Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні вказівки І завдання для індивідуального завдання №4 по темі «Excel»

Методичні вказівки І завдання для індивідуального завдання №4 по темі «Excel»

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


Методичні вказівки і завдання

для індивідуального завдання №4

по темі «Excel»
Варіанти починаються з сторінки №4

№ варіанта = № студента по списку в журналі групи

Рекомендації по виконанню роботи

Робота містить 30 варіантів і виконується в середовищі Excel.
Номер варіанту відповідає номеру ПРІЗВИЩА студентів по журналу групи.
Оформляється робота в звіті по практиці відповідно до норм і вимог, що діють в коледжі, і здається на перевірку не пізніше встановленого терміну. Склад роботи.

Робота роздруковується на принтері і в електронному варіанті, повинна задовольняти наступним вимогам:

  • Параметри сторінки:

    • Розмір паперу - формат А4;

    • Поля: ліве – 30 мм, праве, - 15 мм, верхнє і нижнее, - 20 мм;

  • Розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал - полуторний; абзац – 1,25см.

Зразок оформлення вирішення завдання

Умова:

1. Створити і оформити в Мs Ехсеl таблицю за зразком. Виконати форматування рамок таблиці і центрування вмісту комірок, змінити колір фону комірок.
А

B

C

D

Е

1

РОЗРАХУНОК ПРЕМІЙ І ДОПЛАТ ДО ВІДПУСТКИ

2

ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ

КВАРТАЛЬНЕ
ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

%

СЕРЕДНЯ
ЗАРПЛАТА,
грн.

ПРЕМІЯ, грн.

ДОПЛАТА До ВІДПУСТКИ, грн.

3

Іванов І.І.

100

83054

Петров П.П.

83

73005

Сидоров С.С.

102

8005


СЕРЕДНІЙ %:ВСЬОГО:
2. При введенні формул в графу ПРЕМІЯ керуватися наступним алгоритмом:

якщо КВАРТАЛЬНИЙ ПЛАН виконаний на 100% і більш, то ПРЕМІЯ дорівнює 50% від СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ, інакше - 35% від СЕРЕДНЬОЇ ЗАРПЛАТИ.

3. Обчислити значення графи ДОПЛАТА До ВІДПУСТКИ по наступній формулі:

ДОПЛАТА ДО ВІДПУСТКИ = ПРЕМІЯ 2,5

4. Розрахувати значення ВСЬОГО по графі ДОПЛАТА До ВІДПУСТКИ.

5. Розрахувати значення СЕРЕДНІЙ % по графі КВАРТАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ.

6. Задати формат числа «грошовий» для граф, що містять вартісні показники (СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА, ПРЕМІЯ і ДОПЛАТА До ВІДПУСТКИ), кількість знаків після коми – 1, позначення – грн.

Розв’язок (відображення результатів обчислень):
А

B

C

D

Е

1

РОЗРАХУНОК ПРЕМІЙ І ДОПЛАТ ДО ВІДПУСТКИ

2

ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ

КВАРТАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

%

СЕРЕДНЯ
ЗАРПЛАТА,
грн.

ПРЕМІЯ,
грн.

ДОПЛАТА До ОТПУСУ, грн.

3

Іванов і.І.

100

2300,0.

1150

2875

4

Петров п.П.

83

3000,0

1050

2625

5

Сидоров с.С.

102

4050,0

2025

5062,5
СЕРЕДНІЙ %:

95
ВСЬОГО:

10562,5


Розв’язок (відображення формул):
А

B

C

D

Е

1

РОЗРАХУНОК ПРЕМІЙ І ДОПЛАТ ДО ВІДПУСТКИ

2

ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ

КВАРТАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

%

СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА,
грн.


ПРЕМІЯ,
грн.

ДОПЛАТА

До ОТПУСУ, грн.

3

Іванов і.І.

100

2300,0.

=ЕСЛИ (В3>=100;50%*С3;35%*С3)

=D3*2,5

4

Петров п.П.

83

3000,0

=ЕСЛИ (В4>=100;50%*С4;35%*С4)

=D4*2,5

5

Сидоров с.С.

102

4050,0

=ЕСЛИ (В5>=100;50%*С5;35%*С5)

=D5*2,5
СЕРЕДНІЙ %:

СРЗНАЧ (В3:В5)
ВСЬОГО:

=CУММ(E3:E5)

Примітка: обов'язковою умовою при оформленні цього завдання є вказування адрес комірок (стовпець, рядок), де знаходяться початкові дані і обчислювані результати.

Варіант 1.

1. Створити і оформити в Мs Ехсеl таблицю за зразком. Виконати форматування рамок таблиці і центрування вмісту комірок, змінити колір фону комірок. Побудувати зрозумілу діаграму по даним першого і останнього стовпчика з необхідними підписами і назвами. Тип і стиль діаграми вибрати на власний розсуд виходячи з міркувань найбільшої наочності відображення даних.

A

B

C

D

E

F

1

РОЗРАХУНОК ПО ВНЕСКАХ

2

ПРІЗВИЩЕ,
ІНІЦІАЛИ

ВНЕСОК,
грн.

ТЕРМІН, дні

ВІДСОТОК НАРАХУВАННЯ
%

ПРИБУТОК,
грн.

РАЗОМ,
грн.

3

Іванов

5000

100


4

Петров

10300

75


5

Сидоров

7400

120

СЕРЕДНІЙ ВНЕСОК:ВСЬОГО:2. При введенні формул в графу ВІДСОТОК НАРАХУВАННЯ керуватися наступним алгоритмом: якщо ТЕРМІН не менше 100 днів, то ВІДСОТОК НАРАХУВАННЯ дорівнює 50%, інакше – 35%.

3. Обчислити значення графи ПРИБУТОК по наступній формулі:

ПРИБУТОК =

4. Обчислити значення графи РАЗОМ по наступній формулі: РАЗОМ = ВНЕСОК + ПРИБУТОК

5. Розрахувати значення ВСЬОГО І і СЕРЕДНІЙ ВНЕСОК

6. Задати формат числа «грошовий» для граф, що містять вартісні показники, кількість знаків після коми – 3, позначення – грн.

Варіант 2.

1. Створити і оформити в Мs Ехсеl таблицю за зразком. Виконати форматування рамок таблиці і центрування вмісту комірок, змінити колір фону комірок. Побудувати зрозумілу діаграму по даним першого і останнього стовпчика з необхідними підписами і назвами. Тип і стиль діаграми вибрати на власний розсуд виходячи з міркувань найбільшої наочності відображення даних.


A

B

C

D

E

F

1

РОЗРАХУНКИ ПО ВНЕСКАХ

2

ПРІЗВИЩЕ

ВКЛАД
НА ДЕПОЗИТ,
грн.

ТЕРМІН

роки

РІЧНИЙ ВІДСОТОК %

ЗНЯТО
З
ДЕПОЗИТУ,
грн.

ДОХІД,
грн.

3

Іванов

1000

4


4

Петров

11850

2


5

Сидоров

8915

3

МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН:ВСЬОГО:  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації та практичні завдання зі складання стислих...
Методичні рекомендації та практичні завдання зі складання стислих текстів (анотування, реферування) англійською, французькою І німецькою...

Методичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році
У зв’язку з визначеною метою під час навчання хімії повинні розв’язуватися такі найважливіші завдання

Методичні рекомендації та завдання з підготовки школярів до участі...
Комплект олімпіадних завдань охоплює програмовий матеріал з різних розділів курсу історії України та Всесвітньої історії за попередні...

Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2013/2014Н. Р
Разом з іншими предметами хімія покликана реалізувати мету загальної середньої освіти, розв’язувати завдання розвитку особистості,...

№1 Завдання для самостійної праці І самоконтролю
Як на значення різниці потенціалів, що реєструються двома електродами, розташованими на нервовому волокні, впливатиме шар міжклітинної...

Конспект лекцій з курсу Вікова фізіологія для студентів спеціальності...
Тема Предмет та завдання вікової фізіології. Основні закономірності росту І розвитку дітей І підлітків

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Додаток а технічне завдання
Мета роботи – оцінка ефективності ресурсозберігаючих заходів на Калинівському ездм

Методичний посібник для вихователів днз та батьків м. Тернівка 2014...
Створення безпечних умов розвитку, виховання та навчання дітей раннього дошкільного вікуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка