Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Міністерство освіти І науки україни одеський державний екологічний університет

Міністерство освіти І науки україни одеський державний екологічний університет

Сторінка1/2
  1   2МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


АБІТУРІЄНТУ

Одеса

Одеський державний екологічний університет Міністерства освіти і науки України був заснований 1 травня 1932 року в місті Харкові – тодішній столиці України як Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут.

На початку Великої Вітчизняної війни Харківський гідрометеорологічний інститут був евакуйований з Харкова в Ашхабад, де він продовжував роботу до серпня 1944 року. З вересня 1994 року відповідно до рішення Радянського уряду інститут був перебазований з Ашхабада в Одесу та перейменований в Одеський гідрометеорологічний інститут (ОГМІ).

Всебічний розвиток вищого навчального закладу, постійне вдосконалювання навчального і наукового процесів, розвиток матеріально-технічної бази дало підставу Уряду України для перетворення Одеського гідрометеорологічного інституту в університет. 9 серпня 2001 року розпорядженням Кабінету Міністрів України на базі ОГМІ був створений Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ).

За 78 років своєї історії Одеський державний екологічний університет розвивав дві унікальних області підготовки кадрів і наукових досліджень. З одного боку, історично, у ньому розвивався важливий для України напрямок, пов'язаний з підготовкою інженерних і наукових кадрів в області гідрометеорології та моніторингу стану навколишнього середовища. З іншого боку, специфіка гідрометеорологічного напрямку підготовки, забезпечила формування потужної кадрової, методичної та наукової основи для створення системи вищої екологічної освіти в університеті.

У цей час Одеський державний екологічний університет є вищим навчальним закладом IV рівня акредитації по підготовці фахівців з вищою освітою в області гідрометеорології, екології, моніторингу навколишнього середовища, організації природоохоронної діяльності, водних біоресурсів та аквакультури, менеджменту природокористування, геоінформаційних комп'ютерних систем і технологій.

До складу структурних підрозділів Одеського державного екологічного університету входять: навчально-науковий гідрометеорологічний інститут, п’ять факультетів (природоохоронний, еколого-економічний, комп'ютерних наук, магістерської і аспірантської підготовки, заочний), центр післядипломної освіти ( підвищення кваліфікації й перепідготовки кадрів) та підготовче відділення (довузівська підготовка громадян України та іноземних громадян). Центр магістерської підготовки на базі Гідрофізичного інституту Національної Академії наук України (м. Севастополь), Херсонський і Харківський гідрометеорологічні технікуми, навчально-консультаційні пункти університету розташовані в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Луганській, Львівській областях та Автономній Республіці Крим.

На базі Харківського та Херсонського гідрометеорологічних технікумів здійснюється підготовка молодших спеціалістів за спеціальностями: 5.070606 “Метеорологічні та гідрологічні спостереження”, 5.070607 “Експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем”, 5.070608 „Експлуатація радіометеорологічних станцій”, 5.070803 „Прикладна екологія (за галузями)”.

Підготовка, перепідготовка фахівців в ОДЕКУ, включаючи одержання другої вищої освіти за денною, заочною, дистанційною формами навчання та екстерном, здійснюється за наступними напрямами вищої освіти:

- 040105 „Гідрометеорологія”(область знань 0401 „Природничі науки”);

- 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (область знань 0401 „Природничі науки”);

- 050101 „Комп’ютерні науки” (область знань 0501 „Інформатика та обчислювальна техніка”);

- 030601 „Менеджмент” (область знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”);

- 090201 „Водні біоресурси та аквакультура” (область знань 0902 „Рибне господарство та аквакультура”);

- „Військова гідрометеорологія”(область знань 0401 „Природничі науки”).

Більш докладна інформація про перелік напрямів підготовки бакалаврського рівня, спеціальностей і спеціалізацій освітньо-професійних програм „спеціаліст” та „магістр” надається нижче.

Випускники Одеського державного екологічного університету щорічно розподіляються в регіональні підрозділи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної гідрометеорологічної служби України та країн СНД, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету України по водному господарству, Державної гідрографічної служби, Міністерства оборони України, Український Національний Антарктичний центр, інші міністерства, відомства, а також державні органи, з якими університет має прямі договори на підготовку кадрів.

З 1992 року на базі ОДЕКУ ведеться підготовка кадрових військових гідрометеорологів для Міністерства оборони України. Студенти всіх факультетів денної форми навчання мають можливість пройти додаткову підготовку за програмою „офіцера-запасу”.

Сьогодні на базі гідрометеорологічного інституті, різних факультетів та в технікумах Одеського державного екологічного університету по очній і заочній формах навчання, на основі екстернату та дистанційної освіти більше 5000 студентів, курсантів, магістрів, учнів довузівської підготовки, аспірантів і докторантів проходять навчання по таким напрямам (бакалаврам), спеціальностям і спеціалізаціям інженерного та магістерського рівнів підготовки (див. табл.):Код

напряму

Найменування

напряму

підготовки

Найменування спеціальностей і спеціалізацій інженерного та магістерського рівнів

Наявність місць держзамовлення

спеціальність

спеціалізація

1

2

3

4

5


040106„Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”


„Екологія та охорона навколишнього середовища”

Управління екологічною безпекою


+

Екологія рекреаційного і курортного господарства


+

Прикордонний екологічний контроль


-

Екологічне право

-

Екологічний контроль (інспектування)


+

Радіоекологія

+

Гідроекологія

+

Економіка природокористування


+

Екологія рибного господарства


+

Агроекологія

+

040105

„Гідрометеорологія”

„Метеорологія”

Метеорологічні прогнози


+

Авіаційна метеорологія


+

Прикладна метеорологія

+

Охорона атмосферного повітря


+

Полярна метеорологія


+

Радіометеорологія і радіолокація
„Гідрологія і гідрохімія”

Інженерна гідрологія

+

Економіко-правові основи водного господарства України


+

„Океанологія”

Морське природокористування+

„Гідрографія”+

„Агрометеорологія”+

1

2

3

4

5

030601

„Менеджмент”

„Менеджмент організацій”

Менеджмент природокористування

+

Екологічний аудит


+

Економіка природокористування


+

050101

„Комп’ютерні науки”

„Інформаційні управляючі системи і технології”

Геоінформаційні системи і технології


+

Автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища


+

Інтернет програмування


+

090201

„Водні біоресурси та аквакультури”
Охорона та управління водними біоресурсами /рибоохорона/

+

Марикультура

+

Рибне господарство

+

Декоративне (акваріумне) рибництво


+

040105

„Військова гідрометеорологія”

„Геофізичне та гідрометеорологічне забезпечення військово-повітряних сил, сухопутних, ракетних військ, артилерії та військово-морських сил”


+У напрямі підготовки „Гідрометеорологія” ОДЕКУ на протязі майже 60 років готовить фахівців для Всесвітньої Метеорологічної організації – спеціалізованої агенції ООН. Програми підготовки фахівців даного напрямку відповідають діючим міжнародним стандартам і визнаються всіма гідрометеорологічними службами світу.

За 78 років свого існування Одеський державний екологічний університет випустив близько 35 тисяч дипломованих спеціалістів-гідрометеорологів, екологів, менеджерів, фахівців в області комп'ютерних технологій і систем моніторингу навколишнього середовища. З 1953 року - близько 2000 інженерів, стажистів-дослідників, кандидатів і докторів наук для 80 країн світу. У Збройних Силах України проходять військову службу більше 300 кадрових офіцерів - випускників ОДЕКУ. Серед випускників університету чимало великих вчених, дослідників навколишнього середовища, керівників гідрометеорологічних і екологічних підрозділів України, країн СНД та багатьох країн світу.

В структурі Одеського державного екологічного університету працюють міжвідомчі навчально-науково-виробничі комплекси „Український центр гідрометеорологічної освіти” у складі шести вищих навчальних закладів України, „Екології” у складі п’яти вищих навчальних закладів, „Фізики навколишнього середовища” (разом з Інститутом теоретичної фізики й Інститутом магнетизму НАН України), „Океанології і морського природокористування” (разом з Морським гідрофізичним інститутом НАН України), „Екології і раціонального природокористування” по підготовці й перепідготовці фахівців для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

На базі університету працюють дві навчально-методичні комісії (по гідрометеорології та екології) Навчально-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

В ОДЕКУ активно працює докторантура, аспірантура та ад’юнктура, діють спеціалізовані Вчені ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій по чотирьох наукових спеціальностях.

Нині на 22 кафедрах університету успішно ведуть педагогічну і наукову роботу 259 науково-педагогічних співробітника, більше 2/3 з них мають вчену ступінь кандидата або доктора наук, 15 викладачів ОДЕКУ – дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти різних академій України, Російської Федерації, країн Європи та Сполучених Штатів. Для забезпечення навчального процесу і наукових досліджень створені обчислювальний центр, навчальні лабораторії, обладнані сучасною гідрометеорологічною та екологічною технікою і устаткуванням, персональними комп'ютерами, навчальне бюро метеорологічних, гідрологічних і морських прогнозів, автоматизовані комплекси прийому супутникової інформації, науково-навчальні бази практик: гідроекологічна – на р. Дністер у с. Маяки (для підготовки гідрологів, гідрографів, екологів і фахівців в області іхтіології й водних біоресурсів), геофізична – на березі Чорного моря в районі Отради (для підготовки океанологів, гідрографів, метеорологів і екологів), метеорологічна – у смт. Чорноморка (для підготовки метеорологів, агрометеорологів, радіометеорологів і екологів).

Структура навчального процесу в університеті наближена до міжнародних стандартів. З 2004 року підготовка кадрів відповідає структурі та вимогам стандартів кредитно-модульної/накопичувальної системи організації навчального процесу (Болонській системі). Всі спеціальності, по яких здійснюється підготовка в ОДЕКУ, акредитовані за IV рівнем.

Для одержання диплома бакалавра необхідно успішно освоїти 3,5-літню освітню програму (4 роки для заочної форми навчання) і успішно здати державний екзамен зі спеціальності.

Для одержання диплома фахівця (інженера) необхідно пройти 5-літню підготовку (6 років для заочної форми навчання), успішно здати державний екзамен зі спеціальності та захистити дипломний проект.

Для одержання кваліфікації магістра студенти освоюють 5-літню програму індивідуальної підготовки (6 років для заочної форми навчання), проходять науково-педагогічну практику, здають державний екзамен зі спеціальності та захищають наукову магістерську роботу.

Програми підготовки на різних рівнях побудовані таким чином, що можливо перехід з однієї на іншу за бажанням учня та за умови успішних результатів навчання.

Для учнів випускних 11-х (12-х) класів середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, випускників середніх спеціальних навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (технікум, коледж) в структурі ОДЕКУ працює підготовче відділення.

У цей час в ОДЕКУ навчаються іноземні студенти, магістри, аспіранти та докторанти з 35 країн світу. Університет активно співробітничає зі спеціалізованою агенцією ООН - Всесвітньою Метеорологічною організацією в рамках програми добровільного сприяння (ПДС ВМО), багатьма університетами країн СНД, Європи, Північної Америки й інших регіонів світу.

Студентське життя в Одеському державному екологічному університеті досить різноманітне. У період навчання в університеті студенти та курсанти можуть отримати другу вищу освіту або робочу спеціальність у рамках діючих курсів перепідготовки кадрів, пройти курси поглибленого вивчання іноземних мов, одержати права водія плавзасобів. Велика кількість студентів, які навчаються на різних факультетах, беруть активну участь у роботі регіонального центру розповсюдження екологічних знань. В 2007 році в університеті введений в дію сучасний спортивний комплекс з плавальним басейном, численними ігровими залами й спортивними секціями. На березі моря в рекреаційній зоні міста розташовані студентські оздоровчо-спортивний табір і профілакторій-санаторій.

З 1982 року всі іногородні студенти, курсанти, магістри, аспіранти, стажисти та докторанти ОДЕКУ забезпечуються житлом у сучасних гуртожитках університету.

В 2002 році Одеський державний екологічний університет став номінантом Міжнародного Академічного Рейтингу „Золота Фортуна”, а колектив закладу був нагороджений Срібною медаллю „10 років незалежності України”.

В 2005 році колектив університету, ставши переможцем Міжнародного конкурсу „Золоті Торговельні Марки” нагороджений Міжнародною премією „Олімп” та орденською відзнакою „Суспільне визнання”.

  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки україни
Гриф надано Міністерством освіти І науки України (лист №14\18. 2-2018 від 11. 01)

Міністерство освіти І науки україни

Міністерство освіти І науки України
«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Міністерство освіти І науки україни
За якими програмами вивчаються українознавчі дисципліни, кількість годин на тиждень, форма вивчення

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Тема: Фотоелектричний ефект. Досліди О. Г. Столєтова. Рівняння Ейнштейна для фотоефекта

Міністерство освіти І науки україни наказ
України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з астрономії, географії, інформатики, математики, фізики, хімії та тренувальних...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Білозерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 імені Богдана Хмельницького, кандидат в дійсні члени

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка