Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок хімії в профільному 10 класі Тема уроку

Урок хімії в профільному 10 класі Тема уроку

Урок хімії в профільному 10 класі
Тема уроку: Загальна характеристика елементів VI-A групи. Поширення елементів у природі.

Мета уроку:

  • навчальна: навчити учнів давати характеристику хімічним елементам VI-A групи за положенням у періодичній системі й будовою атомів та утвореним за їх участю простих та складних речовин, визначити поширення елементів у природі, встановити біологічне значення халькогенів;

  • виховна: формувати діалектико-матеріалістичний світогляд навколишнього світу, виховувати внутрішню дисципліну школярів, толерантність, самостійність,;

  • розвиваюча: розвивати логічне мислення, діалогічне мовлення під час захисту презентацій, роботи в групі, вміння працювати з джерелами інформації, писемне мовлення через складання рівнянь реакцій за участю галогенів.


Тип уроку: Урок формування загальнонавчальних компетентностей учнів. Комбінований.

Форми роботи: «ажурна пилка», розповідь учителя з використанням ІКТ, захист презентацій,

фронтальна бесіда, групова робота, тестування.

Обладнання: колекція природних сполук халькогенів, ПС, ДМ «Порівняльна характеристика

халькогенів», презентації учнів по елементам-халькогенам, інтерактивна дошка.


ХІД УРОКУ:

I. Активізація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань:
1. Яку характеристику хімічному елементу Сульфуру Ви можете запропонувати, використовуючи

ваші знання?

2. Які групи елементів Вам відомі за властивостями та будовою атома?

3. Запропонуйте можливі ступені окиснення для елементу та значення валентності.

4. Назвіть формули вищого оксиду та леткої гідрогенової сполуки.
III. Мотивація теми уроку, визначення його мети
До VI-A групи ПС належать неметалічні елементи Оксиген, Сульфур, Селен, Телур та металічний елемент Полоній.
Халькогени – ті, що народжують руди: О, S, Se, Te.
IV. Формування загальнонавчальних компетентностей учнів

1. Захист групової презентації, яка містить інформацію (випереджаюче дом. завдання) про:
1. Історія відкриття елементів та походження назви.

2. Поширеність у природі.

3. Біологічне значення.Оксиген (Охуgenium) О
Історія відкриття Оксигену, його поширення в природі.

Назва Охуgenium походить від грецьких ύξόζ - кислий і γεννάω - народжую (що породжує кислоту). Вперше у вільному вигляді кисень О2 був отриманий у 1769-70 роках К.В. Шеєле при нагріванні селітри, азотнокислого магнію та інших речовин і незалежно від нього в 1774 році Дж. Прістлі при розкладанні HgO. Як з'ясувалося пізніше, кисень був відкритий і використаний на початку ХVII століття К. Дреббелем; відкритий газ використовувався на підводному човні, тому його відкриття трималося в секреті і не зробило впливу на подальші дослідження.

Оксиген належить до найбільш поширених на Землі елементів, у вільному вигляді він перебуває в атмосферному повітрі і природних водах (біохімічна самоочищення річкової і морської води йде зі споживанням кисню), у зв'язаному - входить до складу води, піску, глин, кварцев, руд та інших мінералів та гірських порід і багатьох речовин (білків, жирів і вуглеводів), з яких побудовані організми рослин і тварин (»65% від маси тканин). Найбільший вміст Оксигену за масою в морській воді (85,82%), піску (53%) і глині ​​(56%). Цей елемент становить 47,2% від маси земної кори, 23,15% від маси атмосфери або 20,95% від обсягу і 70% від маси біосфери. Природний Оксиген є сумішшю трьох ізотопів 16 (99,759%), 17 (0,037%) і 18 (0,204%).

Фізіологічна дія Оксигену. У повітрі є приблизно 1,1 * 1015 т кисню. Він грає виключно важливу роль у природі, так як є життєво важливим елементом, необхідним для функціонування майже всіх живих організмів (виняток становлять анаеробні бактерії), тління і гниття загиблих рослин і тварин (при цьому складні органічні речовини перетворюються на більш прості, а в кінцевому результаті в СО2, воду і азот).
Сульфур (Sulfur) S
Історія відкриття Сульфуру, її поширення в природі. Назва Sulfur походить від латинського - світло-жовтий. Сірка S була відома з глибокої давнини у вигляді виділень гарячих вулканічних джерел, згадки про неї вперше зустрічаються з II століття до н.е.

У природі вона зустрічається як у вільному вигляді (самородна сірка), у сірчаних рудах осадового походження, так і у вигляді різних сполук. Незв'язана сірка складається з суміші чотирьох стійких ізотопів: 32, 33, 34, 36; поширеність в природі кожного з них відповідно дорівнює: 95,0%; 0,7,0%; 4,22% і 0,014%. У вигляді сульфідів та сульфатів вона утворює багато мінералів, багато з яких є цінними рудами і служать джерелом отримання кольорових металів. Сульфіди діляться на колчедани - світлі з металевим блиском, блиски - темне з металевим відливом і обманки - темні без металевого блиску або частіше світлі, прозорі. Найважливішими сульфідами є пірит або залізний (сірчаний) колчедан FeS2, галеніт або свинцевий блиск PbS, сфалерит або цинкова обманка ZnS, халькозин або мідний блиск Cu2S і кіновар HgS, найважливішими сульфатами - глауберова сіль або мірабіліт

Na2SO4 * 10H2O, гіпс СaSO4 * 2H2O і гірка сіль MgSO4 * 7H2O. Крім того, Сульфур входить до складу природного вугілля, нафти і білкових тіл (0,8-2,4%). Вона складає більше 0,05% від маси земної кори, 0,08-0,09% від маси морської води і 0,05% від маси біосфери. Штучно отримані радіоактивні ізотопи сірки.

Фізіологічна дія Сульфуру. Сульфур - життєво важливий елемент, у зв'язаному вигляді вона міститься у всіх вищих організмах (як складова частина білків), особливо багато сірки в кератині волосся, пір'я і вовни.

Для людей вільна сірка неотруйна; невеликі кількості її діють як проносне; мелкодисперсная сірка дратує шкіру (на цьому засновано застосування лікарських сірковмісних мазей). Однак, дуже багато сполук Сульфуру, такі як сірководень (моносульфан) Н2S, сірковуглець СS2, триоксид сірки (сірчаний ангідрид) SО3, сульфіріл хлорид SСl2О2, тіонілхлоридом SСl2О та інші є шкідливими і отруйними для людини.
Селен (Selenium) Sе
Історія відкриття селену, його поширення в природі. Елемент названий на честь Місяця, тому що завжди зустрічається з в рудах з відкритим раніше телуром, названим на честь Землі, назва Selenium походить від грецького σεληυη - місяць. Селен Sе був відкритий в 1817 році в шламі (продукт, що містить зазвичай благородні метали, що відділяються у вигляді осаду при електролізі міді, свинцю, цинку та інших металів) свинцевих камер (продукційних веж) сірчанокислотного заводу Я. Берцелиусом.

Селен мало поширений в природі; рідко входить до складу мінералів (Науманн Ag2Sе, Клаусталь PbSe, Тіманн HgSe та ін), також описаний самородний Sе. Він міститься в невеликих кількостях в самородної сірки й сульфідних рудах (PbS, FeS2 та ін.) У земній корі вміст селену становить 6 * 10-5% від маси, у воді океанів - 10-8%, в біосфері - 10-6%. Селен представлений шістьма стабільними ізотопами: 74 (0,87%), 76 (9,02%), 77 (7,58%), 78 (23,52%), 80 (49,82%) і 82 (9,19%). Штучно отримані багато радіоактивні ізотопи.

Фізіологічна дія Селену. Всі сполуки Селену отруйні. Це важливий елемент, необхідний для підтримки імунної системи тварин і людини, має антиоксидантну дію, впливає на гостроту зору захищає організм від різних вірусів, протидіє росту ракових клітин.
Телур (Теllurium) Те
Історія відкриття Телуру, його поширення в природі. Елемент названий на честь Землі, назва Теllurium походить від латинського tellus - Земля. Телур Те був відкритий в 1782 році в золотоносних породах Ф. Мюллером фон Райхенштейном. Це відкриття було підтверджено в 1798 році М. Клапротом, що дав елементу назву.

Як правило, телур супроводжує Sе і S в природних сульфідах. Це рідкісний елемент, однак, він входить до складу великої кількості мінералів (калаверіт AuTe2, Гессен AgTe, креннеріт (Au, Ag) Te2 та ін), також відомий самородний Те. Зміст Телуру в земній корі за масою складає всього 10-6%. Відомо вісім стабільних ізотопів з масовими числами Те 120, від 122 до 126, 128 і 130, з яких найбільш поширені 128 (31,79%) і 130 (34,48%), також штучно отримані численні радіоактивні ізотопи.

Фізіологічна дія телуру. Всі сполуки Телуру отруйні.
Полоній (Polonium) Ро
Історія відкриття полонію, його поширення в природі. Назва Polonium походить від латинського Polonia - Польща (Польща - батьківщина Марії Кюрі-Склодовської, яка народилася у Варшаві). Полоній Ро (ізотоп 210 Ро) був відкритий в 1898 році в складі уранової смоляної руди фізиками-подружжям Марією Кюрі-Склодовської і П'єром Кюрі (Франція).Полоній дуже рідко зустрічається в природі. Полоній становить 2 * 10-14% від маси земної кори. Відомо 24 його ізотопу і ядерних ізомеру з масовими числами від 196 до 218, як природних, так і отриманих штучно. Природним ізотопів Полонію (як і для інших радіоелементів) дані спеціальні знаки і назви за їх місцем в радіоактивних рядах: 210 Ро (RaF), 211 Ро (AcC), 212 Ро (ThC), 214 Ро (RaC), 215 Ро (АСА), 21 Ро (ThА) і 217 Ро (RaА).

Фізіологічна дія Полонію. Максимальна кількість Полонію, допустиме в організмі людини, становить лише 0,02 мккюри; це означає що робота навіть з мілліграммових кількостями Полонію небезпечна для здоров'я. Оскільки багато сполуки цього елемента летючі навіть при кімнатній температурі, роботу з ними необхідно проводити в закритих боксах з відповідною тягою. Він випромінює тільки альфа-частинки, брати його руками не можна, результатом буде променеве ураження шкіри і, можливо, всього організму: полоній досить легко проникає всередину крізь шкірні покриви.
В кожні групі учні відтворюють вивчені знання про відповідний елемент (2 хв.).

Учитель надає кожному учню у групі літеру: А, Б, В, Г і пропонує всім учням класу об’єднатися за літерами, створивши нові групи.

Тепер у кожній новій групі є представники всіх груп, які готували вдома завдання. Кожен учень у групі презентує свій хімічний елемент (5-8 хв.)
2. Загальна презентація по елементам з використанням ІКТ.

За бажанням по одному учню на клас видається підсумкова презентація (8 хв).
3. Характеристика елементів VI-A групи за положенням у ПС та будовою атома.
Матеріал пояснює учитель.
816О 2s22p4 II -2, -1, 0, +2 ЕН ↓ , r ↑, Ar ↑, ρ↑, t ↑, t↑, p-елемент

1632S 3s23p4 II, IV, VI -2, -1, 0, +4, +6

3479Se 4s24p4 II, IV, VI -2, 0, +4, +6

52128Te 5s25p4 II, IV, VI -2, 0, +4, +6

84209Ро 6s26p4 II, IV, VI 0, +2, +4, +6
Робота з підручником, таблиця 7 «Характеристика елементів VI-A групи» стор. 103, ДМ
4. Прості та складні речовини елементів VI-A групи
О2, S8, Se типові неметали

Te – неметал з слабкими металічними властивостями, напівпровідники

Ро – м'який, сріблясто-білий метал
EO2 - H2EO3, EO3 - H2EO3формули кислотних оксидів та їх гідроксидів (кислот)
H2E – формула летких сполук
H2O → H2S → H2Se → H2Te міцність зв’язку зменшується, сила кислот збільшується
V. Узагальнення та систематизація загальнонавчальних компетентностей учнів
Проведення тестування:
1. Назва якого елементу позначає «Земля»:

А S Б В Тe Г Ро

2. Хімічний символ Селену:

А Si Б S В Se Г Sn

3. Валентність, яку Оксиген найчастіше проявляє в сполуках:

А I Б II В III Г IV

4. Агрегатний стан сірки за звичайних умов:

А газ Б рідина В розчин Г тверда речовина

5. Радіус атомів елементів VІ-А групи зі збільшенням порядкового номеру:

А Б ↑↓ В Г не змінюється

6. За будовою атома елементи-халькогени це:

А s- Б p- В d- Г f-елементи

7. Розмістіть елементи в порядку зростання ЕН:

А Po Б O В Te Г Se

8. Розмістіть елементи в порядку послаблення неметалічних властивостей:

А О Б S В Se Г Te

9. Установіть відповідність між назвою сполуки та її формулою:

1 Пірит А CaSO4 ٠ 2H2O

2 Цинкова обманка Б ZnS

3 Свинцевий блиск В FeS2

4 Гіпс Г Na2SO4 ٠10H2O

Д PbS

10. Установіть відповідність між символом елемента та його біологічним значенням:

1 O А впливає на гостроту зору, має антиоксидантну дію

2 S Б входить до складу амінокислот, з яких синтезуються білки

3 Se В живі організми використовують для дихання просту речовину елемента

4 Po Г його всі сполуки отруйні

Д навіть у невеликих кількостях викликає проміневе ураження
VІ. Підсумки уроку, мотивація та виставлення оцінок учням
І. Домашнє завдання
Вивч. мат-л § 25 . Завдання № 1-4, 8 стор.106-107.

Скласти картку завдання на визначення елемента за 5-ю реченнями на форматі А-5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок хімії в 9 класі Тема
Тип уроку: комбінований урок засвоєння знань, умінь І навичок І творчого застосування їх на практиці

Урок хімії в профільному 10 класі Тема: Азотні та фосфорні мінеральні добрива
Методи І прийоми роботи: випереджальне завдання по ікт-технологіям (складання презентацій про видатних вчених-агрохімії, види мінеральних...

Урок хімії в 11 класі Тема уроку: Естери
Сформувати поняття естерів, розглянути їх будову, номенклатуру, властивості, добування в результаті реакції етерифікації, застосування....

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів

Урок в 9 класі Цілі уроку: навчальна
Цілі уроку: навчальна оцінити значення хімічних сполук та хімічних процесів, що відбуваються у природі та їх вплив на довкілля

Самоаналіз відкритого уроку з хімії в 9 класі
Учні цього класу непогано володіють навичками індивідуальної та самостійної роботи. Все це враховувалось при плануванні уроку та...

Урок з теми
Вашій увазі я пропоную розглянути розробку уроку для 9 класу з органічної хімії. При створенні цього уроку я використовувала програму...

Уроку фізики у 8 класі Тема уроку. Розрахунок кількості теплоти в...
Мета уроку. Закріпити знання учнів про агрегатні перетворення, сформувати навички розрахунку кількості теплоти в процесі зміни агрегатного...

Урок №10 Тема уроку: Атоми та хімічні елементи
Мета уроку: формувати в школярів уявлення про атоми та хімічні елементи; розвивати вміння аналізувати та порівнювати; розширити життєвий...

План-конспект уроку окисно-відновні реакції, їхнє значення (Тема...
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, лабораторний посуд І обладнання,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка