Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Закон України - Сторінка 3

Закон України

Сторінка3/3
1   2   3

324.2. До об’єкту оподаткування збором без вилучення обсягів води з водних об’єктів не належать:

а) обсяги води, що використовуються гідроакумулюючими електростанціями, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями;

б) об’єкти морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);

в) об’єкти стоянкових (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-допоміжних суден та суден експлуатації водних шляхів річки Дунаю.

324.3. Об’єктом оподаткування збором при використанні води з вилученням обсягів води з водних об’єктів є обсяги води піднятої насосними станціями першого підйому:

а) приведені водоочисними пристроями до відповідних гігієнічних вимог якості води, у разі встановлення дозвільними документами відповідних вимог,

б) без відповідного приведення, у разі відсутності у дозвільних документах вимог додаткової обробки (підготовки),

що взята платником збору на бухгалтерський облік як запаси в значенні положення (стандарту) бухгалтерського обліку, що регулює облік запасів (активів), за показниками засобів обліку обсягів води, що:

а) спожита самостійно платником збору, у тому числі й на поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (включаючи поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування);

б) передана безпосередньо споживачу,

в) використана для власного виробництва напоїв;

г) передана до трубопровідних мереж.

324.4. До об’єкту оподаткування збором при використанні води із вилученням обсягів води з водних об’єктів (крім морських) не належать обсяги води, що використовуються для:

а) наповнення магістральних каналів на зрошувальних і осушувальних системах;

б) наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису науково-дослідними установами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

Стаття 325. База оподаткування

325.1. Базою оподаткування збором при використанні води із вилученням обсягів води з водних об’єктів є вартість води, як товару, що обчислюється за більшою з таких величин:

а) фактичною вартістю реалізації обсягів на базових умовах постачання (пункт водопідготовки до трубопровідних мереж); або

б) розрахунковою вартістю, обчисленою за методикою, затвердженою відповідною центральною комісією з регулювання ринку природних монополій та суміжних ринків.

325.2. База оподаткування збором визначається окремо для кожного з обсягів води, як товару, що:

а) приведена водоочисними пристроями у відповідність до гігієнічних вимог якості води, у разі встановлення дозвільними документами відповідних вимог, та

б) не була відповідно приведена у відповідність до таких вимог, у разі відсутності у дозвільних документах вимог додаткової обробки (підготовки) води.

Стаття 326. Ставки збору

326.1. Ставка збору при використанні води без вилучення обсягів води з водних об’єктів у разі використання води у якості енергетичного ресурсу для потреб гідроенергетики, а також теплоносія для охолодження конденсату турбін теплоелектростанцій ставка збору складає 5 (п’ять) відсотків вартості виробленої такими установками електрогенерації у звітному періоді електричної енергії.

326.2. Ставка збору при використанні води без вилучення обсягів води з водних об’єктів у разі використання води у якості водного простору для потреб водного транспорту усіх річок, за виключенням Дунаю, складає для:

а) вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, – 0,01 євро за 1 тоннаж-добу експлуатації;

б) пасажирського флоту, що експлуатується, – 0,001 євро за 1 місце-добу експлуатації.

326.3. Ставки збору при використанні води із вилученням обсягів води з водних об’єктів складають для:

а) централізованого та нецентралізованого водопостачання, крім обсягів води, що входять до складу напоїв, – 5 відсотків вартості води, як товару, поставленого платником податку у звітному періоді (але не менше ніж 0,115 гривень за кубічний метр);

б) постачання в зрошувальних системах із зрошувальних каналів безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників (крім галузі рисосіяння), а також поповнення водних об’єктів розведення риби та інших водних живих ресурсів (включаючи поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування) – 2,5 відсотка вартості води, як товару, поставленого платником податку у звітному періоді (але не менше ніж 0,06 гривень за кубічний метр);

в) постачання в зрошувальних системах із зрошувальних каналів безпосередньо сільськогосподарських товаровиробників галузі рисосіяння – 0,5 відсотка вартості води, як товару, поставленого платником податку у звітному періоді (але не менше ніж 0,03 гривень за кубічний метр);

г) власного виробництва напоїв та входять до їх складу, складає 15 (відсотків) вартості води, як товару (але не менше ніж 30 гривень за кубічний метр).

Стаття 327. Порядок обчислення збору

327.1. Платники збору самостійно обчислюють податкові зобов’язання зі збору.

327.1.1. Платники збору при використанні води у якості водного простору для потреб водного транспорту, які обчислюють збір починаючи з другого кварталу поточного року, у якому було здійснено таке використання, обчислюють податкові зобов’язання зі збору за формулою:

ПЗ =  S× Ki × S(326.2).

де:

Si – час використання поверхневих вод відповідною обліковою одиницею (тоннажність або кількість місць) флоту, що експлуатується платником податку;

Ki – тоннажність, у разі використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується або кількості місць, у разі використання поверхневих вод пасажирським флотом, що експлуатується;

S(326.2) – ставка збору, визначена у пункту 326.2 статті 316 цього Кодексу для відповідного виду водного транспорту;

і – індекс, що відповідає кількості водних об’єктів.

327.1.2. Платники збору при використанні води у якості енергетичного ресурсу для потреб гідроенергетики, а також теплоносія для охолодження конденсату турбін теплоелектростанцій, обчислюють податкові зобов’язання зі збору за формулою:

ПЗ =  Рi × S(326.1).

де:

Рi – вартість електричної енергії, що вироблена відповідними установками електрогенерації у звітному періоді;

S(326.1) – ставка збору, визначена у пункту 326.1 статті 316 цього Кодексу

і – індекс, що відповідає кількості водних об’єктів, а також установок електрогенерації.

327.2. Платники збору при використанні води із вилученням обсягів води з водних об’єктів, обчислюють податкові зобов’язання зі збору за формулою:

ПЗ =  V× Pi × S(326.3).

де:

Vi – обсяг взятої на облік у звітному період води, що:

а) приведена водоочисними пристроями у відповідність до гігієнічних вимог якості води, у разі встановлення дозвільними документами відповідних вимог;

б) без відповідного приведення, у разі відсутності у дозвільних документах вимог додаткової обробки (підготовки);

Pi – вартість води, як товару, що для кожного виду товару визначається відповідно до пункту 325.1 статті 325 цього Кодексу;

S(326.3) – ставки збору визначена у пункту 326.3 статті 326 цього Кодексу для кожного виду товару;

і – індекс, що відповідає кількості водних об’єктів, а також водоочисних пристроїв.

327.3. Органи, що видають дозволи на спеціальне водокористування, щороку до 20 січня подають контролюючим органам та органам водного господарства інформацію про водокористувачів, яким видано такі дозволи.

У разі зміни умов водокористування, видачі протягом року нових дозволів на спеціальне водокористування водокористувачі, які отримали переоформлені дозволи на спеціальне водокористування, зобов'язані протягом 10 днів повідомити про це контролюючим органам та органам водного господарства.

Стаття 328. Порядок сплати збору

328.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному кварталу.

328.2. Платники збору обчислюють суму збору та складають податкові декларації за формою, встановленою в порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

328.3. Податкові декларації збору подаються платниками збору контролюючим органам у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду, за місцем податкової реєстрації для об’єктів водокористування без вилучення води з водного об’єкту, та за місцезнаходженням водного об’єкту для об’єктів водокористування із вилучення обсягів води.

Податкова декларація за спеціальне використання води без вилучення обсягів води з водних об’єктів у якості водного простору для потреб водного транспорту за перший квартал не подається.

328.4. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Збір за спеціальне використання води без вилучення обсягів води з водних об’єктів у якості водного простору для потреб водного транспорту за перший квартал не сплачується.

328.5. Платники збору одночасно з податковими деклараціями подають контролюючим органам копії дозволу на спеціальне водокористування та статистичної звітності про використання води.

328.6. У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців контролюючі органи подають інформацію про таких платників збору до органів, що видають дозволи на спеціальне водокористування, для вжиття стосовно них заходів згідно із законом”.

6. у розділі XIХ:

6.1. у абзаці одинадцятому пункту четвертого виключити слова:

„у тому числі щодо зарахування частини екологічного податку (у 2013 році – 33 відсотки, з 2014 року – 50 відсотків) до спеціального фонду Державного бюджету України із спрямуванням таких коштів на фінансування виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, що встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України”;

7. У підрозділі 5 розділу XХ:

а ) абзаци другий та третій частини другої викласти у такій редакції:

„у 2013 році:

а) з 1 січня 2013 року до 31 грудня 2013 року включно ставки податку становлять 75 відсотків від ставок, передбачених статтями 243, 244, 245, 246 цього Кодексу;

б) платники екологічного податку в терміни подання декларацій з екологічного податку за ІІ або ІІІ квартали мають право подати за місцем податкової реєстрації платника податків заяву про намір здійснити у 2013-2015 роках проект екологічної модернізації (далі – проект) за таких умов:

1) сума задекларованих ним податкових зобов’язання з екологічного податку за 2012 рік, що обчислені за ставками встановленими у статях 243 та 245 цього Кодексу перевищили 1 мільойн гривень;

2) відсутності податкового боргу з податків і зборів станом на дату подання заяви про намір здійснити проект.

У заяві про намір здійснити проект платник визначає об’єкт, на якому буде здійснюватися такий проект.

Заява є підтвердженням згоди платника на здійснення проект в умовах державної підтримки з паритетним співфінансуванням витрат.

Платник екологічного податку, що реалізує проект:

1) обчислює податкові зобов’язання відповідно до ставок, передбачених статтями 243 та 245 цього Кодексу;

2) не сплачує до бюджету та використовує на фінансування відповідного проекту 50 (п’ятьдесят) відсотків суми податкових зобов’язань з екологічного податку, що нараховані відповідно до вимог попереднього пункту;

3) при поданні податкової декларації з екологічного податку письмово інформує контролюючий орган за місцем податкової реєстрації про суму витрат на фінансування проекту в звітному (податковому) періоді із зазначенням часток екологічного податку, що не сплачений відповідно до пункту 2, та фінансування за рахунок власних (запозичених) коштів. На операції придбання товарів, робіт (послуг) для реалізації проекту не поширюється дія Закону України „Про здійснення державних закупівель” та Закону України „Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”;

4) до 1 квітня 2016 року отримують, в порядку визначеному статтею 39 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, акт готовності об’єкта до експлуатації, з позитивним висновком екологічної експертизи результатів реалізації проекту, як невід’ємної частини акту, а також сертифікат на об’єкт (об’єкти) проекту, як об’єкт (об’єкти), що належать до IV і V категорій складності за можливими матеріальними збитками і (або) соціальними втратами, пов’язаними з припиненням експлуатації або із втратою цілісності об’єкта.

Невиконання проекту вважається порушеннями: порядку виконання податкових зобов’язань з екологічного податку в частині несвоєчасного виконання податкових зобов’язань, а також нецільовим використанням бюджетних коштів.

Невиконання проекту визнається у випадку відсутності сертифіката на (об’єкти) проекту та (або) порушення платником умов паритетного співфінансування проекту за результатами документальної перевірки контролюючим органом господарської діяльності платника за період реалізації проекту, що здійснюється до 1 травня 2016 року.

Контролюючий орган до платника екологічного податку, який не виконав проект, застосовує передбачені цим Кодексом санкції за порушенням порядку виконання податкових зобов’язань з екологічного податку в частині несвоєчасного виконання податкових зобов’язань та нецільове використання бюджетних коштів за весь строк проекту.”

7. у тексті Кодексу слово „гірничодобувне” у всіх відмінках замінити словами „гірниче (гірничодобувне)”

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова
Верховної Ради України

1   2   3

Схожі:

Закон України про охорону праці (2002р.) зі змінами на 2011р

Закон України від 03. 02. 1993 р. №2974-xii
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів...

12.Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті у кабінеті хімії
Закон України Про освіту, Про загальну середню освіту, Державний стандарт базової І повної середньої освіти 2011р. Типові правила...

Закон України “Про загальну середню освіту” (ст. 16 п. 5; ст. 33; ст. 34 п. 2)
Даному питанню з боку адміністрації школи приділяється постійна увага. Систематично здійснюється цілеспрямований контроль за веденням...

Закон та періодична система хімічних елементі Д.І. Мендєлєєва. Будова атому
З теми «Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атому»

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва....
Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок

Урок по хімії на тему «Періодичний закон І періодична система хімічних...
Комунальний заклад «Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат» Запорізької обласної ради

Періодичний закон І періодична система хімічних елементів. Будова атома
Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення. Вступний інструктаж з бжд

Урок в 7 класі Тема : «Хімічні рівняння»
Базові поняття та терміни: атом, молекула, речовина, хімічна реакція, закон збереження маси, рівняння хімічних реакційБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка