Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Інформаційний бюлетень №5 від 14. 05. 2012

Інформаційний бюлетень №5 від 14. 05. 2012


BE THE FIRST TO KNOW!

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 5 ВІД 14.05.2012

ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Назва проекту,

назва організації, дата проведення

Кінцеві строки подачі документівОпис
К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї

1

Міжнародна науково-практична конференція «Психологія і педагогіка

у системі гуманітарного знання»

25-26 травня 2012 р., м. Одеса

22 травня 2012

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук.

http://www.chnu.cv.ua/index.php?page=ua/semconf/0004

2

V міжнародна науково-практична конференція "Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки"

31 травня - 2 червня 2012р.

Сімферополь-Судак

22 травня 2012

1. Сучасні трансформації національних економічних моделей. Роль державного регулювання у розвитку підприємства. 2. Інвестиційний потенціал вітчизняної економіки. 3. Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 4. Інновації як механізм підвищення бізнесу. 5. Прогалини підприємницького права України та механізми їх усунення. 6. Фінансовий механізм підприємницької діяльності. Проблема фінансового ринку України та шляхи їх подолання. 7. Міжнародне економічне співробітництво України в контексті членства в СОТ та євро інтеграції.

http://sites.znu.edu.ua/news_details/news_id=11057&lang=ukr

3

Х Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і управління:актуальні проблеми та тенденції розвитку»».

18-19 травня 2012 року

м. Львів


17 травня 2012

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

http://www.osvita.org.ua/events/1636.html

4

Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной мировой литературы и лингвистики»

г.Одесса

22 мая 2012

Основные тематические направления конференции

- Украинский язык и литература

- Русский язык и литература

- Славянские языки и литература

- Литература зарубежных стран

- Романские, германские и другие языки

- Теория литературы, сравнительное литературоведение

- Общее, сравнительно-историческое, типологическое языкознание

- Фольклористика

- Литературное источниковедение и текстология

- Язык и средства массовой коммуникации

- Теория и практика перевода

- Межкультурная коммуникация

- Риторика

- Язык современного искусства

http://www.konferencii.ru/info/id/99830


5

Міжнародна

науково-практична конференція

Застосування інноваційних

технологій у підготовці

фахівців з економіки,

фінансів та права

28-29 червня

2012 року

м. Вінниця


20 червня 2012

До участі у конференції запрошуються науковці, докторанти, аспіранти, молоді вчені, студенти, працівники економічних підрозділів підприємств, викладачі вищих навчальних закладів, працівники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, дослідних організацій, діяльність яких пов`язана із проблемами, що обговорюються на конференції.

http://www.vfeu.org.ua/

6

IV Международная конференция с элементами научной школы для молодежи «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества»

01 - 05 октября 2012, г. Суздаль 

20 мая 2012


Привличение молодых ученых к квалифицированному обсуждению и координации научно-исследовательских работ по направлению «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества»; обмен научной и технической информацией по фундаментальным и технологическим основам разработки и создания наноматериалов функционального назначения, в том числе металлических, особо чистых, керамических, полимерных и композиционных; оценка экономической эффективности использования инновационных разработок.

http://fnm.imetran.ru/

7

Міжнародна конференція молодих вчених “Актуальні проблеми ботаніки та екології”

19-23 вересня 2012

Ужгород

1 червня 2012

Секції конференції:

Альгологія, мікологія, бріологія та ліхенологія

Систематика та флористика судинних рослин

Екологія рослин та фітоценологія

Експериментальна ботаніка

Історія ботанічної науки та етноботаніка

Інтродукція рослин та ландшафтна архітектура.

http://www.botany-center.kiev.ua/Aktualni_problemy/Conf2012-ukr/01-Conf-ukr.htm

8

Міжнародна наукова конференція “Генетика і біотехнологія ХХІ століття: проблеми, досягнення, перспективи” (до 100-річчя з дня народження академіка М.В. Турбіна)8-11 жовтня 2012 року в м.Мінськ,Білорусія

1 червня 2012

Основні напрями роботи конференції:

Секція 1. Загальна, молекулярна генетика

Секція 2. Генетика рослин

Секція 3. Генетика тварин

Секція 4. Генетика мікроорганізмів

Секція 5. Генетика людини та медична генетика
 http://www.labprice.ua/biologiya/mizhnarodna_naukova_konferenciya_genetika_i_biotexnologiya_xxi_stolittya_problemi_dosyagnennya_perspektivi_do_100-richchya_z_dnya_narodzhennya_akademika_mv_turbina


9

І Міжнародна наукова конференція “Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти”.

25-26 жовтня 2012 року

Одеса

1 липня 2012

Секція 1. Проблеми когнітивної лінгвістики. Мовна і концептуальна картини світу.

Секція 2. Психолінгвістичні дослідження мовлення і тексту. Проблеми мовленнєвого впливу. Сугестивна лінгвістика.

Секція 3. Соціолінгвістичні дослідження. Мовна ситуація в Україні. Політична лінгвістика.

Секція 4. Лінгвокультурологія та етнолінгвістика. Проблеми міжкультурної комунікації.

Секція 5. Комунікативна лінгвістика. Проблеми дискурсології і текстолінгвістики. Інтерпретація художнього тексту.

Секція 6. Проблеми прикладної лінгвістики. Методика навчання української, російської та іноземних мов. Прикладні аспекти перекладознавства.

Секція 7. Мовні особливості текстів засобів масової інформації, рекламних та PR-текстів.

http://mova.dn.ua/content/view/346/9/


10

III Форум інновацій

30-31 травня в Жешуві (Польща)
В ході форуму в цьому році будуть порушені питання інноваційних рішень в різних секторах економіки (зокрема, в телекомунікаційному та енергетичних секторах, в медицині), в науці, а також менеджменті.

http://www.forum-ekonomiczne.pl/

11

Международная научно-практическая Интернет-конференция

« Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2012» 19 по 30 июня

2012 г.

Проект SWorld

г.Одесса

12 июня 2012

Секции конференции: ТРАНСПОРТ, ЭКОНОМИКА, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА, ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И ФАРМАЦЕВТИКА, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ, ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ.

К О Н К У Р С И

1

Фестиваль ИНновационных Технологий

Москва

 30 июня 2012

ФИНТ – это конкурс для смелых и талантливых молодых людей, которые мыслят свободно и хотят реализовать свои идеи и разработки. Если ваш проект способен принести пользу людям, если у вас есть идея, котораяс действительно позволит человечеству сделать еще один - пусть маленький шаг - на пути эволюции, мы с радостью вам поможем воплотить вашу идею в жизнь.

Заполняйте форму заявки на участие в конкурсе и присылайте ее нам. Будьте внимательны, данная форма предполагает полное описание вашего проекта - от разработки стратегии развития до детализации необходимых финансовых затрат.

Перечень сфер, в которых проекты могут принять участие, практически не ограничен:
- IT: программное обеспечение, интернет - проекты;
- телекоммуникационные продукты и услуги;
- биотехнологии и медицина;
- энергетика и энергосбережение;
- нефтегазовая отрасль;
- банковская сфера;
- образовательные технологии и др.

http://www.festivalnauki.ru/stranica/693/festival-innovacionnyh-tehnologiy
ГРАНТИ, СТИПЕНДІЇ, СТАЖУВАННЯ, ЛІТНІ ШКОЛИ

1

Стипендії Словацької Республіки в 2012-2013 навчальному році

Словакія

31 травня 2012

Учасниками програми можуть бути іноземні громадяни, що проходять навчання у вузах рідної країни за спеціальностю, яка збігається (або близька) до спеціальності, на яку подається заявка. Вік учасників програми - від 18 до 26 років.

http://studyin.sk/


2

Исследовательские гранты IHÉS 2012 года (Франция)

21 травня 2012

Ежегодно IHÉS принимает около 200 математиков и физиков-теоретиков со всего мира (пост-докторантов и квалифицированных исследователей) на срок от нескольких дней до одного года (в исключительных случаях – до двух лет).

Стипендиатам предоставляется полная свобода выбора тематики исследований, возможность менять тематику исследований без программных ограничений.

http://www.science-community.org/ru/node/68103

Гранты для участия в постдокторских исследованиях (Япония)


31 травня 2012

К участию в программе приглашаются ученые, специализирующиеся в физике, химии, биологии, медицине, инженерии и других смежных областях, разрабатываемых в RIKEN. Всего будет предложено 18 стипендий. 

http://www.riken.jp/fpr/recruitment.html

4

Гранты в рамках конкурса совместных научно-исследовательских проектов РФФИ - НЦНИ (Франция) 2013 года

31 травня 2012

Конкурс совместных проектов 2013 года (конкурс НЦНИ_а) на получение финансовой поддержки для проведения фундаментальных научных исследований в следующих областях знаний:

(01) математика, информатика и механика;

(02) физика и астрономия;

(03) химия и науки о материалах;

(04) биология и медицинская наука;

(05) науки о Земле;

(06) науки о человеке и обществе;

(07) инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы;

(08) фундаментальные основы инженерных наук

В рамках конкурса поддерживаются исследования, совместно выполняемые российскими и французскими учеными и представляющие обоюдный интерес.

http://www.rsci.ru/grants/grant_news/284/231425.php

5

Austrian Student Scholarship


31 May 2012

The support is provided in particular to students who want to take studies in the areas oftechnology, natural science and economic science. The scholarship is granted for studies in Austria. Scholarship holders are expected to complete their studies in Austria and will not be awarded to students who are already studying in Austria.

 

http://www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-323/79_read-1449/


6

MA Interdisciplinary Research and Studies on Eastern Europe (MIREES), Italy


21 травня 2012

Open to: applicants with a First Cycle Degree in Law, Economics, Political Science, Sociology, Geopolitics, etc

http://unistudy.org.ua/opportunities/scholarships.htm?id=2147


7

OFID SCHOLARSHIP AWARD 2011/12

Austria28 May 2012

The Scholarship is open to those students who wish to pursue studies in a relevant field of Development or Energy Studies.

http://scholarship.ofid.info/DesktopDefault.aspx


8

Technology Governance - MA/PhD graduate degree in innovation policy and development economics


31 травня

2012

The program at Tallinn University of Technology, Estonia (MA in 1,5-2 years, 120 credit points, 2,160 euros tuition for the whole program) is aimed at understanding the capitalist economies and economic development processes with a focus on developing and transitional countries; explained by presenting more realistic, real-life related economic theories, e.g. development economics, evolutionary economics etc.

http://tg.deca.ee/eng/the_students/scholarships/

9

The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme (EURIAS)

7 червня 2012

EURIAS Fellowships are mainly offered in the fields of the humanities and social sciences but may also be granted to scholars in life and exact sciences, provided that their proposed research project does not require laboratory facilities and that it interfaces with humanities and social sciences. 
http://www.mladiinfo.com/2012/03/22/the-european-institutes-for-advanced-study-eurias-fellowship-programme/

10

The Victor H. Loewenstein Scholarship

The University of Edinburgh

United Kindom

31 May 2012

The Victor H. Loewenstein Scholarship is awarded to a student from outside the UK so as to enhance the international nature of the programme. The scholarships will be awarded on the basis of academic merit and the benefits to the student. Each scholarship will be worth £5,000.

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/uk-eu/humanities/business/loewenstein


11

8-МА МІЖНАРОДНА ЛІТНЯ ШКОЛА МЕДІА ПРАВА

Інститут Медіа Права

«Києво-Могилянська академія», м. Київ


25 травня 2012

Взяти участь у школі можуть юристи, робота яких пов'язана з питаннями свободи слова, свободи інформації чи медіа права. Це можуть бути юристи мас-медіа, громадських організацій, органів влади, адвокати. Також заявки приймаються від студентів старших курсів і випускників, зацікавлених у тематиці Літньої школи. Заняття будуть проводитися російською мовою.

http://medialaw.kiev.ua/education/school/


12

The Calum Miller Scholarship

The University of Edinburgh

United Kindom


31 May 2012

The scholarships are open to applicants who have an excellent academic record and who are applying for admission onto the Full-time MBA or MBA in International Business in September 2012. An award may be withdrawn if a student fails to meet the academic standards set by the University.

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/uk-eu/humanities/business/miller

13.

Lazarski University in Warsaw, Poland and Center for International Legal Studies in Salzburg, Austria
Lazarski University in Warsaw, Poland and Center for International Legal Studies in Salzburg, Austria present Joint Certificate Program INTERNATIONAL LEGAL SKILLS. Українсько-польський центр освіти "UniverPL" запрошує на навчання студентів-правників, після бакалаврату чи магістраури, а також працюючих юристів пройти практичний англомовний курс післядипломної освіти з ПРАВА в Університеті Лазарського.

http://univerpl.com.ua/

14

Summer School in Georgian Civilization

Georgia

July 9th – July 21th


31 May

2012

Georgian Civilization Summer School is a comprehensive summer short-term study abroad package, offering not only high-quality courses in Georgian Language and History, but also lots of cultural and social activities and guided trips. Despite the short duration of the program, students will have the opportunity to take full advantage of their visit and become involved in the interesting and dynamic course of study and multitude of activities, experience the vibrant life, culture and cuisine of Georgia.

http://www.cu.edu.ge/?i=14345&l=1

15

Гранти Міністерства закордонних справ Чехії в рамках Громадського Форуму Східного Партнерства

20 травня

2012

Проекти повинні бути зосереджені на пріоритети 1-ої (демократія, права людини, належне управління, стабільність) та 4-ої (між людські контакти) робочих Груп Громадського Форуму.

http://www.mzv.cz/kiev/uk/x2005_11_03/x2012_05_11.html

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інформаційний бюлетень №11 від 05. 11. 12
Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2012

Інформаційний бюлетень №3 від 19. 03. 2012
Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике

Інформаційний бюлетень №1 від 23. 01. 2013
...

Інформаційний бюлетень №4 від 03. 04. 2013
Луганський національний університет імені Т. Шевченка, 23-24 травня 2013 року, м

Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики у 2015-2016 навчальному році
Для учнів 8-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства №1/9-426 від 01. 06. 2012 року «Щодо...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2006 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2008 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Бюлетень
Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти І науки України. Західний науковий...

Пояснювальна записка Робочі навчальні плани на 2012-2013 навчальний...
Робочі навчальні плани на 2012-2013 навчальний рік складено відповідно до листа мон україни від 23. 05. 12 №1/9 399 „Про навчальні...

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної...
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 03. 04. 2012 №409“, від 29. 05. 2014 №657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка