Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

19-20 травня 2011 року на базі ннц «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» відбудеться

19-20 травня 2011 року на базі ннц «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» відбудеться

19-20 травня 2011 року на базі ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» відбудеться


ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
Соколовські читання

«Ґрунти як базис продовольчої, економічної та екологічної безпеки країни»
Вельмишановні колеги!

Враховуючи значущість української школи ґрунтознавства та агрохімії в становленні та розвитку сільськогосподарської науки, адаптації нових агротехнологій до різноманітних ґрунтово-кліматичних умов нашої країни, охороні та збереженні довкілля, у травні 2011 року ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» проводить наукову конференцію молодих вчених для обговорення актуальних завдань ґрунтово-агрохімічної науки у забезпеченні продовольчої, економічної та екологічної безпеки країни.
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету

Мірошниченко Микола Миколайович

заступник директора з наукової роботи ННЦ «ІГА» імені О.Н,Соколовського , доктор біологічних наук

Члени оргкомітету:

Мєшкова Валентина Львівна, завідувач лабораторії захисту лісу, доктор с.-г. наук

Тихоненко Дмитро Григорович, завідувач кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва, доктор с.-г. наук, професор

Фатєєв Анатолій Іванович, завідувач лабораторії охорони ґрунтів від техногенного забруднення ННЦ «ІГА» імені О.Н,Соколовського, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Соловей Вадим Борисович, завідувач лабораторії ґрунтового покриву ННЦ «ІГА» імені О.Н,Соколовського, кандидат с.-г. наук

Лактіонова Тетяна Миколаївна, секретар редколегії збірника “Агрохімія і ґрунтознавство”, кандидат с.-г. наук

Христенко Анатолій Олександрович, провідний науковий співробітник відділу агрохімії ННЦ «ІГА» імені О.Н,Соколовського, кандидат с.-г. наук,

Кисіль Тамара Іванівна, завідувач наукової бібліотеки ННЦ «ІГА» імені О.Н,Соколовського

Члени оргкомітету, молоді вчені

Солоха Максим Олександрович, голова ради молодих вчених ННЦ «ІГА» імені О.Н,Соколовського

Гладких Євгенія, заступник голови ради молодих вчених ННЦ «ІГА» імені О.Н,Соколовського

Кутова Анжела, секретар

Недоцюк Олег, аспірант
Адреса оргкомітету

Україна, 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії

імені О.Н. Соколовського»

Тел., факс (057) 704-16-69

http://issar.kharkov.com.ua
Тематика конференції:


  1. Розвиток ідей О.Н. Соколовського в сучасній ґрунтово-агрохімічній науці

  2. Теоретичні проблеми ґрунтознавства і агрохімії

  3. Охорона ґрунтів та відтворення їхньої родючості

  4. Агрохімічне забезпечення сільсько-господарського виробництва

  5. Екологічні функції ґрунтів в агро-, урбо- та лісових геоекосистемах

Програма конференції передбачає наукові доповіді та польову екскурсію.
Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська
Кращі наукові роботи учасників конференції будуть надруковані у міжвідомчому тематичному науковому збірнику “Агрохімія і ґрунтознавство”.

Загальні вимоги до оформлення статей
Мова українська, російська, англійська, загальний обсяг до 5 сторінок.
Текст має бути набрано у редакторі “Word” шрифтом Times New Roman, розмір 14 pt. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. Міжрядковий інтервал – 2, вирівнювання вліво.
У першому рядку зліва вказується УДК, через один рядок – назва статті (великими літерами), рядком нижче ініціали та прізвища авторів, ще нижче – повна назва наукової установи.

Анотація (мовою статті), текст (вступ, огляд публікацій за темою, методи досліджень, результати досліджень, висновки), список літератури, анотація англійською мовою (назва статті, прізвища авторів, назва установи, текст на 5-8 рядків). Сторінки тексту нумеруються, номер ставиться вгорі справа.

Графічні матеріали (рисунки, діаграми, фото) в електронному вигляді подаються у форматах bmp, tiff, gif, обов’язково окремими файлами і роздруковуються на окремих сторінках з позначенням номеру ілюстрації і номеру сторінки.

Отже, до Редколегії слід подавати в одному примірнику роздрукований текст статті із вкладеними сторінками ілюстрацій та дискету із всіма матеріалами в окремих файлах, які також можна надсилати на e-mail: soloworks@mail.ru
Важливі дати

Подання заявки учасника та статей - до 01.04.2011р.

Програма роботи конференції та запрошення будуть надсилатися з 20.04.2011 р.
Для участі у конференції Вам необхідно надіслати:

  • заявку на участь;

  • наукову статтю (не обов’язково), на папері та в електронному вигляді.


Матеріали надсилати на адресу:

Україна, 61024, м. Харків, вул. Чайковського, 4

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» Солосі Максиму Олександровичу


(тел.: 80679531944) e-mail: soloworks@mail.ru


Заявка на участь у конференції


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформаційний бюлетень №4 від 03. 04. 2013
Луганський національний університет імені Т. Шевченка, 23-24 травня 2013 року, м

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Міністерство освіти І науки україни одеський державний екологічний університет
Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти І науки України був заснований 1 травня 1932 року в місті Харкові...

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Украины от 24. 09. 2012г. №1038 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...

Управління охороною праці
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинського

Корецький районний методичний кабінет
На виконання листа Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 09. 10. 2014 №01-16/1151 інформуємо, що...

Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області Всеукраїнських...
Комунальний заклад «кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені василя сухомлинського»

Аналіз виконання завдань ІІІ (обласного) етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії проходив 19, 27 січня 2013 року на базі Київського обласного інституту післядипломної...

Мережа спеціалізованих вчених рад України станом на 1 січня 2016 року
Дз «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» навчальні заняття організовуються...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка