Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Наші втрати - Бюлетень

Бюлетень

Сторінка29/29
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Наші втрати

Пам’яті професора
Влоха Ореста Григоровича

02.07.1934 – 04.05.2009

Українська наука зазнала тяжкої втрати. 4 травня 2009 р. пішов із життя директор Інституту фізичної оптики МОН України Влох Орест Григорович.

Влох Орест Григорович – видатний вчений-фізик, громадсько-політичний діяч, доктор фізико-математичних наук (1979), професор (1981), заслужений діяч науки і техніки України (1991), народний депутат України (1990-1994), один із засновників Народного Руху України за перебудову та перший голова Львівської крайової організації Руху (1989-1990). За його керівництва Львівська крайова організація Народного Руху України здобула повну перемогу на парламентських виборах до Верховної Ради Української РСР у березні 1990 р. в Львівській області. Академік-засновник Академії наук вищої школи України, незмінний член Президії АН ВШ України, голова Західного регіонального відділення АН ВШ України.

Народився О.Г. Влох 2 липня 1934 р. в м. Винники Львівської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка (1957). В університеті пройшов трудовий та науковий шлях від лаборанта, старшого лаборанта, аспіранта, асистента, доцента до професора. Проф. Влох О.Г. був ініціативним організатором у науці і вищій школі – у Львівському державному університеті ім. І. Франка заснував і очолював кафедру нелінійної оптики (1979-1995), СКТБ "Модулятор", факультет перепідготовки кадрів. Учений започаткував в межах колишнього СРСР дослідження електрооптичного ефекту в кристалах; підготовку інженерів-оптиків-дослідників, радіоекологів. За його ініціативою у Львові засновано науково-дослідний Інститут фізичної оптики МОН України (1992), який він очолював до останніх днів життя. Головний редактор-засновник наукового журналу "Ukrainian Journal of Physical Optics" (з 2000), член редакційної ради журналів "Науковий світ", "Функціональні матеріали". Голова спецради для захисту докторських дисертацій за спеціальністю "оптика, лазерна фізика"; "фізика твердого тіла".

Наукова школа професора Влоха О.Г. – понад 60 докторів і кандидатів фізико-математичних наук. Автор наукових праць і винаходів (понад 550) з фізичної оптики, параметричної кристалооптики, сегнетоелектриків, сегнетоеластиків, кристалів з неспівмірно моду­льованою структурою, оптичних методів запису і передавання інформації, поляриметрії, спектроскопії, радіоекології, історії фізики – професор Влох О.Г. зробив вагомий вклад у вітчизняну науку, у її утвердженні на світовому рівні.

Відкрив явище електрогірації в кристалах (1969, диплом на відкриття 211) та низку оптичних ефектів і властивостей, які знайшли застосування, зокрема для керування лазерним випромінюванням, в інформаційних системах, сприяло формуванню нових напрямків фізичної оптики і відповідних спецкурсів для підготовки оптиків-дослідників.

Влоха О.Г. – автор монографій: "Явища просторової дисперсії в параметричній кристалооптиці" (1984), "Кристалічні діелектрики з неспівмірно модульованою структурою" (2002), 7 оглядових праць в зарубіжних англомовних виданнях, навчального посібника "Електро­динаміка в нелінійній оптиці" (1983).

Дійсний член Нью-Йоркської академії наук, Міжнародного союзу кристалографів, Наукового товариства імені Шевченка, був членом наукової ради з фізики сегнетоелект­риків і діелектриків при АН СРСР та галузевої науково-методичної ради відповідного профілю, організатором наукових конференцій і шкіл, зокрема – міжнародних.

Влох О.Г., як один із засновників Руху та Народний депутат Верховної Ради України 1-го демократичного скликання, у період 1988-1991 рр. був організатором багатьох заходів, спрямо­ваних на підняття національної свідомості українців. У своїх виступах він обстоював необхідність відновлення історичної, культурної і духовної ідентичності українців, встановлення добросусідських міждержавних стосунків.

Серед нагород, якими відзначена багатогранна діяльність О.Г. Влоха у різні періоди його наукової та громадської діяльності – золота медаль ВДНГ СРСР, диплом пошани ВДНГ УРСР, орден "За заслуги" III ступеня, диплом та срібна медаль "За досягнення в ХХ столітті" (Кембридж, ІBC), Нагорода Святого Володимира АН ВШ України, Благословенна грамота Патріарха Київського і всієї Руси-України за церковні заслуги перед Українською Православною Церквою Київського Патріархату.

Світла пам’ять про Ореста Григоровича Влоха назавжди залишиться в серцях тих, хто знав цього видатного ученого, педагога й патріота України.

Редколегія
Зміст

У Західному науковому центрі 3

Назарчук З.Т.

Підсумки діяльності
Західного наукового центру НАН України та МОН України
за 2004-2008 рр. 7

Урочисті збори з нагоди святкування 90-річчя НАН України 16

Хроніка засідань виконкому Ради Західного наукового центру НАН України та МОН України у 2008-2009 рр. 30

Фестиваль науки у Західному науковому центрі
НАН України і МОН України 57

Прес-центр наукової журналістики інформує 67

Аналітичні огляди, наукові повідомлення 100

Пташник Б. Й.

Поет математичних формул
(до 120-річчя від народження професора Мирона Зарицького) 100

Загорський В. С.

Економіка України у контексті глобальних змін 112

Завалій І. Ю.

Водень – паливо майбутнього 119

Бородчук І.А.

Виховуємо майбутніх науковців 129

Бородчук І.А., Колісник Я.І., Кулецька Н.А.

Розвиток дослідницьких здібностей обдарованої учнівської молоді у секціях МАН 133

Котерлин Г.М.

Аналіз формування мережі спеціалізованих вчених рад
у західному регіоні України 137

Коцюбинський В. О.

Відкриття науково-освітнього центру
"Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії" 148

Ювілеї 152

До 85-річчя
професора Євгена Івановича Гладишевського 152

До 80-річчя
професора Анатолія Вадимовича Свідзинського 156

До 75-річчя
Голови НТШ Олега Купчинського 160

До 75-річчя
члена-кореспондента НАН України
Миколи Миколайовича Ільницького 164

До 70-річчя
члена-кореспондента НАН України
Ігоря Васильовича Стасюка 169

До 60-річчя
члена-кореспондента НАН України
Євстахія Івановича Крижанівського 171

До 60-річчя
члена-кореспондента НАН України
Андрія Андрійовича Сибірного 173

До 60-річчя
професора Євгена Ярославовича Чаплі 176

До 50-річчя
професора Євгена Никодимовича Приступи 180

Інституту прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України – 30! 183

Наші втрати 187

Пам’яті професора
Влоха Ореста Григоровича 187
© Пташник Богдан Йосипович – член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, зав. відділу Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, голова відділення фізико-технічних і математичних наук ЗНЦ НАН України і МОН України

1 Ця стаття (об’ємом 8 стор. машинопису) була включена до “Наукових записок фіз.-мат. факультету Львів. держ. ун-ту імені Івана Франка”, підготовлених до публікації напочатку 1941 року. Цей збірник, що містив 18 рукописів львівських математиків (всього 158 сторінок машинопису), загинув у роки війни. Аркуш з його змістом зберігається у домашньому архіві Богдана і Люби Сорок.

2 Доповідь, виголошена М. Зарицьким на філософському семінарі у Львівському державному університеті імені Івана Франка у 1951 р.

3 Цей рукопис був підготовлений до друку у вигляді окремої книжки, на яку академік АН УРСР Б. В. Гнєденко 23.10.1949 р. дав позитивний відгук, в якому відзначалося, що “…Розглянутий рукопис є розділом великої й потрібної праці, задуманої професором М. О. Зарицьким, по створенню підручника “Історія математики”.…Вважаю, що після внесення вказаних незначних змін рукопис треба друкувати. Видання корисно здійснювати окремими випусками, не чекаючи завершення всієї роботи в цілому”.

© Загорський Володимир Степанович - член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

© Завалій Ігор Юліянович - доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

© Бородчук Іванна Антонівна – директор Львівської обласної Малої академії наук

© Колісник Ярина Іванівна – Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент, кандидат біологічних наук, доцент;

Кулецька Надія Антонівна – методист Львівської Малої академії наук.

© Котерлин Галина Михайлівна – науковий співробітник Західного наукового центру НАН України і МОН України

© Коцюбинський Володимир Олегович - кандидат фізико-математичних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Схожі:

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
У львівській області основними пріоритетними галузями визначено машинобудування, приладобудування, хімічна промисловість

Інформаційний бюлетень №11 від 05. 11. 12
Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012

Інформаційний бюлетень №3 від 19. 03. 2012
Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике

Інформаційний бюлетень №5 від 14. 05. 2012
Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук

Інформаційний бюлетень №1 від 23. 01. 2013
...

Інформаційний бюлетень №4 від 03. 04. 2013
Луганський національний університет імені Т. Шевченка, 23-24 травня 2013 року, м

61002 Харків, вул. Артема, 43, тел. 700 42 19
Джерело педагогічної майстерності : науково-методичний бюлетень. Вип. 2 : Економічна освіта на уроках з базових дисциплін / Харк...

Информационно методический бюллетень для учителей предметников
Информационный методический бюлетень для учителей предметников/ Сост. Капшукова Л. Р. Саки, 2013. – 20 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка