Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Конспект лекцій з курсу "хімія І технологія переробки нафти" Частина 2 Хімічні процеси переробки нафтопродуктів Одеса 2004

Конспект лекцій з курсу "хімія І технологія переробки нафти" Частина 2 Хімічні процеси переробки нафтопродуктів Одеса 2004

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Одеський національний політехнічний університет

Хіміко-технологічний факультет

Конспект лекцій
з курсу
"ХІМІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ"
Частина 2 – Хімічні процеси переробки нафтопродуктів

Одеса – 2004Конспект лекцій з курсу "ХІМІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ"

Частина 2. Хімічні процеси переробки нафтопродуктів. Навчальний посібник для студентів 5 курсу спеціальності 091601 “Хімічна технологія органічних речовин” хіміко-технологічного факультету./ Склад. В.М. Білоус, В.І. Луговський, .В.Брем – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2004. - 49 с.
Складачі доцент кафедри ОФТ , к.х.н. Білоус В.М.

доцент кафедри ОФТ , к.т.н. Луговський В.І.

доцент кафедри ТНРіЕ, к.т.н. Брем В.В.
Відповідальний за випуск зав. кафедри ОФТ професор, д.х.н. Куншенко Б.В.

Затверджено методичною комісією хіміко-технологічного факультету ОНПУ


Розміщено на сайті ХТФ 3 червня 2004 року
ЗМIСТ
ВСТУП.............................................……………………………….…………………..4

1. ТЕРМОДЕСТРУКЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РЕРОБКИ НАФТОПРОДУКТІВ….…….4

1.1. Механізм термічних процесів….............................…..…………. .…………..4

1.2. Термодинаміка та кінетика термічних процесів…………..….………………6

1.3. Термічні перетворення вуглеводнів…………………………………………...6

1.4. Особливості крекінгу нафтопродуктів у гозовій фазі та рідині..……..…….8

1.5. Промислова реалізація термодеструкційних процесів………………………9

2. КАТАЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ НАФТОПЕРЕРОБКИ……………………....…….11

2.1. Каталітичний ріформінг………..………………...……………......................12

2.2. Гідроочищення нафтопродуктів…………………………...………...............21

2.3. Каталітичний крекінг………………………………………....…….………...25

2.4. Ізомерізація алканів……………………………..……………………………28

3. ТЕРМООКИСЛЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ НАФТОПЕРЕРОБКИ…….…………..30

3.1. Виробництво окисленних бітумів……………..……………………………..30

3.2. Виробництво сірки з технічного сірководню……..……….………………..35

4. ОЧИЩЕННЯ НАФТОПРОДУКТІВ…………………..............….......…..……..38

4.1. Очищення нафтопродуктів розчинами луги…………………..……………38

4.2. Очистка технологічних газів від сірководню………………....…………….40

5. ОЧИСТКА ГАЗОВИХ ВИКИДІВ І СТОКІВ………….……...…........................43

5.1. Системи забезпечення екологічної безпеки виробництв…….……………..43

5.2. Джерела забрудненення на нафтопереробних виробництвах…………..…43

5.3. Технологічні засоби очистки викидів…………..…………………...............45

5.4. Переробка попутних нафтових газів…………………………………………45

5.5. Факельні системи НПЗ………….............................…….……………………46

5.6. Стічні води НПЗ……………………………………………………………….46

РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА..............….……………………………..…….49

Вступ

Сучасні вимоги до асортименту та рівню якості нафтопродуктів визначають основні напрямки технічного процесу галузі. Углублення переробки нафти стає можливим після введення в схему комплексної переробки нафти установок каталітичного крекінгу, гідрокрекінгу, коксовання дистилятної сировини та залишків перегонки. Виробництво нафтопродуктів підвишенної якості неможливо без використання процесів каталітичного ріформінгу прямогонних бензинових фракцій, ізомерізації, сучасних процесів поділення та очищення.

В курсі лекцій систематизуються технологічні процеси хімічної переробки нафтопродуктів та їх очищення і детально розглядаються основні з них. В тексті відображені найбільш важливі теоретичні закономірності та технологія типічних процесів, характиристики промислових установ у різній для вивчення формі. Технологічні схеми наведені у окремому посібнику. Особу важливість викладаємий матеріал має для студентів при виконанні курсових та дипломних проектів у галузі переробки нафти.

Хімічні процеси переробки нафтопродуктів класифікують на термічні, термокаталітичні та гідрогенізаційні. Добуті у більшості випадків фракції не відповідають вимогам до товарних продуктів, бо вміщують примішки, які не відділяються ректифікацією. Для їх очищення використовують хімічні та фізіко-хімічні методи. У такий послідовності розглядаються процеси переробки та очищення нафтопродуктів.
1. Термодеструкційні процеси переробки нафтопродуктів

1.1.Механизм термічних процесів

Реакції розпаду вуглеводнів йдуть, в основному, по радікальному механізму. Молекулярні реакції грають незначну роль, бо гетеролітичний розпад С-С зв’язку потребує енергії більш, ніж 1000кДж/моль, в той час як гомолітичний 300-400кДж/моль.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дипломний проект на тему: «Захист навколишнього середовища від нафти І нафтопродуктів»
Предметом дослідження є вплив нафтопродуктів на довкілля І науково обґрунтовані засоби боротьби з забрудненням довкілля

Нафта І продукти її переробки

Конспект лекцій з курсу Вікова фізіологія для студентів спеціальності...
Тема Предмет та завдання вікової фізіології. Основні закономірності росту І розвитку дітей І підлітків

І варіант І рівень
Назвіть один із продуктів переробки вугілля; а нафта; б природний газ→; в кокс; г бензин

Історія хімія (курс лекцій)
Роль історичного матеріалу в методиці викладання хімії. Періодизація історії хімії. Походження терміна „хімія”

Каталог наукових, навчальних та навчально-методичних видань Інженерно-технологічного...
Фізико-хімічні методи аналізу: Навч посіб для студентів напрямів підготовки «Хімічна технологія та інженерія», «Харчова технологія...

Опорний конспект лекцій з дисципліни “Економічна історія” кременчук
Одне з найважливіших завдань економічної історії – узагальнення та аналіз господарського досвіду (як позитивного так І негативного),...

1. Предмет І значення логіки
Ці процеси впливають І на науково-освітній простір України. Міждисциплінарні зв’язки даного курсу проявляються в поєднанні логічного...

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів

Конспект уроку з інформатики у 10 класі на тему: «Power Point. Створення...
Організаційна частина. Перевірка присутності учнів, готовності до уроку. Повторення основних пунктів правил безпеки та поведінки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка