Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема: Складання формул сполук за відомим значення ступеня окиснення атомів елементів

Тема: Складання формул сполук за відомим значення ступеня окиснення атомів елементів

Тема:

Складання формул сполук за відомим значення ступеня окиснення атомів елементів.

Мета:

Закріпити знання про валентність та її значення; поняття про ступінь окиснення. Повторити правила визначення ступенів окиснення елементів в бінарних сполуках та сполуках утворених трьома елементами, вміння використовувати їх на практиці. Сформувати вміння складання хімічних формул за відомим значенням ступенів окиснення елементів. На основі набутих знань сприяти розвитку вміння поєднувати теорію з практикою, логічно мислити, робити висновки.

Тип уроку:

Комбінований

Клас: 8

Обладнання:

Підручник, періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, ряд електронегативності елементів, дидактичний матеріал.

Хід уроку:

1. Організаційний момент

2. Оголошення теми і завдань уроку

3. Актуалізація знань учнів

1. Яку властивість атомів називають валентністю?

2. Що таке ступінь окиснення?

3. У чому виявляється подібність і відмінність поняття валентність та ступінь окиснення?

4. Визначить валентність атому Оксигену в молекулі кисню; в вуглекислому газі?

5. На що вказує ступінь окиснення?

6. Як позначають ступінь окиснення?

7. За якими правилами визначають значення ступенів окиснення елементів у сполуках?

8. Користуючись періодичною системою хімічних елементів, визначити, який ступінь окиснення проявляють:

а) Са

б) АІ

в) Мn

г) Na

Поясніть свою відповідь.

9. Користуючись періодичною системою хімічних елементів, визначити, який ступінь окиснення проявляють:

а) N

б) O

в) Si

г) C

Поясніть свою відповідь.

10. Визначить всі можливі значення ступенів окиснення для атому Сульфуру. Поясніть сврю відповідь.

11. Як визначається ступені окиснення елементів в простих речовинах? Чому?

12. Як визначається ступінь окиснення елементів в бінарних сполуках?

13. Сформулюйте правило ектронейтральності речовини.

14. Визначте ступінь окиснення елементів у сполуках ( робота біля дошки):

Na2O; Ca3P2; KH; H2O2 ; SO3; O2; P2O5; H2S; H3PO4; HMnO4 ; HNO3; Cu(OH)2; BaSO4 ; MgCl2; Fe2(SiO3)3; H2; Al(NO3)3 ; Cl2; Zn3(PO4)2. Відповідь обґрунтуйте.

4. Основна частина

В сучасній хімічній науці поняття ступінь окиснення дедалі ширше використовується як універсальна й однозначна величина, хоча для речовин молекулярної й атомної будови вона має умовний характер. Пам’ятаючи правило електронейтральності, а саме що сума ступенів окиснення всіх атомів у кожній речовині дорівнює нулю, видається, його можна використовувати при складанні формул різних сполук.

Розглянемо приклад складання формули сполуки Кальцію з Фосфором.

Розв’язання:

Кальцій – металічний елемент, оскільки він являється елементом головної підгрупи ІІ групи періодичної системи хімічних елементів то має ступінь окиснення +2. Фосфор – неметалічний елемент, він належить до головної підгрупи V групи. У сполуці з металічним елементом Фосфор виявляє негативний ступінь окиснення, який становить 5 – 8 = -3. Записуємо формулу сполуки з невідомими індексами і вказуємо ступені окиснення елементів:

СаxРy

Далі діємо так, як при складанні формули бінарної сполуки за валентностями елементів. Знаходимо найменше число, яке ділиться без залишку на значення ступенів окиснення елементів; це число 6. Поділивши його на 2, отримуємо кількість атомів Кальцію у формулі сполуки (6 : 2 = 3), а поділивши на 3, отримуємо кількість атомів Фосфору (6: 3 = 2). Формула сполуки – Са3Р2.

5. Закріплення вивченого матеріалу.

Виконання тренувальних вправ

1. Складіть формули:

а) трьох сполук Оксигену з Манганом , у яких Манган проявляє ступені окиснення +2, +4, +7.

б) двох сполук Фосфору з Хлором, де Фосфор проявляє ступені окиснення +3, +5, а Хлор -1.

в) п’ятьох сполук Нітрогену з Оксигеном, де Нітроген проявляє ступені окиснення +1, +2, +3,+4, +5.

2. Підручник: Н.М. Буринська «Хімія 8клас» 2009 р. стор.191 №4.

3. Підручник: Н.М. Буринська «Хімія 8клас» 2009 р. стор.191 №8.

6. Контроль знань

Виконання завдань контрольних завдань на картках ( 8 варіантів)

Варіант №1

1. Визначте ступінь окислення елементів в речовинах. Вкажіть формулу сполуки, у якій Хром виявляє ступінь окислення +7:

а) CrCl2 г) К2Сr2O7

б) H2CrO4 д) Cr2O3

в) CrO3

Варіант №2

1. Визначте ступінь окислення елементів в речовинах. Вкажіть формулу сполуки, у якій Сульфур виявляє ступінь окислення +4:

а) H2S г) Na2SO3

б) Li2SO4 д) SO3

в) Al2S3

Варіант №3

1. Визначте ступінь окислення елементів в речовинах. Вкажіть формулу сполуки, у якій Хлор виявляє ступінь окислення +5:

а) HСl г) KClO

б) NaClO3 д) Cl2O7

в) MgCl2

Варіант №4

1. Визначте ступінь окислення елементів в речовинах. Вкажіть формулу сполуки, у якій Фсфор виявляє ступінь окислення -3:

а) H3PO4 г) HPO3

б) Ca3(PO4)2 д) P2O5

в) Ba3P2

Варіант №5

1. Визначте ступінь окислення елементів в речовинах. Вкажіть формулу сполуки, у якій Нітроген виявляє ступінь окислення +4:

а) NH3 г) NO2

б) Ca(NO3)2 д) HNO2

в) Mg3N2

Варіант №6

1. Визначте ступінь окислення елементів в речовинах. Вкажіть формулу сполуки, у якій Карбон виявляє ступінь окислення +2:

а) H2СO3 г) CH4

б) Li4C д) CO

в) K2CO3

Варіант №7

1. Визначте ступінь окислення елементів в речовинах. Вкажіть формулу сполуки, у якій Манган виявляє ступінь окислення +4:

а) MnO2 г) KMnO4

б) Na2MnO4 д) MnSO4

в) Mn2O7

Варіант №8

1. Визначте ступінь окислення елементів в речовинах. Вкажіть формулу сполуки, у якій Нітроген виявляє ступінь окислення -3:

а) СuSO4 г) Cu2O

б) Cu3(PO4)2 д) Cu(OH)2

в) Cu3N2

7. Підсумок уроку

В ході уроку ми закріпили поняття валентність та ступінь окиснення, вдосконалили вміння користуватися ними на практиці. Знання даної теми є важливими для подальшого оволодіння шкільним курсом хімії.

8. Визначення рівня навчальних досягнень учнів

9. Домашнє завдання

Підручник: Н.М. Буринська «Хімія 8клас» 2009р. : §33, конспект в зошиті, стор.190 №3а,в; стор.191 №9.

10. Рефлексія

1. Що сподобалось на уроці?

2. Що нового ви хотіли б дізнатися на наступних уроках?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План конспект уроку хімії в 7 класі по темі Складання формул бінарних...
Обладнання: періодична система хімічних елементів, алгоритм визначення валентності в бінарних сполуках

Урок 12 Тема. Валентність хімічних елементів
...

Тема: Валентність. Ступінь окиснення
Закріпити знання про типи хімічного зв’язку, а також вміння складати електронні формули атомів елементів. В процесі вивчення теми...

Тема. Валентність хімічних елементів
Тема. Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. (слайд 1)

Узагальнення знань з теми: «Металічні елементи та їх сполуки»
Дане заняття проводиться за робочою програмою як семінар І має за мету узагальнення знань про розташування металічних елементів у...

Урок хімії в профільному 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Загальна характеристика елементів vi-a групи. Поширення елементів у природі

Закон І періодична система хімічних елементів д. І. Менделєєва. Будова атома
Мета: проконтролювати засвоєння учнями структури періодичної системи та закономірностей зміни властивостей хімічних елементів І сполук...

План-конспект уроку окисно-відновні реакції, їхнє значення (Тема...
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, лабораторний посуд І обладнання,...

Тема: Узагальнення й систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»
Увати й скоригувати знання учнів з теми «Основні класи неорганічних сполук»; з’ясувати рівень засвоєння знань, умінь І навичок про...

Львівського державного аграрного університету
Поглибити знання про взаємний вплив атомів у молекулах, про гомологію, ізомерію, генетичний зв'язок між класами сполук. Вивчити будову,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка