Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Закон України

Закон України

Сторінка1/3
  1   2   3


проект

Закон України

Про внесення змін до Податкового кодексу України

(щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку,
розширення кола податкових агентів екологічного податку,
визначення платниками збору за спеціальне використання води
первинних водокористувачів та збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 14.1 статті 14 розділу І доповнити:

а) новим підпунктом 14.1.57.1 у такій редакції:

„14.1.57.1. екологічна модернізація – господарська діяльність спрямована на відповідне зменшення екологічного навантаження операційної діяльності суб’єкта господарювання на навколишнє середовищ ”

б) новим підпунктом 14.1.227.1 у такій редакції:

„14.1.227.1 середня митна вартість імпортного природного газу у податковому (звітному) періоді для цілей розділів VІІІ, ХІ, ХІV є вартість, що склалася у процесі митного оформлення такого газу під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період що обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та передається ним до 5 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, який до 10 числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує визначену ціну реалізації відповідної вуглеводневої сировини на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі.”.

2. У розділі VІІІ:

2.1. у статті 240:

1) підпункт 240.1.3 пункту 240.1 викласти у такій редакції:

„240.1.3. розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що утримуються, як активи на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання для:

а) власного вторинного використання для виробництва товарів (послуг);

б) реалізації для виробництва нових товарів (послуг) з вторинної сировини)”;

2) пункт 240.2 викласти у такій редакції:

«240.2. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які:

а) здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива;

б) здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними та/або стаціонарними джерелами забруднення у разі використання ними природного газу;

в) здійснюють викиди озоноруйнівних речовин в атмосферу при використання товару в аерозольному упакуванні;

г) утворюють відходи з:

1) люмінесцентних ламп (УКТЗЕД 8539 31, 8539 32; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку),

2) хімічних джерел струму, у тому числі кислотних та таких, що перезаряджаються (далі – хімічне джерело струму) (УКТЗЕД 8506, 8507; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку);

3) полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (УКТЗЕД 3901-3925; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку),

4) каучуку, гуми та виробів з них (УКТЗЕД 4001-4009, 4011-4013, 4017; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку);

д) здійснюють скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти від:

1) засобів побутової хімії, у тому числі відбілювачів, очищувачів труб та скла (будь-яких інших поверхонь) (УКТЗЕД 3401, 3402; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку);

2) пральних порошків та рідин, як фосфатвміщуючих, та і без фосфатних (далі – засоби побутової хімії) (УКТЗЕД 3401, 3402; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку)».

3) пункт 240.5 викласти у такій редакції:

„240.5. Не є платниками податку, які розміщують на власних територіях (об’єктах) окремі види (класи) відходів як вторинної сировини, що утримуються, як активи, для:

а) власного вторинного використання для виробництва товарів (послуг);

б) реалізації для виробництва нових товарів (послуг) з вторинної сировини)”;

2.2. статтю 241 доповнити новими пунктами 241.3 - 241.7 у такій редакції:

„241.3. Податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від використання товару в аерозольному упакуванні, що містить озоноруйнівні речовини (далі – товар в аерозольній упаковці), утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.3.1. До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які здійснюють:

а) торгівлю на митній території України товаром в аерозольній упаковці власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі товар в аерозольній упаковці, вироблений з давальницької сировини такого замовника, крім товарів вивезених в митному режимі експорту;

б) ввезення товару в аерозольній упаковці на митну територію України, крім ввезення в митному режимі транзиту.

241.4. Податок за утворення відходів з:

а) люмінесцентних ламп (УКТЗЕД 8539 31, 8539 32; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринкуДК 016:2010 27.40.15),

б) хімічних джерел струму, у тому числі кислотних та таких, що перезаряджаються (далі – хімічне джерело струму) (УКТЗЕД 8506, 8507; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринкуДК 016:2010 27.2);

в) полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (УКТЗЕД 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924 -3925; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринкуДК 016:2010 20.16),

г) каучуку, гуми та виробів з них (УКТЗЕД 4001-4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4011-, 4012, 4013, 4017; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринкуДК 016:2010 20.17),

утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.4.1. До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які:

а) здійснюють торгівлю на митній території України товарами власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі товари, вироблені з давальницької сировини такого замовника, що визначені у пунктах „а”-„г” пункту 241.4, крім товарів вивезених в митному режимі експорту;

б) здійснюють ввезення на митну територію України товарів, що визначені у пунктах „а”-„г” пункту 241.4, крім ввезення в митному режимі транзиту.

241.5. Податок, що справляється за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти від:

а) засобів побутової хімії, у тому числі відбілювачів, очищувачів труб та скла (будь-яких інших поверхонь) (УКТЗЕД 3401, 3402; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринкуДК 016:2010 20.17);

б) пральних порошків та рідин, як фосфатвміщуючих, та і без фосфатних (далі – засоби побутової хімії) (УКТЗЕД 3401, 3402; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринкуДК 016:2010 20.17)

утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.5.1. До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які:

а) здійснюють торгівлю на митній території України товарами власного виробництва та/або передають замовнику або за його дорученням іншій особі товари, вироблені з давальницької сировини такого замовника, що визначені у пунктах „а”-„б” пункту 241.5, крім товарів вивезених в митному режимі експорту;

б) здійснюють ввезення на митну територію України товарів, що визначені у пунктах „а”-„б” пункту 241.5, крім ввезення в митному режимі транзиту.

241.6. Податок, що справляється за розміщення у якості відходів товарів, що отримуються у якості гуманітарної допомоги у натуральній формі та відповідно до законодавства підлягають утилізації на території України утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.6.1. До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які є:

а) отримувачами гуманітарної допомоги у натуральній формі за кордоном, які сплачують екологічний податок при операціях із ввезення на митну територію України такої гуманітарної допомоги;

б) донорами гуманітарної допомоги у натуральній формі в Україні, які сплачують екологічний податок при операціях передачі такої гуманітарної допомоги від донора до отримувача.

241.7. Податок за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин від використання природного газу, у тому числі нафтового (попутного) (далі – газ) (УКТЗЕД 2711; та відповідні їм коди державної класифікації товарів внутрішнього ринку), при господарських операціях з транспортування, розподілу, постачання та споживання у якості палива або сировини утримується і сплачується до бюджету податковими агентами.

241.7.1. До податкових агентів належать:

а) суб’єкти, що здійснюють видобування такого газу на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

б) суб’єкти господарювання, які здійснюють операції із ввезення на митну територію України такого газу, крім ввезення в митному режимі транзиту”.

2.3. підпункт 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 викласти у такій редакції:

„242.1.4. обсяги (кількість) та види реалізованих або ввезених на митну територію України податковими агентами:

а) товарів в аерозольній упаковці;

б) люмінесцентних ламп;

в) хімічних джерел струму;

г) полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них;

д) каучуку, гуми та виробів з них;

е) засобів побутової хімії;

є) гуманітарної допомоги в натуральній формі;

ж) палива, у тому числі виробленого з давальницької сировини, реалізованого або ввезеного на митну територію України податковими агентами, у тому числі й для використання стаціонарними засобами генерації електроенергії, крім:

обсягів палива вивезених з митної території України в митних режимах експорту або реекспорту та/або переробки на митній території України, засвідчених належно оформленою митною декларацією;

мазуту та пічного палива, що використовуються в процесі виробництва тепло- та електроенергії;

з) природного, у тому числі нафтового (попутного) газу”.

2.4. у статті 243:

1) таблицю пункту 243.1 після назви забруднюючої речовини – „вуглеводні” доповнити приміткою 1 у такій редакції:

„1) до обсягів газу метану вугільних родовищ, що викидається в атмосферне повітря, застосовується ставка у розмірі 2,5 відсотка середньої митної вартості в значенні, встановленому підпунктом 14.1.227.1 пункту 14.1 статті 14 розділу І цього Кодексу ”.

2) доповнити новими пунктами 243.6-243.7 у такій редакції:

„243.6. Для товарів в аерозольній упаковці, екологічний податок, що утримується і сплачується податковими агентами застосовується ставка у розмірі 1 (одного) відсотка митної вартості (вартості реалізації) кожної одиниці упаковки.

243.7. Для природного, у тому числі нафтового (попутного) газу, екологічний податок, що утримується і сплачується податковими агентами застосовується ставка у розмірі 1 (одного) відсотка:

а) закупівельної ціни, встановленої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного суб’єкта господарювання, який відповідає критеріям, визначеним статтею 10 Закону України „Про засади функціонування ринку природного газу”, в частині обсягів газу природного, що відповідає умові, визначеній у підпункті 263.11.5 пункту 263.11 статті 263 цього Кодексу;

б) середньої митної вартості імпортного природного газу в значенні, встановленому підпунктом 14.1.227.1 пункту 14.1 статті 14 розділу І цього Кодексу;

в) митна вартість імпортного природного газу для імпортерів”.

2.5. статтю 245 доповнити новим пунктом 245.5 у такій редакції:

„245.5. Для засобів побутової хімії, екологічний податок, що утримується і сплачується податковими агентами застосовується ставка у розмірі 1 (одного) відсотка митної вартості (вартості реалізації) кожного засобу”.

2.6. у статті 246:

1) підпункт 246.1.2 пункту 246.1 викласти у такій редакції:

„246.1.2. люмінесцентних ламп – 1 (одного) євро за одиницю”.

2) доповнити новими пунктами 246.6-246.7 у такій редакції:

„246.6. Для полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, каучуку, гуми та виробів з них, екологічний податок за яку вноситься податковими агентами, застосовується ставка у розмірі 1 (одного) відсотка митної вартості (вартості реалізації), але не менше 100 євро за 1 (одну) тону таких матеріалів (виробів).

246.7. Для гуманітарної допомоги в натуральній формі, екологічний податок за яку вноситься податковими агентами, застосовується ставка у розмірі 1 (одного) відсотка митної вартості (вартості реалізації), але не менше 100 євро за 1 (одну) тону такої допомоги, що відповідно до законодавства підлягає утилізації на території України”;

2.7. у статті 249:

1) пункт 249.1 викласти у такій редакції:

„249.1. Суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку (крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього Кодексу для визначених у цьому пункті об’єктів), податковими агентами (які визначені: підпунктом 241.2.1 пункту 241.2, пунктом „а” підпункту 241.3.1 пункту 241.3, пунктом „а” підпункту 241.4.1 пункту 241.4, пунктом „а” підпункту 241.5.1 пункту 241.5, пунктом „а” підпункту 241.7.1 пункту 241.7 статті 241 цього Кодексу).

249.1.1. Податкові агенти, які визначені підпунктом 241.2.2 пункту 241.2, пунктом „б” підпункту 241.3.1 пункту 241.3, пунктом „б” підпункту 241.4.1 пункту 241.4, пунктом „б” підпункту 241.5.1 пункту 241.5, пунктами „а” та „б” підпункту 241.6.1 пункту 241.6, пунктом „б” підпункту 241.7.1 пункту 241.7 статті 241 цього Кодексу, обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення.”

2) абзац перший пункту 249.3 викласти у такій редакції:

„249.3. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс) (за виключенням забруднюючих речовин, що виникають від використання:

а) товарів в аерозольній упаковці, що передбачені у пункті „а” підпункту 242.1.4 пункту 242.1 та/або

б) обсягів природного, у тому числі нафтового (попутного) газу, що передбачені у пункті „з” підпункту 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 статті 242 цього Кодексу обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою:”

2) цифру „249.8” пункту 249.8 замінити цифру „249.9”;

3) цифру „249.7” пункту 249.7 замінити цифру „249.8”;

4) пункт 249.7 викласти у такій редакції:

„249.7. Сума податкових зобов’язань ( П ) для відповідних об’єктів оподаткування, що визначені у пунктах „а”-„є” та „з” підпункту 242.1.4 пункту 242.1 статті 242 цього Кодексу, ставки яких затверджено у відсотках митної вартості (вартості реалізації), обчислюються податковими агентами, які визначені:

а) пунктом „а” підпункту 241.3.1 пункту 241.3, пунктом „а” підпункту 241.4.1 пункту 241.4, пунктом „а” підпункту 241.5.1 пункту 241.5, пунктом „а” підпункту 241.7.1 пункту 241.7 статті 241 цього Кодексу, самостійно щокварталу виходячи з фактично реалізованих об’єктів оподаткування;

б) пунктом „б” підпункту 241.3.1 пункту 241.3, пунктом „б” підпункту 241.4.1 пункту 241.4, пунктом „б” підпункту 241.5.1 пункту 241.5, пунктами „а” та „б” підпункту 241.6.1 пункту 241.6, пунктом „б” підпункту 241.7.1 пункту 241.7 статті 241 цього Кодексу, самостійно виходячи з фактично ввезених на митну територію України об’єктів оподаткування
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон України про охорону праці (2002р.) зі змінами на 2011р

Закон України від 03. 02. 1993 р. №2974-xii
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів...

12.Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті у кабінеті хімії
Закон України Про освіту, Про загальну середню освіту, Державний стандарт базової І повної середньої освіти 2011р. Типові правила...

Закон України “Про загальну середню освіту” (ст. 16 п. 5; ст. 33; ст. 34 п. 2)
Даному питанню з боку адміністрації школи приділяється постійна увага. Систематично здійснюється цілеспрямований контроль за веденням...

Закон та періодична система хімічних елементі Д.І. Мендєлєєва. Будова атому
З теми «Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атому»

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва....
Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок

Урок по хімії на тему «Періодичний закон І періодична система хімічних...
Комунальний заклад «Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат» Запорізької обласної ради

Періодичний закон І періодична система хімічних елементів. Будова атома
Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення. Вступний інструктаж з бжд

Урок в 7 класі Тема : «Хімічні рівняння»
Базові поняття та терміни: атом, молекула, речовина, хімічна реакція, закон збереження маси, рівняння хімічних реакційБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка