Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Закон та періодична система хімічних елементі Д.І. Мендєлєєва. Будова атому

Закон та періодична система хімічних елементі Д.І. Мендєлєєва. Будова атому

Тренувальні різнорівневі вправи з теми: «Періодичний закон та періодична система хімічних елементі Д.І. Мендєлєєва. Будова атому.»

Розробка вчителя хімії вищої категорії, старшого вчителя

Краснолиманської ЗОШ І – ІІІ ступенів №4

І ловайської Наталії Леонідівни

j0186164

Тренувальні різнорівневі вправи

з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І. Мендєлєєва. Будова атому»

(8 клас)
І рівень

1 Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одному періоді:

а) 19;

б) 18;

в) 29.

Відповідь: 1. б,в; 2. а,в; 3. а,б.

2 Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одній групі:

а) 6;

б) 16;

в) 22.

Відповідь: 1. а,б; 2. а,в; 3. б,в

3 Вкажіть порядкові номери елементів, які знаходяться в одній підгрупі:

а) 14;

б)32;

в) 22.

Відповідь: 1. а,б; 2. а,в; 3. в,б.

4 Як змінюються властивості атомів хімічних елементів у головних підгрупах з ростом зарядів ядер їх атомів:

а) посилюються металічні властивості;

б) зменшуються металічні властивості;

в) посилюються неметалічні властивості;

г) зменшуються неметалічні властивості ?

5 Як змінюються властивості атомів хімічних елементів в періодах з ростом зарядів ядер їх атомів:

а) посилюються металічні властивості;

б) зменшуються металічні властивості;

в) посилюються неметалічні властивості;

г) зменшуються неметалічні властивості ?

6 Елемент з порядковим номером 6 утворює вищий оксид типу:

а) RO2;

б) RO;

в) R2O3 ?

7 Який з елементів утворює водневу сполуку типу RН4:

а) № 13;

б) № 14;

в) № 16 ?

8 Скільки електронів має ядро атому елементу № 18:

а) 22;

б) 6;

в) 3 ?

9 Однакова кількість енергетичних рівнів у атомів елементів з порядковими номерами:

а) 3 і 4; г) 18 і 19;

б) 3 і 11; д) 6 і 14;

в) 17 і 18; е) 6 і 7 ?

10 Для елементу х електронною формулою : 1S2 2S2 3S2 2p6 вкажіть:

а) назву елемента; в) склад ядра;

б) порядковий номер; г) формулу вищого оксиду .

ІІ рівень

1 У якого із елементів металічні властивості сильніше:

а) Са;

б) Sc;

в) Mn;

г) Fe ?

2 Неметалічні властивості елементів в ряді NPAsSbBi:

а) слабшають; в) не змінюються;

б) посилюються; г) спочатку слабшають, а потім посилюються ?

3 Вкажіть порядкові номери елементів, атоми яких утворюють вищі оксиди типу RO2:

а) 14 і 16;

б) 13 і 14;

в) 14 і 32 ?

4 Вкажіть порядкові номери елементів, вищому оксиду яких відповідає кислота типу H2RO3:

а) 6 і 16;

б) 14 і 16;

в) 14 і 22 ?

5 Ядро атому радію має:

а) 88 протонів і 138 нейтронів; в) 88 електронів і 226 протонів;

б) 88 протонів і 138 електронів; г) 88 протонів і 226 електронів ?

6 Що спільне в будові атомів елементів з порядковими номерами:

А) 11 і 18; Б) 20 і 30:

а) заряд ядра; г) кількість електронних рівнів;

б) кількість нейтронів; д) кількість електронів ?

в) кількість електронів на зовнішньому рівні;

7 Розподіліть за енергетичними комірками електрони атому елемента № 15. Скільки не - спарованих р – електронів у цьому атомі:

а) 3;

б) 2;

в) ні одного ?

8 Назвіть елемент за такими даними: знаходиться в ІV групі, відносна молекулярна маса водневої сполуки 32:

а) вуглець;

б) кремній;

в) олово ?

9 Будова зовнішнього рівню атому виражена формулою 3S2 2. Вкажіть номер групи, в якій знаходиться цей елемент:

а) IV;

б) VI;

в) VII ?

10 Визначте, які характеристики будови атому елементу та його положення в періодичній системі числено рівні між собою:

Будова атому

Положення елементу в періодичній системі

Порядковий номер

Номер періоду

Номер групи

Заряд ядра

Г

Д

Н

Кількість електронів в атомі

Е

З

К

Кількість протонів в ядрі атому

Л

І

Н

Кількість нейтронів в ядрі атому

Ю

Ц

С

Кількість електронів на зовнішньому електронному рівні

О

П

І

Кількість електронних рівнів

Ч

І

Я

Літери, що відповідають правильними відповідям,утворюють назву хімічного елементу, знайденого в 1868 році в сонячному спектрі.

ІІІ рівень

1 Елемент ІІ періоду має однакову валентність у вищому оксиді і водневій сполуці. Вкажіть:

а) назву елементу; г) склад ядра;

б) номер групи, підгрупу; д) формулу вищого оксиду ?

в) електрону формулу;

2 За схемами розподілу електронів за орбіталями визначте елемент:

а) з найбільш вираженими неметалічними властивостями :


1)


; 2)

; 3);
4)


б) з найбільш вираженими металічними властивостями:

1)


; 2)




; 3);
4)




3 Вкажіть скільки нейтронів в ядрі атому елемента, будова зовнішнього рівня якого виражена формулою: … 3S2:

а) 10;

б) 11;

в) 12 ?

4 Складіть повну електронну формулу елементу …3р1. Який порядковий номер цього елементу?

а) 12;

б) 13;

в) 14 ?

5 У якого з елементів більша кількість неспарованих електронів:

а) Na; г) S;

б) Si; д) Cl ?

в) P;

6 Допишіть рівняння ядерної реакції:

а);

б)

7 При згорянні 6,5 г. елементу утворилось 12,8 г. його оксиду складом RO2. Знайдіть елемент.

8 Елемент Бор має два природні ізотопи. Відомо, що 80,43% атомів елемента припадає на нуклід . Використовуючи те ж значення відносної атомної маси елемента, визначте другий нуклід Бору.

9 Елемент V групи періодичної системи хімічних елементів утворює вищий оксид, відносна молекулярна маса якого вдвічі більша за відносну молекулярну масу хлору. Який це елемент?

10 Порядкові номери хімічних елементів А,В,С, відповідають n, n-2; n+9:

а) якщо елемент А – найлегший галоген, тоді елемент В – це ;

б) якщо елементу С відповідає проста речовина – благородний газ, тоді А - … ?

в) чи можуть елементи А,В,С у вигляді простих речовин при звичайних умовах

бути газами?

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Закон І періодична система хімічних елементів д. І. Менделєєва. Будова атома
Мета: проконтролювати засвоєння учнями структури періодичної системи та закономірностей зміни властивостей хімічних елементів І сполук...

Періодичний закон І періодична система хімічних елементів. Будова атома
Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення. Вступний інструктаж з бжд

Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва....
Урок №1. Тема. Періодичний закон та періодична система Д.І. Менделєєва. Будова атома 4

Конспект уроку з хімії у 7 класі за темою: Хімічні рівняння Конспект...
Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів

«періодичний закон І періодична система хімічних елементів д.І. Менделєєва»...
Прохання вказати номер мобільного телефона, логін skype для спілкування (за потребою) в файлі з відповідями

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Періодичний закон І періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва у світлі уявлень про будову атома. Хімічний зв’язок

Урок по хімії на тему «Періодичний закон І періодична система хімічних...
Комунальний заклад «Кам'янська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат» Запорізької обласної ради

Урок 12 Тема. Валентність хімічних елементів
...

Уроку
Наочність: необхідні набори хімічних реактивів; хімічний посуд; періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва; таблиця розчинності,...

Атоми. Молекули. Йони. Хімічні елементи
Обладнання: картки з завданнями для перевірки знань, періодична система хімічнихБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка