Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

1. Дослідження віруліцидної активності сполук у модельній системі фаг-бактерія Заняття Вивчення дії синтетичних сполук на інфекційність бактеріофагу Т4

1. Дослідження віруліцидної активності сполук у модельній системі фаг-бактерія Заняття Вивчення дії синтетичних сполук на інфекційність бактеріофагу Т4

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Харіна А.В., Загородня С.Д., Будзанівська І.Г. Поліщук В.П.

ПРАКТИКУМ

З ХІМІОТЕРАПІЇ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ


У навчальному посібнику подано теоретичні основи і експериментальні підходи в галузі хіміотерапії вірусних інфекцій людини і тварин. Спеціальний розділ присвячений проблемам хіміотерапії вірусів рослин. Наведено основні методики первинного тестування антивірусної активності сполук різного походження в найпростіших модельних системах. Посібник призначений для студентів біологічних факультетів вищих навчальних закладів та фахівців з захисту рослин.


Рецензент:

д.б.н. Демідов С.В.

Схвалено вченою радою

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

ННЦ «Інститут біології»

13.01.2011р.


Зміст


Вступ

Список умовних скорочень


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Вивчення антивірусної активності препаратів in vitro

Тестування антивірусних препаратів у культурах клітин

Цитопатична дія

Метод редукції бляшок

Тестування антивірусної активності препаратів за допомогою індикаторних клітинних ліній

Метод флюоресціюючих антитіл

Проточнаа цитометрія

Високоефективна рідинна хроматографія

Реакція гемаглютинації

Реакція гемадсорбції

Імуноферментний аналіз

Полімеразна ланцюгова реакція

Електроннна мікроскопія

Масс-спектрометрія


Поверхневий плазмонний резонанс

Комп’ютеризовай аналіз інформації

Дослідження антивірусної активності in vivo

Схема тестування антивірусних препаратів

Схема дослідження антифітовірусної активності препаратів

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


Джерела антивірусних сполук

Приготування розчинів препаратів, які добре розчинні у воді

Приготування розчинів препаратів, які погано розчинні у воді

Приготування серійних розведень препаратів для досліджень

Тема 1. Дослідження віруліцидної активності сполук у модельній системі фаг-бактерія

Заняття 1. Вивчення дії синтетичних сполук на інфекційність бактеріофагу Т4


Заняття 2. Вивчення впливу синтетичних сполук на ДНК фагу Т4

Заняття 3. Вивчення впливу хімічних препаратів на морфологію фагу Т4

Тема 2. Дослідження антифітовірусної активності речовин різного походження

Заняття 4. Вивчення дії комплексних неорганічних сполук на інфекційність вірусу тютюнової мозаїки

Заняття 5. Вивчення впливу речовин на утворення вірусних включень методом флуоресцентної мікроскопії


Тема 3. Дослідження антивірусних сполук із залученням вірусних маркерів

Заняття 6. Визначення інгібуючої активності комплексних сполук на гемаглютинуючу активність вірусів грипу

Заняття 7. Флюоресцентні дослідження інгібіторів протеаз цитомегаловірусу людини

Тема 4. Дослідження цитотоксичності хімічних сполук

Заняття 8. Підготовка моношарових і суспензійних культур клітин

Заняття 9. Визначення життєздатності культур клітин за
допомогою трипанового синього

Заняття 10. Визначення цитотоксичності препарату за кількістю живих клітин колориметричним методом з використанням МТТ

Додаток. Характеристика антивірусних препаратів


Перелік рекомендованої літератури
Вступ
Віруси відіграють важливу роль в інфекційній патології людини та тварин, викликаючи такі небезпечні хвороби, як грип, гепатити, геморагічні лихоманки, енцефаліти, сказ, атипову пневмонію. Одним з головних засобів боротьби з вірусними інфекціями є хіміотерапія. При вчасному і правильному застосуванні антивірусні хіміопрепарати підвищують рівень життя багатьох вірус-інфікованих пацієнтів. Найбільш розвинутою є хіміотерапія герпетичних інфекцій, інфекцій викликаних вірусом грипу та ВІЛ-інфекції. До інфекцій, які в певній мірі контролюються хіміопрепаратами слід віднести вірусні гепатити. Проти багатьох небезпечних вірусів відомі лише поодинокі препарати або, в більшості випадків, такі препарати відсутні взагалі.

У зв’язку з великою шкодочинністю вірусів рослин, які в значній мірі впливають на врожайність сільськогосподарських культур, постала нагальна потреба в створенні антифітовірусних препаратів. В області хіміотерапії вірусів рослин досягнуто значно менше успіхів в порівнянні з хіміотерапією вірусів людини. Існує лише декілька препаратів, здатних пригнічувати розвиток вірусної інфекції в рослинах.

Загалом сьогоднішній арсенал ефективних антивірусних засобів залишається мізерним. На це є багато причин і головна з них полягає в тому, що віруси є облігатними внутрішньоклітинними паразитами, тому їхня реплікація тісно пов'язана з функціонуванням клітин, в яких вони паразитують. Тому дуже важко знайти способи боротьби з вірусами, які б не впливали на саму клітину. Інша причина полягає в тому, що препарат фактично повинен проявляти стовідсоткову антивірусну активність, оскільки на фоні уникання вірусів від дії антивірусного препарату відбувається селекція резистентних штамів, що зводить до нуля ефективність терапії. Не слід забувати, що багато вірусів погано або взагалі не здатні реплікуватись в культурах клітин (віруси гепатитів В та С, папіломавіруси). В результаті процес тестування та розвитку безпечних ефективних противірусних препаратів значно ускладнюється. І нарешті, багато гострих вірусних інфекцій мають короткий інкубаційний період, і, з часом особина відчуває хворобу, а вірус вже більше не реплікується та, можливо, вже елімінувався з організму. Антивірусні препарати проти цих вірусів повинні застосовуватись на ранній стадії інфекції чи профілактично в групах ризику. При цьому багато часу іде не тільки на ідентифікацію вірусу (препарати з широким спектром антивірусної активності відсутні), а і на отримання та роздачу рецепту на антивірусний препарат. За таких обставин не дивно, що антивірусні препарати не можуть бути вчасно зареєстровані для застосування. Брак швидких методів діагностики гальмує розвиток препаратів проти багатьох гострих вірусних хвороб, не дивлячись на наявність ефективних терапевтичних засобів.

На сьогодні не існує єдиної уніфікованої схеми експериментальної оцінки антивірусної активності препаратів. У сучасній літературі спостерігаються певні розбіжності в протоколах тестування та критеріях первинної оцінки активності досліджуваних препаратів. Слід відмітити, що традиційні методи первинного дослідження противірусної активності препаратів були розроблені ще до початку 60-х років, а з часом вони були удосконалені. Завдяки досягненням у молекулярній біології, арсенал доступних методів тестування значно поповнився, що надало можливість вивчення більш широкого кола хімічних сполук та встановлення точних механізмів їхньої антивірусної дії. Процес створення антивірусного препарату досить складний і вартісний. На перших етапах тестування відбираються сотні тисяч сполук, з яких, у найкращому випадку, одиниці знаходять практичне застосування. Основними причинами відмови від застосування досліджуваного препарату на практиці є: низька біодоступність, токсичність, швидка селекція резистентних штамів патогенів.

Метою даного навчального посібника є висвітлення теоретичних основ і експериментальних підходів у галузі хіміотерапії вірусних інфекцій людини і тварин. Спеціальний розділ присвячений проблемам хіміотерапії вірусів рослин. Наведено основні методики первинного тестування антивірусної і цитотоксичної активності сполук різного походження у найпростіших модельних системах.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Конспекту уроку практичної роботи з хімії на тему «дослідження властивостей...
Обладнання І реактиви: розчин хлоридної кислоти, пробірки, індикатори, натрій гідроксид, натрій карбонат (сода), кальцій оксид (ферум...

Газоаналізатори. Будова, принцип дії та експлуатація
Мета: Ознайомитися з різновидами газоаналізаторів, їх принципом дії та сферою застосування

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинам

2. Вуглеводні (20 год.)
Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічн будови органічних сполук О. Бутлерова

Узагальнення знань з теми: «Металічні елементи та їх сполуки»
Дане заняття проводиться за робочою програмою як семінар І має за мету узагальнення знань про розташування металічних елементів у...

Контрольна робота з хімії у 8 класі (ІІ семестр) Варіант І
...

Урок: Алю
На другому уроці більш уваги приділити властивостям алюміній оксиду та алюміній гідроксиду, довести їх амфотерність. Ознайомитися...

План конспект уроку хімії в 7 класі по темі Складання формул бінарних...
Обладнання: періодична система хімічних елементів, алгоритм визначення валентності в бінарних сполуках

Урок в 9 класі Цілі уроку: навчальна
Цілі уроку: навчальна оцінити значення хімічних сполук та хімічних процесів, що відбуваються у природі та їх вплив на довкілляБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка