Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти" - Сторінка 4

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"

Сторінка4/4
1   2   3   4

Декан факультету підвищення кваліфікації

Завідувач районного (міського) методичного кабінету (центру)

Розподіл годин обліку методичної роботи педагогічних працівників,

які мають педагогічні звання "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "педагог-організатор-методист", "практичний психолог-методист", "керівник гуртка-методист"
Вид діяльності

Кількість

годин

Підтверджувальний документ

Підпис особи, яка підтверджує виконання

І. Навчаюся, навчаю

1.1

Навчання:


на курсах підвищення кваліфікації

72 (108,144,216) год.

Посвідчення
на навчальних семінарах, тренінгах (з отриманням сертифіката, свідоцтва тощо)

фактичне використання часу на навчання

Сертифікат, свідоцтво
1.2

Керівництво діяльністю ООЗО, ОШППД, школи педагога-майстра

100 год. на рік

Наказ
1.3

Підготовка та проведення курсів з проблеми

Усього – 200 год. (пропорційний розподіл год. між розробниками програм)

Наказ
1.4

Проведення навчальних занять і практики для слухачів на курсах підвищення кваліфікації

4 год. за 1 год. заняття

Розклад
1.5

Проведення навчання педагогічних працівників навчального закладу, закладів міста/району

Фактичне використання часу на заняття ×2

Програма або план навчальних занять
1.6

Керівництво стажуванням (наставництво) учителів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів тощо

5 год. за тиждень стажування 1 особи

Наказ
1.7

Навчання слухачів районного (міського) університету майбутнього вчителя

4 год. за 1 навчальне заняття

Наказ
1.8

Організація та координація роботи районного (міського) університету майбутнього вчителя

50 год. на рік

Наказ
1.9

Робота екзаменатором (експертом) на зовнішньому незалежному оцінюванні

10 год.

Наказ
ІІ. Створюю, публікую

2.1

Виступ, публікація з питань освіти у засобах масової інформації

10 год.

Ксерокопія,

довідка
2.2

Розроблення та публікація методичних рекомендацій, методичної розробки заняття, заходу тощо

40 год.

Ксерокопія публікації, довідка
2.3

Публікація статті у фаховому виданні:

всеукраїнському

міжнародному


80 год.

150 год.

Ксерокопія публікації (рубрики “ЗМІСТ” видання)
2.4

Підготовка рукописів навчальних видань (у тому числі навчальних програм), схвалених колегіальним органом на обласному чи всеукраїнському рівні

50 год. за 1др. аркуш

(24 сторінки)

Витяг з протоколу
2.5

Представлення матеріалів на освітньому сайті “Мій кращий урок”

20 год. за 1 розробку

PrtScr

екрану
2.6

Створення та змістовне наповнення Web-сайту освітньої установи, навчального закладу, персонального професійного сайту, блогу

фактичне використання часу (не більше 100 год. на рік)

PrtScr

екрану
2.7

Розроблення електронних освітніх ресурсів, схвалених колегіальним органом на обласному чи всеукраїнському рівні


10 год. за 1 MБ інформації

(для текстової та графічної інформації)

Витяг з протоколу
2.8

Розроблення наочно-дидактичних матеріалів (стендів, таблиць, шаблонів, демонстраційних матеріалів) для предметного кабінету


фактичне використання часу (не більше 100 год. на рік)

Фото, відеоматеріали
ІІІ. Оцінюю, рецензую

3.1

Апробація сучасних засобів навчання

100 год. на рік за 1 засіб

Наказ
3.2

Рецензування навчальних видань, програм тощо

10 год. за 1 др. аркуш (24 стор.)

Копія рецензії
3.3

Участь у роботі колегіальних органів, журі професійних конкурсів, журі олімпіад, конкурсів, змагань для інтелектуально, творчо, спортивно обдарованих дітей та молоді на рівнях:

Наказ
районному, міському

до 20 год.на рік

обласному

до 40 год.-//-

всеукраїнському

до 60 год. -//-

IV. Презентую, популяризую

4.1

Виступи на засіданнях методичних об’єднань, круглих столах, конференціях, семінарах, проведення відкритих занять тощо:Програма,

план заходу
закладу освіти

5 год.

районних (міських)

10 год.

обласних

40 год.

всеукраїнських

80 год.

міжнародних

100 год.

4.2

Участь у реалізації проектів, програм (міжнародних, всеукраїнських, регіональних)

50 год. на рік за 1 програму (проект)

Наказ
4.3

Керівництво методичними професійними об'єднаннями:
Наказ
закладу освіти

20 год. на рік

районним (міським)

40 год.--//--

V. Досягаю, пишаюся

5.1

Результативність особистої участі у професійних конкурсах:

Наказ
районний (міський) етап

30 год.

обласний етап

60 год.

всеукраїнський етап

100 год.

5.2.

Результативність участі учнів (переможці, призери, лауреати) всеукраїнських олімпіадах, інтелектуальних конкурсах тощо:

Наказ
районний (міський) етап

10 год. за 1 особ.

обласний етап

30 год. -- //--

всеукраїнський етап

50 год. -- //--

міжнародний етап

100 год. -- //--

5.3

Результативність участі творчого колективу, спортивної команди (переможці, призери) у конкурсах, змаганнях:

Диплом
районний (міський) етап

10 год.

обласний етап

30 год.

всеукраїнський етап

50 год.

міжнародний етап

100 год.
Витяг із Положення

про підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

які мають педагогічні звання,

затверджене науково-методичною радою (протокол № 1 від 28.01.2016),

введено в дію наказом ректора академії від______ № ______.

ІV. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ

  1. Зміст і результати навчальної, науково-методичної, методичної роботи у міжатестаційний період педагог-методист облікує, укладаючи методичне портфоліо, а в рік атестації – заповнює залікову книжку.

  2. Записи у заліковій книжці здійснюються відповідальними особами на підставі документів з методичного портфоліо.

  3. Облік і фіксація у заліковій книжці відпрацьованих педагогом-методистом годин за видами діяльності на рівні закладу освіти проводиться адміністрацією закладу, участь у заходах районного (міського) рівнів обліковується працівниками районних (міських) методичних служб, облік годин за видами діяльності на обласному, всеукраїнському рівнях здійснюється працівниками відповідних структурних підрозділів Академії або особами, відповідальними за проведення всеукраїнських (міжнародних) заходів.

….

  1. Норма кількості набраних годин за видами діяльності становить:

для педагогічних працівників з педагогічними званнями: "викладач-методист", "учитель-методист", "практичний психолог-методист", "керівник гуртка-методист", "педагог-організатор-методист" – не менше 600 год.;

для педагогічних працівників із педагогічними званнями: "старший вихователь", "вихователь-методист" – не менше 400 год.

  1. Заповнену залікову книжку в рік атестації педагог-методист (районна, міська методична служба) передає у навчальний відділ Академії для реєстрації.

  2. Після реєстрації залікова книжка подається декану факультету підвищення кваліфікації, який підтверджує (підписом) об'єктивність набраних годин відповідно до пролонгованої форми навчання за накопичувальною системою.

  3. Зареєстрована й підписана деканом залікова книжка виноситься на розгляд науково-методичною ради Академії.

  4. Рішення науково-методичної ради фіксується у протоколі засідання, підтверджується підписом голови науково-методичної ради – ректора Академії – на заліковій книжці.

  5. Витяги з протоколу засідання науково-методичної ради Академії разом із заліковими книжками передаються у методичні служби місцевих органів управління освіти.
1   2   3   4

Схожі:

Засідання науково-методичної ради
Про адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської області

Засідання методичної ради школи №1
Затверджений на засіданні педагогічної ради школи Начальник управління освіти І науки

Засідання навчально-методичної ради
Доповідач: начальник навчально-наукового центру післядипломної освіти Л. Ю. Матвійчук

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

Перспективний план роботи науково-методичного центру управління освіти,...
Розглянуто на засіданні ради науково-методичного центру управління освіти, молоді та спорту (протокол від вересня 2012р. № )

Засідання педагогічної ради
Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної...

Технології креативної освіти як складова створення інноваційного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Засідання педагогічної ради Профільна школа
«Профільна школа в особистісно-розвивальному середовищі: практика, проблеми, перспективи»

Нова парадигма освіти визначає нові змістовно-ціннісні орієнтири...
Департамента науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації, Департамента освіти Харківської міської ради, управління...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка