Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Статут

Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами засновників

Протокол № 1

від 20 листопада 2013 р.


СТАТУТ


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«_________________»м. Київ - 2013р.

СТАТТЯ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_____________________», створене засновником (далі – учасником) відповідно до протоколу загальних зборів засновників та чинного законодавства України.СТАТТЯ II.

НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА, УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА.

 1. Товариство може використовувати як повну, так і скорочену назви:

Українською мовою:

- повна назва – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «»;

- скорочена назва – ТОВ «»;

Російською мовою:

 • повна назва – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «»;

 • скорочена – ООО «»;

Англійською мовою:

- повна назва – Limited Liability Company «».

- скорочена назва – «» Ltd.

2.2. Місцезнаходження товариства: 02090 м. Київ, вул.

2.3. Учасник товариства:

- Громадянин України –
СТАТТЯ IІІ.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

3.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить - 1 000,00 (одна тисяча) гривень. Учасник Товариства володіє часткою у статутному капіталі Товариства у такому розмірі:

Громадянин України – ________________ володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 1 000,00 (одна тисяча) гривень, що відповідає 100% від загального розміру статутного капіталу.

3.1.1. 100% статутного капіталу Товариства учасник вносить у грошовій формі протягом одного року з дати державної реєстрації Товариства.

3.2. Вид, вартість часток, які вносять учасники та порядок внесення часток регулюються цим Статутом. Учаснику товариства, який повністю вніс вклад, видається свідоцтво товариства.

3.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів.

Збільшення статутного капіталу може відбутися наступним чином:

3.3.1. за рахунок додаткових вкладів існуючих учасників пропорційно їх часткам у статутному капіталі;

3.3.2. за рахунок прибутків, отриманих завдяки господарській діяльності товариства;

3.3.3. в разі прийняття до складу учасників товариства нових учасників за рахунок вкладів цих учасників.

3.4. Порядок та строки внесення додаткових вкладів учасниками визначається вищим органом товариства. Порядок, розміри та строки внесення вкладів новими учасниками визначаються угодою між новими та старими учасниками.

3.5. Учасники товариства не мають окремного права на ті об’єкти, які входять до складу майна товариства, у тому числі і на об’єкти, внесені учасниками як майновий вклад.
СТАТТЯ IV.

ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Цілями товариства є здійснення оціночної, науково-дослідної, комерційної, виробничої, зовнішньо-економічної, інвестиційної, будівельної, торгівельної, оздоровчої, туристичної та іншої діяльності, а також надання послуг з метою одержання прибутку та задоволення інших потреб учасників.

4.2. Предмет діяльності товариства:

4.2.1. діяльність у галузі виробництва, видобування та переробки:

4.2.1.1. виробництво тари з пластмас;

4.2.1.2. впровадження прогресивних форм сільськогосподарського виробництва;

4.2.1.3. виробництво тари, упаковки та відповідного обладнання;

4.2.1.4. виробництво виробів з пластмас;

4.2.1.5. виробництво виробів із скла, виробництво та монтаж тепло-технічного обладнання для виробництва виробів із скла;

4.2.1.6. виготовлення пива, вина, алкогольних (в тому числі коньячних) та тютюнових виробів;

4.2.1.7. здійснення операцій з металобрухтом, переробка кольорових та чорних металів;

4.2.1.8. здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів кольорових металів в Україні;

4.2.1.9. здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів чорних металів в Україні;

4.2.1.10. видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, розробка, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;

4.2.1.11. збирання та переробка рідких і твердих відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;

4.2.1.12. видобування, виробництво й використання радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;

4.2.1.13. виробництво промислових товарів народного споживання;

4.2.1.14. виготовлення, зберігання та реалізація парфумерної та іншої продукції власного та закордонного виробництва;

4.2.1.15. виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів;

4.2.1.16. виготовлення та реалізація медикаментів та обладнання;

4.2.1.17. виробництво та розфасовка кондитерських виробів, інших харчових продуктів та харчових добавок;

4.2.1.18. виробництво та ремонт комп’ютерної, аудіо, відеотехніки, засобів зв’язку, іншої електроніки тощо;

4.2.1.19. виготовлення програмних продуктів (інформаційних баз без даних, бухгалтерських та облікових СУБД, програм оптимізації виробничих процесів тощо);

4.2.1.20. виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, харчових продуктів);

4.2.1.21. закупівля, перевезення, схов, реалізація нафти, нафтопродуктів, газу природного, газового конденсату, продуктів нафтохімії;

4.2.1.22. виробництво та реалізація іграшок;

4.2.1.23. виробництво та реалізація виробів з бетону, метала, дерева;

4.2.1.24. виробництво та розфасування матеріалів для будівництва (спеціальні герметизуючи, ключі сполуки);

4.2.1.25. операції з нерухомістю (купівля, продаж, оренда);

4.2.1.26.посередницькі послуги під час купівлі, продажу. Здавання в оренду та оцінювання нерухомості;

4.2.1.27. виконання робіт, пов’язаних з дезинфекцією, дератизацією тощо;

4.2.1.28. продаж, торгівля природним та скрапленим газом та іншими енергоресурсами;

4.2.1.29. пошук (розвідка) родовищ корисних копалин, виконання інженерно-вишукувальних робіт для об’єктів енергетики, державного зв’язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, осіданню іншого типу, зсувам, обвалам;

4.2.1.30. експлуатація родовищ корисних копалин;

4.2.1.31. виготовлення і реалізація хімічних речовин;

4.2.1.32. виробництво товарів і послуг;

4.2.2. транспортні послуги:

4.2.2.1. діяльність автомобільного вантажного транспорту;

4.2.2.2. надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;

4.2.2.3. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річним, морським транспортом;

4.2.2.4. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

4.2.2.5. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом;

4.2.2.6. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничними транспортом;

4.2.2.7 функціонування інших видів наземного транспорту;

4.2.2.8. агентування та фрахтування морського торговельного флоту;

4.2.2.9. виконання авіаційно-хімічних робіт;

4.2.2.10 транспортне оброблення вантажів;

4.2.2.11. діяльність транспортних агентств;

4.2.2.12. здавання під найм інших машин та устаткування;

4.2.3. діяльність у сфері будівництва та виробництва:

4.2.3.1. проектування, будівництво, діагностування та експлуатація об’єктів трубопровідного транспорту, нафтогазового комплексу, виконання будівельних робіт, реставраційні та ремонтно-будівельні роботи, участь у будівництві та експлуатації готелів, споруд виробничого, господарського та житлового призначення;

4.2.3.2. проектно-пошукові, проектно-конструкторські роботи, науково-технічні дослідження та розробки, виконання інженерно-пошукових та проектних робіт для об’єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства, проектування та будівництво, експлуатація об’єктів автономної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування;

4.2.3.3. виробництво технічної продукції, будівельних матеріалів, обладнання, механізмів та інших виробів, надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;

4.2.3.4. впровадження наукових розробок та винаходів, розробка технологій;

4.2.3.5. виконання інженерно-пошукових і проектних робіт для об’єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства;

4.2.3.6. розроблення документації про право власності на об’єкти нерухомості;

4.2.3.7. реставраційні та ремонтно-будівельні роботи, нанесення термо та тепло ізоляційних матеріалів;

4.2.3.8. інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеоролігічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань;

4.2.3.9. постачання та модернізація деталей, комплектуючих частин обладнання та механізмів;

4.2.3.10. проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза, експертиза проектної документації;

4.2.3.11. виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкції та виробів;

4.2.3.12. будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у грунтах, зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи із захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконалагоджувальні роботи, реставраційні роботи;

4.2.3.13. інжинірингові роботи у будівництві: функції генерального розробника і підрядчика, обстеження будівель, споруд і мереж, контроль якості виконуваних робіт;

4.2.4. діяльність у сфері торгівлі:

4.2.4.1. оптова торгівля парфумерією та косметичними товарами;

4.2.4.2. оптова та роздрібна торгівля парфумерією та косметичними товарами, торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям.

4.2.4.3. оптова та роздрібна торгівля продуктами побутової хімії;

4.2.4.4. оптова та роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;

4.2.4.5. роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;

4.2.4.6. оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами;

4.2.4.7. оптова та роздрібна торгівля хімічними продуктами;

4.2.4.8. оптова торгівля промисловими та господарчими товарами, роздрібна торгівля промисловими ти господарчими товарами;

4.2.4.9. оптова торгівля електропобутовими приладами;

4.2.4.10. роздрібна торгівля промисловим обладнанням;

4.2.4.11. оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та товарами для будівництва, термоізоляційними та теплоізоляційними матеріалами;

4.2.4.12. оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;

4.2.4.13. поставка, збут, реалізація запчастин сільськогосподарської техніки;

4.2.4.14. оптова та роздрібна торгівля промисловим та технологічним обладнанням;

4.2.4.15. оптова та роздрібна торгівля харчовими продуктами;

4.2.4.16. оптова та роздрібна торгівля металами та металобрухтом;

4.2.4.17. оптова та роздрібна торгівля лісоматеріалами;

4.2.4.18. організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі, ресторанів, кафе, барів тощо;

4.2.4.19. організація торгівельних підприємств та підприємств громадського харчування, комісійна торгівля;

4.2.4.20. оптова торгівля алкогольними напоями;

4.2.4.21. роздрібна торгівля алкогольними напоями

4.2.4.22. оптова торгівля тютюновими виробами;

4.2.4.23. роздрібна торгівля тютюновими виробами;

4.2.4.24. оптова, роздрібна торгівля та виробництво, переробка та заготівля нафтопродуктів, сільськогосподарської і харчової продукції;

4.2.4.25. посередництво в торгівлі різними товарами;

4.2.4.26. оптова та роздрібна торгівля канцелярськими товарами та офісною технікою;

4.2.4.27. інші види оптової та роздрібної торгівлі.

4.2.4.28. оптова торгівля цукром, шоколадом та кондитерськими виробами.

4.2.4.29. оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами.

4.2.4.30. оптова торгівля хімічними продуктами.

4.2.5. юридичні, охоронні та інші послуги:

4.2.5.1. здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;

4.2.5.2. здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення.

4.2.5.3. проведення соціологічних досліджень, опитувань громадської думки, підготовка та друк відповідних аналітичних матеріалів;

4.2.5.4. посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного призначення;

4.2.5.5. посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничого призначення; консультації з питань інформатизації;

4.2.5.6. проведення соціологічних досліджень, опитувань громадської думки, підготовка та друк відповідних аналітичних матеріалів;

4.2.5.7. надання послуг по розмитненню вантажів;

4.2.5.8. надання брокерських послуг, у тому числі послуг ліцензійних, митних, консигнаційних складів;

4.2.5.9. надання послуг радіозв’язку (з використанням радіочастот);

4.2.5.10. надання послуг телефонного зв’язку (крім відомчих об’єктів);

4.2.5.11. технічне обслуговування мереж теле-, радіо-, і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;

4.2.5.12. надання консультацій та роз’яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок щодо роз’яснення законодавства, адвокатська діяльність, консультації з питань комерційної діяльності;

4.2.5.13. діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;

4.2.5.14. підбір та забезпечення персоналом;

4.2.5.15. дослідження українського та закордонних ринків;

4.2.5.16. дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки;

4.2.5.17. надання послуг внутрішньодержавного та міжнародного зв’язку;

4.2.5.18. діяльність у сфері юстиції та правосуддя;

4.2.5.19. надання послуг, пов’язаних з охороною державної власності, крім окремих особливо важливих об’єктів, перелік яких визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, та іншої власності, а також охороною громадян;

4.2.5.20. виробництво, монтаж, ремонт, профілактичне обслуговування засобів охоронної та пожежної сигналізації;

4.2.5.21. надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

4.2.5.22. надання охоронних послуг, пов’язаних із супроводженням вантажів на усіх видах транспорту;

4.2.5.23. використання спеціальних технічних засобів при наявності відповідних дозволів;

4.2.5.24. судово-експертна діяльність;

4.2.5.25. юридична практика;

4.2.5.26. надання послуг по створенню та реєстрації підприємств та організацій;

4.2.6. медико-виробнича діяльність:

4.2.6.1. виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів і препаратів;

4.2.6.2. виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарських засобів;

4.2.6.3. здійснення ветеринарної практики;

4.2.6.4. здійснення медичної практики;

4.2.6.5. вирощування, переробка та реалізація лікарської та косметичної сировини і препаратів на її основі;

4.2.6.6. виробництво медичної техніки;

4.2.6.7. надання медичних послуг з використанням традиційних та нетрадиційних методів лікування;

4.2.6.8. виявлення радіонуклідів, пестицидів та інших шкідливих хімічних речовин в біологічних системах і об’єктах навколишнього середовища та їх знешкодження;

4.2.6.9. розробка та впровадження експрес-методів діагностики стану імунобіологічних систем та корекція імунодефіцитів людини;

4.2.6.10. виробництво предметів санітарії та миючих засобів;

4.2.6.11. оптова та роздрібна торгівля медикаментами, фармацевтичними та ветеринарними препаратами, стоматологічними засобами та предметами санітарії і косметичними виробами, зареєстрованими фармакологічним комітетом МОЗ України та дозволеними для реалізації через аптечну мережу;

4.2.6.12. створення стандартів на основі синтезу частин хімічних речовин з метою використання для контролю забрудненості об’єктів навколишнього середовища;

4.2.6.13. розробка та впровадження технології одержання екологічно чистої продукції та води длая пиття;

4.2.6.14. відкриття санаторно-курортних та реабілітаційних центрів, таборів відпочинку для дітей та людей похилого віку;

4.2.6.15. надання послуг у галузі нетрадиційної медицини;

4.2.6.16. поліграфічні послуги.

4.2.7. роботи з дорогоцінними металами та камінням:

4.2.7.1. видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

4.2.7.2. виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного каміння;

4.2.7.3. виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

4.2.7.4. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоціннного каміння;

4.2.7.5. вилучення дорогоцінних металів з надр і відходів гірничо-збагачувального або металургійного виробництва з одержанням концентратів та інших напівпродуктів, що містять дорогоцінні метали;

4.2.7.6. виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з їх наступною реалізацією чи без неї;

4.2.7.7. виготовлення, обробка дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, у тому числі огранку діамантів та їх оцінку;

4.2.7.8. реалізація (оптова, роздрібна) дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, сировини природних і технічних алмазів;

4.2.7.9. реалізація юверіних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, прийнятих на комісію, під заставу, скуплених у населення;

діяльність у галузі торгівлі;

4.2.8. діяльність в галузі автосервісу та ремонту транспорту:

4.2.8.1. організація технічного, сервісного обслуговування сільськогосподарських, інших машин та техніки;

4.2.8.2. ремонт та технічне обслуговування всіх видів автотранспортних засобів (легкових та вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів тощо);

4.2.8.3. фарбування, кузові роботи;

4.2.8.4. зварювальні роботи;

4.2.8.5. миття автотранспортних засобів, хімічна чистка, автокосметичні роботи тощо;

4.2.8.6. шиномонтаж, балансування та діагностика;

4.2.8.7. ремонт та регулювання паливної системи;

4.2.8.8. встановлення та ремонт всіх видів автосигналізації, авто аудіотехніки, іншої автомобільної електроніки;

4.2.8.9. тонування скла;

4.2.8.10. врізання люків;

4.2.8.11. встановлення та ремонт кондиціонерів та інших засобів кліматоконтролю;

4.2.8.12. встановлення та ремонт автомобільних холодильників та інших засобів спеціального обладнання;

4.2.8.13. виробництво запасних частин;

4.2.8.14. оптова та роздрібна торгівля запасними частинами в тому числі власного виробництва;

4.2.8.15. оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами всіх видів;

4.2.8.16. оптова та роздрібна торгівля автокосметікою, фарбами, мастилами, присадками, іншими супутніми товарами;

4.2.8.17. автозбут;

4.2.8.18. оптова та роздрібна торгівля автомобільною аудіотехнікою, автосигналізаціями, іншою автомобільною електронікою;

4.2.8.19. оптова та роздрібна торгівля покришками, камерами, колісними дисками на всі види автотранспортних засобів;

4.2.9. діяльність в галузі освіти:

4.2.9.1. надання послуг для одержання загальної середньої, спеціальної та професійної, вищої освіти;

4.2.9.2. надання послуг для одержання освіти з видачею диплому державного зразка;

4.2.9.3. організація та проведення комп’ютерних курсів;

4.2.10. надання туристичних послуг:

4.2.10.1. організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (іноземний туризм);

4.2.10.2. організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

4.2.10.3. екскурсійна діяльність;

4.2.10.4. організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів;

4.2.11. діяльність у галузі реклами, видавництва, інформації та маркетингових досліджень:

4.2.11.1. надання рекламних послуг;

4.2.11.2. надання послуг інформаційного, консультаційного та консалтингового характеру, з використанням сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, у тому числі власного виробництва;

4.2.11.3. організація та проведення виставок; ярмарок, фестивалів, конкурсів, лотерей, конференцій, семінарів, шоу, аукціонів;

4.2.11.4. організація видавничої діяльності, друкування книг, газет, прес-релізів, постерів та іншої поліграфічної продукції;

4.2.11.5. організація студій аудіо і відео запису;

4.2.11.6. 3-D візуалізація інтер`єрів та екстер`єрів;

4.2.12. діяльність повязаня зі складуванням:

4.2.12.1. складування (діяльність, пов'язана з нетривалим зберіганням вантажів під час транспортування усіма видами транспорту у зерносховищах, на товарних складах загального призначення, складах-холодильниках бункерах тощо);

4.2.13. інша діяльність:

4.2.13.1. здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;

4.2.13.2. надання послуг з обміну валют на підставі агентської угоди з банківською установою;

4.2.13.3. надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки) та інші об’єкти нерухомості;

4.2.13.4. розробка та практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

4.2.13.5. сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;

4.2.13.6. посередництво у працевлаштуванні на території України;

4.2.13.7. посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

4.2.13.8. управлінське консультування, підготовка фахівців у галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультаційних послуг;

4.2.13.9. продаж авіа, залізничних, морських та автобусних квитків, організація пунктів продажу білетів та білетних кас;

4.2.13.10. створення нової техніки та технологій, розробка програмного забезпечення;

4.2.13.11. тиражування, продаж, прокат відео- та аудіо- касет;

4.2.13.12. створення обладнання, що забезпечує підвищення ефективності виробництва, збереження природних та трудових ресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища;

4.2.13.13. переробка та зберігання донорської крові та її компонентів, їх реалізація та виготовлення препаратів з них;

4.2.13.14. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;

4.2.13.15. побутові послуги населенню;

4.2.13.16. виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;

4.2.13.17. збирання, заготівля окремих видів відходів;

4.2.13.18. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

4.2.13.19. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

4.2.13.20. організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;

4.2.13.21. проведення дезинфекційних, дезинсекційних, дератизаційних робіт;

4.2.13.22. постачання природного газу за регульованими та за нерегульованими цінами;

4.2.13.23. виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова та роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;

4.2.13.24. виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;

4.2.13.25. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об’єктів;

4.2.13.26. консультації з питань комерційної діяльності та управління;

4.2.13.27. проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленним вимогам;

4.2.13.28. iншi види дiяльностi, не забороненi законодавством України.

Здiйснення видiв дiяльностi, потребуючих спецiального дозволу, Підприємство проводить пiсля їх лiцензування у встановленому порядку.

4.3. Пiдприємство провадить наступні види зовнiшньоекономiчної дiяльностi:

   1. Експорт i iмпорт продукцiї, товарiв, капiталу та послуг;

   2. Надання послуг iноземним суб'єктам господарьської дiяльностi, в тому числi:

   3. Транспортно-експедицiйних, консультацiйних, маркетiнгових, експорних,

посередницьких, агентських, юридичних та iнших вiдповiдно з предметом дiяльностi Товариства;

   1. Надання послуг iноземними суб'єктами господарчої дiяльностi Товариству,

не заборонених дiючим законодавством України;

   1. Науково-виробнича та iнша кооперацiя з iноземними суб'єктами господарчої дiяльностi вiдповiдно з предметом дiяльностi Пiдприємства;

   2. Спiльна пiдприемницька дiяльнiсть Пiдприємства з iноземними суб'єктами господарчої дiяльностi, включаючи проведення сумiсних господарчих операцiй i спiльного володiння майном на територiї України i за її межами;

   3. Товарообмiннi (бартернi) операцiї та iнша дiяльнiсть, побудована на формах

зустрiчної торгiвлi Пiдприємства з iноземними суб'єктами господарської дiяльностi;

   1. Іншi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi не забороненi законами України i вiдповiдаючi предмету дiяльностi Пiдприємства.

4.4. Товариство здійснює будь-які види господарської та підприємницької діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом товариства.
СТАТТЯ V.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є юридичною особою згідно законодавства України, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

5.2. Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов`язання і нести обов’язки, виступає як позивач і відповідач у суді, господарському суді та третейському суді. Товариство набуває цивільних прав та обовязків, має право на недоторканість її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інфрмацію та інші особисті немайнові права.

5.3. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, логотипом (емблемою), штампи, товарні знаки, торгову марку, комерційне найменування.

5.4. У своїй діяльності товариство керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про господарські товариства”, та іншими законодавчими актами України та цим статутом.

5.5. Товариство діє на принципах вільного вибору видів підприємницької діяльності; самостійного формування програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону; вільного найму працівників; комерційного розрахунку та власного комерційного ризику; вільного розпорядження прибутком; самостійного здійснення зовнішньоекономічної діяльності, використання належної частки валютної виручки на власний розсуд.

5.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов`язаннями згідно з чинним законодавством усім належним йому майном, коштами, на які може бути звернене стягнення.

5.7. Держава не відповідає за зобов’язаннями товариства, так само як і товариство не відповідає за зобов’язаннями держави.

5.8. Товариство не відповідає за зобов’язаннями його учасників.

Учасники товариства не відповідають за його зобовязаннями і несуть ризик збитків, повязаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобовязаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну відповідальність за зобов`язаннями, що виникли до її державної реєстрації.

Юридична особа відповідає за зобов`язаннями її учасників (засновників), що пов`язані з її створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій, загальними зборами учасників товариства.

5.9. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
СТАТТЯ VI.

ПРАВА ТОВАРИСТВА

6.1 Товариство відповідно до чинного законодавства має право:

 1. Без обмежень самостійно здійснювати господарську діяльність, що не суперечить законодавству.

 2. На забезпечений державою захист його прав і законних інтересів.

 3. Укладати як в Україні, так і поза її межами всякого роду угоди та інші юридичні акти з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами.

 4. Будувати, набувати, відчужувати, брати та здавати в оренду, позику та безоплатне користування як в Україні, так і поза її межами, необхідні для його діяльності різного роду рухоме і нерухоме майно, землю, майнові права в т.ч. на інтелектуальну власність.

 5. Створювати на території Україні, та за її межами філії та представництва, відділення, дочірні підприємства інші відокремлені підрозділи відповідно до чинного законодавства України. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого товариством.

 6. Створювати на договірних засадах об’єднання, господарські товариства і приймати участь у їх діяльності.

 7. На добровільних засадах об’єднувати свою господарську діяльність (виробничу, комерційну та інші види діяльності) з іншими субєктами господарювання на умовах і в порядку визначених законодавством України. Види об’єднань підприємств, їх загальний статус, а також основні вимоги щодо здійснення ними господарської діяльності та інші питання їх діяльності регулюються законодавством України.

 8. Створювати спільні з іноземними партнерами підприємства та приймати участь у їх діяльності.

 9. Встановлювати самостійні ціни та тарифи на продукцію (роботи, послуги) на які не встановлено державних цін.

 10. Надавати благодійну допомогу.

 11. Не надавати статистичну інформацію та інші дані, які вимагаються органами державної влади, не передбачені законом або з порушенням порядку, встановленого законом..

6.2. Товариство користується всіма іншими правами, передбаченими чинним законодавством.
СТАТТЯ VII.

МАЙНО ТОВАРИСТВА

7.1. Майно товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, доходи, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі товариства.

7.2. Майно товариства відповідно до законів України, статуту товариства та укладених угод належить йому на праві власності.

7.3. Товариство має права володіння, користування, розпорядження своїм майном.

7.4. Товариство має право продавати і купувати, передавати і приймати безоплатно, обмінювати, здавати та брати в оренду, надавати та брати в тимчасове користування або в позику будинки, споруди, землю, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також приймати їх на баланс та списувати їх з балансу.

 1. 7.5. Джерелами фінансування майна товариства є:

   1. грошові та майнові внески учасників;

   2. доходи, отримані від господарської діяльності;

   3. банківські кредити і позики;

   4. придбання майна іншого підприємства, організації;

   5. безоплатні, благодійні внески, пожертвування;

   6. доходи від цінних паперів;

   7. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

   8. майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

   9. інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.

7.6. Товариство є власником:

   1. майна, переданого йому учасниками у власність;

   2. продукції , виробленої товариством в результаті господарської діяльності;

   1. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.


СТАТТЯ VIIІ.

ВІДСТУПЛЕННЯ ЧАСТКИ ТА ПОРЯДОК ВИХОДУ ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ

8.1. Учасник товариства може уступати свою частку або частину частки одному чи кільком учасникам або третім особам.

8.2. Учасники товариства користуються переважним правом придбанням частки учасника, який її уступає, пропорційно їх часткам у Статутному капіталі.

8.3. Передача частки чи її частини третій особі відбувається після повного внесення частки учасником, який її відступає.

8.4. При передачі частки чи її частини третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов’язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.

8.5. Частка або частина частки учасника після повного внесення ним частки повністю може бути придбана самим товариством. У цьому разі товариство зобов’язане передати частку або частки іншим учасникам або третім особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на зборах учасників відбувається без урахування самої частки або часток, придбаних товариством.

8.6. При виході учасника з товариства йому може сплачуватись вартість майна товариства, пропорційна його частці у Статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому учасник вийшов з товариства, але не пізніше ніж через 12 місяців з дня його виходу.

8.7. На вимогу учасника та за згодою товариства частка може бути повернута повністю або частково в натуральній формі.

8.8. Учаснику, який вибув, сплачується належна йому частка прибутку за даний рік до моменту його виходу.

8.9. Майно, передане товариству тільки в користування, повертається в натуральній формі без винагороди.
СТАТТЯ IХ.

ПРАВОНАСТУПНИКИ (СПАДКОЄМЦІ)

9.1. У випадку реорганізації або ліквідації юридичної особи-учасника товариства, або у зв’язку зі смертю учасника товариства, правонаступники (спадкоємці) мають право вступу до товариства на місце попередника або померлого учасника.

9.2. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до товариства або відмові товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця), йому повертається у грошовій або натуральній формі частка майна, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі або померлому учаснику – відповідно до вартості, визначеної на день реорганізації, ліквідації або смерті учасника. У цих випадках розмір Статутного капіталу товариства підлягає зменшенню.
СТАТТЯ Х.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. Фінансово-господарська діяльність здійснюється товариством самостійно.

10.2. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Товариство самостійно розпоряджається виготовленою продукцією (послугами) і отриманим прибутком.

10.3. Прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності зменшених на витрати та витрати на утримання прибутків. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні товариства.

10.4. Прибуток товариства використовується на відшкодування витрат, сплату обов’язкових платежів і рахунків.

10.5. Поділ чистого прибутку товариства відбувається на підставі рішення зборів учасників раз на рік за підсумками минулого фінансового року, але не пізніше ніж до 30 червня наступного року.

10.6.Товариство створює резервний фонд, який призначається на покриття не передбачуваних збитків та витрат. Використання резервного фонду відбувається виключно на підставі рішення зборів учасників. Відрахування до резервного фонду відбуваються кожного року у розмірі 5 % від чистого прибутку, до досягнення суми рівної 25 % статутного капіталу товариства. Обов’язкові відрахування поновлюються у тому випадку, якщо резервний фонд був частково використаний.

10.7. Відшкодування понесених товариством збитків відбувається за рішенням вищого органу товариства з коштів резервного фонду.
СТАТТЯ ХІ.

ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Вищим органом товариства є загальні збори учасників, які складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Учасники можуть визначити представників на невизначений або визначений термін або для участі в конкретних зборах учасників. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у зборах учасників, сповістивши про це інших учасників. Учасник товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника.

11.2. Учасники на загальних зборах мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі.

11.3. Загальні збори учасників обирають кожного разу голову, який керує загальними зборами учасників.

11.4. До виключної компетенції загальних зборів учасників належить прийняття рішень у таких питаннях:

11.4.1. визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

11.4.2. внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

11.4.3. визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних контрольних органів;

11.4.4. обрання і відкликання членів виконавчого органу;

11.4.5. затвердження річних результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу чистого прибутку, визначення порядку покриття збитків;

11.4.6. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, фондів, філій та представництв, затвердження їх статутів, положень; участь у створенні нових господарських товариств;

11.4.7. винесення рішення про притягнення до відповідальності посадових осіб, що входять до складу органів товариства або виконують функції органів товариства;

11.4.8.затвердження процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури товариства;

11.4.9. визначення умов оплати праці працівників товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

11.4.10. прийняття рішень у справі дозволу на виконання юридичних дій.

11.4.11. прийняття рішень про предмети збуту, обтяження, оренди нерухомості товариства;

11.4.12. прийняття рішень про розпорядження основними засобами.

11.4.13. прийняття рішень щодо реорганізації, припинення діяльності Товариства, створення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

11.4.14 встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;

11.4.15. вирішення питання викупу товариством частини вкладів;

11.4.16.прийнятття нових учасників та виключення учасників товариства;

11.4.17. притягнення учасника до відповідальності за заподіяну товариству шкоду;

11.4.18. прийняття рішень щодо відчуження майна товариства на суму, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна товариства.

З питань пунктів 11.4.1., 11.4.2. пункту 11.4 а також при вирішенні питання про виключення учасника з товариства рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.

11.5. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють в сукупності більш ніж 60 відсотками голосів.

Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками товариства. Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник на загальних зборах учасників. Цей перелік укладається та підписується головою та секретарем зборів. Кожний учасник має право пропонувати певні питання до порядку денного загальних зборів учасників.

11.6. За затвердженими загальними зборами учасників товариства правилами, допускається прийняття рішення шляхом письмового голосування. У цьому разі проект рішення надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані про прийняте рішення. Рішення вважається таким, що було прийняте шляхом письмового голосування, якщо проект рішення отримав відповідну більшість голосів, яка вимагається у даному випадку.

11.7.Звичайні загальні збори учасників повинні скликатися принаймні 2 рази на рік, в тому числі після закінчення фінансового року не пізніше ніж до 30 червня наступного року. Позачергові загальні збори учасників скликаються директором товариства при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

Загальні збори учасників скликає директор товариства. Загальні збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу ревізійної комісії.

Учасники товариства, що представлять принаймні 20 відсотків голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів директор товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників.

11.8. Про проведення загальних зборів учасники товариства повідомляються у письмовій формі рекомендованим листом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

11.9. Загальні збори учасників проводяться у приміщенні товариства чи за іншою адресою у місті Києві або за місцезнаходженням одного із учасників.
СТАТТЯ ХIІ.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. У товаристві створюється одноособовий виконавчий орган: директор. Директором може бути також і особа, яка не є учасником товариства.

12.2. Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників. Збори учасників можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції директора.

12.3. Директор підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення, обов`язкові для учасників товариства.

12.4. Директор діє від імені товариства в межах, встановлених законодавством та установчими документами.

12.5. Директор має право виконувати дії від імені товариства.

12.6. Директор:

   1. діє від імені товариства;

   2. видає накази, розпорядження і дає вказівки з питань, які відносяться до його компетенції;

   3. відкриває рахунки в банківських установах, укладає договори, видає доручення на здійснення дій від імені товариства;

   4. приймає на роботу, переводить та звільнює працівників товариства;

   5. представляє товариство у відносинах з державними органами, підприємствами,

організаціями та громадянами;

   1. здійснює інші дії в межах своєї компетенції.

12.7. Директор не може бути одночасно головою зборів учасників.

12.8. Право підпису документів від імені товариства мають:

   1. директор, за винятком питань, про які йшлося у пункті 11.4;

   2. особи, уповноважені директором на підставі довіреності;

   3. особи, уповноважені зборами учасників.

12.9. Посадовими особами товариства визнаються директор, голова ревізійної комісії. Посадові особи відповідають за заподіяну ними товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

12.10. Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України. Посадові особи зобов’язані утриматися від ведення або участі у якості власника, учасника або члена органу, на підприємстві, яке є конкурентом товариства.
СТАТТЯ ХIIІ.

КОНТРОЛЬНИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

13.1. Контроль за діяльністю директора здійснюється ревізійною комісією, що утворюється зборами учасників в кількості, що визначається вищим органом товариства.

Директор не може бути членом ревізійної комісії.

Роботою ревізійної комісії керує голова ревізійної комісії, що призначається зборами учасників з числа членів ревізійної комісії.

13.2. Перевірка діяльності директора товариства проводиться ревізійною комісією за дорученням зборів, з власної ініціативи або на вимогу учасників товариства. Ревізійна комісія вправі вимагати від посадових осіб товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

13.3. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок зборам учасників..

13.4. Ревізійна комісія складає висновок відносно затвердження чи відмови у затвердженні річних звітів та балансів. Без висновку ревізійної комісії збори учасників товариства не мають права затверджувати баланс товариства.

13.5. Ревізійна комісія має право ставити питання про скликання позачергових зборів учасників, якщо виникла загроза суттєвим інтересам товариства або виявлено зловживання службовими особами товариства.
СТАТТЯ ХIV.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив товариства становлять усі громадяни, які відносяться до товариства на підставі трудових відносин.

14.2. Трудовий колектив:

   1. розглядає і приймає рішення в справах самоврядування трудового колективу;

   2. бере участь у стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і

раціоналізаторську діяльність;

14.3. Органом, що представляє інтереси трудового колективу, є рада трудового колективу, яка обирається на зборах трудового колективу строком на 3 роки таємним голосуванням за згодою не менше 2/3 голосів.
СТАТТЯ ХV.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

15.2. Товариство має право здійснювати такі види зовнішньоекономічної діяльності:

15.2.1.експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

15.2.2. експорт та імпорт послуг;

15.2.3. операції найму, в тому числі лізингу;

15.2.4. інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені законодавством України.
СТАТТЯ ХVI.

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ, КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

16.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

16.2. Під комерційною таємницею товариства маються на увазі різні не подані до загального ознайомлення інформації, в тому числі виробнича, технічна, технологічна, організаційна та інша інформація.
СТАТТЯ ХVII.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

17.1. Всі зміни до установчих документів товариства вимагають рішення зборів учасників.

Кожен з учасників має право вносити на розгляд зборів учасників свої пропозиції щодо змін до установчих документів.

17.2. Прийняття рішення про внесення змін до статуту здійснюється відповідно до чинного законодавства.

17.3. Після внесення змін до установчих документів товариства такі зміни підлягають державній реєстрації.
СТАТТЯ ХVIII.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

18.1. Припинення діяльності товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

18.2. Реорганізація товариства відбувається за рішенням зборів учасників.

18.3. При реорганізації товариства вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступників.

18.4. Товариство ліквідується:

18.4.1. після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні;

18.4.2. за рішенням зборів учасників;

18.4.3. на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

18.4.4. на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законодавством України;

18.4.5. з інших підстав, передбачених установчими документами.

18.5. Ліквідація товариства проводиться призначеною ним ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню товариством. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію товариства в одному з офіційних (загальнодержавному і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій. Ліквідаційна комісія оцінює майно товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, укладає ліквідаційний баланс та представляє його для затвердження зборам учасників товариства або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторським висновком (аудиторською фірмою). Ліквідаційний баланс може не підтверджуватись аудитором, якщо у товариства річний господарський оборот менше як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів.

18.6. Грошові кошти, після виконання зобов’язань чи оплати кредиторам товариства розподіляються між учасниками товариства у спосіб та на підставах передбачених законодавством та в засновницьких документах. Поділ сум, про які попередньо йшлося відбувається не раніше ніж через 6 місяців від моменту публікації інформації про ліквідацію товариства. Майно передане товариству учасниками у використання повертається у натуральній формі без винагороди.

18.7. Майно та/або грошові кошти, отримані в результаті реалізації майна товариства, після виконання вимог кредиторів товариства розподіляються між учасниками пропорційно їх часток у статутному капіталі.

18.8. Ліквідація товариства вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
СТАТТЯ ХIX.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

19.1. Цей статут набирає чинності з моменту підписання його учасником та проведення державної реєстрації і діє на невизначений строк.


СТАТТЯ ХX.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

20.1. Якщо одне з положень цього Статуту стає недійсним, то це не стосується решти положень.

20.2. Товариство використовує такі мови: українська, російська, польська, англійська.

20.3. У питаннях, які не були визначені цим статутом повинні застосовуватися відповідні закони.
ПІДПИС УЧАСНИКА:

__________________ ___________________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

СтатутБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка