Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок 2 академічні години (географія, хімія, економіка ) на тему: «хімічна промисловість україни»

Урок 2 академічні години (географія, хімія, економіка ) на тему: «хімічна промисловість україни»

Дата проведення «__» лютого 2015р.

Урок №______

Учитель : Ісько Ірина Володимиріна

( вища категорія , «учитель-методист»)

Тимощук Ольга Борисівна

(кандидат хімічних наук)

Курс 9 класу «Соціальна і економічна географія України»

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК - 2 академічні години (географія, хімія, економіка )

НА ТЕМУ: «ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ»

Мета: розкрити значення та структуру хімічної промисловості як однієї з найважливіших галузей господарства України та світу, визначити головне завдання хімічної промисловості, знайомити з особливостями сировинної бази; навчити учнів виявляти, пояснювати чинники причини розміщення підприємств галузі, аналізувати рівень розвитку хімічної промисловості України та світу, визначати проблеми та перспективи хімічної промисловості.

Розвиваюча: розвивати логічне мислення, підвищувати пізнавальний інтерес, спонукати до знань і самостійного пошуку, налаштовувати учнів на розв’язання проблем, вміння аналізувати інформаційні джерела, розвивати практичні навички і вміння користуватись географічними атласами і картами України, спиратися на статистичні дані.

Виховна: сприяти формуванню світогляду, активної громадської позиції, свідомого ставлення до розвитку господарства країни, виховувати екологічну культуру.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручники, атласи, карта «Хімічна промисловість України», хімічні реактиви.

Технічні засоби навчання: проектор, мультимедійна дошка.

Методичне забезпечення та візуальний супровід: дидактичні матеріали: картки із завданнями, опорні схеми, опорні конспекти, виставка «Продукція хімічної промисловості», комп'ютерна презентація.

ХІД УРОКУ

І. Організація початку уроку:

 • перевірка присутності учнів;

 • готовність до заняття учнів, класної кімнати, обладнання;

 • перевірка виконання домашнього завдання (випереджаюче завдання)

II. Актуалізація опорних знань (Бесіда, прийом «Бліц - опитування»)

 • Що таке господарство?

 • На які дві сфери поділяється господарство нашої країни?

 • Чим займаються галузі виробничого комплексу(сфери)?

 • Які галузі входять до складу цього комплексу?

 • Що таке промисловість?

 • Які галузі промисловості ви знаєте?

ІІІ. Пояснення нового матеріалу

Вступне слово вчителя

Про цю галузь промисловості кажуть, що вона виробляє продукцію з нічого, використовуючи будь-які відходи. Стверджують, що вона «працює» на решту галузей господарства, забезпечуючи їх фарбою, барвниками, смолами, пластмасою, нитками, мінеральними добривами. Прихильники галузі підкреслюють те, що вона виробляє такі матеріали й речовини, яких немає в природі, і цим самим замінює дефіцитні природні ресурси, а також ця галузь забезпечує переробку природних ресурсів та підвищує ефективність с\г. Як ви думаєте, про яку галузь промисловості йде мова?

3.1. Оголошення теми і мети

3.2. Мотивація

3.3. Для чого ми вивчаємо цю галузь промисловості?

3.4. Задачі згідно плану (що мають знати і вміти учні після вивчення теми, зв'язок з іншими предметами та галузь застосування знань)
План уроку

1.Значення, місце і роль галузі у Україні та Світовому господарстві. 2.Особливості хімічної промисловості .

3.Сировинна база.

3.1.Практична робота в малих групах. Картографічна лабораторія «Сировинна база хімічної промисловості»

4. Галузева структура.

5.Чинники розміщення .

6. Міжгалузеві зв’язки .

7. Проблеми.

8. Перспективи і значення галузі.

9. Висновки.

IV. Вивчення нового матеріалу

 1. Історія розвитку хімічної промисловості.

Учитель

Хімічна промисловість є однією з найважливіших галузей у світовому господарстві. На межі ХVІІІ-ХІХ ст. у хімічній промисловості виробляли луги, кислоти, соду, аміак, деякі види мінеральних добрив. У другій половині ХІХ ст. їх доповнили пластмаси, хімічні волокна, гумовотехнічні вироби з натурального каучуку. Справжній розквіт хімічної промисловості припадає на ХХ ст. На початку ХХ ст. основу світової хімічної промисловості становила продукція основної хімії (неорганічної), у середині століття її змінила хімія органічного синтезу (разом із виробництвом полімерних матеріалів), а наприкінці — тонка хімія (фармацевтична, парфюмерно - косметична, побутова, фотохімія, біохімія).

Нині хімічна промисловість поряд із машинобудуванням виступає «локомотивом» світового науково-технічного прогресу. Саме в цій галузі здійснюється чимала частка наукових відкриттів. Багато видів хімічної продукції значно переважає за якостями природні аналоги, успішно замінюючи їх.

Розвиток хімічних технологій визначив і основні види використовуваної сировини. Передусім це стосується хімії органічного синтезу. Якщо до середини ХХ ст. основною хімічною сировиною для цієї групи галузей була рослинна сировина й вугілля, то пізніше їх майже повністю витіснили нафта, природний газ. Відповідно стали інтенсивно розвиватися такі галузі, як нафто- та газохімія.

Безумовними лідерами за рівнем розвитку хімічної промисловості є розвинуті країни. Вони не тільки більше за всіх виробляють хімічної продукції, а й мають сучасну структуру. Лідери США, Японія, Франція, Велика Британія, Нідерланди, Бельгія, Швейцарія, Угорщина, Швеція та Норвегія та деякі «нові індустріальні країни» (Південна Корея, Тайвань). Значні обсяги виробництва продукції основної хімії зберігає Росія.

У промисловості України частка хімічної промисловості ще незначна і становить 7% вартості ВВП. Хімізація народного господарства України виявляється в широкому використанні мінеральних добрив у різних галузях та сферах народного господарства, провадження хімічних технологій у промисловості та сільському господарстві. Хімізація народного господарства сприяє інтенсифікації виробничих процесів, економії витрат суспільної праці. Хімічна промисловість рухає НТП вперед, має високі темпи зростання виробництва, але є одним із забруднювачів навколишнього середовища. Використання різної сировини та різноманітність технологічних процесів визначають різні фактори і принципи розміщення підприємств хімічної промисловості.

 1. Особливості галузі

 2. Робота в малих групах «Картографічна лабораторія»

Учитель

Хімічна промисловість використовує у своєму виробництві різноманітну сировину. Давайте визначимо, яка сировина необхідна для виробництва певної продукції й дізнаємося про територіальне розміщення необхідної сировини в межах України. Ви самостійно, за допомогою відповідних карт атласу і підручника заповните таблицю, в якій сировина і продукція вже заповнені. Працюйте (таблиці на партах).
Картографічна лабораторія

Сировина

Родовище, район, басейн

продукція

кам’яна сіль
Сода, хлор

Калійна сіль
Калійні добрива

СіркаКислоти

Вапняк
Кальцинована сода, карбід

Кам’яне вугілля
Барвники, деякі медичні препарати

Нафта
Синтетичні смоли, пластмаси, бензин, керосин, хім. волокна

Фосфорити
Фосфатні добрива

Газ
аміак


Робота з атласами (в групах)

Показати на карті основні родовища: кам’яної солі, калійної солі, сірки, вапняку, кам’яного вугілля, нафти, газу, фосфоритів.

 1. Виділити і назвати три основні райони хімічної промисловості Придніпров’я, Прикарпаття і Донецький .--

 2. Чи достатня сировинна база для розвитку цієї галузі?4.Галузева структура (методом синхронного моделювання, учитель на дошці, учні в зошитах)

Робота з таблицею «Галузева структура хімічної промисловості» (мозковий штурм)

 • Як ви гадаєте , що забезпечує ефективність роботи галузі ?

Ефективність роботи галузі залежить від умов організації виробництва, зокрема від особливостей:

 1. Форм організації виробництва - кооперування, концентрації та комбінування.

 2. Від наявності різноманітної сировинної бази .

 3. Сировинна база, продукція і географія розміщення галузі.


Учитель хімії

Сировинна база хімічної промисловості складається з:

    • Первинної сировини: оксидів металів, солей, карбонатної, фосфатної, нітратної сировини.

    • Вторинної сировини: напівпродуктів хімічних підприємств, відходів інших виробництв ( чорної і кольорової металургії, переробки нафти, газу, вугілля, деревини, сільськогосподарської продукції.

Базова галузь основної хімії – виробництво мінеральних добрив.

Випереджаюче завдання робота в групах
1 гр. Проблема : « Отримання добрив на основі аміяку »

2 гр. Проблема : «Чому апатити називають «каменем родючості»

3 гр. « Якщо азот визначає кількість врожаю, то калій - його якість». Доведіть правильність цього твердження.

Практичне завдання

 1. Сіль (NaCl) входить до щоденного раціону людини .

Задача. Із Солотвинського родовища добуто 300 кг солі (у перерахунку на чисту речовину). Розрахуйте, на скільки днів вистачить солі жителям містечка чисельністю 10 000 чол., якщо добова норма для споживання становить 5 г/добу.

 1. Вирішити ланцюжок перетворень, який можна використати для переробки Н2S в H2SO4.

Н2S→S→SO2→SO3→H2SO4

 1. Чому для очищення стічних вод від ціанідів та фенолів не можна використовувати О2? Напишіть структурні формули О2 і О3 та поясніть відмінність у їх будові. Яким чином тип зв’язків визначає хімічні властивості молекул?

 2. Чому для гасіння не можна використовувати інші гази, н-д хлор, водень, кисень і м.д.? Чому ці гази називають «інертними»? Підтвердити думку електронною конфігурацією кількох представників: Не, А2.


Учитель географії

Наш урок інтегрований і хотілось би зазначити про ще одну з міждисциплінарних галузей, що виникла на межі біологічних, хімічних і  технічних наук - це біотехнологія. З розвитком біотехнології пов'язують вирішення глобальних проблем людства — ліквідацію нестачі продовольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшення стану охорони здоров'я і якості навколишнього середовища.1. Завдяки розвитку галузі «Біотехнологія» сьогодні відбуваються значні зміни у світовому господарстві. Вони в першу чергу відбуваються у паливно-енергетичній, фармацевтичній, хімічній галузях. У лісовому господарстві так саме вона на сьогодні може допомогти очищенню довкілля, дозволяючи знизити ризик токсичного забруднення ґрунтів і ґрунтових вод, підвищити ефективність сільського господарства.

2. У промисловості багато технологій замінюються також через впровадження біотехнологій, що використовують ферменти і мікроорганізми, зокрема у харчовій галузі, у сфері переробки сільськогосподарських, промислових і побутових відходів, очищення стічних вод, одержання біогазу і добрив. 

Статистика стверджує: загальний обсяг світового ринку біотехнологічної продукції на сьогодні становить майже 163 млрд. дол. США, продукції основних секторів, зокрема харчової промисловості і сільського господарства - 45 млрд. дол. США, фармацевтичної галузі - 27 млрд. дол. США, ферментів і препаратів для виробництва миючих засобів - 21 млрд. дол. США.

4. Враховуючи те, що основним завданням у найближчі роки буде забезпечення населення продуктами харчування сектору сільського господарства населення країн, що розвиваються, то Індія і Китай стануть основними споживачами на ринку біотехнологічної продукції, зокрема, сільськогосподарської.

5.Охорона здоров’я вже запровадила використання генно-модифікованих рослин, тварин і мікроорганізмів біотехнології синтетичних геномів для виготовлення складних медичних препаратів; точної ідентифікації цілей застосування медичних препаратів; стовбурної клітини для запобігання на ранніх стадіях хвороб, пов’язаних із проблемою токсичності; застосування біомаркерів на клітинному рівні для більш якісної ідентифікації продуктів.

Отже: у найближчі 10 років використання трансгенних рослин для одержання медичних і ветеринарних препаратів може сформувати окрему галузь із щорічним світовим обсягом виробництва до 200 млрд. дол. США, вона буде напряму пов’язана з хімічною промисловістю.
Фактори розміщення ( прийом «Мозковий штурм»)

 • Які фактори розміщення підприємств вам відомі? (Пояснення супроводжується слайдом).


8. Міжгалузеві зв’язки галузі (робота зі слайдом)

9. Проблеми та перспективи розвитку галузі (прийом «Коло ідей»).

Вчитель хімії

1. Завдання: знищення шкідливих хімічних відходів.

Шляхи розв’язання:

 • максимальне очищення відходів механічним, хімічним і біологічним методами;

 • створення безвідходних технологічних процесів, широке впровадження ресурсозберігаючих і маловідходних технологій, схем замкненого циклу;

 • зменшення негативного впливу на навколишнє середовище таким шляхом: :
  а) спеціальних пристосувань, що уловлює сірководень, який виділяється при коксуванні вугілля для отримання сірчаної кислоти;

б) використання озону для очищення стічних вод від ціанідів та фенолу;

в) сухого гасіння інертними газами, який зменшує викиди в атмосферу;

г) гідроочищення нафтопродуктів з метою розкладання сірко - і азотовмісних речовин.
Випереджаюче завдання в групі «Економісти»

 1. Чи можуть підприємства хімічної промисловості України випускати товари світової якості? (виставка «Пропонується для закордонних споживачів»).

 2. Яке місце в структурі експорту і імпорту займає Україна?

Запитання економічній комісії, яка отримала завдання і спробує дати обґрунтовану відповідь…..

V. Закріплення знань. «Мікрофон » (робота в групах).
Учитель географії

Кожна група отримала запитання, на роздуми 1 хв.

1група.

 • Яку роль виконує гірничо-хімічна промисловість?(Забезпечує сировиною).

2група.

 • Яка роль основної хімії? (Забезпечити виробництво мінеральних добрив).

3група.

 • Яку роль виконує хімія органічного синтезу? (Виробництво синтетичних матеріалів).


VI. Підсумок уроку

Учитель

Сьогодні на уроці ми розкрили значення та структуру хімічної промисловості як однієї з найважливіших галузей у світовому господарстві. Визначили головне завдання хімічної промисловості, і ви зрозуміли її величезне значення в нашому житті. Для того, щоб підвести підсумок, пропоную об’єднати набуті знання і зробити висновок.
Висновок

 1. Хімічна промисловість одна з галузей яка визначає НТП.

 2. Немає галузі народного господарства, яка не використовувала.

 3. Сировинна база надзвичайно широка і різноманітна .

 4. Для подальшого розвитку галузі слід розв’язати ряд проблем: екологічні, застаріле обладнання, впровадження нових технологій.
VII. Оцінювання учнів

Рефлексія психологічна: визначте свій рівень знань з теми «Хімічна промисловість» у відсотковому відношенні. Чи підвищили ви свій рівень?

VIII. Домашнє завдання

 • Опрацювати параграф підручника.

 • Нанести в контурній карті основні родовища хімічної промисловості.

 • Побудувати ланцюжки за принципом: сировина – готова хімічна продукція – сфера використання (Наприклад: кухонна сіль – сода – харчова промисловість).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок ( хімія, фізика, біологія ) на тему : Ізотопи
Вітаю вас. Сьогодні ми проведемо незвичайний урок, а інтегрований- хімія +фізика + біологія. Сподіваюсь наша спільна праця буде плідною...

Бюлетень
У львівській області основними пріоритетними галузями визначено машинобудування, приладобудування, хімічна промисловість

Урок хімії на тему: «Хімія + екологія = життя»
Обладнання: комп`ютерна презентація,виставка книг І матеріалів періодичної преси з екологічної тематики, творчі роботи учнів, карта...

Тема 8 (1 г.) Хімічна промисловість
...

Урок в 7 класі Тема : «Хімічні рівняння»
Базові поняття та терміни: атом, молекула, речовина, хімічна реакція, закон збереження маси, рівняння хімічних реакцій

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Урок 2 (20)
Тема: Географія важкого, сільськогосподарського, транспортного,електротехнічного машинобудування, приладобудування,верстатобудування,...

Календарно-тематичний план з інформатики на 2013-2014н р. 11 клас (2 год.)
Створений на основі програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи "Інформатика", академічний рівень, затвердженою...

Урок по хімії на тему «Періодичний закон І періодична система хімічних...
Комунальний заклад «Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат» Запорізької обласної ради

Конспект лекцій з курсу "хімія І технологія переробки нафти" Частина...
Хімічні процеси переробки нафтопродуктів. Навчальний посібник для студентів 5 курсу спеціальності 091601 “Хімічна технологія органічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка