Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра»

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра»

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»

800px-li_0м. Кіровоград-2012
Вступ

Аналіз роботи опорної школи з проблеми «Система роботи

з обдарованими учнями»
Учень – це не посудина, яку треба наповнити,

а факел, який потрібно запалити.

К.Д. Ушинський
Найважливіше завдання школи-розкрити

творчі здібності, обдарування, таланти

своїх вихованців

В.О. Сухомлинський

Актуальність проблеми «Робота з обдарованими учнями» обумовлена змінами, які сталися в останній чверті XX століття: якісний стрибок в розвитку нових технологій спричинив різко збільшену потребу суспільства в людях, що володіють нестандартним мисленням, вносять новий зміст до всіх сфер життєдіяльності, уміють ставити і вирішувати нові завдання. Не випадково популярними стали слова відомого психолога К. Роджерса (1987 р.): "…якщо в сучасному суспільстві ми не матимемо людей, які конструктивно реагують на найменші зміни в загальному розвитку, ми можемо загинути, і це буде та ціна, яку ми всі заплатимо за відсутність творчості". Школа не може при формуванні соціального замовлення не враховувати потреб суспільства в розвитку творчості учнів і пошуку обдарованих дітей. Виявлення, виховання і навчання талановитих школярів є чудовою можливістю для якісної і ефективної освіти в школі.

Великий тлумачний словник сучасної української мови пояснює слово “обдарований” таким чином: «Обдарований - який має великі природні здібності; здібний, талановитий. Здібність – природний нахил до чого-небудь; обдарування; талант». Якщо проаналізувати це визначення, то можна прийти до старої істини, немає від природи необдарованих дітей - є дорослі, які не займаються розвитком дитини, адже будь-яка здібність потребує розвитку.

Коли нам пропонують “створити банк обдарованих дітей”, то ми, недовго сумніваючись, вносимо до списку імена найсильніших учнів, найстаранніших, відповідальніших, тих, хто не підведе на черговій олімпіаді або конференції. Зовсім не дивно, що обдарованими у нас виявляються одні і ті ж учні і по математиці, і по літературі, по іноземній мові. Але знайти “обдарованого” саме по-одному із предметів дуже складно.

Що таке обдарованість з української мови і літератури – здібність до віршування, дар грамотно писати, знання всіх правил, начитаність, особливе природжене стилістичне чуття? Зустріти таких учнів в нашому звичайному шкільному житті можна, але, на жаль, не так часто, як бажано було б. Ми виховуємо покоління, яке втратило культуру читання, можливо, воно придбало щось інше не менш важливе, але і багато що втратило. Хтось має дар слова, хтось художні здібності, хтось музичні. Є діти, здібні до аналізу, а є - що мають схильність до узагальнення, є природжені дослідники, яким часто цікавий сам процес дослідження навіть більше, ніж його об'єкт. Саме бажання займатися дослідницькою діяльністю свідчить про обдарованість. Учні із захопленням освоюють прості способи наукової діяльності: спостереження, дослід, тестування, обробка отриманих даних, підведення підсумків, планування подальшої роботи. Коли проблема є, коли ухвалено рішення про те, що потрібно робити, щоб її вирішити, учні дійсно захоплюються.

Сучасні умови, які ми повинні сприймати як даність, зовсім не сприяють розвитку перерахованих вище талантів. Та все ж вчитель, вихователь повинен вірити, що кожен його учень обдарований, але по-своєму. І здібності, і талант – це поняття індивідуальне. Тому завдання вчителя не в тому, щоб виявити, хто обдарований більше, хто менше, а надати можливість для розвитку різних по обдарованості дітей.

Талант – це дар божий, який треба зберегти і примножити. І в кожній людині є своя "родзинка", своє неповторне "Я".

Як пізнає мир новонароджений? По усмішці ми можемо судити про реакцію дитину на навколишній світ. Поки це тільки лопотіння, пританцьовування, але в майбутньому це може перерости в твір мистецтв, яким захоплюватимуться цілі покоління. Ми не знаємо, ким стане малюк, коли виросте. Від батьків, вчителів, оточення залежить, який талант у нього прокинеться. І байдужість з боку дорослих може виявитися руйнівною.

Одним з основних завдань шкільної освіти сьогодні є забезпечення школярів певним «базовим» набором знань з різних предметів. Слово «базовий» не випадково поставлене в лапки, тому що сучасна дійсність, яка швидко змінюється, стирає межі між основними («базовими») і допоміжними знаннями. Ніхто сьогодні не береться гарантовано стверджувати, які знання будуть особливо затребувані завтра, фахівець якого профілю буде найбільш успішний у вирішенні поставлених перед ним проблем. Виходячи з потреб суспільства, кращі педагоги світу сформулювали основні навички ХХІ століття, якими повинен володіти кожен випускник школи.

Тому в щоденній педагогічній праці необхідно зробити якісний перехід до такої системи подачі знань, що спирається насамперед на вміння аналізувати інформацію, на її основі робити висновки і розвивати ті уявлення, які для даної людини є актуальними або цікавими.

Саме такий висновок, зроблений педагогічним колективом комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" ще в 1997 році, і став основою для створення Програми розвитку навчального закладу, орієнтованої на реалізацію сучасних освітніх вимог та максимальне розкриття індивідуальних здібностей кожного учня.Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" – один з  інноваційних навчальних закладів міста Кіровограда, який спонукає своїх вихованців до творчості, відкриттів, постійного пошуку нового, розуміння того, що можна отримувати радість від знань, які дозволять стати конкурентоспроможними на європейському і світовому освітньому просторі.

метою удосконалення роботи щодо постійного підвищення професійної компетентності вчителів, які працюють з обдарованими учнями, ЦМСПС було розроблено Концепцію підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими учнями на 2006-2010 роки. На виконання Концепції на базі комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" було створено міську опорну школу з проблеми: «Система роботи з обдарованими дітьми».

Метою роботи опорної школи є поширення досвіду навчального закладу щодо організації системи роботи з обдарованими учнями серед педагогічних колективів міста Кіровограда.

Провідними ідеями досвіду є:

 • ефективне функціонування цілісної системи роботи по виявленню та розвитку обдарованих дітей, реалізації їх потенціалу, що ґрунтується на досягненнях науки і перспективному педагогічному досвіді;

 • оптимальна структура методичної роботи з педагогічними кадрами на базі комунального закладу, яка максимально враховує інтереси, запити, потреби кожного педагога та створює умови для вільного вибору педагогом таких форм кваліфікації, які забезпечують підготовку до роботи з обдарованими дітьми;

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 • оптимальне поєднання традиційних та інноваційних форм методичної роботи, які сприяють розвитку власного стилю роботи кожного педагога закладу.


Діяльність опорної школи в минулому навчальному році координувала науково-методична рада, до складу якої входили: адміністрація комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області", кращі педагоги навчального закладу, працівники центру методичної та соціально-психологічної служби. Змістом діяльності ради був аналіз діяльності опорної школи кожного навчального року та визначення напрямків роботи на наступний навчальний рік; забезпечення поширення досвіду роботи на міських методичних заходах; визначення результативності її роботи.

Творчий потенціал опорної школи ефективно використовувався ЦМСПС в системі методичної роботи з педагогами міста.

На базі НВО № 25 в минулому навчальному році працювали:

 • консультпункт для керівників навчальних закладів з проблеми: «Моніторинговий супровід роботи з обдарованими дітьми»; • консультпункт для педагогів навчальних закладів нового типу з проблем: «Науково – методичний супровід впровадження профільного навчання» та «Запровадження інтерактивних технологій в організацію навчально – виховного процесу»;

 • майстер-клас вчителя-методиста Сербіної Н.О. з проблеми: «Система роботи з обдарованими учнями як засіб формування сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання та самореалізації особистості».

Також досвід роботи опорної школи поширювався шляхом проведення методичних заходів для різних категорій педпрацівників:

 • «Організація роботи зі здібними та обдарованими учнями. Підготовка школярів до олімпіадних змагань» - для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ОІППО (учителів математики вищої кваліфікаційної категорії, які працюють із здібними та обдарованими учнями);

 • «Застосування інноваційних методик навчання під час навчально-виховного процесу» - слухачів курсів підвищення кваліфікації при ОІППО (учителів географії, історії та права, інформатики);

 • «Використання інноваційних технологій» - для слухачів курсів підвищення кваліфікації при ОІППО (учителів математики та інформатики вищої кваліфікаційної категорії);

 • "Виховання філологічно обдарованої дитини" – для вчителів української мови м. Кіровограда;

 • Відеоконференція "Презентація шкільного сайту вчителям закладу"- для директорів шкіл міста;

 • на базі закладу проведено на належному рівні міський конкурс «Учитель року - 2012» (біологія);

 • «Інноваційна діяльність шкіл нового типу" - семінар для голів МО початкових класів міста;

 • «Організація методичної роботи в НВО № 25» - для засідання міської Школи резерву керівників закладу;

 • «Удосконалення системи методичної роботи. Презентаційний меседж НВО №25. «Експериментальна діяльність - шлях до саморозвитку та самореалізації всіх учасників навчально-виховного процесу. Учитель - творець "ситуації успіху" в навчально-виховному процесі» - для робітників методичних центрів області;

 • «Основи безпечної роботи з ІКТ в навчальному закладі», «Вчителі в онлайні» - тренінги для вчителів-предметників школи.

Семінари проведені на належному науково-теоретичному, методичному рівні. Значну роботу по підготовці семінарів було проведено вчителями Матяшовою Л.П., Лазур-Шевцовою Т.А., Левшун А.М., Різаненко О.І., Колот Г.П., Тикул О.А., Романовою М.М., Кобрін В.В., Волошиною О.М., Починок О.Б., Сербіною Н.О., Мердак Н.А., Пінчук В.Д., Мельник Т.О., Шибістою В.Ю., Пасічник В.О., Гаркушою О.С., Ковергою О.О. та іншими.

Впровадженню в практику роботи навчальних закладів міста елементів перспективного досвіду опорної школи сприяли виступи та презентації педагогічних працівників НВО № 25 на засіданнях різноманітних форм міської методичної роботи, публікації у фахових виданнях, участь у конкурсах педагогічної майстерності вчителя:

Вдосконалювати свою професійну майстерність учителі нашої школи мали можливість приймаючи активну участь у міських та обласних методичних заходах:

 • вчитель інформатики Мердак Н.А. брала участь у обласному семінарі-практикумі для фасилітаторів за програмою Intel® «Шлях до успіху»;

 • учитель початкових класів Мельник Т.О. протягом року працювала у міській творчій групі з теми «Виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до людини в навчально-вихоному процесі»;

 • учитель географії Романова М.М. працювала членом міської комісії, яка вивчала стан викладання географії в навчальних закладах міста, брала участь в міському семінарі вчителів географії з проблеми «Сучасні підходи до роботи з обдарованими дітьми»;

 • вчитель інформатики Шибіста В.Ю. брала участь в обласному науково-практичному семінарі «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія»;

 • директор Матяшова Л.П. брала участь в обласному науково-практичному семінарі з проблеми: “Науково-методичний супровід роботи з розвитку обдарованості учнів ”, у засіданні круглого столу з проблеми «Зовнішнє незалежне оцінювання – здобуток незалежної України», брала участь в роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблеми: «Психолого-дидактичні умови освітнього середовища дослідницької діяльності учнів»;

 • учитель історії Пінчук В.Д. брала участь в засіданнях обласної творчої групи з проблем:

«Сучасні підходи до роботи з обдарованими дітьми»; засіданні обласної творчої групи з проблеми: «Проектування навчального контенту уроку історії»

 • учитель біології Коваленко Л.В. брала участь в обласних засіданнях Школи педагогічної майстерності з проблеми «Формування ключових компетентностей учнів засобами шкільного предмета «Біологія». Розвиток творчих здібностей учнів на уроках біології. Досвід роботи вчителів біології м. Знам’янки Іванник Л.В. і Лядської М.В. »;

 • 8 листопада 2011 року творча група вчителів закладу (заступник директора з НВР Левшун А.М., заступник директора з виховної роботи Різаненко О.І., вчитель початкових класів Мельник Т.О., вчитель хімії - Тикул О.А.) звітували про завершення (2008-2011рр.) дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з проблеми: «Формування пізнавальної активності учнів 3-7 класів в процесі підготовки та участі у Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок» на обласній науково-практичній конференції «Технологія фахової майстерності: особливості організації та проведення – дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах регіону», присвяченій пам’яті О.Хмури (VІІ Хмурівські методичні читання);

 • учителі математики Сербіна Н.О. та Кобрін В.В. брали участь у постійно діючому обласному семінарі з проблеми: «Методичні особливості роботи вчителя з розвитку обдарованості особистості»;

 • протягом року всі вчителі початкової школи були присутніми на тренінгах «Безпека в інтернеті», які проводилися на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського;

 • протягом року вчителі закладу Тикул О.А.. Коваленко Л.В., Шибіста В.Ю., Пич Л.П. були активними учасниками міських семінарів-практикумів, майстер-класів;

 • вчитель математики, керівник секції НТУ «УМКА» звітувала про роботу НТУ на обласному семінарі – спільному засіданні учасників школи молодого директора, керівників наукових товариств та відділень МАН;

 • учитель трудового навчання Величко Н.Ф. брала участь у обласному семінарі з проблеми «Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках» (на основі досвіду роботи переможця обласного етапу конкурсу «Учитель року» Горобець О.В.);

 • заступник директора з НВР Лазур - Шевцової Т.А. брала участь у семінарі - практикумі для заступників директорів з НВР з проблеми «Організаційно-методичне забезпечення інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»;

 • учитель англійської мови Галкіна Т.К. брала участь у методичному семінарі, присвячений особливостям підготовки школярів для участі в конкурсах НМС, якій відбувся на базі гуманітарно-педагогічного факультету ПВНЗ «Соціально-педагогічний інститут Педагогічна академія»;

 • учитель німецької мови Дзюба І.М. та учитель основ здоров’я Кодацька О.В. виступали на січневих засіданнях міських методичних об’єднань педагогічних працівників міста Кіровограда;

 • учителі української мови та літератури Лабенко Л.В., Колот Г.П., Гаркуша О.С. – у навчально-практичному семінарі для педагогічних працівників, залучених до перевірки відкритої частини тестових завдань з української мови та літератури;

 • учитель англійської мови Галкіна Т.К. - у навчально-практичному семінарі для педагогічних працівників, залучених до перевірки відкритої частини тестових завдань з англійської мови;

 • з розвитком глобальної мережі Інтернет школа отримала необмежені можливості представити себе, свій колектив та його досягнення далеко за межами свого регіону. Наша школа є сучасним закладом, тому поряд з основним призначенням – навчати та виховувати дітей вона з минулого навчального року ще й стала осередком інформації, яка зацікавлює громадськість, батьків учнів, педагогів та школярів. На шкільному порталі кожен відвідувач отримує докладну інформацію про навчальний заклад, зареєстровані користувачі мають можливість отримати науково-методичні розробки педагогів та інші матеріали, які стосуються будь-яких видів діяльності закладу. Протягом навчального року на сайті школи в розділі «Методична робота» розроблені та постійно поповнюються актуальними матеріалами;

 • була продовжена робота по реалізації експериментальної програми. З 2005 року наша школа є експериментальним майданчиком по «Навчанню вчителів ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі за програмою «Intel® «Навчання для майбутнього». У минулому навчальному році ще вчителів нашої школи отримали сертифікати. В минулому навчальному році ще 14 вчителів успішно завершили курси за цією програмою (Лабенко Л.В., Гаркуша О.С., Різаненко О.І., Попелівська С.В., Єршова Н.Є., Галушко О.М., Даніленко Н.В., Починок О.Б., Пич Л.П., Краснюк О.Є., Гапона А.О., Козинець Т.М., Голофаєва Т.М., Ратушняк Т.В.);

 • у минулому навчальному році Шибіста В.Ю. стала лауреатом обласного конкурсу навчальних проектів за програмою «Intel® «Навчання для майбутнього» у номінації «Дослідницький проект на задану тему». У 2011 році вчителі Волошина О.В., Чеботарьова О.О., Сербіна Н.О., Романова М.М. брали участь у національному проекті «Відкритий світ» (створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі), вчитель англійської мови Гудименко О.В. брала участь у конкурсі на кращий урок , який проводився за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та виборола право на 3 публікації своїх планів-конспектів уроків у виданнях (в т.ч. електронних): портал «Ocvita.ua» та журнал «Англійська мова і література в школі». Також ефективною формою поширення і впровадження узагальненого досвіду майстрів педагогічної праці став в нашому закладі майстер клас вчителя-методиста математики Сербіної Н.О.

 • Постійно здійснюються видання нових напрацювань педагогів. Результатом роботи вчителів стали:

 • збірки творчих учнівських робіт «ALTER-EGO» за редакцією голови МО української мови та літератури Лабенко Л.В.;

 • збірник наукових робіт учнів “Ліцейський проект ”, в якому зібрано кращі наукові дослідження учнів;

 • на засіданні педагогічної ради «Робота педколективу з розвитку розумових здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури» (протокол №6 від 15.04.2011 року) вчителі-практики (29 педагогів закладу) представили матриці уроків-інновацій. Методичні наробки підготовлені до друку та надані на розгляд експертної комісії Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського (керівник експертної комісії Чернецька Т.І.);

 • продовжувалася робота вчителів щодо підготовки до друку матеріалів із власного досвіду роботи в газетах, журналах та інших періодичних виданнях (Матяшова Л.П., Пінчук В.Д. («Розвиток історичного мислення учнів на уроках історії в умовах застосування елементів інноваційних педагогічних технологій»), Кобрін В.В. («Шляхи реалізації формування в учнів культури математичного мислення»), Гаркуша О.С. («Вивчення фонетики у шкільному курсі української мови. Теорія та практика. Довідник»), Сербіна Н.О., Лешун А.М., Волошина О.В., Мельник Т.О. тощо).

Відповідно до наказу управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 30.05.2008 року №261 «Про надання дозволу на проведення експериментальної роботи регіонального рівня», на базі навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25, природничо-математичний ліцей» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області проводилась науково-дослідна та експериментальна робота з проблеми: "Формування пізнавальних інтересів учнів 3-7 класів у процесі підготовки та виконання ними завдань Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок». У 2011-2012 навчальному році у закладі проходив узагальнюючий (підсумковий) етап експериментальної роботи. Під час проведення даного етапу було продовжено роботу навчального закладу у напрямку широкого впровадження перспективних ідей досвіду, модифікації та генерування нових ідей, а саме:

 • оформлено дані дослідження;

 • проведено кількісний та якісний аналіз результатів експерименту, створено порівняльні характеристики стану сформованості пізнавальних інтересів учнів;

 • проведена презентація результатів науково-дослідної роботи на науково-практичній конференції (VІІ Хмурівські методичні читання);

 • опубліковані методичні матеріали в педагогічній пресі за підсумками експерименту.

Отже, адміністрація закладу вважає, що після закінчення терміну проведення дослідно-експериментальної роботи досягнуто таких позитивних результатів:

 • поліпшено професійну підготовку педагогів з проблеми формування пізнавальних інтересів учнів;

 • узагальнено основні підходи щодо реалізації формування в учнів пізнавальних інтересів;

 • забезпечено функціонування технології формування пізнавальних інтересів учнів початкових та середніх класів засобами Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок»;

 • видано матеріали з проблеми дослідження.

У школі організована робота постійно діючого психолого-педагогічного семінару “Психологічні аспекти у вихованні інноваційної особистості при переході до профілізації школи ”, який в 2011-2012 н.р. працював за таким планом:

Термін

проведення

Тематика засідань

Відповідальні

Жовтень

Психолого-педагогічний консиліум “Рівень адаптації п’ятикласників та дев’ятикласників в умовах переходу до профільного навчання ”

Чернецька О.В.

Колот Г.П.

Лазур-Шевцова Т.А.

Грудень

Круглий стіл на тему: “Психологічні аспекти у вихованні інноваційної особистості ”.

Методи пізнання позитивних і негативних рис особистості.

Чернецька О.В.

Лазур-Шевцова Т.А.
Чернецька О.В.

Лютий

Психолого-педагогічні засади профілізації в старшій школі.

Чернецька О.В.

Лазур-Шевцова Т.А.

Квітень

Педагогічна конференція за підсумками роботи над темою “Психологічні аспекти у вихованні інноваційної особистості при переході до профілізації школи ”

Лазур-Шевцова Т.А.

Голови МО

Вчителі-предметники

Матеріали психолого-педагогічного семінару

План підготовки до проведення консиліуму

1. Ознайомлення класного керівника з характерами учнів (5 клас). Бесіда з класними керівниками (5,9 класи). (Психолог Чернецька О.В.)

2. Спостереження за пізнавальною активністю учнів та вивчення їх індивідуальних психологічних особливостей (5 клас). (Класні керівники: Демчук Є.В., Демченко В.В., Сербіна Н.О., вчителі – предметними) 

3. Знайомство з сім’ями. Вивчення матеріально – побутових умов(5 клас). (Класні керівники: Демчук Є.В., Демченко В.В., Сербіна Н.О.)

4. Дослідження типологічних і характерологічних особливостей особистості, нахилів  та міжособистісних стосунків, психічних процесів, уваги і компонентів навчальної діяльності.  Діагностика розвитку емоційно – вольової сфери особистості (5 клас). (Психолог Чернецька О.В.). Тестування учнів 9-х класів (схильність до видів діяльності). (Психолог Чернецька О.В.).

5. Анкетування учнів 9-х класів та їх батьків. (класні керівники: Аброскіна О.В., Пінчук В.Д., Комар М.П.)

6. Класно – узагальнюючий контроль. Перевірка ведення зошитів, щоденників, аналіз поточних показників навчальних досягнень учнів. (Заступники: Лазур-Шевцова Т.А., Колот Г.П.)

7. Спостереження за громадською активністю учнів. Участь у гуртках, позакласних заходах. (Педагог- організатор Новіченко Н.В.)

8. Вивчення читацьких інтересів учнів. (Бібліотекар Коновал Г.Т.)

9. Стан здоров'я учнів.(Медсестра Зельонкіна В.М.)

10. Написання характеристики класу та окремих учнів.(Класні керівники).

11. Вироблення рекомендацій. (Психолог Чернецька О.В., Демчук Є.В., Демченко В.В., Сербіна Н.О., Аброскіна О.В., Пінчук В.Д., Комар М.П., Лазур-Шевцова Т.А., Колот Г.П.)

Хід консиліуму

1.     Виступи учасників з матеріалами досліджень, спостережень і формування проблем.
2.     Обговорення шляхів  вирішення проблем, психолого – педагогічний аналіз пропозицій.
3.     Рекомендації.

Педагогічна конференція за підсумками роботи над темою:

«Психологічні аспекти у вихованні інноваційної особистості при

переході до профілізації школи»

1. Презентація на тему: Програма впровадження профільного навчання учнів 10-12-х класів у НВО № 25.

2. Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості

3. Інноваційність сучасного процесу виховання

4. Інноваційні форми та методи особистісно - орієнтованого виховання старшокласників у процесі позакласної роботи.

5. Портфоліо в розвитку інноваційної особистостіМетодична рада опорної школи


Матяшова Л.П.

директор комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"


Островська А.Б.

заступник директора ЦМСПС Кіровоградського управління освіти


Лазур-Шевцова Т.А.
Мердак Н.А.

Левшун А.М.


заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання

25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"
заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання

25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"
заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання

25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"


Різаненко О.І.


заступник директора з виховної роботи

комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання

25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"


Гаркуша О.С.

керівник циклічного методичного об’єднання учителів української мови та літератури, російської мови та світової літератури

Сербіна Н.О.


керівник циклічного методичного об’єднання учителів математики, інформатики, фізики та астрономії

Тикул О.А.


керівник циклічного методичного об’єднання учителів хімії, біології, географії, економіки ,основ здоров’я, керівник Кіровоградської обласної дитячої громадської екологічної організації «Біосвіт»


Пінчук В.Д.

Краснюк О.Є.
Аброскіна О.В.керівник циклічного методичного об’єднання учителів історії, права, етики
завідуюча ЦПВ «Ліра»
керівник Кіровоградської міської інтелектуальної лігиМета і завдання роботи опорної школи:


 1. Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівника навчального закладу в контексті реалізації Указу Президента України від 04.07.2005 р. №1013 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти”, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”.

 2. Моделювання і трансформація ППД з проблеми «Система роботи з обдарованими учнями».

 3. Аналітичний розгляд можливостей й запровадження інновацій з урахуванням внутрішніх та зовнішніх аспектів функціонування школи в інформаційному та ринковому просторі.

 4. Створення банку даних педагогічних технологій навчання, що сприяють виявленню і розвитку обдарованих учнів.

 5. Стимулювання самоосвіти, плекання педагогічної творчості вчителів, спонукання до створення авторських програм, посібників, проектів тощо.

 6. Поширення досвіду навчального закладу щодо організації системи роботи з обдарованими учнями серед педагогічних колективів міста Кіровограда та області.


Координаційний план

міських та обласних методичних заходів, які проводитимуться

на базі опорної школи у 2012-2013 н.р.

Склад

Форми методичної роботи

Дата

Тематика засідань

Відпові-

дальний

Керівники закладів

освіти та вчителі

області

Педагогічна практика для слухачів курсів підвищення кваліфікації

при ОІППО

за окремим графіком КОІППО

З досвіду роботи закладу

Матяшова Л.П.

Педагоги закладів

нового типу


Консультпункт

серпень

Про науково – методичний супровід з питань впровадження профільного навчання

Лазур-Шевцова Т.А.

Вчителі математики

Педагогічна практика для слухачів курсів підвищення кваліфікації

при ОІППО

26.09.12

Робота зі здібними та математично обдарованими учнями в контексті підготовки до виконання олімпіад них математичних завдань

Лазур-Шевцова

Т.А.

Вчителі української мови та літератури

Педагогічна практика для слухачів курсів підвищення кваліфікації

при ОІППО

16.10.12

Використання методу проектів на уроках української мови та літератури. Метод проектів як ефективний засіб розвитку пізнавальної активності учнів.

Різаненко О.І.

Вчителі історії


Авторський семінар


18.10.12

Розвиток історичного мислення учнів на уроках історії в умовах застосування елементів інноваційних педагогічних технологій (з досвіду роботи вчителя – методиста Пінчук В. Д.)

Левшун А.М.

Вчителі математики


Авторський семінар


листопад

Шляхи формування в учнів культури математичного мислення (з досвіду роботи вчителя - методиста

Кобрін В.В.)

Лазур-Шевцова

Т.А.

Заступники

директорів міста

Семінар

лютий

Компетентнісний підхід як засіб оновлення змісту освіти

Лазур-Шевцова

Т.А.

Вчителі математики


Майстер-клас

листопад

лютий

Розвиток пізнавального інтересу учнів нетрадиційними методами викладання математики (з досвіду роботи вчителя – методиста Кобрін В.В.)Лазур-Шевцова

Т.А.

Педагоги закладів

нового типу


Консультпункт

лютий

Запровадження інтерактивних технологій в організацію навчально – виховного процесу

Мердак Н.А.

Педагоги міста


Консультпункт

Щомісяця (за окремим графіком ЦМСПС)

Методична допомога педагогам міста в оволодінні практичними вміннями і навичками інноваційної діяльності

Матяшова Л.П.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. Законів України: «Про освіту» від 23. 05. 1991 р.№1060-хіі
Комунальний заклад „навчально – виховне об”єднання „Загальноосвітній навчальний заклад

Література Список використаних джерел
Відокремлений підрозділ тов «нпц «Ікар» лтд навчально – виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня спеціалізована...

Позаурочний захід з хімії та біології
Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №29 м. Дніпродзержинська Дніпродзержинської міської ради»

Урок по хімії на тему «Періодичний закон І періодична система хімічних...
Комунальний заклад «Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат» Запорізької обласної ради

Програма факультативного курсу для учнів 11 класу. Автор: Сопіженко...
Про рукописи навчально-методичних видань, адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської...

Програма курсу за вибором для учнів 10-11 класів. Автор: Бурлака...
Автор: Бурлака Людмила Анатоліївна, вчитель хімії Терезинського нво «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Білоцерківської...

Йосипівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня шкоал І...
В усіх ланках системи освіти закладаються основи для забезпечення І розвитку фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я...

Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області зміст
Посада І місце роботи, служби: вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської...

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомосковської...
Леніна, буд. 17, с. Голубівка, Новомосковський район, Дніпропетровська обл.,51230, тел. (05693)53193

Методичні рекомендації щодо написання дослідницької роботи Програма...
Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів П`ятихатської районної ради Дніпропетровської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка