Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії у 2014-2015 навчальному році

Методичні рекомендації щодо організації викладання хімії

у 2014-2015 навчальному році
1.1. Структура 2014-2015 навчального року

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо навчальних планів та структури 2014/2015 навчального року (лист МОН від 11.06.2014 № 1/9-303) І семестр організовується з 1 вересня по 26 (27 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) грудня, ІІ семестр – з 12 січня по 29 (30) травня.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників основної (1- 8 червня) і старшої (22-28 травня) школи.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно (Лист МОН України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 н.р.).

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно – осінні з 27 жовтня по 2 листопада, зимові – з 29 грудня по 11 січня, весняні – з 23 по 29 березня, та літні – з 29(30) травня по 31 серпня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. На структуру навчального року також можуть вплинути нормативні документи, що будуть прийняті протягом поточного навчального року.  1. Організація навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах

Навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до таких типових навчальних планів:

для загальноосвітніх шкіл та спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів:

7-9-ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 23.05.2012 р. № 616;

10-11-ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:

7-9-ті класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 № 182;

10-11-ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 19);

для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу:

7-9 класи – за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 13.05.2005 № 291;

10-11 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додатки 21 та 22);

 • для білінгвальних класів:

7-9-ті класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН від 07.07.2009 № 626;

10-11-ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 20).

для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл:

7-9-ті класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 (додатки 20, 21);

10-11 (12) - ті класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р.
№ 834 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додатки 24, 25).

Нижче наведено розподіл кількості годин (тижневе навантаження) на вивчення хімії в основній (табл. 1) та старшій (табл. 2) школах:

Таблиця 1

7 клас

8 клас

8 клас

(поглиблене вивчення хімії)

9 клас

9 клас

(спеціалізовані школи з поглибленим вивченням

іноземних мов)

9 клас

(поглиблене вивчення хімії)

1

2

4

2

1,5*

4


Таблиця 2

10 клас

11 клас

Стандарт

Рівень

Академічний рівень

Профільний рівень

Рівень

Стандарту

Академічний рівень

Профільний

Рівень

1

1

4

1

2

6


*Орієнтовний розподіл годин між темами та особливості вивчення хімії в 9 класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов надано у методичних рекомендаціях щодо вивчення хімії у 2009/2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 № 1/9-353).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 навчальні заклади, за потреби, можуть збільшувати кількість годин на вивчення хімії за рахунок годин варіативної складової, яка передбачає:

 • збільшення годин на вивчення предмета (інваріантної складової);

 • запровадження курсів за вибором, факультативів;

 • індивідуальні та групові заняття.

Відповідно до листа МОН України № 1/9-454 від 09.06.2011 у 10-11-х класах технологічного (легка промисловість, харчові технології тощо) математичного та, особливо, фізико-математичного профілів за наявності годин варіативної частини рекомендується вивчати хімію на академічному рівні. При цьому на вивчення хімії в 10-му класі доцільно виділити 2 години на тиждень, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми академічного рівня, а саме:

 • «Повторення основних питань курсу хімії основної школи» – 6 год.;

 • «Неметалічні елементи та їхні сполуки» – 35 год.;

 • «Металічні елементи та їхні сполуки» – 24 год.; (усього 70 год., із них 5 год. – резервних).

Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення предмета, то вони заносяться до класного журналу на сторінку предмета «Хімія». У такому випадку вчитель, розробляючи календарне планування, самостійно вирішує питання щодо збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем, у порівнянні з передбаченими навчальною програмою. Розподіл годин фіксується в календарному плані, що погоджується керівником навчального закладу чи його заступником.

У випадку, коли години варіативної складової відводяться на курси за вибором, які можуть бути розраховані на 9, 18 (17), 35 чи 70 академічних годин, то за рішенням навчального закладу облік занять з курсів може здійснюватися на сторінках класного журналу або в окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. Облік цих занять проводиться в окремому журналі. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

Навчання хімії потребує раціонального застосування різних методів й організаційних форм навчання, як традиційних (проблемне навчання, групова робота, дидактичні ігри тощо), так і нових, зокрема інтерактивних методів, інформаційних технологій та комп’ютеризації процесу навчання.

З цією метою пропонуємо для використання вітчизняний сайт ХІМПРОМ (http://himprom.ua). Хімпром – перший український хімічний портал, на якому вчителі та учні можуть одержати інформацію про вплив хімії на всі сфери діяльності людини: від сільського господарства – до вуглецевих нанотрубок, від складу продуктів харчування – до найсучасніших досягнень науки у створенні нових лікарських препаратів для боротьби з онкозахворюваннями тощо. Основні розділи, на яких розміщується інформація на сайті, це «Життя», «Наука», «Історія», «Особистості», «Компанії». Матеріали розділів дають змогу ілюструвати ужитковість хімічних знань.
Програмно-методичне забезпечення

У 2014-2015 навчальному році інваріативна складова навчання хімії здійснюватиметься за такими програмами:

7-9 класи – Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. – К. : Ірпінь: Перун, 2005;

8-9 класи з поглибленим вивченням хімії – Програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням хімії (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К. : Вікторія, 2009).

10-11 класи – Хімія. Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. 10-11 класи. – Тернопіль: Мандрівець, 2011.

Розподіл годин у програмах орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до розподілу годин, відведених програмою на вивчення окремих тем, змінювати послідовність вивчення питань у межах окремої теми. Розподіл навчальних годин у межах тем здійснюється безпосередньо вчителем.

Зміст навчальних програм реалізується через навчальне забезпечення, що має Гриф МОН (табл. 3).

Таблиця 3

Клас

Рекомендовані підручники

(автори підручників та видавництво)

Рекомендовані зошити для виконання

практичних робіт

Основна школа

7


Буринська Н.М. – К.: Перун, 2007;

Попель П.П. – К.: Академія, 2007;

Лашевська Г.А. – К.: Ґенеза, 2007;

Ярошенко О.Г. – К.: Станіца-Київ, 2007.

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 7 клас / Сударева Г.Ф., Депутат В.М. – Суми : Нота бене, 2014.

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», протокол № 3 від 23.05.11 (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 03.06.11 № 1.4/18-Г-336)

8


Буринська Н.М. – К.: Перун, 2008;

Попель П.П. – К.: Академія, 2008;

Ярошенко О.Г. – К.: Освіта, 2008.

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 8 клас. – Суми : Нота бене, 2014.

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», протокол № 2 від 18.04.11 (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 03.06.11 № 1.4/18-Г-338)

9


Буринська Н.М., Величко Л.П. – К.: Перун, 2009;

Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія, 2009;

Лашевська Г.А. – К.: Ґенеза, 2009;

Ярошенко О.Г. – К.: Освіта, 2009.

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 9 клас / Сударева Г.Ф., Депутат В.М. – Суми : Нота бене, 2014.

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», протокол № 2 від 18.04.11 (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 03.06.11 № 1.4/18-Г-337)

Старша профільна школа

10

Хімія

(рівень стандарту, академічний)

Ярошенко О.Г. – К.: Грамота, 2010;

Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія, 2010.

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 10-11 класи. Рівень стандарту / Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н., Депутат В.М – Суми : Нота бене, 2014.

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», протокол № 2 від 18.03.14 (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 21.03.14 № 14.1/12-Г-442)

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 10 клас. Академічний рівень / Сударева Г.Ф., Депутат В.М, Чайченко Н.Н. – Суми : Нота бене, 2014.

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», протокол № 2 від 18.03.14 (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 21.03.14 № 14.1/12-Г-443)

Хімія (профільний рівень)

Буринська Н.М., Депутат В.М.,
Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н. – К.: Педагогічна думка, 2011.

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 10 клас. Профільний рівень / Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н., Депутат В.М. – Суми : Нота бене, 2014.

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», протокол № 2 від 18.04.11 (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 03.06.11 № 1.4/18-Г-339)

11

Хімія (рівень стандарту)

Коваленко В.С., Ляшенко А.Х. – К.: Довкілля-К, 2010;

Лашевська Г.А., Лашевська А.А. – К. : Генеза, 2010;

Якунін Я.Ю. – К. : СИЦИЯ, 2010;

Ярошенко О.Г. – К.: Грамота, 2010

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 10-11 класи. Рівень стандарту / Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н., Депутат В.М. – Суми : Нота бене, 2014.

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», протокол № 2 від 18.03.14 (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 21.03.14 № 14.1/12-Г-442)

Хімія (академічний рівень)

Попель П.П., Крикля Л.С. – К.: Академія, 2011;

Величко Л.П. – К. : Освіта, 2011.

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 11 клас. Академічний рівень/ Сударева Г.Ф., Депутат В.М. – Суми : Нота бене, 2014.

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 06.08.14 № 14.1/12-Г-1496)

Хімія (профільний рівень)

Величко Л.П. – К. : Перун, 2011.

Сударева Г.Ф. Зошит для практичних робіт з хімії. 11 клас. Профільний рівень / Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н., Депутат В.М. – Суми : Нота бене, 2014.

«Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах», (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 06.08.14 № 14.1/12-Г-1497)

Повний перелік рекомендованої навчальної та методичної літератури міститься на офіційних веб-сайтах МОНУкраїни та інституту інноваційних технологій і змісту освіти (http://mon.gov.ua та http://iitzo.gov.ua/), а також на сайті Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua у розділі «Мобільна сторінка методиста».

Список навчальних програм, підручників і посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, яким надано гриф Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання у загальноосвітніх навчальних закладах розміщений на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти в розділі «Підручники/Грифи/загальна середня освіта» (режим доступу: http://iitzo.gov.ua/informatsiya-pro-pereliky-navchalnyh-prohram-pidruchnykiv-ta-navchalno-metodychnyh-posibnykiv-dlya-doshkilnyh-ta-zahalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv-yaki-mayut-hryf-ministerstva-osvity-i-nauky-ukraj/)

Нагадуємо, що відповідно до Листа № 1/9-592 від 23 серпня 2012 року «Про використання навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році» варіативна складова вивчення хімії реалізується тільки через програми факультативів та курсів за вибором з хімії, що мають гриф МОН і рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Перелік програм надруковано у методичних рекомендаціях МОН України щодо викладання хімії у 2014-2015 навчальному році, а також розміщено на сайті Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua у розділі «Мобільна сторінка методиста» учителю хімії нормативні документи на перспективу.

Зміст програм курсів за вибором і факультативів, як і кількість годин та клас, в якому пропонується їх вивчення, є орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, ураховуючи кількість годин виділених на вивчення курсу за вибором (факультативу), інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи. Навчальні програми курсів за вибором можна використовувати для проведення факультативних занять і навпаки, програми факультативів можна використовувати для викладання курсів за вибором. Проте, якщо вчитель вносить будь-які зміни до міністерської програми, то про це має бути зазначено в пояснювальній записці до розробленої програми (Методичні рекомендації МОН України у 2014-2015 навчального року).
Організація роботи з обдарованими учнями

Невід’ємною роботою кожного учителя є організація й проведення занять з обдарованими учнями, які бажають на більш глибокому рівні вивчати хімію та брати участь у різноманітних інтелектуальних змаганнях.

Підготовка учнів до ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з базових і спеціальних дисциплін проводиться відповідно до Рекомендацій з підготовки до ІІІ (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 09.12.2011 № 1.4/18-3947) та ІV (Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 04.12.2009 № 1.4/18-4835 «Про проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії») етапів Всеукраїнської олімпіади з хімії, що розміщені на сайті Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua у розділі «Мобільна сторінка методиста» → учителю хімії → олімпіади → 2013-2014 → Programa_pidgotovk_do_olimpiad.doc

Звертаємо увагу, що відповідно до нових державних стандартів та логіки побудови програми з хімії на 2015-2016 навчальний рік, учнів до змагань потрібно готувати, виходячи з наступної послідовності знань: будова визначає властивості, а властивості – застосування.

Інтелектуальні змагання школярів проводяться згідно з Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт і конкурсів фахової майстерності, затвердженого Наказом Міністерства освіти й науки України № 1099 від 22.09.2011, зареєстрованого в Мінюсті України від 17.11.2011 за № 1318/20056 (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: № 29 від 16.01.2012, № 360 від 26.03.2012).

Звертаємо увагу, що в І і ІІ етапах Всеукраїнської учнівської олімпіад з хімії беруть участь учні 7-11-х класів, у ІІІ і ІV – 8-11-х класів.

Щороку проводиться Всеукраїнський турнір юних хіміків. Завдання на 2014/15 н.р. розміщені на сайті турніру (режим доступу: http://chemturnir.org.ua/html/news).

Інформацію про вимоги та критерії оцінювання конкурсних робот МАН розміщено на сайті (режим доступу: http://man.gov.ua/ua/activities/competition_protection/year-2014/journal).

Також учні можуть самостійно, або під керівництвом учителя, брати участь у різноманітних Інтернет-змаганнях та проектах.
Орфографічний режим

При оформленні та веденні зошитів з хімії потрібно дотримуватися єдиного орфографічного режиму та враховувати особливості предмету «Хімія». Згідно пункту 6 «Орфографічний режим» листа Сумського ОІППО від 14.08.2009 № 724 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо виконання письмових і усних робіт з української мови та літератури, оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів» при оформленні робочих зошитів, зошитів для практичних робіт, для контрольних робіт потрібно дотримуватися наступних вимог:

 • записи в зошитах виконуються кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовується простий олівець);

 • між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (чотири клітинки) (між видами робіт, що входять до класної чи домашньої роботи, рядків (клітинок) не пропускають);

 • дату класної, домашньої чи контрольної роботи у 7-9 класах записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна), далі тема (для класної, практичної або контрольної робіт) наприклад:


Перше жовтня

Класна робота

Тема. Оксиди, їх склад, назви. Оксиди в природі. Застосування оксидів

У 10-11 класах – інше оформлення: на полях зазначають дату цифрами, а вид роботи і тему уроку зазначають поруч по середині рядка.

Якщо ж учитель для проведення практичних або контрольних робіт користується зошитами з друкованою основою (окремо надрукованими листочками), то дата зазначається цифрами у спеціально відведених місцях. Такі роботи, як і зошити, обов’язково зберігаються в кабінеті хімії протягом року.

 • після тем уроків (контрольних та практичних робіт), назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять;

 • зразок підпису зошита:
Зошит

для робіт з хімії

учня 8-А класу

Сумської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 9 м. Суми

Кучеренко Захара


Зошит

для контрольних робіт

з хімії

учениці 10-А класу

Слоутського навчально-виховного комплексу:

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
Глухівської районної ради

Косенко Ганни

 • при оцінюванні самостійної, контрольної, практичної робіт потрібно звертати увагу на наявні помилки й обов’язково підкреслювати їх, не виправляючи. Проміжні бали за завдання виставляти на полях зошита.Оцінювання навчальної діяльності учнів

Обов’язковою умовою організації навчальної діяльності учнів є система оцінювання, яка визначає рівень засвоєння навчального матеріалу.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання (наказ Міністерства № 329 від 13.04.2011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304), які визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів, та орієнтовних вимог до оцінювання з хімії, затверджених наказом Міністерства від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів із хімії є поточне й підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання та державна підсумкова атестація.

Тематичне оцінювання здійснюється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми відповідно до вимог навчальних програм. Тематичне оцінювання здійснюється на підставі поточних оцінок. Ефективне та об’єктивне оцінювання здійснюється за умови наявності не менше трьох поточних оцінок в учня з теми.

Пропонуємо орієнтовну мінімальну кількість тематичних оцінок відповідно до кількості навчальних годин за рік.

 • 35 годин (1 год на тиждень) – 4 тематичні;

 • 70 годин (2 год на тиждень) – 5-6 тематичних;

 • 140 годин (4 год на тиждень) – 8 тематичних;

 • 175 годин (5 год на тиждень) – 10 тематичних.

Необхідність збільшення кількості тематичних оцінок визначається вчителем.

Традиційною формою контролю навчальних досягнень учнів є самостійні роботи. Слід зазначити, що вони можуть бути замінені іншими видами перевірочних робіт, різноманітних за формою організації діяльності учнів: письмові (розраховані на різну кількість часу), усні (семінари, огляди знань, змагання тощо), з використанням мультимедійних засобів. Оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії 1 раз в семестр проводиться у формі письмової контрольної роботи. Контрольні роботи оформляються в зошиті для контрольних робіт або на окремому аркуші та зберігаються в кабінеті хімії упродовж року. Відпрацювання пропущених учнем лабораторних, практичних, контрольних робіт вважаємо недоцільним. Оцінка за ведення зошитів із хімії не виставляється.

Тематична оцінка коригуванню не підлягає.

Враховуючи результати перевірок, проведених методистом хімії СОІППО у 2013-2014 навчальному році, звертаємо увагу вчителя на таких питаннях:

 • необхідності дотримання критеріїв оцінювання школярів як під час поточного оцінювання, так і під час виконання практичних, контрольних робіт і написання рефератів;

 • при наявності виправлених оцінок має стояти підпис учителя, який засвідчує зроблені зміни;

 • має прослідковуватися відповідність дат правої і лівої сторінок журналу, зокрема під час проведення практичної або контрольної роботи.

При веденні ділової документації (класних журналів, журналів інструктажу з безпеки життєдіяльності, інструкцій з безпеки тощо) потрібно обов’язково дотримуватися відповідних нормативних документів і методичних рекомендацій, які можна знайти на сайті Сумського ОІППО (www.soippo.edu.ua) у розділі «Мобільна сторінка методиста» → учителю хімії.
Особливості проведення занять у кабінеті хімії

Нагадуємо, що вимоги до обладнання кабінету хімії та проведення в ньому урочної і позаурочної навчальної діяльності регламентуються пакетом нормативних документів:

1.  Положення «Про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»; затверджено наказом МОНмолодьспорту від 14.12.2012 № 1423; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 січня 2013 р. за № 44/22576.

2.  Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2012 за № 332/21644.

3.  Інструктивно-методичні матеріали. «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (Лист МОНмолодьспорту України від 01,02, 2012 №1/9-72).

4.  Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770).

5. Зміни в оформленні документації з безпеки життєдіяльності в кабінеті хімії (Лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-498).

6. Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах (Лист МОН України від 16.06 2014 р. № 1/9-319).

Усі ці документи вчителі можуть знайти на офіційних веб-сайтах МОН України www.mon.gov.ua або Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua у розділі «Мобільна сторінка методиста». Також, у 2014 році сформовано збірку «Кабінет хімії у загальноосвітньому навчальному закладі» (упорядник Коростіль Л.А.), в якій розміщено нормативні документи і методичні рекомендації щодо їх застосування при організації робочого місця учителя та учнів.

Відповідно до Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці в кабінеті хімії завідувачі кабінету(лабораторії) або вчителі (викладачі) обов’язково проводять з учнями систему інструктажів з питань безпеки життєдіяльності:

Первинний інструктаж з метою формування відповідального ставлення учнів до питань особистої безпеки та безпеки тих, хто оточує, свідоме розуміння необхідності захисту та збереження свого власного здоров’я, дотримання правил безпечної поведінки в умовах виникнення екстремальних ситуацій.

Позаплановий інструктаж – повторення основних правил, порушення яких призвело до виникнення ситуацій, у яких було отримано травми, аварії, пожежі тощо, при зміні умов виконання навчальних завдань (лабораторних, практичних робіт тощо), у разі нещасних випадків за межами навчального закладу (екскурсії, подорожі тощо).

Цільовий інструктаж спрямований на убезпечення учнів від нещасних випадків під час участі у різноманітних конкурсах, олімпіадах, турнірах з хімії, екскурсіях, подорожах або заходах навчального призначення (прибирання приміщення, дослідна робота)

Звертаємо вашу увагу, що на початку навчального року на першому занятті у кожному кабінеті, лабораторії проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності (один раз на рік – 7, 8, 10, 11 класи, два рази на рік – 9 клас: на початку навчального року та перед вивченням органічної хімії). Відмітка про його виконання заноситься в журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кожному кабінеті (лабораторії). Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований і скріплений печаткою закладу. Нагадуємо, що прізвище, ім’я, по-батькові та підпис учителя (викладача) повинен стояти навпроти кожного учня. Учні розписуються в журналі інструктажу, починаючи з 9-гокласу (14 років).

Перед початком вивчення навчальної теми, виконання завдань якої буде пов’язано з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів, на початку уроку, заняття з лабораторною чи практичною роботою також проводиться первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Про проведення такого первинного інструктажу в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі змісту уроку, заняття робиться відповідний запис: «Інструктаж з БЖД». Учні, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

Навчальною програмою з хімії передбачено виконання хімічного експерименту, а саме: демонстраційних, лабораторних дослідів та практичних робіт. Для цього потрібно мати в кабінеті відповідне хімічне обладнання та реактиви. Їх перелік затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2005 № 79 «Про затвердження базового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів хімії загальноосвітніх навчальних закладів.

Шкільна програма з хімії передбачає застосування речовин, які відносяться до прекурсорів, а саме: калій перманганат, сульфатна кислота, хлоридна кислота, ацетон, толуен (у 11 класах з поглибленим вивченням хімії). Відповідно до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» і Постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 4 «Про внесення змін до Постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 і від 10 жовтня 2007 р.
№ 1203» ці речовини підлягають заходам контролю щодо їх зберігання та обліку. З огляду на зазначене, рекомендуємо не зберігати в навчальному закладі калій перманганат, ацетон і толуен, а сульфатну та хлоридну кислоти зберігати у вигляді їх водних розчинів з масовими частками менше 45% і 15 % відповідно.

Зверніть увагу на те, що у зв’язку з набуттям чинності нових документів з безпечного проведення занять у кабінеті хімії, необхідно оновити всі Інструкції з безпеки життєдіяльності. Зразки електронного варіанту оновлених інструкцій можна знайти на сайті Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua у розділі «Мобільна сторінка методиста» у папці «Охорона праці», або ж у збірці «Кабінет хімії у загальноосвітньому навчальному закладі» (упорядник Коростіль Л.А.).

Згідно з Положенням про кабінети природничо-математичних дисциплін учитель може розробити комплект інструкцій з БЖД до лабораторних і практичних робіт для 7-11 класів. Якщо вчитель бажає, то він може ознайомитися зі зразками інструкцій в 204 каб. Сумського ОІППО.
Впровадження нового державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

Повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 затверджено новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту, хімія вивчатиметься у 7 – 9 класах (7 клас – 1,5 години на тиждень, 8 і 9 клас – 2 години на тиждень). Нові програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія. 7-9 класи» виставлені на сайті Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua у розділі «Мобільна сторінка методиста». Вивчення хімії за програмою, розробленою за новим держстандартом розпочнеться у 2015/2016 навчальному році.

Нормативні документи, які потребують опрацювання вчителями:

– Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Постанова від 23 листопада 2011 р. № 1392. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «ХІМІЯ. 7-9 класи». – http://mon.gov.ua; Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія. 7-9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 32с

 • наказ МОНмолодьспорту України № 329 від 13.04.2011, «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304;

 • наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

 • Концепція профільного навчання у старшій школі. Наказ МОН України від 21.10.2013 № 1456. http://mon.gov.uaМетодист хімії Сумського ОІППО А.В. Метейко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Медодичні рекомендації щодо викладання хімії, біології, екології у 2014/2015 навчальному році
У 2014/2015 навчальному році вивчення біології та хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими навчальними...

Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу...
Методичні рекомендації щодо організації навчально виховного процесу в 2015-2016 навчальному році – Пирятин: рмк, 2015. – 184с

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу всеукраїнської учнівської...
Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу всеукраїнської олімпіади школярів з екології

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році
У зв’язку з визначеною метою під час навчання хімії повинні розв’язуватися такі найважливіші завдання

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» навчальні заняття організовуються...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Ульяновської районної державної адміністрації
«Кіровоградщина – мій рідний край, колиска слова І зерна»: Методичні рекомендації щодо проведення Дня Знань І першого уроку в 2013...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка