Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Узагальнення знань з теми: «Металічні елементи та їх сполуки»

Узагальнення знань з теми: «Металічні елементи та їх сполуки»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Методична мета проведення заняття

Дане заняття проводиться за робочою програмою як семінар і має за мету узагальнення знань про розташування металічних елементів у періодичній системі елементів Д.І.Мендєлєєва, будову атомів металічних елементів, фізичні та хімічні властивості речовин –металів,

розширення уявлення про застосування металів та їх сполук в побуті та техніці.

Ця тема дає можливість розкрити міжпредметні зв’язки між хімією та матеріалознавством, географією, екологією, фізикою, біологією, медициною.

Робота на занятті направлена на розвиток логічного мислення, формування причинно–наслідкових зв’язків, розвиток вміння прогнозувати результат та робити висновки із спостережень.

Створення проблемних ситуацій стимулює студентів до розумового пошуку, висування гіпотез, створює творчу атмосферу.

Продовж заняття розглядається багато проблемних питань ужиткової хімії, супроводжується демонстрацією слайд-шоу.

Робота студентів на даному занятті сприяє розвитку пізнавальної і творчої активності, формує вміння логічно викладати і аргументувати свою точку зору, працювати в колективі.

Тема: Узагальнення знань з теми: «Металічні елементи та їх сполуки»

Цілі:

1 Освітній аспект :

- узагальнити знання про розташування металічних елементів у періодичній системі елементів Д.І.Мендєлєєва;

- будову атомів металічних елементів ;

- повторити фізичні властивості речовин –металів;

- узагальнити знання про хімічні властивості металів ;

- розширити уявлення про застосування металів та їх сполук в побуті та техніці.

2 Розвивальний аспект:

- удосконалювати пізнавальні вміння порівнювати, висловлювати припущення, виділяти істотне під час спостереження, аналізувати і робити висновки;

- розвивати творчі здібності;

- формувати прагнення брати активну участь у пошуку нового знання; вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

3 Виховний аспект:

- Виховувати допитливість, потребу в самостійній пошуковій діяльності;

- формувати стійкий інтерес до вивчення предмета;

- бережливе ставлення до металів у зв’язку з процесами корозії.

Тип заняття: семінар
Забезпечення заняття


Наочність

Роздатковий матеріал

Обладнання та реактиви

DVD-диск «Відео досліди»,набір хім. формул для магнітної дошки, харчова сода, кам’яна сіль, мило, рідке мило, бенгальські вогні, сірники, набори «Алюміній», «Чавун і сталь», «Набір мінер. добрив». Періодична система хімічних елементів, таблиця розчинності, електрохімічний ряд напруження металів.

Питання до семінару «Металічні елементи таїх сполуки», варіанти тестових завдань для самостійної роботи, картки контролю знань.

Хімічний стакан (50 мл), залізний цвях, розчин купрум (ІІ) сульфату, мідний дріт, розчин арґентум нітрату.


Навчально-методична карта (план) заняття
Етап заняття

Метод, форма проведення

Час

(хв)

1

Організаційний момент


2

Мотивація навчальної діяльності

Словесний3

Етап корекції знань3.1

Новини. Підсумковий випуск

Фронтальне опитування

10´

3.2

Самий розумний

Коментований розгляд тестових завдань. Загально-групова форма роботи3.3

Час реклами

Аналіз життєвих ситуацій4

Узагальнення знань4.1

Хімічний марафон «Отримай запрошення»

Дидактична гра


10´

4.2

Пекельна хімічна кухня

Частково-пошуковий (дослід про взаємодію металів з солями)4.3

Час реклами

Аналіз життєвих ситуацій4.4

Робота в малих групах з попереднім обговоренням

Частково-пошуковий метод. Метод навчаючи учусь

10´

5

Контроль зворотного зв’язку

Тестовий контроль знань

10´

6

Сторінка для допитливих

Перегляд та захист презентацій до теми (домашнє завдання за бажанням)

10´

7

Підведення підсумків заняття


8

Домашнє завдання


Вимоги до знань студентів з теми «Металічні елементи та їх сполуки»


Рівень знань

Вимоги

Початковий

Знати окремі факти, з чим реагують метали, вміти відтворювати рівняння самостійно , або за допомогою викладача

Середній

Самостійно відтворювати матеріал, що стосується хімічних властивостей, розуміти закономірності цієї взаємодії, вміти наводити свої приклади на підтвердження цього, застосовувати знання у стандартних ситуаціях

Достатній

Самостійно відтворювати матеріал. Що стосується хімічних властивостей, розуміти закономірності цієї взаємодії, вміти наводити приклади на підтвердження цього, застосовувати знання у стандартних і деяких нестандартних ситуаціях

Високий

Володіти знаннями для використання їх у нестандартних ситуаціях, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Аргументувати й самостійно використовувати інформацію для розв’язування нестандартних завдань
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Тема. Експедиція до Піка знань. Контроль знань з теми «Кількість...

Хімія 10 клас Контрольна робота №1 «Неметалічні елементи та їх сполуки» Початковий рівень
Г явище поглинання речовин із навколишнього сере­довища поверхнею твердого тіла або рідини

Атоми. Молекули. Йони. Хімічні елементи
Обладнання: картки з завданнями для перевірки знань, періодична система хімічних

Базовий компонент з хімії
Визначте І вкажіть формулу сполуки, до складу якої входять атоми Гідрогену, Фосфору та Оксигену, масові частки яких відповідно становлять...

Урок систематизації та узагальнення знань з
Урок проводиться з метою сприяння мотивації учнів вивчати хімію, розвивати інтелект та бажання отримувати поглиблені знання з предмету,...

Урок №10 Тема уроку: Атоми та хімічні елементи
Мета уроку: формувати в школярів уявлення про атоми та хімічні елементи; розвивати вміння аналізувати та порівнювати; розширити життєвий...

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів...
Перелік знань І вмінь, які повинні бути набуті студентами після опрацювання теми

Навчальні програми (витяги з робочих навчальних програм предметів,...
Мета І завдання курсу – повторення, узагальнення та систематизація знань, передбачених шкільною програмою з української мови; теоретичний...

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка