Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програми навчальних дисциплін: «Механічна технологія та обладнання підприємств»; «Хімічна технологія та обладнання підприємств»; «Основи розрахунку та конструювання типових машин» 5

Програми навчальних дисциплін: «Механічна технологія та обладнання підприємств»; «Хімічна технологія та обладнання підприємств»; «Основи розрахунку та конструювання типових машин» 5ЗМІСТ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

3

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

4

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН: «Механічна технологія та обладнання підприємств»; «Хімічна технологія та обладнання підприємств»; «Основи розрахунку та конструювання типових машин»

5

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

9

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ

11


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахових випробувань зі спеціальності 7.05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою машин легкої промисловості на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, галузь знань 0505 „Машинобудування та матеріалообробка” напряму підготовки 6.050503 „Машинобудування”.

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – «Механічна технологія та обладнання підприємств», «Хімічна технологія та обладнання підприємств», «Основи розрахунку та конструювання типових машин».

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання за ОКР спеціаліст за спеціальністю 7.05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування».

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 7.05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування».


Вимоги до рівня підготовки вступників
На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здійснюється за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Фахівці з машинобудування повинні знати особливості виготовлення, ремонту, експлуатації, реновації виробів, обладнання і устаткування, технологічного оснащення, інструментів, формування структури технологічних процесів виготовлення та ремонту, застосування новітніх методів обробки матеріалів, нормативних документів, стандартів тощо для забезпечення необхідного рівня якості продукції на підприємствах машинобудування та інших галузях промисловості.

Фахівці з машинобудування повинні володіти необхідними знаннями в галузі розроблення, розрахунку та створення типових та нових виробів, технологічного обладнання, оснащення, проектування технологічних процесів переробки, пакування або виготовлення і складання та ін.

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста зі спеціальності 7.05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування». містить основні питання з наступних дисциплін:
«МЕХАНІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ»
1. Вступ та загальні відомості про механічну технологію швейного виробництва. Об’єкт, предмет, цілі та структура дисципліни. Антропологічні підстави масового виробництва швейних виробів. Загальні відомості про одяг. Стадії виготовлення швейних виробів. Загальні відомості про ниткові стібки та строчки. Класифікація строчок. Загальні відомості про швейні машини. Коротка історія розвитку швейних машин. Класифікація швейних машин.

2. Процес підготовки і розкрою тканини. Організаційно-технологічна схема підготовчого виробництва. Транспортування тканин. Прийомка. Вимір та розбракування. Розрахунок кусків. Виготовлення лекал, крейдувань, трафаретів. Обладнання та машини для механізації процесів підготовки тканин. Розкрійне виробництво. Настилання тканин. Способи. Обладнання, яке використовується при настиланні. Розсікання настилів на частини. Розкрійні машини. Розкрій на стрічковій закрійній машині. Заключні операції розкрійного виробництва.

3. Процеси утворення човникового стібка. Конструкція, робота взаємодіючих органів. Типова човникова швейна машина. Типові механізми голки, човника, ниткоподавача, зубчатої рейки. Спеціалізовані човникові швейні машини. Машини з транспортуючою голкою, з диференціальним механізмом переміщення матеріалу, з верхньою та нижньою рейками. Двоголкові швейні машини. Будова, робота, основні регулювання.

4. Процеси утворення човникової зигзаг-стібка. Особливості взаємодії голки з човником. Особливості будови зигзаг-стібка. Типова машина

5. Процеси утворення стібків типу 101. Будова і робота петельника. Особливості взаємодії механізмів. Типова машина для виконання строчки типу 101.

6. Процеси утворення стібків типу 400. Особливості конструкції і роботи голки і петельника. Взаємодія робочих органів машин при утворенні стібків типу 401, 406. Типова машина.

7. Процеси утворення стібків типу 500. Особливості утворення строчок класу 501, 502-505, 508, 512. Особливості конструкції голки, петельників машин для утворення строчок класу 500. Типові механізми голки, петельників, ножа. Машини для виконання стібків класу 500.

8. Процеси утворення стібків типу 103. Особливості процесу. Особливості конструкції голки, петельника їх роботи, взаємодії. Машина для утворення стібків класу 103. Структура механізмів, особливості конструкції. Регулювання механізмів.

9. Процеси пришивання фурнітури та виготовлення закріпок. Способи пришивання ґудзиків (впритул, з ніжкою, з підгудзиком, впотай). Схеми розміщення стібків. Рапорт строчки при пришиванні дротяних петель та крючків. Розташування стібків при виконанні закріпок. Особливості процесу стібків при виконанні закріпок. Особливості процесу утворення човникових стібків при пришиванні фурнітури, виготовлення закріпок. Особливості процесу утворення однониткових ланцюгових зигзаг-стібків при пришиванні ґудзиків та обвивки ніжок. Типові машини-напівавтомати для пришивання фурнітури, виготовлення закріпок.

10. Процеси виготовлення петель. Особливості процесу. Особливості конструкції голки, петельника їх роботи, взаємодії. Машина для утворення стібків класу 103. Структура механізмів, особливості конструкції. Регулювання механізмів.

11. Оздоблювальні роботи. Особливості процесу. Особливості конструкції голки, петельника їх роботи, взаємодії. Машина для утворення стібків класу 103. Структура механізмів, особливості конструкції. Регулювання механізмів.

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ»
1. Значення хімічних технологій у легкій промисловості, сировина хімічної промисловості. Значення хімічної технології при підготовці інженерів. Загальні положення хімічної технології. Основні процеси хімічної технології. Сировина для хімічної промисловості. Характеристика і запаси сировини. Принцип збагачення сировини. Комплексне використання сировини.

2. Неоднорідні системи та їх види. Поділ неоднорідних систем. Загальне поняття про неоднорідні системи. Осадження. Визначення і види неоднорідних систем. Характеристика процесу осадження. Будова і принцип роботи відстійного газоходу і циклона. Фільтрування. Центрифугування. Характеристика процесу фільтрування. Стрічковий вакуумний фільтр безупинної дії. Характеристика процесу центрифугування. Горизонтальна фільтруюча центрифуга безупинної дії.

3. Теплові процеси легкої промисловості. Будова і принцип дії теплообмінних апаратів. Характеристика теплових процесів. Теплоносії. Теплові баланси, температурне поле. Конденсатовідвідники і теплообмінні апарати. Конденсатовідвідники з закритим і відкритим поплавком. Апарат для нагрівання топковими газами. Теплообмінний апарат з „рубашкою”. Методика розрахунку теплообмінних апаратів.

4. Випаровування. Основні процеси і апарати, що використовуються в легкій промисловості. Загальна характеристика і види випаровування. Однокорпусне і багатокорпусне випаровування. Вибір числа корпусів установки при багатокорпусному випаровуванні. Будова випаровувальних апаратів. Випаровувальні апарати із природною і примусовою циркуляцією. Плівкові випаровувальні апарати

5. Масообмін. Характеристика процесів масообміну, що використовуються у легкій промисловості. Фазова рівновага процесів масообміну. Характеристика процесу сушіння і його варіанти. Загальна характеристика конвективних сушарок. Конвективні сушарки шкіряного, хутряного і взуттєвого виробництв. Кільцеві, ежекційні сушарки. Г-подібні сушарки для взуття. Конвективні петльові і роликові сушарки. Загальна характеристика адсорбції. Адсорбери, що застосовуються в галузях легкої промисловості. Абсорбція і її використання в легкій промисловості. Будова абсорберів. Ректифікація і її використання в легкій промисловості. Будова і робота ректифікаційних колон.

«ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ТА КОНСТРУЮВАННЯ ТИПОВИХ МАШИН»
1. Інженерне проектування теологічних машин (апаратів). Структурні схеми машин (апаратів). Поняття про структурну схему. Характеристика різних систем, що використовуються при проектуванні машин. Цикли технологічних машин і апаратів.

2. Кінематичний аналіз і синтез механізмів. Погрупний метод аналітичного дослідження кінематичних механізмів. Визначення положення точки і ланки у плоскому русі. Аналітичне дослідження кінематики механізмів методом перетворення координат. Метод замкнених векторних контурів (В.А.Зінов’єва). Синтез кінематичних схем типових цільових механізмів технологічних машин.

3. Привод технологічних машин. Загальні відомості. Характеристика приводів. Електропривод. Пневмопривод машин. Загальна характеристика. Визначення основних параметрів. Гідропривод. Визначення основних параметрів.

4. Зрівноваження. Задачі зрівноваження. Зрівноваження динамічних навантажень на стояк і фундамент механізмів. Часткове та повне зрівноваження. Задача про підбір мас ланок і положень їхніх центрів мас на прикладах різних механізмів. Зрівноваження обертових ланок.

5. Розрахунок на різних стадіях проектування. Кінематичний і силовий розрахунок механізмів. Розрахунок механізмів на точність. Аналітичний (диференціальний) метод визначення помилок механізму. Графоаналітичний метод визначення помилок за допомогою перетворення механізму. Розрахунок деталей машин на жорсткість. Розрахунок деталей машин на довговічність. Розрахунок деталей машин на вібрацію. Розрахунок деталей машин при ударних навантаженнях. Пружні елементи машин.

6. Конструктивна розробка і експериментальне дослідження машин (апаратів). Компоновка машини (апарата) і складальних одиниць. Моделювання і експериментальне дослідження машин і апаратів.

7. Застосування теорії випадкових функцій для обробки дослідних даних. Характеристика випадкових величин. Методи проведення багатофакторних експериментів. Класичний метод. Математичний метод планування експерименту. Задачі та методи опрацювання дослідних даних

8. Вибір системи управління машиною (апаратом).

9. Основи теорії коливань механічних систем. Види коливань. Сили, що приводять до коливань системи та джерела їхнього виникнення. Коливання лінійних систем з однією ступеню вільності. Коливання нелінійних систем

10. Захист машин від коливань. Захист машин і опорних конструкцій від коливань

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Механічна технологія та обладнання підприємств


 1. Вальщиков Н.М., Шарапин А.И. и др. Оборудование швейного производства. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 520 с.

 2. Ганулич А.А. Роботизированная технология швейных изделий. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 200 с.

 3. Ермаков А.С. Оборудование швейных предприятий. – 2-е изд. – М.: Академия, 2003. – 432 с.

 4. Исаев 20В.В., Франц В.Я. Устройство, работа, наладка и ремонт швейных машин. – М.: Высшая школа, 2000. – 336 с.

 5. Крючкова Г.А. Технология и материалы швейного производства. – М.: Академия, 2003. – 384 с.

 6. Кучер В.О., Степура А.О. Обладнання швейного виробництва. – К.: Вікторія, 2001. – 416 с.

 7. Машины и агрегаты текстильной и легкой промышленности. Т. IV – 13/ И.А. Мартынов, А.Ф. Прошков, А.П. Яскин и др.; Под общ. ред. И.А. Мартынова. – М.: Машиностроение, 1997. – 608 с.

 8. Орловский Б.В. Основы автоматизации швейного производства: Учеб. для сред. спец. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Легпромбытиздат, 1988. – 248 с.: ил.

 9. Рейбарх Л.Б. Оборудование швейного производства. – Л.: Легпромбытиздат, 1988. – 286 с.

 10. Франц В.Я., Исаев В.В. Швейные машины: Иллюстрированное пособие. – М.: Легпромбытиздат, 1986. – 184 с.


2. Хімічна технологія та обладнання підприємств


 1. Гельперин Н. И. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М., 1981.

 2. Басова Н.И., Козаков Б.В., Любартович В.А. Расчет и конструирование оборудования для производства и переработки полимерных материалов. - М.: Химия, 2002. – 488 с.

 3. Гусев Б.И., Карасев И.Н., Кольманиванов Е.Е. и др. Конструирование и расчет машин химических производств. – М: Машиностроение, 2005.

 4. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М., 1973.

 5. Кузьмичев Ф.И., Левин М.И., Плужникова Л.И. Технология производства фетровых пуховых головных уборов. – М: Легкая индустрия. – 2003.

 6. Кузьмичев Ф.И., Левин М.И. Технология кожевенного производства. – М: Легкая индустрия. – 2005.

 7. Мигальцо И.И., Третьякова Л.И., Е. Немет, Б.И. Еперьеши. Термічні процеси в швейній промисловості. К.: Техніка. – 2003.

 8. Оборудование предприятий по изготовлению кожи и меха Под редакцией Бурмистрова А.П. – Г., 2005.

 9. Павлов К. Ф., Романков п. г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологи. – Л., 1981.

 10. Прошков А. Ф. Расчет и проектирование машин для производства химических волокон: Учебник для студентов вузов. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 408 с.


3. Основи розрахунку та конструювання типових машин


 1. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. – М.: Наука, 1988. – 640 с.

 2. Ильинский Д.Я., Иппокитов А.В. Основы расчета и проектирования технолгических маин и линий легкой промишлености: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Легпромбытиздат, 1989. – 448 с.

 3. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин. – Київ: Наукова думка, 2002. – 660 с.

 4. Комиссаров А.И., Рубців Б.А. и др. Практикум по машинам, автоматам и автоматическим линиям легкой промышленности: Учеб. пос. для вузов. – М.: Легкая индустрия, 1980. – 256 с.

 5. Лебедев В.С. Расчет и проектирование типовых машин и аппаратов бытового обслуживания. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 328 с.

 6. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунку машин. – К.: Вища школа, 1993. – 556 с.

 7. Полухин В.П. Проектирование механизмов швейно-обметочных машин.– ЦНТ: Легпром, 1972.

 8. Прочность. Устойчивость. Колебания. Справочник в 3-х томах. Том 3. Под ред. д-ра техн. Наук И.А.Биргена и чл.-кор. АН Латвийской ССР Я.Пановко. – М.: Машиностроение, 1968. – 568 с.

 9. Хог Э. Арора Я. Прикладное оптимальное проектирование: Механические системы и конструкции: Пер. с англ.– М.: Мир, 1993.

 10. Щепетильников В.А. Уравновешивание механизмов. – М.: Машиностроение, 1982. – 256 с.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Тестові завдання для вступу на спеціальність 7.05050316 «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст. Тестові завдання поділено на три рівні складності. Завдання першого рівня вимагають від абітурієнта елементарних знань з курсів. Відповідаючи на завдання другого рівня, абітурієнт повинен показати вміння застосовувати знання у стандартних ситуаціях. Завдання третього рівня - це, як правило, завдання підвищеної складності.

Розв'язуючи тестові завдання, абітурієнт повинен показати не тільки глибокі знання, а й бути максимально зібраним, тому що всі відповіді подаються числами, які потрібно вибрати із запропонованих п'яти.

Екзаменаційний листок містить 30 завдань:

– 10 завдань першого рівня оцінюють по 2 бали (максимальна сума балів - 20),

– 10 завдань другого рівня оцінюють по 3 бали (максимальна сума балів-30),

– 10 завдань третього рівня оцінюють по 5 балів (максимальна сума балів - 50).

Отже, максимальна сума балів тестування по варіанту завдань за умови правильних відповідей становить 100 балів.

Зав. кафедри МЛП ______________ Селезньов Е.Л.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програми навчальних дисциплін: «Механічна технологія та обладнання підприємств»; «Хімічна технологія та обладнання підприємств»;...

Каталог наукових, навчальних та навчально-методичних видань Інженерно-технологічного...
Фізико-хімічні методи аналізу: Навч посіб для студентів напрямів підготовки «Хімічна технологія та інженерія», «Харчова технологія...

Конспект лекцій з курсу "хімія І технологія переробки нафти" Частина...
Хімічні процеси переробки нафтопродуктів. Навчальний посібник для студентів 5 курсу спеціальності 091601 “Хімічна технологія органічних...

Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання...
Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва” складена на основі навчального плану підготовки бакалавра напряму 050503...

Тз – транспортний засіб (транспортні засоби) та додаткове обладнання,...
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», яке в подальшому іменується Орендодавець, в особі директора Кубишкіна Ігора...

Тести Наукові основи зберігання І переробкизерна (ТЗ) 60 Програма,...

Зараховані на місця державного замовлення Спеціальність 05070104...
Спеціальність 05070104 «Монтаж І експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд»

План-конспект уроку окисно-відновні реакції, їхнє значення (Тема...
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, лабораторний посуд І обладнання,...

Розділ програми: ціннісне ставлення до праці клас
...

Уроку
Поглибити, систематизувати знання учнів про групи руд кольорових металів. Розглянути приміщення підприємств кольорової металургії...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка