Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Ртутні руди - Мінерально-сировинні ресурси України

Мінерально-сировинні ресурси України

Сторінка2/3
1   2   3

Ртутні руди (слайди презентації).

Ртуть відома людству з давнини. ЇЇ вміли отримувати ще в V ст. до н.е. у Межиріччі. До народження сучасної хімії ртуть вважали складовою частиною всіх металів, гадаючи, що її можна перетворити в золото. Лише в ХХ ст. фізики з’ясували, що під час ядерної реакції атоми ртуті дійсно перетворюються на атоми золота. Проте такий спосіб отримання золота надто дорогий.

Відкриття родовища ртутних руд. У 1879 році донбаський інженер Міненков Аркадій Васильович зовсім випадково відкрив ртутні руди неподалік залізничної станції Микитівка. Очікуючи поїзд на Харків і прогулюючись, звернув увагу на кам’яні паркани вздовж вулиці, складені брилами пісковику з характерними червоними вкрапленнями. А потім виявив давні шахти глибиною 12-20 метрів, просто «набиті кіновар’ю , ртутною рудою». Микитівське родовище пов’язане з Донецькою складчастою спорудою . Видобуток ртутних руд ведеться з 1886 року.

За запасами ртутних руд Україна займає 2 місце в світі. У Закарпатському прогині відоме Вишківське родовище ( Закарпатська область).

Нині ртуть застосовують у медицині, в електрохімічній та гірничій промисловості, у приладобудуванні та металургії тощо.

Уранові руди (слайди презентації).

Особливе місце серед рудних корисних копалин посідають уранові руди. Це важливі паливно – енергетичні ресурси . В Україні експлуатуються три уранових родовища, проте розвідано значно більше. Здебільшого вони зосереджені у Кіровоградській області, серед них – Новокостянтинівське, яке за запасами сировини належить до найбільших у світі та Кіровоградське. Сумарні запаси уранових руд, за якими Україна входить у першу десятку країн світу, можуть забезпечити потреби діючих вітчизняних електростанцій упродовж 100 років.

Титанові руди (слайди презентації).

Титан є сьогодні одним із найважливіших конструкційних елементів у техніці; порошковий титан використовується в багатьох галузях промисловості: хімічна, паперова, харчова, парфумерна та ін.. Цей хімічний елемент був відкритий двічі.Вперше його виділив з мінералу менаканіту англійський вчений В.Грегор у 1791 р. і назвав,відповідно, «менакін». Німецький хімік М. Клапрот зробив це у 1795 р. і присвоїв йому ім’я «титан». У грецькій міфології титани – це сини богині Землі Гери, які уособлюють природну стихію. За іншою версією, назва походить від імені скандинавської крилатої богині Титанії, чим підкреслена легкість цього металу порівняно з іншими елементами.

Відомо понад 100 мінералів титану. Він займає 10 місце за поширенням у природі.

На Україні відомо 40 родовищ титану, з яких 12 детально розвідані. Найбільші поклади пов’язані з Українським шитом : Іршанське родовище на Житомирщині та Самотканське родовище – басейн р. Самоткань на Дніпропетровщині. Розробка цих родовищ ведеться з 1954 р – 1956рр.За прогнозами. запасів титану вистачить на 500 років.

Використання титану є показником технічного рівня будь – якої помислово розвинутої держави та навіть символом її могутності.

Золото (слайди презентації).

Вчитель:

 • Під час археологічних розкопок на околиці міста Орджонікідзе відомий археолог Борис Миколайович Мозолевський знайшов рідкісну прикрасу, яка стала всесвітньо відомою. Вона складається з 3 ярусів. На першому(нижньому) – фантастичні тварини, на другому – рослинний орнамент, на третьому – сценки із життя людей тих часів. Що це за прикраса? З якого матеріалу виготовлена? (Відповідь: золота скіфська пектораль)

Виступ учнів: « Якщо найзначнішою геологічною знахідкою19 ст. був Клондайк, то українське золото слід вважати найзначнішою знахідкою ХХ ст.». Так писала одна із західних газет 1966 р. Поводом послужило повідомлення про сенсаційну знахідку українських геологів на невеличкій річці Мокра Сура в Придніпров’ї.

Які ж сучасні адреси золота в Україні? Їх багато. Це Карпати, Придніпров’я, Донбас, Крим. Цікаво, в деяких географічних назвах відбито наявність у цій місцевості золота.Так, на Закарпатті – річище Золотий Потік, гора Золотуха.

Ще 400 років тому турки добували золото на Закарпатті.Це родовище дістало назву Мужіївське. Це золото вулканічного походження,в тонкорозсіяному стані.Українські вчені знайшли вихід: новий спосіб збагачення золота шляхом вирощування спеціальних бактерій, які збирають на свої мембрани дорогоцінний пісок.

На Дніпропетровщині золото залягає у вигляді крупинок в тілі Українського кристалічного щита.

Біля Запоріжжя золото є найдревнішим у світі. Йому вже понад три мільярди років.

Сліди давніх гірських розробок знайдено і на Донбасі, який вважають перспективним золотоносним регіоном країни. З 2011 року ведеться видобуток золотої руди у районі селища Бобриково Луганської області.

Алюмінієві руди.

За давньою легендою, що була описана у трактаті «Природна історія» Гая Плінія Старшого, одного разу до імператора Риму Тіберію підійшов незнайомий майстер і зробив йому подарунок у вигляді чаші із сріблястого та дуже легкого металу. Коли Тіберій запитав у нього, із чого він її зробив, той відповів, що з глини. Імператор наказав вбити безвинного ремісника і зруйнувати його майстерню, щоб його винахід не обезцінював метали римської казни. На жаль, він на той час не зміг оцінити усі перспективи відкриття цього металу.

Алюміній посідає 2 місце за масштабом застосування після заліза та його сплавів. Запаси на території України невеликі та складають близько 70 млн. т, а підтверджені 19 млн. т. Постачають алюмінієві руди Високопільське, Малишевське і Вовчанське родовища.

Нікелеві руди.

Ці руди пов’язані із Українським щитом, виявлено в Кіровоградській області – Деренюське, Липовенківське,Капітанівське, що носять загальну назву –Побузький басейн.

8. Сріблясто – білі метали. (Робота з підручником, с.93).

Вчитель:

 • Яку спільну назву та чому мають уран, титан, нікель, алюміній ?( Сріблясто – білі метали за своїм кольором).

 • В яких галузях господарства застосовуються ці матеріали?

(Уран та його сполуки як ядерне паливо на атомних електростанціях; титан – хімічна, аерокосмічна будівельна промисловість; нікель – виробництво легованої сталі; алюміній – дріт фольга, будівельні конструкції, деталі літаків, суднобудування та космічна техніка).

Поліметалеві руди.

Поліметалеві руди. (від полі... та метали) — мінеральні утворення, в яких основними цінними компонентами є свинець і цинк, супутніми — мідь, срібло, золото, олово, сурма, вісмут та інші.

Поліметалеві руди видобувають в Україні на Закарпатті.

9. Проміжний підсумок. Завершення роботи над схемою «Рудні корисні копалини», робота з фізичною картою(показати райони видобутку корисних копалин).

Схема рудних корисних копалин.

Руди чорних металів Руди кольорових металів

1.Залізні руди: 1. Ртутні руди

Криворізький басейн 2. Уранові руди

Кременчуцький басейн 3. Титанові руди

Білозерський басейн 4. Алюмінієві руди

Керченський басейн 5. Нікелеві руди

2. Марганцеві руди: 6. Золото

Нікопольський басейн 7. Поліметалеві руди

10. Екологічні проблеми України.

Вчитель:
- Як, на ваш погляд, вливає видобуток рудних корисних копалин на екологічний стан навколишнього середовища(відповіді на слайді)?Будівництво свердловин, шахт та кар’єрів пов’язане з відчуженням родючих земель, зміною природних ландшафтів та погіршенням екологічної ситуації. В Україні щороку відводиться близько 5-7 тис. га земель для складування відходів та створення шламонакопичувачів.
Найістотніші порушення пов’язані з відкритими розробками, Створення
глибоких (до 800 м) і значних за площею кар’єрів супроводжується зсувами, обвалами й селями. Навколо родовищ облаштовують відвали пустої породи, терикони й шламосховища.

Вчитель:

- Що ж потрібно робити, щоб зменшити негативний вплив видобутку корисних копалин?

(Антропотехногенні навантаження на довкілля, біосферні ресурси та об'єкти не мають перевищувати можливості їх природного відтворення, відновлення та самоочищення;
- застосовувані технології мають грунтуватися, як правило, на безвідходності виробництва, а також на ефективних методах знешкодження й відновлення до біологічної якості тих використаних (відпрацьованих) природних ресурсів (відходів), що повертаються у навколишнє середовище;
- всі види господарської діяльності, природокористування й природоперетворення слід здійснювати з обов'язковим урахуванням екологічних чинників, законів, критеріїв, вимог та обмежень і таким чином, щоб вони не завдавали біосфері непоправної шкоди, не підривали її біопродуктивного потенціалу та екологічної рівноваги, не зумовлювали негативних незворотних змін, спроможних перевести біосферу в інший режим функціонування, за умов якого місця для людини може вже не бути.

Конституція України закріплює положення про те, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які перебувають у межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Це право від імені Українського народу здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування (ст. 13).

Відповідно до Конституції України визначення екологічної політики здійснює Верховна Рада України, яка затверджує загальнодержавні програми охорони довкілля, встановлює засади використання природних ресурсів.

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.

1. «Асоціації». Встановити відповідність між басейнами і родовищами рудних корисних копалин та їх видами,місця видобутку показати на фізичній карті України.

Нікопольський басейн Ртуть

Кривбас Нікель

Побужжя Титан

Іршанське родовище Залізна руда

Микитіське родовище Марганцева руда.

2. «Злови помилку».

Знайти і виправити помилку у твердженнях, якщо вона там є.

Відповідати, піднімаючи картки . Якщо згодні з твердженням - піднімаємо зелену, якщо не згодні – червону. Показати на фізичній карті України відповідні родовища.

 • На території Мужіївському родовищі видобувають залізну руду.(золото)

 • Ртутні руди видобувають у Микитівському родовищі.

 • Родовища титанових руд пов’язані із Західно – Європейською платформою.(Українським кристалічним щитом).

 • У Керченському басейні залізні руди мають осадове походження.

 • Ртуть застосовується у медицині.

 • Іршанське родовище – найбільше родовище золота в Україні.(титану)

VIІ. ПІДСУМОК УРОКУ.

 1. Оцінювання учнів

 2. Бесіда-рефлексія.

Вчитель:

 • Продовжити рефлексивне коло:

 • Сьогодні я дізнався……

 • Було цікаво…….

 • Було складно…..

 • Тепер я можу……

 • Мене здивувало….

 • Мені захотілося…..

 1. Психологічна хвилинка.

Вчитель:

 • Шановні учні! Давайте покажемо картки різних кольорів, що відображають ваш настрій наприкінці уроку.

Червоний –задоволений своєю роботою,відмінний настрій.

Зелений – настрій покращився,хочеться працювати.

Синій – настрій задовільний, нудно.

VІII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

Опрацювати параграф 18.Нанести на контурну карту родовища та басейни рудних корисних копалин. Творче завдання за бажанням учнів (підручник, стор.93).

 • Дякую за спільну роботу. До побачення.

Література

 • В.Ю. Пестушко. «Фізична географія України». Підручник для 8 класу.-К.: Генеза, 2008;

 • Пасенко Л., Географія. Довідник.—Київ, «Казка», 2010.

 • П.О.Масляк, П.Г.Шишенко., Хрестоматія з географії, - К., «Генеза», 1994.

 • Хрестоматія з географії Дніпропетровщини: Навч. Посібник для 5-11 кл. – Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2006. – 358, іл..

 • В.И.Соболевский. Замечательные минералы. Книга для учащихся. – М.,»Просвещение», 1983.

 • О.Г.Стадник. Нетрадиційні форми уроків географії. – Харків. «Основа», 2004.

 • Усі географічні назви ( за шкільною програмою). – Харків, ПП «Торсінг плюс». 2008.ДОДАТКИ ДО УРОКУ.


g:\відкритий урок географія\урок географії\слайд1.jpg

g:\відкритий урок географія\урок географії\слайд2.jpg

f:\відкритий урок географія\урок географії\слайд3.jpg

f:\відкритий урок географія\урок географії\слайд4.jpg

f:\відкритий урок географія\урок географії\слайд5.jpg

f:\відкритий урок географія\урок географії\слайд6.jpg

f:\відкритий урок географія\урок географії\слайд7.jpg

f:\відкритий урок географія\урок географії\слайд8.jpg

f:\відкритий урок географія\урок географії\слайд9.jpg

f:\відкритий урок географія\урок географії\слайд58.jpg

1   2   3

Схожі:

Закон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Галузева угода між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту...
Цк профспілки працівників освіти І науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно...

Термін
Мінприроди України на отримання сертифікату екологічного аудитора у відповідності до вимог Закону України «Про екологічний аудит»....

Додаток 1 до ухвали засідання виконкому Ради Західного наукового...
Нан україни та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р а. Львівської області у 2016 р

Кабiнет мiнiстрiв україни постанова київ
Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї...

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Нан україни, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького нан україни

Державні будівельні норми україни будинки І споруди будівлі І споруди...
Об'єднанням "Укрндіагропроект" Мінсільгосппроду України (базова організація) (керівник теми канд екон наук, заслужений будівельник...

Міністерство освіти І науки україни наказ
України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з астрономії, географії, інформатики, математики, фізики, хімії та тренувальних...

Наказ
Закону України "Про державне регулювання виробництва І обігу спирту етилового, коньячного І плодового, алкогольних напоїв та тютюнових...

Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дбн в 2-10-2001 Держбуд України
Козловський Л. М.); Гсеу моз україни (лікар-інспектор Скрипник А. П.); Унгц моз україни (доктор мед наук Акименко В. Я., канд. Мед...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка