Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

8 клас

Урок№38 Дата___________

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук» 

Мета уроку:

Навчальна: узагальнити, систематизувати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про класи неорганічних сполук на прикладі оксидів, основ, кислот і солей, їх фізичних і хімічних властивостей, способів одержання, з’ясувати рівень розуміння основних понять.

Розвиваюча: розвивати уміння використовувати набуті знання на практиці: складати формули речовин, давати їм назви, писати рівняння хімічних реакцій; розвивати логічне мислення, пам'ять.

Виховна: виховувати дисциплінованість, відповідальність, уважність, самостійність.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань, умінь і навичок.

Форми роботи: гра, робота в групах, самостійна робота учнів.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки - завдання.

ХІД УРОКУ

І. Організація класу.

ІІ. Мотивація навчальнопізнавальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку.

IIІ. Узагальнення й систематизація знань, умінь, навичок

1. «Бліц-турнір»

Гравці кожної команди по черзі відповідають на запитання вчителя. За правильну відповідь учень одержує 1 бал. Якщо відповідь неправильна, право відповіді переходить до іншого учня.

Питання «Бліц-турніру»

Закінчіть фразу.

1)Складні речовини, утворені двома елементами, один з яких оксисен це... (Оксиди )

2) Складна речовина, що складається з атомів металу й кислотного залишку, — ... (Сіль)

3) Кислотні оксиди не взаємодіють з... (Кислотами)

4) Реакція взаємодії між кислотами й основами називається... (Нейтралізація)

5) За кількістю атомів Гідрогену кислоти поділяються на... (Одно-, дво-, триосновні)

6) У лужному середовищі фенолфталеїн набуває кольору... (Малинового)

7) Складні речовини, що складаються з атомів металу й Оксигену, називаються... (Оксидами)

8) У результаті взаємодії кислотного й основного оксиду утворюється... (Сіль)

9) Розчинні у воді основи називаються... (Лугами)

10) Основні оксиди не взаємодіють з... (Основами)

11) За вмістом Оксигену кислоти поділяються на безоксигенові й... (Оксигеновмісні)

12) Складні речовини, що складаються з атомів металу й однієї або кількох гідроксильних груп, називаються... (Основами)

13) Унаслідок розчинення кислотних оксидів у воді утворюється... (Кислота)

14) Нерозчинні основи внаслідок нагрівання розкладаються на... (Оксиди й воду)

15) Метиловий оранжевий набуває червоного кольору в середовищі... (Кислому)

16) Унаслідок розчинення основних оксидів у воді утворюється... (Основа)

17) Хімічні реакції, з допомогою яких можна визначити речовини, називаються... (Якісними реакціями)

18) При розведенні кислот необхідно доливати ( кислоту до води)

2. «Хімічний марафон»

За три хвилини скласти як найбільше формул з таких хімічних елементів: Nа, Н, О, К, S, Р. ( 0,5-1 бала)

Сполуки класифікувати за класами.

Оксиди: Na2О, К2О, Н20, SО2, SО3, Р2О3, Р2О5.

Основи: NaОН, КОН. Кислоти: Н3PO4, Н24, Н2S, Н23.

Солі: Na3РО4, Na24, К3РО4, К24, К2S, Na2S, Na2S03, К23.

(21 формула, кожна по 0,5 балів).

3. «Поле чудес»

Клас ділимо на групи. Кожна група одержує картки з формулами речовин.

Завдання. З’єднайте стрілочками із центральною речовиною тільки ті речовини, що можуть із нею взаємодіяти, запишіть рівняння можливих хімічних реакцій.

Поле 1

 

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/8klas/8klas.files/image121.jpg

 

Поле 2

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/8klas/8klas.files/image122.jpg

Поле 

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/8klas/8klas.files/image123.jpg

 

Поле 4

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/8klas/8klas.files/image124.jpg

 

Команди представлять свої схеми на обговорення класу, мотивують свій вибір і підтверджують відповідним рівнянням реакції. Кожне правильно записане рівняння — 2 бали.

 

IV.Самостійна робота учнів (робота з тестами)

Варіант І

1. До складу оксидів завжди входять:

а) атоми Гідрогену; б) атоми Оксигену; в) атоми металів.

2. Формула цинк сульфідуду:

а) ZnS; б) ZnО; в) Zn(ОН)2.

3. Формула хлоридної кислоти:

а) Cl2O7; б) NaCl; в) НСl.

4. Найпоширеніший оксид у природі:

а) СаО;б) Н2O; в) А12O3.

5. Виберіть формули оксидів металів:

а) SO2; б) MgO; в) Р2O5.

6. До складу основ завжди входять:

а) гідроксильна група -ОН;

б) кислотний залишок.

7. До основ належить:

а) НС1; б) КОН; в) SO2.

8. До солей належить:

а) Н3РO4; б) Na3РO4; в)NH3.

9. Укажіть луг:

а) Мg (ОН)2; б) NаОН; в) Fe(OН)3.

10. Укажіть нерозчинну у воді сіль:

а) ВаСІ2; б) Ва(NO3)2; в) ВаSO4.

11. Підберіть назву до речовин, що виражені формулою:

а) СаС12; б) Мg(ОН)2; в) Na2СO3.

12. Запишіть формули: а) сульфітна кислота; б) карбонатна кислота;

в) алюміній хлорид; г) калій нітрат; д) алюміній оксид; е) кальцій гідроксид ; ж)карбон(ІV) оксид.

Варіант II

1. До складу кислоти завжди входять:

а) атоми Гідрогену; б) атоми Оксигену; в) атоми Хлору.

2. Виберіть формулу кальцій оксиду:

а) СаО; б) СаС12; в) Са(ОН)2.

3. Формула сульфатної кислоти:

а) Н2SO3; б) Н2SO4; в) Н2S.

4. Оксид, що може перебувати в трьох агрегатних станах:

а) SO3; б) Cl2O7; в) Н2O.

5. Виберіть формулу оксиду неметалу:

а) N2O3; б) А12O3; в) ZnО.

6. До складу солей завжди входять: а) атоми металів і гідроксогрупи; б)атоми металів і кислотний залишок; в) атоми Нідрогену і кислотний залишок .

7. До основ належать:

а) Н2S; б)Са(ОН)2; в) Н2O.

8. До солей належать:

а) KNO3; б) НNO3; в) NH3.

9. Укажіть нерозчинну у воді основу:

а) Сu(ОН)2; б) КОН; в) Ва(ОН)2.

10. Укажіть розчинну у воді сіль:

а) ВаSO4; б)СаСO3; в) NaCl.

11. Підберіть назву до речовини вираженої формулою.

а) KOH; б) BaSO4; в) NaNO3.

12. Запишіть формули:

а) сульфідна кислота; б) ортофосфатна кислота; в) алюміній сульфат. г) калій хлорид, д) нітроген (ІІІ) оксид;е) барій гідроксид ж) фосфор (V) оксид.

V.Підбиття підсумків уроку

VІ. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми, підготуватися до контрольної роботи з теми «Класи неорганічних сполук».

Розв’язати задачу:

Який об’єм водню виділиться при взаємодії 1,2г. магнію із хлоридою кислотою?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема. Основні класи неорганічних сполук
Завдання Дано формули основ: koh, Ca(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cr(oh дайте назви цим речовинам

Узагальнення знань з теми: «Металічні елементи та їх сполуки»
Дане заняття проводиться за робочою програмою як семінар І має за мету узагальнення знань про розташування металічних елементів у...

3 Складні речовини. Основні класи неорганічних з'єднань
Які з перерахованих з'єднань оксиди: со2, вао2, N2O3, CrO 3, so3, N2O4, ко3, Cl2O, Н2О2?

Тема. Експедиція до Піка знань. Контроль знань з теми «Кількість...

Навчальні програми (витяги з робочих навчальних програм предметів,...
Мета І завдання курсу – повторення, узагальнення та систематизація знань, передбачених шкільною програмою з української мови; теоретичний...

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів

1. Дослідження віруліцидної активності сполук у модельній системі...
Наведено основні методики первинного тестування антивірусної активності сполук різного походження в найпростіших модельних системах....

Тема уроку
«забруднення», розглянути основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища; основні забруднюючі речовини підземних...

Тема: Складання формул сполук за відомим значення ступеня окиснення атомів елементів
Сформувати вміння складання хімічних формул за відомим значенням ступенів окиснення елементів. На основі набутих знань сприяти розвитку...

Конспекту уроку практичної роботи з хімії на тему «дослідження властивостей...
Обладнання І реактиви: розчин хлоридної кислоти, пробірки, індикатори, натрій гідроксид, натрій карбонат (сода), кальцій оксид (ферум...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка