтова кислота

3.1.12 Білки.

3.1.13 Нуклеїнові кислоти

3.1.14 Природні й синтетичні органічні сполуки.

4 Обчислення в хімії

Розрахункові задачі:

 1. Обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

 2. Обчислення масової частки елемента в речовині.

 3. Обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини.

 4. Обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини.

 5. Обчислення об’єму газу за нормальних умов.

 6. Обчислення відносної густини газів.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

До навчальних досягнень учнів з хімії, які безпосередньо підлягають оцінюванню, належать:


 • теоретичні знання, що стосуються основних хімічних понять, законів;

 • знання, що стосуються способів діяльності, які можна подати у вигляді системи дій (правила, алгоритми);

 • здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності відповідно до засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, записувати хімічне перетворення за допомогою відповідного рівняння реакції, записувати хімічні рівняння, що відповідають наведеній схемі перетворень тощо);

 • здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язання навчальних і практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв’язання потрібно попередньо визначити (знайти) самому

Максимальна кількість балів, що може отримати абітурієнт на співбесіді з хімії - 12 балів.
НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ СПІВБЕСІДИ

Завдання для співбесіди з хімії оцінюється 12 балами. Складаються з 10 завдань.

Вступник пройшов співбесіду, якщо отримав 10-12 білів за 12-ти бальною шкалою оцінювання з хімії.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія (підручник) 7 клас. - Київ: Академія, 2007.

2 Лашевська Г.А. Хімія (підручник) 7 клас. - Київ: Генеза, 2007.

3 Ярошенко О.Г. Хімія (підручник) 8 клас. - Київ: Освіта, 2008.

4 Попель П.П., та ін. Хімія (підручник) 8 клас. - Київ: Академія, 2008.

5 Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія (підручник) 9 клас. - Київ: Академія, 2009.

6 Хімія (підручник) Ярошенко О.Г. , 9 клас. - Київ: Освіта, 2009.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую
Графік навчального процесу відділення бухгалтерського обліку, автоматики та дизайну

Затверджую
Аналіз роботи Новомиргородського районного методичного кабінету за 2013-2014 навчальний рік

Затверджую
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

«затверджую» Перший заступник Міністра
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49

Уроків по Дроздівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів погоджено погоджено затверджую
Начальник Білоцерківського міжрайонного Голова профспілкового Директор Дроздівської загальноосвітньої

Погоджено затверджую
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №75 Харківської міської ради Харківської області

Затверджую
Програма співбесіди для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного коледжу...

Затверджую
Львівський фізико-математичний ліцей здійснює набір учнів м. Львова та Львівської області на конкурсній основі та за результатами...

Єдиний план роботи технікуму на квітень 2013 р. «Затверджую»
Факультет правових знань ІІ к. Лекція «Особливості працевлаштування та трудового законодавства в країнах єс та Україні», 2 курс,...

Затверджую
Програма для вступних екзаменів з хімії для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти Чернігівського промислово-економічного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка