Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок 12 Тема. Валентність хімічних елементів

Урок 12 Тема. Валентність хімічних елементів

УРОК 12

Тема. Валентність хімічних елементів.

Цілі уроку:

визначити поняття “валентність” як здатність атомів утворювати хімічні сполуки;

ознайомити учнів зі значеннями валентностей окремих атомів;

показати учням найпростіші способи визначення валентності за періодичною системою;

навчити учнів складати формули бінарних сполук за валентністю;

закріпити знання учнів читати хімічні формули речовин, визначати якісний і кількісний склад простих та складних речовин;

розвивати логічне мислення;

розвивати вміння та навички:

працювати з періодичною системою хімічних елементів,

виконувати завдання за алгоритмом.

Тип уроку: комбінований.

Методи і методичні прийоми:

словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, виконання тренувальних вправ),

наочний (демонстрація слайдів).

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, алгоритми складання формул за валентностями, мультимедійний проектор.

Базові поняття та терміни: валентність, структурні формули, бінарні сполуки, найменше спільне кратне.

«...Хімічні формули говорять хімікові цілу історію речовини».

Д.І. Менделєєв.
ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент.

Учитель. Добрий день, діти! Я рада вітати всіх вас на нашому уроці. Сподіваюся, що час, який проведемо разом, допоможе вам піднятися на ще один щабель у вивченні дивовижної науки хімії.
II. Мотивація навчальної діяльності

 • Що ж вивчає хімія?

 • Що таке речовина? Що таке тіло?

 • Як ви можете назвати записи, які бачите на дошці? (Хімічні формули)

 • Прочитайте формули: НСl, Н2O, NH3, CH4.

 • Що називається хімічною формулою?

 • Хто ж умітиме писати хімічні формули? (Той, хто знає символи)

 • Що показує хімічна формула?

 • Що таке індекс?

 • Що можна визначити за хімічними формулами? (Якісний і кількісний склад речовини)

 • Визнайте якісний склад нижченаведенихречовин: НСl, Н2O, NH3, CH4.

 • Визначте кількісний склад речовин: НСl, Н2O, NH3, CH4.

Сьогодні на уроці ми дізнаємося чому атоми різних елементів утримують неоднакову кількість атомів Гідрогену? Навчимося використовувати цю властивість у хімії, тобто знайти їй практичне застосування,
ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про валентність. (Розповідь вчителя).

Більше трьох сотень років тому вчені встановили, що атоми з'єднуються в молекули за допомогою особливих зв'язків, що мають назву хімічних. Спершу атоми уявляли у вигляді кульок, на поверхні яких є «гачки», за їх допомогою атоми поєднуються один з одним, як ланки одного ланцюга. Тільки на початку XX ст. була встановлена істинна природа хімічного зв'язку.

Одна з основних властивостей атома — це здатність утворювати хімічні зв'язки. Атоми різних елементів можуть утворювати певне число зв'язків, притаманне лише їм. Число хімічних зв'язків, що утворюють атоми даного елемента, називають валентністю.

Отже, валентність це загальна властивість атомів приєднувати до себе певну кількість атомів іншого хімічного елемента.

Молекулярні формули показують лише якісний та кількісний склад речовин, але хіміки використовують ще один вид формул — структурні формули. Ці формули показують не лише хімічний склад, а й дають наочне уявлення про кількість хімічних зв’язків кожного елемента і про порядок зв'язування атомів один з одним.

У структурних формулах кількість хімічних зв’язків, які утворює атом хімічного елемента позначають рисками, саме кількість рисок і визначає його валентність.

Отже, структурна формулаце формула, яка показує порядок розташування та з’єднання атомів в молекулі.

За одиницю валентності приймають атом Гідрогену, вважають, що Гідроген має сталу валентність, яка дорівнює одиниці.

Валентність хімічного елемента позначається над символом римською цифрою. Тому для речовин, що дані нам на початку уроку можна записати:

І І І ІІ ІІІ І ІV І

НСl, Н2O, NH3, CH4
2. Визначення валентності за періодичною системою.

Хімічні елементи можуть проявляти змінну і постійну валентності.

Таблиці на с. 90 підручника Г.А.Лашевська, «Хімія 7».

Валентність деяких елементів

Валентність стала

І

ІІ

ІІІ

H Li Na K F

O Ca Mg Ba Zn Be

Al

Валентність змінна

І і ІІ

ІІ і ІІІ

ІІ і ІV

ІІІ і V

ІІ, ІІІ, VІ

ІІ, ІV, VІ

І, ІІ, ІІІ, ІV, V

Cu Ag Hg

Fe Co Ni

C Sn Pb Si

P As

Cr

S

N


Валентність елементів можна визначати за допомогою Періодичної системи елементів. У Періодичній системі елементи розташовані за групами. Номер групи, в якій міститься елемент, показує максимальне число хімічних зв'язків, що може утворити його атом. Тобто максимальна валентність дорівнює номеру групи.

Завдання 1

За періодичною системою вкажіть максимальну валентність слідуючих хімічних елементів:

Літію, Карбону, Фосфору, Нітрогену, Хлору, Сульфуру.
Проте, слід пам’ятати, що кожне правило має свої виключення. Те саме стосується й валентності. Наприклад, за періодичною системою валентність Оксигену VІ, а в дійсності ІІ.

Деякі елементи можуть виявляти різні валентності, але не вищі за максимальну.

З усього сказаного можна зробити висновок, що атоми хімічних елементів можуть мати сталу валентність та змінну.(робота з підручником ст.90)

3. Поняття про бінарні сполуки.

Якщо речовина містить у своєму складі два хімічні елементи, вона називається бінарною сполукою.

Бінарні сполуки розподіляються на типи в залежності від того, який елемент стоїть на другому місці у формулі сполуки. За цим же принципом складаються і назви бінарних сполук. Наприклад, сполука типу ЕхОу, де символом «Е» позначений будь-який елемент, «О» — Оксиген, називають оксидами. Слово «оксиди» можна розшифрувати так: «вид сполуки елемента з Оксигеном». Аналогічно складаються назви інших типів бінарних сполук: до кореня латинської назви елемента, який стоїть на другому місці (який визначає тип бінарної сполуки), додають суфікс –ид, чи -ід.


Загальна формула

Назва типу бінарної сполуки

Приклад

ІІ

Ех ОуОксид

2O - натрій оксид,

2O3 - ферум (ІІІ) оксид

ІІ

Ех Sу


Сульфід

К2S − калій сульфід,
СаS – кальцій сульфід

І

ЕхС1у


Хлорид

СаС12 – кальцій хлорид,
СrСІЗ – хром (ІІІ) хлорид

І

Ех Fу


Флуорид

КF – калій флуорид,
SF4 − сульфур (ІV) флуорид

І

ЕхІу


Іодид

MgCl2− магній йодид,

FeCl3− ферум (ІІІ) йодид.

І

ЕхBrу


Бромід

LiBr – літій бромід,

CuBr2 – купрум(ІІ) бромід.

ІІІ

ЕхРу


Фосфід

АlР – алюміній фосфід,
СаЗР2 - кальцій фосфід

ІV

ЕхСу


Карбід

Al4С3 – алюміній карбідКрім того, в назвах обов'язково вказується валентність елемента, розташованого на першому місці, якщо вона не є постійною, тому що деякі елементи мають змінну валентність.

Завдання 2.

Яку назву мають бінарні сполуки з Фосфором, Оксигеном, Карбоном, Сульфуром, Флуором, Іодом, Бромом?


4. Складання формул бінарних сполук.

Розповідь вчителя, робота з підручником ст.92, з алгоритмом складання формул за валентністю.

Для того щоб скласти формулу бінарної сполуки за відомими валентностями необхідно:

 1. Прочитати текст завдання.

 2. Записати символи елементів, які входять до складу сполуки, зверху римськими цифрами вказати валентності.

 3. Визначити найменше спільне кратне для чисел, що позначають валентність елементів.

 4. Знайти індекси, поділивши найменше спільне кратне на валентність відповідного елемента.


Завдання 3
Скласти формулу хлор (VІІ) оксиду користуючись алгоритмом.


ІV. Узагальнення та закріплення знань.
Виконання завдань.
Завдання 4
Складіть формули бінарних сполук з Оксигеном: Натрію, Карбону(ІІ), Силіцію(ІV), Феруму (ІІІ), Нітрогену(V).

Завдання 5
Складіть формули сполук: Калій сульфід, Ферум (ІІІ) хлорид, Кальцій фосфід


Додаткові питання

 • Що таке валентність?

 • Які елементи мають постійну валентність І? ІІ? ІІІ?

 • Які сполуки називають бінарними?

 • Що таке найменше спільне кратне, як його знайти?


 • V Підведення підсумків уроку.


VI Домашнє завдання

1) Вивчити § 12 підручника с. 88-92.
2) Виконати завдання 1, 2 ст. 94, * додатково завдання 5 ст. 95.


Список використаної літератури:

 1. Старовойтова І.Ю., Люсай О.В.-Хімія, 7 клас.:Навчально-методичний посібник. − Вид. група "Основа", 2009.

 2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу вчителю).

 3. Голікова С. П., Урок хімії в 8 класі з теми «Валентність», // Хімія. Шкільний світ. – 2007. − № 17. − с. 31

 4. Лашевська Г.А. Хімія:7.: Підручн. Для загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2007. – 200с.: іл..

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тема. Валентність хімічних елементів
Тема. Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. (слайд 1)

Урок хімії в профільному 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Загальна характеристика елементів vi-a групи. Поширення елементів у природі

Відділ освіти Апостолівської райдержадміністрації Червонотоківська зш І – ІІІ ступенів
Розподіл хімічних елементів за розміщенням в періодах періодичної системи хімічних елементів

Тема: Валентність. Ступінь окиснення
Закріпити знання про типи хімічного зв’язку, а також вміння складати електронні формули атомів елементів. В процесі вивчення теми...

Закон І періодична система хімічних елементів д. І. Менделєєва. Будова атома
Мета: проконтролювати засвоєння учнями структури періодичної системи та закономірностей зміни властивостей хімічних елементів І сполук...

Урок вивчення нового матеріалу. Методи І форми роботи: інтерактивна технологія «Мікрофон»
Тема. Історія відкриття хімічних елементів. Вплив хімічних знань на розвиток суспільства

План-конспект уроку окисно-відновні реакції, їхнє значення (Тема...
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, лабораторний посуд І обладнання,...

Тема: Складання формул сполук за відомим значення ступеня окиснення атомів елементів
Сформувати вміння складання хімічних формул за відомим значенням ступенів окиснення елементів. На основі набутих знань сприяти розвитку...

Урок по хімії на тему «Періодичний закон І періодична система хімічних...
Комунальний заклад «Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат» Запорізької обласної ради

Тема Речовини. Чисті речовини І суміші. Атоми, молекули, йони. Хімічні...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка