Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Тема: Розрахунки за хімічними рівняннями

Тема: Розрахунки за хімічними рівняннями

Тема: Розрахунки за хімічними рівняннями.

( 8 клас )
Мета :

Навчити: розв’язувати задачі в яких йде мова про хімічні перетворення, тобто з використанням хімічних рівнянь.

Закріпити : знання про хімічні властивості речовин, та вміння писати

рівняння.

Повторити: поняття «кількість речовини», «моль-одиниця кількості речовини», « молярна маса», «відносна молекулярна маса», « маса речовини».

Розвивати: логічне мислення та уяву учнів ,вміння користуватися основними фізико-хімічними величинами та розрахунковими формулами.

Обладнання: картки з завданнями, періодична система хімічних елементів.

Тип уроку: урок набування нових знань та навичок.
Хід уроку:
1. Організація класу.

2. Актуалізація опорних знань:

а). Учень на дошці дописує та рівняє хімічні рівняння:
Na + H2O =
P + O2 =
Zn + H3PO4 =
Ca(OH)2 + H2SO4 =

б.) Учитель проводить фронтальне опитування учнів:

- які записи називають хімічними рівняннями?

- які кількісні характеристики речовин надає хімічне рівняння ?

- що показує співвідношення коефіцієнтів у рівнянні?

- яку фізичну величину називають «кількістю речовини» ?

- в яких одиницях вимірюється кількість речовини ?

- що показує молярна маса речовини?

- як можна розрахувати кількість речовини коли відома маса речовини?

- як можна розрахувати масу речовини коли відома кількість речовини ?

- чому чисельно дорівнює молярна маса речовини ?

По закінченню опитування учитель та учні обговорюють написані на дошці рівняння, вислуховують пояснення виконавця роботи, вносять доповнення або корективи ( в разі потреби ). Виставляється оцінка за

роботу. Учитель зауважує, що коефіцієнти в рівняннях указують на співвідношення кількості речовини підручник «Хімія» 8 клас П.П.Попель, Л.С. Крикля» реагентів і продуктів реакції. ( стр. 59)

C + O2 = CO2

1 моль 1 моль 1 моль

n(C) : n(O2) : n(CO2) =1:1:1
2 Al + 3 H2SO4= Al2(SO4)3 + 3 H2

2 моль 3 моль 1 моль 3 моль

n (Al) : n(H2SO4) : n( Al2(SO4)3 :n(H2) = 2:3:1:3

3. Наголошення теми, мети та форми роботи:

Учитель пояснює що в нашому світі будь які явища потребують не тільки якісні характеристики але і кількісні, в тому числі і хімічні перетворення. В побуті і, особливо на виробництві , потрібно вміти розрахувати масу або об’єм речовини що вступає або утворилася під час хімічної реакції. Тому необхідно навчитися проводити розрахунки речовин за хімічними рівняннями.

4. Основна частина уроку:

Учитель диктує умову задачі ( стр.59 ) записує стисло умову та розв’язування задачі на дошці. Пояснює розв’язування.

Задача 1.

Яка кількість речовини літій гідроксиду утворюється під час реакції 4 моль літій оксиду з достатньою кількістю води?

Дано: Розвязування:
n (Li2O) = 4 моль n1 n2 ?

Li2O + H2O = 2LiOH

n ( LiOH )- ?

n(Li2O) : n (LiOH) = 1:2
n1n2= 2* n1 n(LiOH) =2* n(Li2O)= 2* 4 моль= 8 моль

Відповідь: n( LiOH)=8 моль

Учитель ускладнює умову задачі , показує рішення задачі на дошці. Разом з учнями розбирає етапи розв,язування.

Задача 2.

Під час реакції спалили 6,4 грам фосфору. Яка кількість речовини фосфор

( V ) оксиду утворилась ?

Дано:

Розв’язування:

m( P )= 6,4 г n1 n2

4Р + 5О2 = 2 Р2О5

n( P2O5 ) = ?

m1

m 1→ n1 = m/M→ n2 Ar ( P) = 31 M ( P ) =31 г/моль6,4 г

n( P ) = ————— = 0,2 моль

31г/ моль
n( P ) : n ( P2O5 ) = 4:2= 2:1 n ( P2O5 ) = 0,2 моль : 2 = 0,1 моль

Відповідь: n ( P2O5 )= 0,1 моль.

Учням пропонується самостійно виконати завдання, що надруковано на карточці. Кожний учень отримав картку , на якій в розв’язуванні задачи є проміжки. Треба вірно заповнити записи, яких не вистачає.

Задача.3

У реакцію з воднем вступають 14 г азоту. Визначити масу і кількість речовини амоніаку, що утворився.

Дано: Розв’язування:

n1

( N2 )= 14г N2 +… H2 = NH3m1 m2

n(NH3 )-?

m ( NH3 )- ?

m1→n1=… → n2→m2=…

Mr ( N2 )=…×2= 28 ; M ( N2 )=…; n(N2) =… =…

n( N2 ) : n ( NH3 )= 1 : 2

n( NH3 )=2×n(N2)= 2× …моль= … моль
Mr ( NH3 )= … M ( NH3 )= …г/моль
m ( NH3 )= … моль × … г/моль = …г
Відповідь: кількість речовини n ( NH3 )= … моль, маса речовини.

m ( NH3 )=…г.

Учень, що першим розвязує задачу, на дошці виконує завдання та отримує оцінку.

Дано: Розв’язування:

n1 n2

m( N2 )= 14г N2 +3 H2 = 2NH3m1 m2

n(NH3 )-?

m ( NH3 )- ?

m1→n1=m1/M1→ n2→m2=M2×n2

Mr ( N2 )=14×2= 28 ; M ( N2 )=28 г/моль ;

n(N2) =14г:28г∕моль= 0,5 моль

n( N2 ) : n ( NH3 )= 1 : 2

n( NH3 )=2×n(N2)= 2× 0,5 моль= 1 моль

Mr ( NH3 )= 14+ 3×1=17 M ( NH3 )= 17 г/моль

m ( NH3 )= 1 моль × 17 г/моль = 17г

Відповідь: кількість речовини n ( NH3 )= 1 моль, маса речовини.

m ( NH3 )=17г.
5. Закріплення знань та навичок :

Учитель пропонує учням розв’язати задачу № 93 (стр.64 ) з підручника.

Учень, що першим вірно розв’язує задачу, показує рішення задачі на дошці. Учні разом з вчителем обговорюють розв’язування задачі, виставляють оцінку за роботу.

Задача № 93 ( стр.64)

Яка маса магній оксиду утворилася після спалювання 12 г магнію?

Дано: Розв’язування:

n1 n2

m( Mg )= 12г 2Mg+ O2 = 2MgOm1 m2

m (MgO)- ?
m1→n1=m1/M1→ n2→m2=M2×n2

Ar ( Mg )=24; M ( Mg )=24 г/моль ; n(Mg) =12г:24г∕моль= 0,5моль

n( Mg ) : n ( MgO )= 2 : 2=1:1

n( MgO )=n(Mg)= 0,5 моль

Mr ( MgO )= 24+ 16 =40 M ( MgO )= 40 г/моль

m ( MgO )= 0,5 моль × 40 г/моль = 20 г

Відповідь: m ( NH3 )=20г

.6.Учитель разом з учнями підводить підсумки уроку, виставляє оцінки учням, що активно працювали на уроці. На дошці записує домашнє завдання:

§10. Конспект у зошити, задачі № 90,91,92 (стр.63 ) в підручнику.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини...
Як відомо, масу, об'єм, кількість речовини реагентів І продуктів реакцій визначають за допомогою стехіометричних розрахунків, які...

Тема. Експедиція до Піка знань. Контроль знань з теми «Кількість...

Урок хімії в профільному 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Загальна характеристика елементів vi-a групи. Поширення елементів у природі

Урок 4 Тема : Базові структури
Тема: Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів

Тема. Валентність хімічних елементів
Тема. Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. (слайд 1)

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва....
Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

Урок з хімії. 9 клас Тема. «Роль хімії та суспільства у розумінні...
Тема. «Роль хімії та суспільства у розумінні природничо наукової картини світу, творчої самореалізації особистості»

Урок №1 Тема : Хімія природнича наука. Речовини та їх перетворення...
Тема: Хімія — природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії

Основи наукових досліджень
Тема Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності

Тема уроку
Навчальна: ознайомити з основними відомостями про лакофарбові матеріали,які використовують в машинобудуванніБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка