Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок як основна організаційна форма навчання хімії

Урок як основна організаційна форма навчання хімії

Бобкова О.С., викладач кафедри

Контактна інформація:

робочий телефон: 0(4563) 5-04-22 (внутрішній 111)

електронна адреса: zav_ckkoipopk@ukr.net

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія й методика навчання хімії в умовах модернізації освіти. Організація роботи з обдарованими дітьми. Тестові методики оцінювання навчальних досягнень учнів. Організація неперервної едукації педагогічних працівників: традиційні та інноваційні підходи.

Портфоліо викладача (тематика навчальних занять, кпк за проблемою, публікації, конференції, проекти, сертифікати, свідоцтва)
Тематика навчальних занять

Бобкової Олени Степанівни на 2015/2016 н.р.


 1. Упровадження інтерактивних технологій навчання в процесі вивчення природничих дисциплін.

 2. Організація навчально-виховного процесу в умовах оновлення змісту та структури шкільної хімічної освіти.

 3. Урок як основна організаційна форма навчання хімії.

 4. Альтернативні практики оцінювання навчальних досягнень учнів: рейтингова технологія.

 5. Методика розв’язування олімпіадних задач за програмою підготовки учнів до Всеукраїнської олімпіади з хімії.

 6. Компетентнісний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів із хімії.

 7. Моделювання тестів для оцінювання навчальних досягнень учнів із хімії.

 8. Реалізація діяльнісно-компетентнісного підходу в процесі організації й проведення хімічного експерименту.

 9. Формування хімічної культури учня: екологічний аспект.

 10. Розвиток дивергентного мислення учнів на заняттях хімії.

 11. Розвиток творчого мислення учнів на заняттях хімії засобами проектних технологій.

 12. Реалізація хімічної компоненти у процесі вивчення шкільного курсу природознавства.

 13. Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

 14. Розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі особистісно зорієнтованої освіти.


Публікації

 1. Олена Бобкова. Всеукраїнська учнівська олімпіада з хімії, ІІІ етап // Хімія. / О. Бобкова // Шкільний світ. – 2013. – № 13-14. – С. 24-35.

 2. Бобкова О.С. Про підсумки ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» / О.С. Бобкова // Спеціалізоване педагогічне видання департ. осв. і науки КОДА та КНЗ КОР «КОІПОПК» «Інформаційно-методичний збірник.– 2015. – № 5.


Посібники та збірники

 1. Зерна досвіду : збірник навчально-методичних матеріалів. Випуск 2 / упоряд. : М. П. Гончарук, О. С. Бобкова, І. П. Бондарук, Л. В. Ліпчевський, Н. М. Мельничук, В. В. Совенко / за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 176 с.

 2. Зерна досвіду: збірник навчально-методичних матеріалів. Випуск 3 / упоряд. : О.С. Бобкова, І.П. Бондарук, В.С. Качуровський, О.М. Лакіза, Т. А. Матущенко, С.І. Мірошник, Т.В. Радченко / за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – 168 с.

 3. Зерна досвіду: збірник навчально-методичних матеріалів. Випуск 4 / упоряд. : О.С. Бобкова, Р.В. Кірнасовська, С.В.Ковальова, Я.А.Кушнір, О.А.Логімахова, В.А.Федорчук, О.М.Хоренко / за заг. ред. Н.І.Клокар, Л.В.Кабан. – Біла Церква: КОІПОПК, 2013. – 172 с.

 4. Організаційні засади створення системи управління якістю науково-методичних послуг у регіоні : [матеріали науково-методичного семінару для завідувачів районних, міських методичних кабінетів, центрів] / [Упор. Є. Бачинська, О. Бобкова, Т. Чернойван, Л. Пасенко, Л. Мозгова та ін.; за ред. канд. пед. наук Л. Мозгової]. − Бориспіль : Міський методичний кабінет, 2013. − 40 с.

 5. Методична скарбниця: методичний посібник. Випуск 1 / упоряд. : О.С. Бобкова, М.П. Гончарук/ за заг. ред. Н.І. Клокар, Є.М. Бачинської – Біла Церква : КОІПОПК, 2014. – 115 c.

 6. Зерна досвіду: збірник навчально-методичних матеріалів. Випуск 6 / упоряд. : О.С. Бобкова, І.П. Бондарук, В.Г. Власова, О.М. Поліщук / за заг. ред. О.С. Бобкової – Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2015. – 168 c.


Підготовка видань до отримання грифу МОН України:

Хімія: 7 клас. / Бобкова О.С., Ткаченко О.А. (Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України від 27.02.2014 № 14.1/12-Г-217).

Хімія: навчальний посібник. 7 клас / Бобкова О.С., Гуляніцька Л.М., Федусенко В.М. та ін. : за заг. редакцією Бобкової О.С. – Біла Церква, КНЗ КОР «КОІПОПК», 2015. – 116 с. (Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України від 20.07.2015 № 14.1/12-Г-908).
Навчальні програми:

Бобкова О.С., Кравченко В.Л. Юний фармацевт. Програма факультативного курсу. 10 (11) клас (Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України від 20.07.2015 № 14.1/12-Г-909).
Тези

 1. Актуальні проблеми сучасної шкільної хімічної освіти / Бобкова О.С. // Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан проблеми і перспективи: тези Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 лютого 2011 року, м.Київ) / за заг. ред. В.П. Покася, В.С. Толмачової (видання друге, доповнене). – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011, – 228 с.

 2. Інноваційні форми роботи з педагогічними кадрами в контексті оновлення змісту освіти / Бобкова О.С. // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : тези міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 р., м. Біла Церква) / за наук. ред. В.В. Олійника (голова), Н.І. Клокар (заступник голови), М.В. Кухарєва, А. Заманова, Н.С. Побірченко, Е.Р. Баграмяна, М.А. Дмитрієвої. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – С.146-147.

 3. Нормативно-правове забезпечення науково-методичної роботи в регіоні в контексті оновлення змісту освіти / Бобкова О.С. // Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій: тематичний збірник праць / за заг. редакцією М.А.Відінчука. – Рівне, 2012. С.53-61.

 4. Бобкова О.С. Модернізація системи науково-методичної роботи області як необхідна умова професійного розвитку педагога / Олена Степанівна Бобкова /Науково-методичне і кадрове забезпечення експертного оцінювання діяльності науково-методичних установ і навчальних закладів : тематичний збірник праць / упоряд. А. А. Волосюк за заг. редакцією Н. А. Мельник. – Рівне: РОІППО, 2014. – 118 с.


Положення
Положення про обласний конкурс-захист кращих учнівських проектів «Хімія у моєму житті» (затверджене Наказом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 20 квітня 2011 р. № 139)
Методичні рекомендації


 1. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з хімії в ЗНЗ області в 2010/2011 н.р.

 2. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з хімії в ЗНЗ області в 2011/2012 н.р.

 3. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з хімії в ЗНЗ області в 2013/2014 н.р.

 4. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з хімії в ЗНЗ області в 2014/2015 н.р.

 5. Методичні рекомендації щодо створення навчально-виховного середовища в умовах сімейної (домашньої) освіти : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kristti.com.ua.

 6. Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії у 2014/2015 н.р.

 7. Методичні рекомендації щодо проведення Державної підсумкової атестації з хімії у 2014/2015 н.р.


Електронні засоби навчання

Портал хімічних знань: електронний навчально-методичний комплекс з хімії / Клокар Н.І., Сотніченко І.І., Бобкова О.С., Атамасенко Є.М. та ін. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010.
Участь у конференціях та науково-практичних семінарах


 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна школа: інновації в дії» – 15 грудня 2010 р., м. Біла Церква (сертифікат);

 2. Міжнародна науково-практична конференція “Хімічна освіта в контексті хімічної безпеки: стан, проблеми і перспективи» – 25-26 лютого 2011 р., м. Київ (виступ, тези);

 3. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти» – 14-15 квітня 2011 р., м. Біла Церква;

 4. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Координація науково-методичної роботи закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах єдиного інформаційно-освітнього середовища» в рамках Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної педагогічної освіти – 21 жовтня 2011 р., м. Київ;

 5. Науково-практичний семінар «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів в умовах реформування освітньої галузі» – 7-8 грудня 2011 р., м. Рівне;

 6. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти» – 24-25 квітня 2012 р., м. Біла Церква (виступ, тези);

 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій» – 1-2 листопада 2012 р., м. Рівне (виступ, тези);

 8. Всеукраїнський семінар завідувачів кабінетів хімії «Інформаційно-комунікаційні технології навчання хімії» – 5-6 грудня 2012 р., м. Київ (виступ);

 9. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Роль методичного кабінету (центру) у формуванні науково-методичного середовища в регіоні: критерії ефективності» – 23-25 квітня 2013 р., м. Кіровоград;

 10. Практичний семінар на тему «Удосконалення тестових завдань з урахуванням їхніх психометричних характеристик за результатами апробації 2013 – 2014 рр. та обговорення перспектив подальшого удосконалення тестів ЗНО» (16.10.2014 р., УЦОЯО спільно з Альянсом сприяння зовнішньому тестуванню в Україні);

 11. Форум «Європейський Союз – Україна» (4 листопада 2014 року, НАПН України спільно З МОНУ, товариством «Знання» та представництвом Інституту з міжнародного співробітництва німецької асоціації народних університетів);

 12. Науково-практичний семінар у форматі вебінару для методистів, які координують діяльність учителів хімії, керівників методичних об’єднань та учителів хімії – учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» (03.12.2014 року, КНЗ КОР «КОІПОПК»), майстер-клас «Формування здоров’язбережувальної та предметної компетентностей засобами хімічного експерименту»;

 13. Науково-практичний семінар у форматі вебінару для методистів, які координують діяльність учителів хімії, керівників методичних об’єднань, членів творчої спілки учителів хімії, учителів профільних класів «ЗНО з хімії: структура тесту та особливості підготовки учасників до тестування» (9.01.2015 року, КНЗ КОР «КОІПОПК»). Виступ із теми: «Про особливості підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у процесі вивчення шкільного курсу хімії».


Організація професійних та фахових конкурсів, участь у колегіальних органах

Голова організаційного комітету (ІІ) обласного туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014», «Учитель року – 2015».

Голова організаційного комітету ІІ (обласного) туру огляду методичних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів та закладів освіти комунальної власності (2014/2015 н.р.), заступник голови організаційного комітету ІІ (обласного) туру огляду методичних кабінетів ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих загальноосвітніх шкіл (2015/2016 н.р.).

Член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії.

Член науково-методичної комісії з хімії Науково-методичної ради з питань освіти МОН України.

Член предметної фахової комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти;

Член науково-методичної ради КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»;

Член атестаційної комісії ІІІ рівня при департаменті освіти і науки КОДА.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма підготовки до вступу у вищі навчальні заклади
Програму з хімії для вступників до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у 2012 році розроблено відповідно до програми...

Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації
...

Урок хімії в 9 класі Тема
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І навичок І творчого застосування їх на практиці

Урок 3 Тема: Веб-енциклопедії. Дистанційне навчання. Електронні словники...
Навчальна мета: Познайомити учнів з основами роботи із веб-енциклопедіями, електронними словниками й програмами-перекладачами, поняттям...

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році
У зв’язку з визначеною метою під час навчання хімії повинні розв’язуватися такі найважливіші завдання

Урок Тема : Оксиди, їх склад, назви
Методи навчання: словесні, наочні,частково пошукові, практичні (виконання вправ), інтерактивні

Конспект уроку з інформатики у 10 класі на тему: «Power Point. Створення...
Організаційна частина. Перевірка присутності учнів, готовності до уроку. Повторення основних пунктів правил безпеки та поведінки...

Випуск 2 Методичні нотатки «Крок в урок»
Застосування технології особистісно зорієнтованого навчання та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних І творчих здібностей...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Міністерство освіти І науки україни
За якими програмами вивчаються українознавчі дисципліни, кількість годин на тиждень, форма вивченняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка