Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Написання науково-дослідницьких робіт учнями-членами Малої академії наук України

Написання науково-дослідницьких робіт учнями-членами Малої академії наук України

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Володарська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

Л.А. Радько

Написання науково-дослідницьких робіт учнями-членами Малої академії наук України

Методичний посібник2013

ЗМІСТ

ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА…………………4

Секція «Журналістика»…………………………………………………….4

Секція «Правознавство»………………………….………………………..6

Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії»…………………...10

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА………………………………………………...……12

Секція «Мистецтвознавство»…………………………………………….12

Секція «Фольклористика»………………………………………………..14

Секція «Українська література»…………………………………………16

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ………………………………………18

Секція «Експериментальна фізика»…………………. …………………18

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ…………………………………………….20

Секція «Хімія»…………………………………………………………….20

Секція «Медицина»……………………………………………………….22

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ……………………………………………24

Секція «Геологія, геохімія та мінералогія»……………………………..24

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК……………………………26

Секція «Екологія»…………………………………………………………26

Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування»…...28

Секція «Ветеринарія та зоотехнія»………………………………………32

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ……………………………………………………34

Секція «Мікроекономіка та макроекономіка»……………..……………34

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ…………………………...……………………36

Секція «Прикладної математики»……………………………………….36

ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК……………………………………………38

Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво»………………38

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ І ПРЕДСТАВЛЕННЯ УЧНІВСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ

РОБІТ…………………………………………………………………………….40

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………53
Відділення філософії та суспільствознавства

Секція «Журналістика»

«Розвиток Інтернет–ЗМІ нового типу та умови конкурентноспроможності районних засобів масової інформації»Автор:

Квасневська Софія Олександрівна,

учениця 11-А класу

Володарського ліцею
Науковий керівник:

Радько Лариса Анатоліївна,

учитель англійської мови

Володарського ліцею, вчитель-методист
Так як сучасне суспільство потребує все більше нової інформації та її джерел, одним із нових мережевих напрямків у журналістиці з’явились Інтернет-ЗМІ.

Актуальність роботи полягає у тому, що Мережеві ЗМІ прогресують у своєму розвитку насамперед через стрімкий розвиток мережі Інтернет. Це пояснюється також вимогами суспільства до нових джерел та можливостей знаходження інформації. Завдяки максимальній швидкості публікації нової інформації та доступу до неї, Інтернет має велику перевагу перед іншими носіями інформації.

Метою роботи є розкриття комунікативних можливостей та особливостей онлайнових ЗМІ.

Предметом дослідження є комунікативні та типологічні особливості інтернет-ЗМІ, а також історія їх розвитку.

Об’єктом дослідження є інформаційне наповнення друкованого видання газети «Голос Володарщини» та порталу «Вісті Щасливе».

Теоретичне значення роботи полягає у дослідженні та узагальненні даних про мережеві ЗМІ, так як це явище відіграє важливу роль у суспільстві, але не є повністю дослідженим.

Основні завдання дослідження, які автор ставив перед собою це дати

4

загальну характеристику розвитку традиційних ЗМІ та Інтернет-ЗМІ нового типу, а також проаналізувати стан наукової розробки теми та охарактеризувати джерельну базу дослідження. Автор привертає увагу до надзвичайно вдалого досвіду поєднання друкованого та онлайнового видань, яким сьогодні може похвалитися низка медійних організацій. На думку автора дослідження особливостей функціонування районної газети на сучасному етапі, проблем та перспектив розвитку районної преси є актуальним. Адже журналістські доробки районних кореспондентів, на жаль, фактично не доступні великому колу читачів. Водночас навіть та інформація, яка вміщена в даних виданнях є доступна вузькому колу передплатників. Районну газету, наприклад, не можуть передплатити журналісти або просто зацікавлені особи з інших районів чи обласного центру через позицію Укрпошти щодо розповсюдження районних видань. Відтак, іноді цікава інформація із запізненням доходить до широкої аудиторії, або й не доходить взагалі. 90% районних та міських комунальних газет Київської області не мають власних сайтів. Це обмежує їхні можливості доступу до аудиторії, що читає пресу на веб-сторінках.

У ході виконання роботи було досліджено аудиторію районної газети «Голос Володарщини» з метою з’ясування потреб та перспектив її розвитку. Доведено, що створення і розміщення в Інтернеті WEB-сайту газети «Голос Володарщини» сприяло б підвищенню відвідуваності, популярності та прибутку газети. А якісна інформаційна підтримка WEB-сайту дозволила б, як утримати аудиторію, так і забезпечити приріст аудиторії. Рекомендовано редакції газети ознайомитись з досвідом роботи громадської організації «Світло», яка реалізує проект «Відкритий Інтернет - простір для районних ЗМІ України». Але крім цього, автор радить редакції газети діяти разом із районною адміністрацією та взяти до уваги запропоновану «Програму розвитку газети «Голос Володарщини» на 2013-2016 роки». Адже життя змушує видання крокувати в ногу з ринком користувачів інформації, шукати нові й нові форми свого просування на ринок.

5
Секція: правознавство

«Проблеми створення та діяльності молодіжної громадської організації в Україні на прикладі Володарського району»Автор:

Лисенко Тетяна Сергіївна

учениця 11-А класу

Володарського ліцею

Науковий керівник:

Припишнюк Ігор Миколайович,

вчитель історії та правознавства


Актуальність дослідження: соціальна незрілість сучасних громадських дитячих та молодіжних організацій проявляється у нераціональній, організаційній структурі, слабкості і аморфності, нерозвиненості на регіональному та місцевому рівнях. Особливо гостро ця проблема постає у невеликих містах та селах. Дитячий та молодіжний рух на селі - неорганізований, розрізнений, стихійний. Нечисленні об'єднання діють без необхідної науково-методичної допомоги і підтримки, за відсутності чіткої координації їхньої діяльності навіть на районному рівні. Тому сільська молодь переважно позбавлена реальної можливості впливати на громадсько-політичне життя нашої держави.

Об’єкт дослідження: сукупність суспільних відносин, пов’язаних із створенням та діяльністю молодіжних громадських організацій в Україні.

Предмет дослідження: є норми українського законодавства, що стосуються проблеми створення і діяльності молодіжних громадських організацій в Україні, а також практика їх реалізації на прикладі Володарського району.

Мета та завдання дослідження: дослідити проблеми особливостей створення та діяльності молодіжної громадської організації на основі норм законодавства України та положень вітчизняних науково-теоретичних праць, а

6
також визначити особливості створення і діяльності молодіжної громадської організації БЕМС у Володарському районі. Для досягнення мети необхідно проаналізувати джерельну базу дослідження; провести анкетування та інформаційну роботу серед неповнолітніх та повнолітніх осіб; провести круглий стіл за участю фахівців та громадськості.

Висновки: для досягнення поставленої мети, дослідження було розділене на дві частини: теоретичну і експериментальну.

У теоретичній частині увага була приділена тлумаченню поняття молодіжна громадська організація у чинному законодавстві, особливостей створення та діяльності молодіжного обʼєднання «БЕМС».

У експериментальній частині дослідження автором було наведено дані про результати анкетування учнів старших класів та повнолітніх осіб, круглого столу за участю вчителів, батьків, учнів Володарського ліцею, працівників Служби у справах дітей, працівників методичного кабінету відділу освіти та відділу у справах сім’ї та молоді Володарського району, розроблено проект статуту майбутньої МГО, яка має утворитися на основі клубу «БЕМС» у Володарському районі.

Результатом дослідження став аналіз особливостей створення МГО на основі чинного законодавства, а також діяльності клубу старшокласників «БЕМС» у Володарському районі.

7

Секція «Правознавство»
«Проблеми та особливості встановлення опіки та піклування

щодо малолітніх та неповнолітніх осіб»


Автор:

Сміленко Вікторія Сергіївна

учениця 11-Б класу

Володарського ліцею

Науковий керівник:

Припишнюк Ігор Миколайович,

вчитель історії та правознавства

Володарського ліцею

Актуальність дослідження: Коло осіб, яким потрібні батьківська турбота та піклування на даний час є досить великим, тому дана проблема сьогодні є надзвичайно актуальною. У нашій державі з боку влади здійснюється багато зусиль щоб її подолати, але на жаль повністю її вирішити не вдається. Тому для вирішення питань, пов'язаних з утриманням і вихованням дітей, які опинились у несприятливих умовах, держава створила спеціальні органи - органи опіки та піклування.

Предмет дослідження: норми українського законодавства, що стосуються проблеми здійсненням опіки та піклування над дітьми, а також практика їх реалізації.

Мета та завдання дослідження: дослідити та проаналізувати джерельну базу стосовно опіки та піклування щодо малолітніх та неповнолітніх осіб, а також особливостей встановлення опіки та піклування на прикладі Володарського району. Провести анкетування та інформаційну роботу серед неповнолітніх, а також серед повнолітніх осіб, провести диспут та бесіди з вчителями, батьками і учнями Володарського ліцею, працівників Служби у справах дітей, працівниками відділу освіти та відділу у справах

8

сім’ї та молоді Володарського району.

Висновки: для досягнення поставленої мети, дослідження було розділене на дві частини: теоретичну і експериментальну.

У теоретичній частині увага була приділена тлумаченню поняття «опіки та піклування» у чинному законодавстві і його особливостей, а також дослідженню органів опіки та піклування і особливостей встановлення опіки та піклування у Володарському районі.

У експериментальній частині дослідження автором було наведено дані про результати анкетування учнів старших класів та повнолітніх осіб, диспуту за участю вчителів, батьків, учнів Володарського ліцею, працівників Служби у справах дітей, працівників методичного кабінету відділу освіти та відділу у справах сім’ї та молоді Володарського району, а також зроблено висновки щодо цих досліджень.

Зокрема, автор дійшов висновку про те, що найкращим шляхом для дітей-сиріт та дітей залишених без батьківського піклування є усиновлення, проте у Володарському районі на даний час усиновлено всього двоє дітей.

Патронатна форма влаштування дітей у Володарському районі на сьогодні не впроваджується, тому найбільш реальним шляхом встановлення батьківської турботи на Володарщині, для осіб які її потребують, є опіка та піклування.

Результатом дослідження став аналіз напрямів діяльності органів опіки та піклування на основі чинного законодавства України, а також особливості встановлення опіки та піклування щодо малолітніх та неповнолітніх осіб на Володарщині.


9

Секція: теології, релігієзнавство та історії релігії

«Сакральний світ Рудосільської ікони Божої Матері»Автор:

Шпильова Аліна Петрівна,

учениця 11-А класу Володарського ліцею

Науковий керівник:

Бухонський Юрій Володимирович, вчитель історії та суспільствознавства

Володарського ліцею, вчитель-методист

Мета даного дослідження: дослідити маловідомі сторінки пов’язані з існуванням Рудосільської ікони Божої Матері; визначити сакральну цінність ікони, довести, що святий лик Божої Матері має не лише матеріальний вимір, але і духовний зміст; простежити формування сакральної аури та атмосфери святості і духовного піднесення серед прихожан під впливом чудодійної ікони Богородиці. Об’єктом дослідження стала ікона Божої Матері, яка знаходиться у Свято-Троїцькому храмі Рудого Села, легенди та перекази пов’язані з чудодійністю даної ікони, мистецькі особливості художнього стилю, в якому написаний святий лик Матері Божої.

При написанні науково-дослідницької роботи авторами були використані наступні методи наукових досліджень теоретичні: вивчення та аналіз краєзнавчої, історичної, релігійної літератури, публікацій у періодичній пресі, фотографій з досліджуваної теми; практичні: фотографування досліджуваних об’єктів, фіксація спогадів людей, які пережили вплив чудодійних властивостей ікони Божої Матері, обмін інформацією з настоятелем храму в Рудому Селі о. Ігорем ( Безоглюком).

Теми чудодійності Рудосільської Ікони Божої Матері у свій час торкався відомий дослідник Київщини Л. Похилевич, який ще у далекому 1864 році писав «… в окремому кіоті знаходиться вельми шанований навколишніми жителями образ Божої Матері, вклонитися якому сходиться сила-силенна людей». Історик В. Перерва у своєму дослідженні « Православне Надросся » також розповідає про чудотворний образ Рудосільської Богородиці. Цікавою, на думку автора дослідження, є

10

розповідь протоієрея о. Ігоря у збірнику «Рудосельські святині».

Новизна даного дослідження полягає в тому, що автор намагається через призму сакральності розкрити чудодійність образу ікони Божої Матері в Рудому Селі. Автором зроблена спроба дослідити особливості ікони, яка належить до Галицької школи іконопису, дано короткий порівняльний аналіз художніх особливостей ікони, її сакрального змісту.

Практичне значення даної роботи полягає у можливості використовувати зібраний матеріал на уроках християнської етики та художньої культури. Знайомство з історією ікони Рудосільської Божої Матері сприятиме, на думку автора; вихованню християнської смиренності та глибокої шани до православних святинь.

Реалізуючи поставлені в науковій роботі мету та завдання, автор послідовно прийшов до певних висновків, які не позбавленні певного суб’єктивного сприйняття досліджуваного об’єкта, а саме – ікони Рудосільської Божої Матері.

По-перше, аналізуючи літературу присвячену образу Божої Матері, можна констатувати той факт, що з моменту написання ікони вона набуває чудодійного характеру, що надає їй сакральності та таємничості. Через факти чудотворного зцілення прихожан, через історію існування самої ікони, автор простежила шлях формування сакральної аури та атмосфери святості і духовного піднесення серед прихожан та віруючих людей. Описуючи кольорову частину та художні особливості ікони автор даної роботи погоджується з висновком фахівців про належність ікони Рудосільської Божої Матері до галицької школи іконопису, при цьому автор намагається висловити свої власні припущення. Ще один висновок до якого приходить автор, виходячи із власних міркувань, маючи можливість спостерігати святий образ Рудосільської Божої Матері. У народній уяві прихожан цей образ асоціюється з образом доброї матері, родини, Батьківщини. Народ прославляє Сина Божого, що народився в Діви Марії на спасення наше і свято вірили, що ікона є заступницею кожного зокрема і навіть всієї країни. Це надає образу особливої духовної сакральності.

11

Відділення Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція «Мистецтвознавство»
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

До Умов прийому на навчання
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень...

Наказ
...

Головне управління освіти І науки харківської обласної державної...
У видання увійшли методичні та інформаційні матеріали необхідні для підготовки науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії...

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Украины от 24. 09. 2012г. №1038 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових...

Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат-школа...
Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт (на допомогу слухачам Малої академії...

Методичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень...
Електронна адреса відповідної сторінки офіційного веб-сайту Національного центру „Мала академія наук України”

Розклад проведення занять для слухачів Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді
З метою якісної організації навчально-виховного процесу Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (далі–манум)

Список орієнтованих тем науково-дослідницьких робіт
Стратегія соціально-економічного розвитку України Харківської області: географічні наслідки сучасних економічних перетворень

Керівництво Малої академії наук учнівської молоді повідомляє про...
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа мистецтв)

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Нан україни, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького нан україниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка