Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

«Добре тобі – добре планеті» урок з екології в 1-д класі, вчитель Неволова ом

«Добре тобі – добре планеті» урок з екології в 1-д класі, вчитель Неволова ом

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Головне управління освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти
Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради
Відділ освіти Амур-Нижньодніпровської

районної у місті Дніпропетровську ради
Комунальний заклад освіти

«Спеціалізована середня

загальноосвітня школа № 142

еколого-економічного профілю»

Дніпропетровської міської ради
АНОТАЦІЯ
В збірці представлені розробки уроків для молодшого та середнього шкільного віку.

Тематика уроків: енергозбереження та енергоефективність.

Збірка корисна для вчителів предметників та вчителів молодшої школи.

Зміст

«Значення хімії у розв’язанні енергетичної проблеми енергозбереження» урок хімії в 7Б класі, витель Савенко І.В.

4

«Енергозбереження і енергоефективність - запорука стабільності нашої країни» урок інформатики в 11-А класі вчитель Ротань І.Ф.

41

«Обережно, електрика» урок-гра в 4-В класі, вчитель Воропай Н.В.

64

«Подорож до країни Економіка. Використання електроенергії та води вдома» урок в 1-А класі, вчитель Шило Н.П

68

«Енергозбреження – майбутнє людства! Думай глобально, дій локально!» урок в 11-А класі, вчитель Касьяненко Н.В.

77

«Екологія та охорона здоров’я людини. Природні умови здоров’я. Екологічна криза. Енергозбереження у житті людини» урок кології в 4-В класі, вчитель Смаглюк Н.В.

97

«Як маленькі школярі електроенергію збирають і бережуть» урок з основ економіки в 2-Б класі, вчитель Мізіна Л.О.

105

«Добре тобі – добре планеті» урок з екології в 1-Д класі, вчитель Неволова ОМ.


111

7б клас урок хімії вчитель Савенко І.В.

Значення хімії у розв’язанні енергетичної проблеми енергозбереження.

Мета: розглянути різні джерела енергії, зокрема альтернативні розкрити значення хімії у розв’язанні енергетичної проблеми; виховувати дбайливе ставлення до електроенергії та раціонального її використання.

Хід уроку

2. Мотивація навчальної діяльності

Споживання енергоресурсів у всьому світі безперервно збільшується. У період з 1990 року до 2008 року споживання енергоресурсів на 1 людину збільшилось приблизно в 5 разів.

Задоволення зростаючих потреб населення полягає в раціональному використанні енергоресурсів, якого досягають кількома способами:

  1. економією енергоресурсів у всіх галузях господарської діяльності;

  2. використанням нетрадиційних джерел енергії.

Інтерактивна вправа (домашні групи)

  1. Кожній група отримує завдання зробити свій проект (науковці, проектувальники, підприємці) - окремий, який вони мають опрацювати вдома на такому рівні , щоб могли самі розповісти та навчити інших.

Забезпеченість енергією є найважливішою умовою розвитку будь-якої країни, її промисловості, транспорту, сільського господарства, сфер культури і побуту.

Розглянемо джерела енергії. Вони поділяються на відновні та не відновні.

До відновних джерел енергії відносяться: сонце, вітер, вода, земля.

Україна має потужні ресурси гідроенергії у рік -загальний гідроенергетичний потенціал рік України становить 28% загального гідро потенціалу України.

Головною перевагою гідроенергетики є дешевизна електроенергії, генерованої на гідроелектростанціях; відсутність паливної складової в процесі отримання електроенергії при впровадженні гідроелектростанцій дає позитивний економічний та екологічний ефект.

В останні роки енергія вітру все ширше використовується для одержання електроенергії. Створюються вітряки великої потужності і встановлюються на місцевості, де дмуть часті й сильні вітри. Кількість і якість таких двигунів зростає щорічно, налагоджене серійне виробництво. В Україні діють сім вітроелектростанцій (ВЕС), оснащених власними вітроагрегатами. У 1998-1999 роках стали до ладу три нові ВЕС, вартість електроенергії на яких нижча, ніж на збудованих раніше.

Процес будівництва української вітроенергетики почався у 1996 році, коли була запроектована Новоазовська ВЕС проектною потужністю 50 МВт. У 2000 році працювало 134 турбіни з 3500 запроектованих та закладено близько 100 фундаментів під турбіни потужністю 100 кВт кожна. Фактична потужність станції при штаті 34 працівники – 14,5 МВт. Приблизно такий же штат співробітників буде на ВЕС, коли вона досягне проектної потужності. На Південмаші у Дніпропетровську будують турбіну потужністю 1,0 МВт, яка буде встановлена на Новоазовській ВЕС.

Сонячна енергія це перспективний енергоресурс. Сонячна енергія має ряд істотних переваг: вона є скрізь, невичерпна. Її потік, який досягає земної поверхні , в 3 тис разів більший від сумарної енергії, яка нині добувається у світі за допомогою органічного палива та урану. Сонячна енергія може бути використана для виробництва теплоти або вторинні її форми. В Узбекистані побудовані велетенські дзеркала - напрямляють промені сонця на плавильну піч. Це дає змогу одержувати надчисті вогнетривкі метали, яким належить провідна роль у сучасній техніці.

Геотермальна енергія – це тепло Землі, яке переважно утворюється внаслідок розпаду радіоактивних речовин у земній корі та мантії. Температура земної кори углиб підвищується на 2,5-3 °С через кожні 100 м ( так званий геотермальний градієнт).Так, на глибині 20 км вона складає близько 500 °С, на глибині 50 км - порядку 700 .800 °С.

Геотермальні ресурси України представляють собою перш за все термальні води і тепло нагрітих сухих гірських порід. Крім цього, до перспективних для використання в промислових масштабах можна віднести ресурси нагрітих підземних вод, які виводяться з нафтою та газом діючими свердловинами нафтогазових родовищ.

Досить перспективним напрямком енергозберігаючої технологічної політики, що дозволяє забезпечити значну економію традиційного палива, є використання геотермальної енергії для опалення, водопостачання і кондиціювання повітря в житлових та громадських будинках і спорудах в містах і сільській місцевості, а також технологічне використання глибинного тепла Землі в різних галузях промисловості і сільського господарства.

Найбільш поширеним і придатним в даний час до технічного використання джерелом геотермальної енергії в Україні є геотермальні води.

Але найчастіше джерелами енергії є традиційні невідновні при­родні ресурси — вугілля, нафта, природний газ, торф, сланці.

Саме найкращий сорт вугілля – антрацит, складається на 94% з Карбону, інші 6% припадають на Оксиген, Гідроген, та інші елементи.

У нафті міститься майже стільки ж вуглецю, скільки і в кам'яному вугіллі – близько 86%, а ось водню більше – 13% проти 5-6% у вугіллі. Зате кисню в нафті зовсім мало – всього 0,5%. Крім того, в ній є також азот, сірка,ванадій, нікель, залізо, алюміній, мідь, магній, барій, стронцій, марганець, хром, кобальт, молібден, бор, миш'як, калій і ін. Їхній загальний зміст не перевищує 0,02 – 0,03 %.

Природний газ – теж непроста по своєму складу речовина. Більш всього – до 95% за об'ємом – в цій суміші метану (СН4). Присутні також етан(C2H6), пропан(C3H8), бутан бутан (C4H10) а також інші не вуглеводні речовини: водень (H2), сірководень (H2S), діоксин карбону (СО2), азот (N2). Ретельніший аналіз дозволив виявити в природному газі і невеликі кількості гелію.

Під сланцями взагалі (як горючими, так і вуглистими) розуміють такі викопні матеріали, в яких разом з органічними речовинами міститься велика кількість мінеральних речовин (умовно понад 40%). Термін «горючі сланці» прийнято поширювати на сланці з органічною масою (тобто з керогеном) лише сапропелевої природи. Високозольні ТГК з органічною масою гумусної природи називають звичайно «вуглистими сланцями»

-Родовища горючих сланців є у Кіровоградській, Львівській, Черкаській, Закарпатській та інших областях. їх загальні запаси складають 3,7 млрд. т. У лісистих районах України (Карпати, Полісся, частково лісостеп) використовують як паливо дрова. Обсяг споживання дров складає понад 1 млн. т (у перерахунку на умовне паливо).

Застосування.

Основна частина сланців використовується для спалення на ТЕЦ .

Смола може використовуватися як рідке паливо, хімічна сировина. Використовують як місцеве паливо, сировина для отримання рідких палив, будівельних матеріалів, сировина для отримання бітумів, олив, фенолів, бензолу, толуолу, ксилолів, нафтолів, іхтіолу .

Торф — горюча корисна копалина; утворена скупченням залишків рослин, що піддалися неповному розкладанню в умовах боліт. Для болота характерне відкладення на поверхні грунту органічної речовини, що неповно розклалася, перетворюється надалі на торф. Шар торфу в болотах не менше 30 см (якщо менше, то це заболочені землі). Містить 50—60 % вуглецю. Теплота згорання (максимальна) 24 МДж/кг. Використовується комплексно як паливо, добриво.

Хімічний склад: азотистих речовин — 0.9—1.2 %, P2О5 — 0.03—0.2, K2О — 0.05—0.1, CаO — 0.1—0.7, Fe2О3 — 0.03—0.5 %.

Забарвлення змінюється з підвищенням міри розкладання від ясно-жовтої до темно-коричневої.

Останнім часом вони дуже швидко виснажуються. Особливо прискореними темпами зменшуються запаси нафти і природного газу, а вони обмежені й непоправні. Не дивно, що це породжує енергетичну проблему.

Группа науковців розповість нам яку ж роль відіграє хімія у розв»язанні енергетичної проблеми

Отже, яка роль хімії в розв»язанні енергетичної проблеми?

Науковці

У різних країнах енергетичну проблему розв'язують по-різному, проте всюди в її розв'язання значний внесок робить хімія. Так, хіміки вважають, що й у майбутньому (приблизно ще років 25—30) нафта збереже свою позицію лідера. Але її внесок в енергоресурси помітно скоротиться і буде компенсуватися зрослим внеском вугілля, газу, водневої енергетики ядерного пального, енергії Сонця, енергії земних глибин та інших видів відновної енергії, включаючи біоенергетику.

Уже сьогодні хіміки турбуються про максимальне і комплексне енерготехнологічне використання паливних ресурсів — зменшення втрат теплоти у навколишнє середовище, вторинне використання теплоти, максимальне застосування місцевих паливних ресурсів тощо.

Розроблено хімічні методи вилучення в'язкої нафти (містить високомолекулярні вуглеводні), значна частина якої залишається у підземних коморах. Для збільшення виходу нафти у воду, яку закачують у пласт, додають поверхнево-активні речовини, їхні молекули розміщуються на межі нафта—вода, що збільшує рухливість нафти.

На майбутнє поповнення паливних ресурсів поєднують із раціональною переробкою вугілля. Наприклад, подрібнене вугілля змішується з нафтою, на добуту пасту діють воднем під тиском. При цьому утворюється суміш вуглеводнів. На добування 1 т штучного бензину витрачається близько 1 т вугілля і 1500 м водню. Поки що штучний бензин дорожчий від добутого з нафти, проте важлива принципова можливість його добування.

Дуже перспективною видається воднева енергетика, що ґрунтується на спалюванні водню, під час якого шкідливі викиди не виникають. Проте для її розвитку потрібно розв'язати низку завдань, поєднаних зі зниженням собівартості водню, створенням надійних засобів його зберігання та транспортування тощо. Якщо ці завдання будуть розв'язані, водень буде широко використовуватися в авіації, водному і наземному транспорті, промисловому і сільськогосподарському виробництвах.

Невичерпні можливості містить ядерна енергетика, її розвиток для виробництва електроенергії та теплоти дає змогу вивільнити значну кількість органічного палива. Тут перед хіміками стоїть завдання створити комплексні технологічні системи покриття енергетичних витрат, що відбуваються під час здійснення ендотермічних реакцій, за допомогою ядерної енергії.

Великі надії покладаються на використання сонячної радіації (геліоенергетика).. Для опалення житла широко використовуються сонячні термоустановки, що перетворюють сонячну енергію на теплоту. Сонячні батареї вже давно застосовуються у навігаційних спорудах і на космічних кораблях На відміну від ядерної вартість енергії, яку добувають за допомогою сонячних батарей, постійно знижується.

Для виготовлення сонячних батарей головним напівпровідниковим матеріалом є силіцій та сполуки силіцію. Нині хіміки працюють над розробкою нових матеріалів-перетворювачів енергії. Це можуть бути різні системи солей як накопичувачі енергії. Подальші успіхи геліоенергетики залежать від тих матеріалів, які запропонують хіміки для перетворення енергії.

У новому тисячолітті приріст виробництва електроенергії буде відбуватися за рахунок розвитку сонячної енергетики, а також метанового бродіння побутових відходів та інших нетрадиційних джерел добування енергії.

Ми дізнались, яким чином можна зберегти природні копалини та зберегти енергію взагалі, а тепер ми розглянеми як ми з вами можем це зробити вдома, в школі.

Підприємці

Ми розповімо вам як можна вдома за допомогою вікон, батарей, економити енергію.

Вікна.

Замислювались ви , яку роль відіграють вінка в системі енергозбереження?

  1. Які функції виконує сучасний стекло пакет?

  2. Який матеріал кращий при виробництві вікон?

  3. Які існують тепло зберігаючи стекла, який їх принцип дії?

Відповіді

Дуже багато тепла ми витрачаємо через вікна. За даними досліджень приватних будинків на вікна припадає 40% витрат енергії.

Яка будова стелопакету?

Два віконних скла, на них знаходиться енергозберігаюче напилення,між склом знаходиться потовщення із бутила-С4Н9, та полісульфід.

В наш час для виробництва енергозберігаючих склопакетів використовують два типа скла з різним видом покриття. Тверде (піролітичне) покриття – К скло, і м»яке (магнетронне)покриття –і скло.

Покриття К-скла, пропускає внутрь приміщення коротковолнову сонячну енергію, але і не пропускає назовні довговолнове випромінювання (наприклад від тепло радіатора)

У І-скла теплоізоляційни характеристики значно вищі, але ціна нижча,через занижену абразивну стійкість( здатність матеріалу витримувати механічні ушкодження).

Але вікно не тільки склопакет. Площа рами у вікнах досягає 20%. Тому матеріал, з якого виготовлена рама даже важливий. Традиційно використовують такі матеріали як деревина, алюміній, та пластик, металопластик. Найкраща теплопровідність у алюмінію та металопластику, але зберігаюча властивість у пластика та металлоплатика.

Батареї.

Перша за все покриття батарей декоративними плитами, панелями, шторами може снижувати тепловіддачу на 20%. Корисно встановлювати тепло відражаючи екрани на стіну за радіатором отоплення.

Батареї краще купувати з гідроізоляційним матеріалом, який називається пінополіуретан. Технологія виробництва цих батарей розв»язую декілька питань: збереження та економія тепла, мала вага, відсутність додаткових навантажень на будівельні конструкції, стійкість до дії хімічно агресивних середовищ не змінює своїх ізоляційних якостей впродовж довгого періоду.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Директор: Так, колеги, ви знаєте, що ситуація у нашій школі склалася критична
Районне фінансування незначне, але це не привід опускати руки. Є вихід. Один з наших учнів – вийого добре знаєте – не може займатися...

Урок хімії в 9 класі Тема
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І навичок І творчого застосування їх на практиці

Програма факультативного курсу «Основи хімічної екології»
Деленко Олег Леонович – вчитель хімії Сокальської санаторної школи-інтернату ім. Т. Шевченка

Від екології душі – до екології довкілля
Рік вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській аес І пам̓яті жертв Чорнобильської катастрофи

Урок з екології 8 клас
Людству загрожує загибель, якщо воно терміново не змінить свого ставлення до природи, стилю своєї діяльності й існування, не переосмислить...

Виготовлення моделей молекул парафінів
Укладач А. В. Крапивна– вчитель хімії вищої категорії, вчитель-методист Вікторійської загальноосвітньої школи

Урок в 7 класі Тема : «Хімічні рівняння»
Базові поняття та терміни: атом, молекула, речовина, хімічна реакція, закон збереження маси, рівняння хімічних реакцій

За новою програмою!!!
Розробки контрольних робіт згідно нової програми з біології у 6 – 7 класі та хімії у 7 класі

Урок з екології Тема: “Вплив людини на довкілля
Батьківщини, про місце в ньому людини та про ті екологічні проблеми, які пов’язані з її діяльністю І сьогодні турбують не лише український...

Автор: Ясінська Наталія Володимирівна, вчитель вищої кваліфікаційної...
В курсі хімії заплановано11 практичних робіт, але на жаль відсудність підручника (профільного рівня) ускладнює виконання практичних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка