Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджено

Затверджено
ПОГОДЖЕНОНаціональний науково-дослідний

інститут промислової безпеки та охорони праці
Лист № 937/32

“ 06 “ вересня 2010 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства промислової

політики України
“ 01 “ жовтня 2010 р. № 520

ПІ 1.7.10-542-2010

___________________________


(скорочене позначення)

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ОПЕРАТОРА ФАРБУВАЛЬНО-СУШИЛЬНОЇ ЛІНІЇ ТА АГРЕГАТАКиїв 2010І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата. Вона може бути використана як основна для розроблення інструкцій, що діють на підприємстві.

1.2. Усі роботи, які проводяться оператором фарбувально-сушильної лінії та агрегата, повинні виконуватися відповідно до цієї інструкції.

1.3. Робочим місцем оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата є зона обслуговування фарбувально-сушильного устаткування.

1.4. Мета операції – фарбування пряжі, полотна та виробів.

1.5. Технологічний процес пов’язаний з використанням хімічних матеріалів для фарбування пряжі, полотна та виробів.

1.6. Обладнання, яке використовується на робочому місці:

- фарбувальна машина;

- фарбувально-віджимний агрегат;

- пряжефарбувальний апарат;

- допоміжне устаткування.

Основними механізмами обладнання лінії є:

- плюсовка;

- вали;

- ванна для хімічних розчинів;

- прийомні баки;

- віджимні вали;

- насос-дозатор;

- барабани;

- електрообладнання;

- ванни.

1.7. До виконання робіт за професією оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата допускаються особи, які:

- досягли 18 років відповідно до Закону України “Про охорону праці”;

- пройшли медичний огляд відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/14113, і не мають медичних протипоказань;

- пройшли навчання, інструктаж з охорони праці, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02. 2005 за №231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різних ураженнях повинні бути описані в інструкції з надання першої медичної допомоги, що вивчається оператором фарбувально-сушильної лінії та агрегата при проходженні первинного та наступних інструктажів з питань охорони праці.

Графік роботи оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата установлено відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.8. Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата зобов’язаний:

- піклуватися про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку та здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на території підприємства;

- знати і виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та по видах робіт на своєму робочому місці;

- виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної карти;

- вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- знати та виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем, користуватися технічним паспортом на устаткування;

- знати та виконувати обов’язки з охорони праці, передбачені колективним договором (трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

- вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватися розкладу технологічної та обідньої перерви;

- не виконувати роботи, не передбачені змінним завданням;

- не перебувати на роботі в неробочий час без відповідного розпорядження керівника;

- дотримуватись правил корпоративного поводження;

- проходити у встановленому порядку медичні огляди;

- вміти надати допомогу потерпілому від нещасного випадку;

- перед початком роботи перевірити справність устаткування, огороджень, інженерно-технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;

- співпрацювати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров’ю або людям, які його оточують та навколишньому середовищу;

- при виявленні недоліків чи небезпеки зобов’язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” особи, які не виконують вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

1.9. До кола обов’язків оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата входить:

- заправка полотна в декатирувальний циліндр;

- зшивання кусків полотна;

- завантаження і вивантаження виробів в апарат;

- заливка фарб і хімічних розчинів;

- спостереження за протіканням технологічного процесу та роботою паропровідної системи;

- здійснення контролю якості декатирування і вологості полотна та виробів на виході;

- прибирання робочого місця;

- виконання інших робіт відповідно до єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника та розрядів.

1.10. У процесі роботи на оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- жало валів;

- зубчаті і пасові передачі;

- барабани, що обертаються;

- направляючі ролики;

- ванни з хімічним розчином;

- прийомні баки хімічних розчинів;

- насос-дозатор;

- гарячі поверхні обладнання;

- драбини і площадки обслуговування машини.

1.11. Оператору фарбувально-сушильної лінії та агрегата відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 24.03.2008 №53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за №446/15137 (НПАОП 0.00-4.01.08) та Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам трикотажного виробництва, затверджених наказам Держгірпромнагляду України від 10.11.2008 № 240, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.11.2008 за №1136/15827 (НПАОП 17.6-3.01-08) безплатно видаються засоби індивідуального захисту.

За встановленими нормами також видається мило.

1.12. При виконанні своїх обов’язків оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата зобов’язаний дотримуватися вимог санітарних норм і особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

- прийняти і утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті та порядку;

- зберігати та приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ2.1. Прийняти зміну в працівника, що змінюється на робочому місці.

2.2. Переконатися в справності засобів індивідуального захисту.

2.3. Перевірити своє робоче місце, переконатися, що воно достатньо освітлено і не захаращено.

2.4. Дізнатися в працівника, що змінюється про помічені недоліки і несправності обладнання та інвентарю. Якщо їх не усунено, повідомити майстра.

2.5. Перевірити шляхом зовнішнього огляду наявність і кріплення захисного заземлення та впевнитися в відсутності оголених проводів.

2.6. Перевірити стан обладнання: справність лінії, її пускових, огороджувальних і запобіжних пристроїв, запірної арматури, роботу витяжної вентиляції. Впевнитись в справності вентилів, теплоізоляції паропроводів.

2.7. Перевірити наявність і справність робочого інструменту.

2.8. Перевірити роботу контрольно-вимірювальної апаратури.

2.9. Перед включенням лінії попередити оточуючих працівників звуковим сигналом, зробити паузу, а потім тільки включити лінію.

2.10. У разі виявлення будь-якої несправності повідомити майстра. До роботи приступати з дозволу майстра після усунення несправності.
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
3.1. Виконувати роботу доручену майстром.

3.2. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.

3.3. Включати лінію, переконавшись у відсутності сторонніх осіб на робочому місці, не залишати включену лінію без нагляду.

3.4. Не торкатися частин обладнання, що рухаються та обертаються, паропроводів, барабанів.

3.5. На просочувальних плюсовках, коробках подачу розчинів проводити повільним відкриванням вентилів, щоб унеможливити переливання і розбризкування хімічних розчинів.

3.6. Полотно заправляти тільки при повністю зупиненій і знеструмленій лінії, при піднятому верхньому валу плюсовки і віджимних валів.

3.7. При розведенні фарбувального розчину до необхідної концентрації необхідно надівати окуляри і гумові рукавички.

3.8. При відкриванні вентилів хімічних розчинів на прийомних баках і насосі-дозаторі необхідно стояти на відстані витягнутої руки, щоб унеможливити розбризкування розчину.

3.9. Обслуговувати високо розташовані частини прийомних барабанів хімічних розчинів, насоса-дозатора зі справної стаціонарної драбини або площадки.

3.10. Заправляти полотно при обриві в просочувальній ванні за допомогою спеціальних пристосувань у захисних окулярах і рукавичках при виключеній лінії і після повної зупинки її робочих органів.

3.11. Слідкувати за своєчасним включенням блокування відкривання кришки завантажувального люка фарбувально-віджимного агрегату під час обертання барабана.

3.12. Слідкувати за своєчасним відключенням привода обертання барабану в режимі фарбування під час включення привода віджимання.

3.13. Завантаження і вивантаження пряжі і виробів проводити тільки після охолодження панелі апарата.

3.14. Не відкривати двері апарата до завершення фарбування і повного зливання або перекачки розчинів в бак.

3.15. Чищення механізмів лінії проводити тільки при виключеній лінії і після повної зупинки її робочих органів.

3.16. Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце.

3.17. Після усунення несправності включати лінію тільки з дозволу майстра.

3.18. Утримувати в чистоті та порядку своє робоче місце і проходи, не захаращувати їх. Своєчасно усувати слизькість підлоги в зоні обслуговування, щоб уникнути падіння.

3.19. Під час руху по цеху бути уважним, не з’являтися несподівано із-за рогу або крупно габаритного обладнання, переконатися у відсутності транспорту, що рухається.

3.20. У разі отримання травми на виробництві чи раптового захворювання негайно повідомити майстра або начальника цеху та звернутися до медпункту.

3.21. Надати необхідну допомогу постраждалому на виробництві та повідомити майстра про нещасний випадок.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ4.1. Виключити лінію, віджати вали і почистити їх. Припинити подачу пари, води, стисненого повітря, злити розчин. Відключити електроживлення.

4.2. Ретельно прибрати робоче місце, передати працівнику наступної зміни та повідомити його, майстра або іншого керівника підрозділу про недоліки, які мали місце під час роботи.

4.3. Вжити заходів особистої гігієни: старанно вимити руки водою з милом, при можливості прийняти душ.

4.4. Привести в порядок спеціальний одяг, зняти і прибрати його в окреме місце.
5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
5.1. При аварійному вимкненні електроенергії необхідно від’єднати машину від електричного струму головним вимикачем (рубильником).

5.2. Залишатися на робочому місці до розпорядження майстра.

5.3. Ознаками можливих аварійних ситуацій є:

- витікання шкідливих та небезпечних парів, газів, розчинів, рідин;

- виникнення загорань та пожеж;

- руйнування, обвали, тріщини конструкції будівель та споруд.

5.4. У разі виникнення аварійної ситуації необхідно:

- припинити виробничий процес;

- від’єднати пошкоджену дільницю від електричного струму;

- попередити оточуючих про небезпеку;

- повідомити про те, що сталося керівника підрозділу чи підприємства;

- у випадку виникнення пожежі терміново повідомити пожежну охорону та розпочати пожежогасіння наявними засобами;

- при неможливості ліквідувати аварію необхідно залишити небезпечне місце.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «масма-сепро»

Затверджено
Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі кспово) є складовою частиною

М. О. Клименко П. М. Скрипчук Метрологія, стандартизація І сертифікація в екології
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Затверджено
Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими...

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та...
Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Програма курсу Інформатика 5 -9 класи загальноосвітніх навчальних...
«Технології», визначених у Державному стандарті базової І повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету...

Затверджено
Аналіз роботи за 2012/2013 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік

Затверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...

Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних...
Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних робіт розглянуто І затверджено цикловою комісією агро економічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка