Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

План-конспект уроку

План-конспект уроку

План-конспект уроку

«ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА»
Мета уроку:

 • розширити і поглибити знання учнів про сполуки Нітрогену та Фосфору, їх роль в житті рослинних організмів, використанням людиною;

 • ознайомити з основними видами мінеральних добрив як хімічними речовинами, які вимагають раціонального використання людиною;

 • проаналізувати роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми людства;

 • продовжити розвивати вміння учнів практично визначати властивості речовин на прикладі мінеральних добрив;

 • вдосконалювати вміння учнів працювати з підручником, довідковою літературою;

 • виховувати бережне ставлення до природи, розумне використання мінеральних добрив людиною;

 • сприяти формуванню світоглядних знань учнів.


Обладнання:

періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, колекція «Мінеральні добрива», інтерактивна дошка, проектор, презентація «Мінеральні добрива», для лабораторних дослідів на столах учнів: лоток, склянка з водою, скляна паличка, штатив для пробірок, чисті пробірки, зразки мінеральних добрив (І варіант – нітратні добрива, ІІ варіант – фосфатні добрива, ІІІ варіант – калійні добрива).
Тип уроку: урок застосування знань, вмінь та навичок

Форми організації роботи учнів:

робота в малих різнорівневих групах, виконання лабораторних дослідів, звітування учнів, які на попередніх уроках одержали превентивні завдання по підбору матеріалу про шкідливий вплив мінеральних добрив на довкілля, про роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний етап

Перед початком уроку учні отримують картку певного кольору. Увійшовши до класу, сідають за парти, на яких лежать картки відповідного кольору. (1-2 хв.).


ІІ. Актуалізація опорних знань учнів (2-3 хв.)

Дати відповіді на питання:

- Нітратна кислота в хімічних реакціях проявляє властивості окисника чи відновника?

- Як називаються солі нітратної кислоти?

- Де в природі зустрічаються солі нітратної кислоти?

- Чому необхідно контролювати вміст нітратів у продуктах харчування?
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми, завдань уроку ( 4-5 хв.)

■ З’ясувавши, що надлишок нітратів у продуктах харчування, особливо рослинного походження, наносить шкоду організму людини, учитель ставить питання:

- Чи не завдають нітрати шкоди рослинам?

- Пригадайте з курсу біології, як відбувається процес живлення рослин.

- Які елементи необхідні для нормального росту і розвитку рослин?

- Звідки ці елементи можуть потрапляти у ґрунт?

У 1798 році економіст Томас Мальтус видав книгу «Досвід народонаселення», в якій виклав свою знамениту теорію: чисельність населення Землі має тенденцію зростати у геометричній прогресії, в той час засоби до існування збільшуються тільки в арифметичній прогресії. З цієї теорії випливало, що в майбутньому людству загрожує голод. Подібний висновок підтвердив через сто років англійський вчений Томас Гекслі, який заявив, якщо людство хоче уникнути голодної смерті, то необхідно різко підвищити врожайність сільськогосподарських культур.

- Які ж способи підвищення сільськогосподарських культур ви можете запропонувати?

(Учні пропонують свої варіанти, з яких найбільш раціональним є використання мінеральних добрив)

- Як би ви дали визначення терміну «добрива»?

Добрива - це неорганічні й органічні речовини, які застосовуються в сільському господарстві і рибальстві для підвищення врожайності культурних

рослин і рибопродуктивності ставків.

Органічні добрива - це перегній, торф, гній, пташиний послід (гуано), різні компости, органічні відходи міського господарства (стічні води, осади стічних вод, міське сміття), сапропель, зелене добриво. Вони містять найважливіші елементи харчування, в основному в органічній формі, і

велике кількості мікроорганізмів. Дія органічних добрив на врожай культур позначається протягом 3-4 років і більш.

Мінеральні добрива бувають: мінеральні (чи хімічні), органічні і бактеріальні (штучне внесення мікроорганізмів з метою підвищення родючості ґрунтів).

Мінеральні добрива на відміну від органічних більш концентровані, швидше забезпечують рослини необхідними компонентами.

Перший досвід по вивченню живлення рослин провів на початку 30-х років 17 століття нідерландський лікар та алхімік Ян Батист ван Гельмонт. Він взяв 80 кг сухої землі, посадив гілку верби і поливав її дощовою водою. Дослід тривав 5 років. За цей час рослина додала у вазі 66 кг, а земля «схудла» менше ніж на 100г. Отже, рослини беруть поживні речовини не тільки з води.

У 1840 році великий німецький вчений Юстус Лібіх вперше вказав на виснаження мінеральних речовин ґрунту і на необхідність повернення їх у ґрунт. Не одразу його теорія була сприйнята. Відповідно до неї мінеральні речовини повинні містити три основні елементи – Нітроген, Фосфор та Калій.
■ Тема нашого уроку «Загальні відомості про мінеральні добрива»

Виходячи з теми уроку сформулюйте основні цілі нашого уроку ( познайомитися зі значенням Нітрогену, Фосфору та Калію для нормальної життєдіяльності рослин, основними видами мінеральних добрив, ознайомимось з деякими їх властивостями, з’ясувати необхідність раціонального використання мінеральних добрив)
ІV. Сприйняття і усвідомлення нового навчального матеріалу

■ Ознайомлення з певним видом мінеральних добрив

Для подальшої роботи учні об’єднуються в групи по 4-5 учнів.

Кожна група виконує завдання у відповідності з інструктивною карткою ( додаток 1). Вчитель перед початком роботи проводить інструктаж з техніки безпеки під час виконання лабораторного досліду, попереджає, що про результат роботи групи буде доповідати учень за вибором учителя.


■ Звіти про роботу груп. Заповнення всієї таблиці


■ Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв’язанні продовольчої проблеми

Слухаючи повідомлення однокласників, коротко занотуйте відповіді на питання:

 • До чого може призвести надлишок мінеральних добрив у ґрунті?

 • Як хімія може допомогти у розв’язанні продовольчої проблеми?

Після виступу учнів з повідомленнями вчитель доповнює, коректує повідомлення учнів. Окремі учні за викликом вчителя зачитують записані у зошит відповіді на поставлені питання.

 • Чи правильна дана відповідь?

 • Що можна у ній уточнити, доповнити?


V. Осмислення, узагальнення та систематизація вивченого матеріалу (6-7 хв.)
VІ. Домашнє завдання (1-2 хв.)

Прочитати матеріал підручника, дати відповіді на питання після параграфу.

VІІ. Підбиття підсумків уроку (2-3 хв.)

■ Проаналізуйте, чи виконали ми поставленні на початку уроку завдання.

■ Вчитель дає оцінку роботи класу та окремих учнів.

■ З метою мобілізації учнів на рефлексію своєї поведінки, вчитель просить учнів продовжити речення:

- «Сьогодні на уроці мені сподобалось…»

- «В сьогоднішньому уроці я б хотів змінити…»

Бесіда, для відповіді на останнє питання можна використати

кадр №2 презентації


Бесіда з використанням кадрів 3- 4 презентації

Пояснення вчителя з елементами бесіди

Учні обговорюють цілі уроку, вчитель уточнює, використовуючи кадр 5 презентації

Виконання лабораторних дослідів різнорівневими групами. В ході виконання завдання креслять в зошитах таблицю (кадр 6) і заповнюють свою частину таблиці. Учитель надає консультаційну допомогу окремим групам
Викликані вчителем учні доповідають про результати виконання завдання. Решта учнів слухають і заповнюють таблицю. Вчитель коректує та доповнює відповіді учнів, використовуючи кадри презентації (кадри 7-11) та колекцію мінеральних добрив

Відповідають учні, які за бажанням готували цей матеріал до уроку.

Коротке обговорення відповідей на питання, які учні записали в зошити


Самостійна робота, кадри презентації15-17. Учитель вибірково збирає зошити для оцінювання роботи на уроці

Учні записують домашнє завдання у щоденники

Бесіда
Повідомлення вчителя

Вправа «Незакінчені речення»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План конспект уроку хімії в 7 класі по темі Складання формул бінарних...
Обладнання: періодична система хімічних елементів, алгоритм визначення валентності в бінарних сполуках

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів

План-конспект уроку біології 24 10 06 Тема: Білки, їх будова, класифікація, функції
Мета: вивчити особливості будови, класифікації І властивостей амінокислот та білків, розвивати пізнавальну активність учнів І навики...

План-конспект уроку окисно-відновні реакції, їхнє значення (Тема...
Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, електрохімічний ряд напруг металів, лабораторний посуд І обладнання,...

Конспект уроку з інформатики у 10 класі на тему: «Power Point. Створення...
Організаційна частина. Перевірка присутності учнів, готовності до уроку. Повторення основних пунктів правил безпеки та поведінки...

Конспект уроку з хімії у 7-му класі на тему: Підготувала
На дошці зображений багатоповерховий будинок, на даху якого зображений ключ від країни „Елементи”. Щоб до нього дістатися, потрібно...

Конспект уроку з української літератури для 7 класу вчителя української...
Які твори художньої літератури Є. Гуцала ви читали? Чим вони вам запам’яталися? (Слайд 3)

Конспект уроку Тема. Нітрати, їх поширення в природі. Проблеми вмісту...
Олей нітратної кислоти, їх властивості й застосування, поширення в природі, загальні відомості про мінеральні добрива, їх раціональне...

Уроку
Мета уроку: поглибити знання про фізичні та хімічні явища, з’ ясувати їх суттєві відмінності

Уроку. Вплив людини на довкілля Мета: навчальна
Матеріально-технічне забезпечення: презентація до уроку, мультимедійна установка, комп’ютер, колонки, диски з аудізаписамиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка