Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Дисертаційного дослідження

Дисертаційного дослідження

Кафедра філософії освіти та управління

http://narodnaosvita.kiev.ua/wp-content/uploads/file/031.jpg

Сотніченко Ірина Іванівна – доцент кафедри філософії освіти та управління, кандидат педагогічних наук.

Контактна інформація:

електронна адреса: sot_ir@bigmir.net.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників в системі підвищення кваліфікації».


Коло наукових і професійних інтересів. В центрі наукових інтересів – старша профільна школа, робота з обдарованими учнями, освіти дорослих. Теорія та методика викладання природничих дисциплін.

Тематика навчальних занятьПрофільна школа як засіб диференціації та індивідуалізації навчанняОрганізація навчально-пізнавальної діяльності учнів в профільній школіНауково-дослідна робота учнів у системі МАНОрганізація роботи з профілактики ВІЛ/ СНІДУ серед учнівської молодіОрганізація самостійної пізнавальної діяльності старшокласників на заняттях з природничих дисциплінОрганізація дослідницько-пошукової діяльності учнів на навчальному заняттіВикористання засобів ІКТ на заняттях з природничих дисциплінПідготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з хіміїМетодичні й логічні основи розв'язування розрахункових задач з хіміїМетодика розв’язування олімпіадних задачДопрофільна підготовка учнів з хіміїСучасна номенклатура неорганічних і органічних речовинФормування експериментальних умінь учнів під час підготовки до олімпіади з хіміїФормування системи понять під час викладання хіміїОсобливості викладання хімії в профільних класах

Публікації

Публікації у виданнях ДАК (ВАК):

 1. Сотніченко І. І. Сутність і структура готовності вчителя хімії до профільного навчання старшокласників / І. І. Сотніченко // Стан і перспективи шкільної хімічної освіти : зб. наук. праць / Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренко. – Суми, 2005. – С. 163-169. – (Педагогічні науки).

 2. Сотніченко І. І. Про деякі аспекти підготовки вчителів до профільного навчання в старшій школі / І. І. Сотніченко // Нива знань. – 2005. – № 1. – С. 32-34.

 3. Сотніченко І. І. Профільна школа як необхідна складова освіти європейського рівня / І. І. Сотніченко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць / [ред. кол. : В.В. Олійник (гол. ред.) та ін.]. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 3. – С. 203-210.

 4. Сотніченко І. І. Підготовка вчителя до профільного навчання старшокласників в системі підвищення кваліфікації: організаційно-педагогічні засади / І. І. Сотніченко // Становлення якісного освітнього середовища, як об'єкт педагогічного дослідження : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Херсон : Айлант, 2006. – Вип. 9. – С. 49-52.

 5. Сотніченко І. І. Природнича освіта в системі профільного навчання / І. І. Сотніченко // Біологія і хімія в школі. – 2006. – № 6. – С. 48-50.

 6. Сотніченко І. І. Модель підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників в системі підвищення кваліфікації [Електронний ресурс] / І. І. Сотніченко // Народна освіта. – 2008. – № 1 (4). – Електрон. дан. – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/4/statti/2sotnichenko.htm, вільний. Назва з екрану.

 7. Сотніченко І. І. Наукові підходи в системі підготовки вчителів до профільного навчання старшокласників / І. І. Сотніченко // Вісн. післядипломної освіти : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. В. Олійник (гол. ред.) та ін.]. – К. : Геопринт, 2008. – Вип. 7. – С. 94-106.

 8. Сотніченко І. І. Професійно-педагогічні компетенції у структурі готовності педагога до профільного навчання старшокласників [Електронний ресурс] / І. І. Сотніченко // Народна освіта. – 2008. – № 2 (5). – Електрон. дан. – Режим доступу : http://www.Narodnaosvita.kiev.ua /vupysku/5/statti/2 sotnichenko.htm, вільний. Назва з екрану.

 9. Сотніченко І.І. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі [Електронний ресурс] / Ірина Іванівна Сотніченко // Народна освіта. – 2011. – № 2 (14).

Інші видання:

 1. "Теоретичні основи хімії". Програма факультативу. // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2001-2002 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар.- Біла Церква 2001.-С. 235-240.

 2. Деякі питання проведення практичних робіт з хімії в сучасній
  школі// Світло.- 2002. - №1.

 3. Сотніченко І.І. Організація роботи з обдарованими дітьми. Все починається з уроку / Інформаційно-аналітичний збірник головного управління освіти і науки КОДА та КОІПОПК. – 2010. – №9. – с. 53-56.

 4. Сотніченко І.І. Робота з обдарованими дітьми в умовах сільської школи»/ Інформаційно-аналітичний збірник головного управління освіти і науки КОДА та КОІПОПК. – 2010, №10 (107). – С. 53-54

Посібники:

 1. Обдарованість Київщини: вчителі і учні: презентаційне видання / автори-укладачі І.І. Сотніченко, Л.Г. Черевата / за заг. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 72 с.

Програми

    1. Програма підготовки вчителів інформатики до реалізації нових навчальних програм: "Сходинки до інформатики", 2-4 класи, "Інформатика 2, 5 клас / А.О.Седеревічене, І.І.Сотніченко, В.А.Федорчук, : навчальна програма / за ред. Н.І.Клокар, Л.В.Кабан. – Біла церква : КОІПОПК, 2013. – 16 с.

Тези:

 1. Сотніченко І.І. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації», м. Черкаси, 6-8 квітня 2011 р. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – С. 23-26

 2. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів у профільній школі // Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти : тези Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2011 р., м. Біла Церква) / за науковою редакцією В.В. Олійника, Н.І. Клокар, Л.М. Карамушки, В.В. Лапінського. – Біла Церква, 2011. – С. 54-55

 3. Сотніченко І. І. Інноваційна спрямованість діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо підготовки вчителів з обдарованими учнями // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : тези міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 р., м. Біла Церква) / за наук. ред. В.В. Олійника (голова), Н.І. Клокар (заступник голови), М.В. Кухарєва, А. Заманова, Н.С. Побірченко, Е.Р. Баграмяна, М.А. Дмитрієвої. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – С. 122-123

Методичні рекомендації

  1. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2002-2003
   навчальному році.// Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчальне-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2002-2003 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар.- Біла Церква 2002.-С. 113-118.

  2. Робота зі здібними та обдарованими дітьми з хімії
   (10-11 кл.). Програма. // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2002-2003 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар.- Біла Церква 2002.-С. 184-190.

  3. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2003-2004
   навчальному році. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2003-2004 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар.- Біла Церква 2003.-

  4. Хімічна олімпіада: завдання і розв'язки. Навчально-методичний
   посібник / Укладач: І.І.Гуріненко. – Біла Церква: КОІПОПК, 2003. – 49 с.

  5. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2004-2005
   навчальному році. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2004-2005 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква 2004.

  6. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2005-2006
   навчальному році. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар.- Біла Церква 2005.

  7. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2006-2007
   навчальному році. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2006-2007 навчальному році / За заг. ред. Н.І.Клокар.- Біла Церква 2006.

  8. Методичні рекомендації щодо організації та змістового наповнення шкільної олімпіади з хімії// Інформаційний збірник КОПОПК. – 2007.– № 10

Участь у конференціях

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція “Профільне навчання: історія, теорія, практика”, м. Вінниця, 11-12 жовтня 2004 р.

 2. Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція “Профільна освіта у контексті особистісної переорієнтації навчання”, м. Дніпропетровськ, 1-30 листопада 2004 р.

 3. Міжнародніа науково-практична конференція “Післядипломна педагогічна освіта в умовах глобалізації”, Київ-Біла Церква, 27-29 квітня 2005 р.

 4. Всеукраїнська наукова конференція “Стан та перспективи шкільної хімічної освіти”, м. Суми , 5-6 жовтня 2005 р.

 5. Всеукраїнська науково-практична конференція “Хімічна освіта в контексті Болонського процесу: стан і перспективи”, м. Київ , 18-19 травня 2006 р.

 6. Всеукраїнська науково-практична конференція “Становлення якісного освітнього середовища як об'єкт педагогічного дослідження”, м. Херсон, 9-10 листопада 2006 р.

 7. Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави» – 21-25 вересня 2010 р., смт. Гаспра, АР Крим (виступ, тези);

 8. Всеукраїнська науково-методична конференція «Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації» – 06-08 квітня 2011 р., м. Черкаси (виступ, тези );

 9. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти» – 14-15 квітня 2011 р., м. Біла Церква (виступ, тези );

 10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Створення регіональної організаційно-методичної моделі педагогічного супроводу обдарованої учнівської молоді» – 16-18 листопада 2011 р.;

 11. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти» – 24-25 квітня 2012 р., м. Біла Церква (виступ, тези).

 12. Форум «Європейський союз – Україна: освіта дорослих» - 4-6 листопада 2014 року, м. Київ (виступ)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методи лінгвістичних досліджень
Лінгвістика протягом історії свого розвитку створила власні (спеціальні) методи. Як правило, зміна наукової парадигми супроводжується...

 дослідження загальних властивостей І закономірностей розвитку живих організмів

Дослідження
Науковий керівник: Никифорова Галина Андріївна, вчитель біології та хімії, спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії

Розділ IІІ основи експериментальних дослідженЬ
Експериментальні дослідження відіграють дуже важливу роль у процесі пізнання людиною навколишнього світу

Дослідження даної курсової роботи виступає Снятинський районів Івано-Франківської області
Особливості заселення території Снятинського району від найдавніших часів до тепер

Дослідницька робота №6 Тема дослідження
Оцінити кількість молекул води, що випаровуються з одиниці площі поверхні води при визначеній температурі

Дослідницька робота на тему: «Емпіричне дослідження питної води»
Експериментальна частина роботи виконувалась не в лабораторії сес, а в лабораторії кабінету хімії

Дослідження впливу кислотності ґрунтів
Краснокутська Маргарита Віталіївна, Харківське територіальне відділення ман україни; Вовчанський ліцей №2 Вовчанської районної ради...

Дослідження впливу мобільних телефонів на імунний статус користувачів...
Черненко К. Д., к б н., доцент, доцент кафедри мікробіології та сучасних біотехнологій

Дипломний проект на тему: «Захист навколишнього середовища від нафти І нафтопродуктів»
Предметом дослідження є вплив нафтопродуктів на довкілля І науково обґрунтовані засоби боротьби з забрудненням довкілляБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка