Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло І речовина. Будова речовини. Атоми І молекули. Будова атома

Урок 1 Клас: 7 Тема. Фізичне тіло І речовина. Будова речовини. Атоми І молекули. Будова атома

Сторінка1/3
  1   2   3

Бойко А.А., вчитель фізики СЗШ №10Урок 1

Клас: 7

Тема. Фізичне тіло і речовина. Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома.

Мета: дати учням початкову інформацію про будову речовини, атоми і молекули; формувати науковий світогляд; розвивати уяву, вміння спостерігати і робити висновки; виховувати потребу в знаннях, інтерес до предмету.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів Д. Менделєєва, моделі атомів і молекул, фільтрований папір, одеколон, склянка з водою, сіль, цукор, структурно-логічна схема.
Хід уроку


Етапи уроку

Зміст урокуОсновні форми, методи, прийоми

Організаційний момент

Привітання, відмічання відсутніх

бесіда

Актуалізація опорних знань

З даного переліку занесіть у відповідні графи фізичні тіла та речовини: мавпа, крапля, гума, цеглина, срібло, багаття, лінійка, Місяць, алюміній, дерево, азот, колесо, деревина, пластилін, кисень.

Таблиця № 1

Фізичні

тілаРечовиниТаблиця №2

Наведіть по три приклади фізичних тіл, які можуть бути зроблені із скла та алюмінію.

Речовина

Фізичне тіло

Скло
Алюміній
Перевірка фізичного диктанту. За правильно заповнені таблиці учні отримують 4 бали.

Проведення словникового фізичного диктанту. Заповнення таблиці №1 , №2.

Взаємоперевірка


Оголошення теми

Тема: Будова речовини

Структура теми: 8 уроків, 3 лабораторних роботи, 1 урок розв’язування задач, по закінченню – контрольна робота.

Розповідь вчителя, запис у зошиті

Мотивація навчальної пізнавальної діяльності

Кожен із нас не один раз замислювався над питанням: із чого складаються оточуючи нас тіла? Чому одні речовини в природі спостерігаються в газоподібному стані, інші – в рідкому чи твердому? Наприклад: вода при 0 º С може бути як в твердому стані, так і в рідкому або газоподібному. І тема, яку ми сьогодні розглядаємо на уроці, дуже важлива. Знання будови речовини дає можливість керувати багатьма явищами, створювати нові речовини з потрібними людині властивостями: міцністю, твердістю, жаростійкістю і т. п.

Повідомлення вчителя

Вивчення нового матеріалу

Тіла нам здаються суцільними. Але тверде тіло, наприклад крейду ми можемо розтерти на порошок; рідину розділити на дрібненькі крапельки; а газ розрідити.

Проблемне питання: «Чи є межа поділу речовини на частинки?»

Щоб розв’язати проблему, виконаємо досліди.

Дослід1: зникнення плями одеколону на фільтрованому папері.

Питання:

 1. Куди подівся одеколон?

 2. Чи бачили ви, як він «покинув» папір?

 3. Де він зараз?

 4. Яку гіпотезу можна висунути про будову цієї речовини для пояснення її поступового зникнення?

Учні роблять висновок: речовина складається з дуже маленьких частинок, які не бачить наше око. Ці частинки поступово перейшли з паперу до приміщення класу.

Екскурс в історію: за 500 років до нашої ери давньогрецький учений Демокрит висунув гіпотезу про існування найдрібніших частинок, з яких складається речовина. Він назвав їх атомами ( «атом»з грецької – «неподільний»). Цю гіпотезу було підтверджено наукою аж у XVIII – XIX століттях.

Дослід2: а) перевіряємо гіпотезу про наявність проміжків між молекулами спирту(одеколону) і води.

Спостереження учнів: зменшення об’єму суміші порівняно з загальним об’ємом двох рідин;

б) розчинення шматочків повареної солі ( цукру) у воді.

Висновок: між молекулами речовини існують проміжки.

Загальний висновок: якщо гіпотеза підтверджується дослідами багато разів, то вона стає фізичною теорією, науковим пізнанням.

На стор.63 підручника знайдіть і прочитайте основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Запишіть їх у зошит.

Розгляньте малюнок №44 підручника. Порівняйте моделі молекул, зробіть висновок та замалюйте їх.

Висновок: існують складні і прості речовини, прості речовини – це хімічні елементи таблиці Менделєєва, складні речовини складаються з атомів хімічних елементів.


Розповідь вчителя

Бесіда з демонстрацією дослідів, обговорення результатів дослідів

Робота з підручником, відповіді учнів


Закріплення нових знань


Питання і завдання:

 1. Рука золотої статуї в давньогрецькому храмі, яку цілували парафіяни, за десятки років помітно «схудла». Священики запанікували: хтось украв золото, але хто? Може це чудо, знамення? Поясніть, що саме відбулося на основі гіпотези Демокрита про снування найдрібніших частинок речовини.

 2. Чому всі тіла здаються нам суцільними?

Заверши речення:

 • Молекула це…

 • Молекули складаються…

 • У однієї і той же речовини молекули…

 • У різних речовин молекули…

Учням пропонується відповісти на запитання, що починаються словами «Чи вірите ви в те, що…»

 • При нагріванні молекули речовини збільшуються у розмірах.

 • При нагріванні речовини збільшуються проміжки між молекулами.

 • Атом – це складна система, що складається з ядра та електронної оболонки.

 • В центрі атома знаходиться – ядро.

 • Молекула не може складатися з одного атома.

Бесіда з запитаннями

«Вірю-не вірю»

Домашнє завдання


Опрацювати матеріал підручника § 10, п.1, § 11 Виконати домашній експеримент: налийте в склянку холодної води й опустіть у неї кристалики калій перманганату. Не перемішуючи води, визначте, через який час барвник потрапить у верхній шар води. У другу склянку налийте гарячої води і так само опустіть кристалики барвника. Одну склянку поставте в холодильник а іншу залиште в теплому місці. Спостереження проведіть протягом тижня, записуйте щодня результати. У якій воді забарвлення пошириться швидше? Як ви думаєте, чому?


Запис у щоденнику

Запис в зошиті

Підведення підсумків уроку

Оцінювання роботи класу і окремих учнів.
Структурно - логічна схема
Речовина молекула атом елементарні частинки


Складання схеми


Урок 2

Клас: 7

Тема. Рух атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія. Лабораторна робота №6. Дослідження явища дифузії.

Мета: На прикладах і дослідах довести учням, що молекули і атоми перебувають у безперервному русі, ввести поняття дифузії як прямого свідчення хаотичного руху молекул речовини. Показати зв'язок температури зі швидкістю руху молекул. Розвивати в учнях уміння спостерігати, встановлювати послідовність етапів досліду, вміти робити висновки зі спостережень. Розвивати пізнавальний інтерес на основі уривків з літературних творів, вміння оперувати отриманими знаннями, формувати світогляд учнів. Виховувати інтерес до предмета, здатність приймати правильні рішення.

Тип уроку: урок удосконалення знань та формування експериментальних умінь.

Обладнання:склянки з водою та з розчином мідного купоросу, флакон з пахучою речовиною, апельсин, модель хаотичного руху молекул, комп’ютерна підтримка: програма «Квазар-мікро» Фізика-7, мультимедійна дошка.

Хід уроку


Етапи уроку

Зміст урокуОсновні форми, методи, прийоми

Організаційний момент

Привітання, відмічання відсутніх

бесіда

Актуалізація опорних знань

Перевірка раніше засвоєних знань.

 1. Як називається найменша частинка речовини, що не поділяється при хімічних реакціях? (атом)

 2. Чи є відмінність між молекулами льоду, води і водяної пари?(молекули однакові)

 3. Як називаються найменші частинки речовини, що зберігають її основні хімічні властивості? (молекула)

 4. Що поєднує всі тіла навколо нас? (вони складаються з молекул, розділених проміжками).

 5. Як взаємодіють молекули в речовині? ( вони зіштовхуються, розлітаються, перебуваючи у безперервному хаотичному русі).

 6. Які частинки входять до складу атома? (елементарні).«Інтелектуальна розминка»


Оголошення теми і мети уроку

Сьогодні на уроці ми з’ясуємо які властивості мають молекули. Які процеси відбуваються з молекулами? Від чого залежить рух атомів і молекул? Яке фізичне явище описує ці всі процеси? Послухайте невелике оповідання «Запах хліба»( мультимедійна дошка, слайд презентації)

Питання:

 1. Чому пахне хліб, як ви думаєте?

 2. Як можна пояснити це явище з точки зору фізики?
Розповідь вчителя, запис у зошиті теми уроку

Мотивація навчальної пізнавальної діяльності

На столі у вчителя чорний ящик, в якому щось пахуче, наприклад парфуми, або долька апельсину. Питання до класу: Що в чорному ящику? Яке явище допомогло відповісти на це питання? Назвіть свої приклади з життя, де зустрічається явище поширення запаху?

Повідомлення вчителя. Створення проблемної ситуації. Відповіді учнів.

Вивчення нового матеріалу

Вчитель виконує досліди.

Дослід №1. Маємо три мензурки з водою. В першу мензурку додаємо кристалики мідного купоросу і розмішуємо. Потім додаємо розчин з 1-ої мензурки у 2-у, одержуємо з блакитного розчину слабко-голубий. Тепер з 2-ої переливаємо в 3-ю і одержуємо практично чистий

розчин. Яке явище ми спостерігали? Хто з вас може дати визначення цього явища?

Висновок: відбулося самочинне перемішування рідин. Отже атоми і молекули весь час перебувають у безперервному русі. Доказом цього є явище дифузії.

Дається означення дифузії: явище взаємного проникнення частинок однієї речовини у проміжки між частинками іншої внаслідок хаотичного безперервного руху частинок речовин.

Зверніться до програми «Квазар-мікро» Фізика-7 і перегляньте дослід. Що спільного ви бачите?

Висновок:Спочатку у посудині був «порядок» - зверху містилася незабарвлена вода, внизу – забарвлений розчин. Унаслідок хаотичного руху молекул води і частинок розчиненої речовини сталося самочинне перемішування рідини.

Демонстрація броунівського руху за програмою.

Висновок: броунівський рух є наслідком хаотичного руху молекул води.

Дифузія відбувається не тільки в рідинах а і в газоподібних і в твердих речовинах.

Наприклад: Гроза прошла, и ветка белых роз

В окно мне дышит ароматом…

О. Блок

Поміркуйте, чому дифузія в газах відбувається швидше, ніж у рідинах? ( відстані між молекулами газу більші).

«Це був дивний сир, гострий і зі сльозою, а його аромат потужністю у двісті кінських сил діяв у радіусі трьох миль і валив людину з ніг на відстані двох-трьох ярдів»

( Дж. К. Джером. «Троє в одному човні (якщо не рахувати собаки)»). Яке фізичне явище зумовлює описану «потужність» сиру?Розповідь вчителя

Бесіда з демонстрацією дослідів, обговорення результатів дослідів

Робота з програмою «Квазар-мікро» Фізика-7
Запис у зошиті.


Закріплення нових знань


Виконання лабораторної роботи за інструкцією(підручник стор. 70-71).

Учні виконують досліди , роблять висновки, спостерігають за явищами. Дифузію в газах учні досліджують на уроці, а дифузію в рідинах вони спостерігали вдома . Оформлення звітів про виконану роботу.

Робота з підручником,

робота в малих групах, записи у лабораторних зошитах.


Підведення підсумків уроку

Оцінювання роботи класу і окремих учнів. Розкажіть про домашній дослід. Що спільного? Від чого залежить швидкість протікання дифузії? З чим пов’язане збільшення швидкості дифузії? Який висновок про будову речовини можна зробити з явища дифузії?

Від чого залежить швидкість протікання дифузії?Відповіді учнів. Бесіда.

Домашнє

завдання
Вчити § 12, вміти відповідати на «?» 1-4 с.72. Виконати домашній експеримент, результати записати в зошиті.

 1. Чи злипаються два мокрих аркуші паперу?

 2. Чи злипаються два аркуші паперу, якщо один з них намочити водою, а другий олією?

 3. Чому, розламавши воскову свічку, не можна її частини скласти так, щоб вона знову стала цілою? А якщо нагріти кінці на полум’ї і знову скласти?


Запис у щоденнику і в зошиті.
Урок 3

Клас: 7

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва....
Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

• поглибити знання учнів про атоми й молекули як складні структурні частинки речовини
Базові поняття та терміни: атоми, молекули, йони, ядро, електрони, протони, нейтрони, хімічний елемент

Періодичний закон І періодична система хімічних елементів. Будова атома
Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення. Вступний інструктаж з бжд

Тема Речовини. Чисті речовини І суміші. Атоми, молекули, йони. Хімічні...

Урок трудового навчання 6 клас Тема : Види текстильних матеріалів....
Тема: Види текстильних матеріалів. Текстильні волокна та їх види. Будова тканини. Підбір матеріалів для виготовлення торбинки для...

«Хімічні формули»
Після символу елемента внизу ставиться цифра (нижній індекс), що показує число атомів цього елемента в молекулі (одиниця не пишеться)....

Урок ( 8 клас ) Тема: Кількість речовини. Моль-одиниця кількості...
Ь, вивчення понять «кількість речовини», «моль-одиниця кількості речовини», «число Авогадро», удосконалення вмінь та навичок написання...

Закон І періодична система хімічних елементів д. І. Менделєєва. Будова атома
Мета: проконтролювати засвоєння учнями структури періодичної системи та закономірностей зміни властивостей хімічних елементів І сполук...

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів

Закон та періодична система хімічних елементі Д.І. Мендєлєєва. Будова атому
З теми «Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атому»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка