Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Витяг з протоколу №1 від 17. 11. 2014р. Порядок денний

Витяг з протоколу №1 від 17. 11. 2014р. Порядок денний

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №1

від 17.11.2014р.
Порядок денний:

1. Ознайомлення з наказом МОН України від 15 жовтня 2014 року № 1172 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році”, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 р. за №1390/26167.

(Доповідач: Сліпкань Ю.В.)

2. Розподіл обов’язків між членами приймальної комісії.

(Доповідач: Будункова І.А.)

3. Обговорення і затвердження плану заходів по організації комплектування контингенту студентів у ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради на 2015-2016 н.р.

(Доповідач: СліпканьЮ.В.)

4. Про організацію профорієнтаційної роботи у ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради на 2015-2016 н.р.

(Доповідач: Артем’єва В.В.)

І. Слухали:

1. Сліпкань Ю.В., заступника голови приймальної комісії, яка доповіла про зміст наказу МОН України від 15 жовтня 2014 року № 1172 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році”, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 р. за №1390/26167 та запропонувала всім членам приймальної комісії ретельно ознайомитися з цим наказом, умовами прийому до вищих навчальних закладів України.

Ухвалили:

 1. Всім членам приймальної комісії ретельно ознайомитися з наказом МОН України від 15 жовтня 2014 року № 1172 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році”, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 р. за №1390/26167 та умовами прийому до вищих навчальних закладів України.

 2. Розробити Правила прийому до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2015р. до 01.12.2014р.

Відповідальна: Сліпкань Ю.В.

До 01.12.2014р.

ІІ. Слухали:

1. Будункову І.А. директора училища, голову приймальної комісії, яка проінформувала про склад приймальної комісії щодо прийому абітурієнтів в 2015 р.

Ухвалили:

1. Розподілити обов’язки між членами приймальної комісії та довести до їх відома.

 1. Голова приймальної комісії – Будункова І.А.:

- керує усією діяльністю Приймальної комісії та несе персональну відповідальність за виконання Правил прийому до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2015 р. та інших нормативних документів щодо формування контингенту студентів;

- затверджує план роботи Приймальної комісії, заходів щодо організації комплектування контингенту студентів у ВКНЗ « Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради на 2015 - 2016 н. р.;

- визначає режим роботи Приймальної комісії, відділів та служб, які забезпечують прийом вступників;

- розподіляє обов'язки між членами Приймальної комісії в межах встановлених функцій;

- затверджує розклад вступних випробувань;

- організовує предметні екзаменаційні та апеляційну комісії, вивчає з ними керівні документи контролює їх роботу;

- забезпечує екзаменаційні комісії необхідною кількістю екзаменаційної документації;

- сприяє створенню довірливих, спокійних, доброзичливих стосунків під час приймальної кампанії;

- проводить співбесіди з абітурієнтами та прийом громадян з питань вступу;

 • координує діяльність усіх підрозділів навчального закладу щодо підготовки до конкурсного відбору;

 • видає наказ про зарахування на навчання.

2.Заступник голови приймальної комісії – Сліпкань Ю.В.:

 • організує та контролює підготовку варіантів письмових завдань та інших матеріалів вступних випробувань;

 • організує при необхідності залучення у встановленому порядку до проведення вступних випробувань та співбесід викладачів інших учбових закладів та працівників науково-дослідних установ;

- організовує вивчення членами Приймальної комісії нормативно-інструктивних документів щодо прийому;

 • визначає перелік приміщень для проведення вступних випробувань, а також необхідне їх обладнання;

 • проводить прийом громадян з питань вступу на навчання до медучилища ;

 • проводить роботу з питань профорієнтації серед молоді, розповсюдження профорієнтаційних матеріалів;

 • організовує та контролює підготовчі консультації;

 • очолює комісію зі співбесіди;

 • розробляє та затверджує у голови приймальної комісії розклад вступних випробувань;

 • забезпечує підготовку приміщень для роботи приймальної комісії;

 • розробляє та затверджує у голови приймальної комісії розклад вступних випробувань;

 • забезпечує підготовку приміщень для роботи приймальної комісії;

 • складає графіки погодинної оплати праці членів предметних екзаменаційних комісій тощо.

3.Відповідальний секретар – Анікушин Р. С.:

 • організовує навчання та інструктаж технічного персоналу Приймальної комісії медучилища ;

 • контролює правильність оформлення документів вступників та ведення реєстраційних журналів;

 • контролює правильність оформлення особових справ вступників;

 • організовує інформаційну роботу Приймальної комісії;

 • організовує і проводить консультації вступників з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору спеціальності, яка б найбільш відповідала здібностям, нахилам і підготовці вступника;

 • веде прийом громадян, своєчасно дає відповіді на письмові запити громадян з питань прийому;

 • готує до опублікування інформаційні матеріали Приймальної комісії;

 • за дорученням директора контролює діяльність технічних, інформаційних служб та підрозділів щодо створення належних умов для формування контингенту студентів;

 • організовує підготовку розкладу вступних випробувань та передекзаменаційних консультацій;

 • проводить шифрування та дешифрування письмових екзаменаційних робіт вступників;

 • готує матеріали до засідань приймальної комісії, проекти наказів з питань прийому, веде протоколи засідань приймальної комісії;

 • готує проекти наказів директора щодо організації та проведення прийому на навчання, в розробці плану заходів щодо прийому;

 • веде листування з питань прийому;

 • забезпечує складання списків осіб, допущених до вступних випробувань;

 • готує матеріали по зарахуванню до складу студентів.

4. Члени приймальної комісіїАртем’єва В.В., Лопатецька Л.М., Гордієнко К.П., Гуринова М.Ю., Мозговий В.І., Агеєва В.О., Амеліна М.С, Драч К.Т.:

 • проводять активну профорієнтаційну роботу;

 • беруть участь в засіданнях приймальної комісії;

 • беруть участь в розгляді заяв, співбесідах;

 • беруть участь в розгляді апеляцій;

 • беруть участь в проведенні конкурсного відбору, готують пропозиції щодо зарахування до списку студентів.

5. Технічні секретарі – Нечистик О.В., Мозгова Н.А., Суховерко К.О.:

 • після дозволу відповідального секретаря беруть від вступника заяву, необхідні документи, заповнюють зі слів вступника анкету (або перевіряють заповнену вступником), оформляють список документів, складають розписку про отримання документів;

 • проводять реєстрацію особових справ, оформляють екзаменаційні листи, повідомлення про допуск до вступних випробувань;

 • видають особові справи вступникам, знання яких були оцінені як «початковий рівень»;

 • після зарахування оформляють особові справи, складають уточнені списки студентів по групах.

6. Член приймальної комісії – Штогрин О.Т.:

- бере участь в засіданнях.

Ухвалили:

1. Виконувати обов’язки згідно вказаного розподілу.

Контроль за виконанням здійснює Будункова І.А.

протягом вступної кампанії.

ІІІ. Слухали:

1. Анікушина Р.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який запропонував проект плану заходів по організації комплектування контингенту студентів в Шосткинському медичному училищі на 2015-2016 н.р.

Виступили:

1. Будункова І.А., голова приймальної комісії, яка запропонувала затвердити план заходів по організації комплектування контингенту студентів, дотримуватися вищезазначених термінів виконання заходів плану, ретельно опрацьовувати поточну інформацію про вступну кампанію 2015 р., керуватися чинними документами Міністерства освіти і науки України щодо прийому у 2015 р.

Ухвалили:

1. Затвердити план заходів по формуванню контингенту студентів в Шосткинському медичному училищі на 2015-2016 н.р. і дотримуватися його виконання.

Відповідальні: члени приймальної комісії.

ІV. Слухали:

1. Артем’єву В.В. – члена приймальної комісії, завідувача відділення, голову комісії по проведенню профорієнтаційної роботи в училищі, яка запропонувала до обговорення положення про профорієнтаційну роботу в училищі і план заходів про проведення профорієнтаційної роботи в училищі.

Ухвалили:

 1. Затвердити план про проведення профорієнтаційної роботи в училищі на 2014-2015 н.р.

Відповідальні: Артем’єва В.В.

 1. Затвердити положення про профорієнтаційну роботу в училищі на 2014-2015н.р.

Відповідальна: Будункова І.А.
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №2

від 28.11.2014р.
Порядок денний:

 1. Розгляд, затвердження та оприлюднення Правил прийому до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради.

(Доповідач: Сліпкань Ю.В., Анікушин Р.С.)

 1. Хід виконання заходів профорієнтаційної роботи.

(Доповідач: Артем’єва В.В.)

І. Слухали:

  1. Сліпкань Ю.В., заступника голови приймальної комісії, яка доповіла про те, що приймальна комісія при розробці правил прийому до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради керувалася змістом наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 “Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році”, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 р. за №1390/26167.

  2. Анікушина Р.С., відповідального секретаря приймальної комісії, яка запропонувала до обговорення Правила прийому до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради на 2015 рік.


Виступили:

 1. Будункова І.А., голова приймальної комісії, яка проінформувала про зміни у Вступній кампанії 2015року.

Ухвалили:

 1. Затвердити Правила прийому до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради на 2015 р.

Відповідальна: Будункова І.А.

 1. Видати наказ про затвердження Правил прийому до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради на 2015 р.

Відповідальна: Будункова І.А.

 1. Оприлюднити погоджені Правила прийому шляхом розміщення їх на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради.

Відповідальний: Анікушин Р.С.

ІІ. Слухали:

Артем’єву В.В., заступника відповідального секретаря приймальної комісії, завідувача відділення, голову комісії по проведенню профорієнтаційної роботи в училищі, яка повідомила про хід виконання заходів щодо організації профорієнтаційної роботи.

Виступили:

1. Будункова І.А., голова приймальної комісії, яка запропонувала активізувати профорієнтаційну роботу, урізноманітнити її форми.

Ухвалили:

1. Активізувати профорієнтаційну роботу серед майбутніх абітурієнтів в сільській місцевості.

Відповідальні: члени приймальної комісії, члени комісії по профроботі.

2. Організувати в березні-квітні 2015р. День відкритих дверей.

Розробити план підготовки та план проведення профорієнтаційного заходу «День відкритих дверей».

Відповідальні: Артем’єва В.В.,

Лопатецька Л.М.

Анікушин Р.С.

До лютого 2015.

3. Опублікувати інформацію про Правила прийому до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради в 2015 р. у засобах масової інформації за межами міста і області.

Відповідальні: Артем’єва В.В., Лопатецька Л.М.

Протягом вступної кампанії.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №3

від 20.02.2015р.
Порядок денний:

1.Про розроблення програм вступних випробувань до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради в у 2015р.
Доповідають : голови предметних

екзаменаційних комісій

2. Обговорення і затвердження Положення про приймальну комісію ВКНЗ
«Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2015 році.

(Доповідач: Анікушин Р.С.)

3.Обговорення і затвердження положення про апеляційну комісію.

(Доповідач: Сліпкань Ю.В.)
І. Слухали: голів предметних екзаменаційних комісій - з хімії з біології Бацуру О.Є., Мозолевську М.Д., з української мови і літератури Єрохову Л.В., які були призначені наказом №108 від 30.12.14р. по ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради. Вони запропонували до затвердження розроблені програми вступних випробувань до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2015 р. з хімії (база 9 кл.), з біології (9кл., 11кл.), з української мови (база 9 кл.), з української мови і літератури (база 11 кл.), програми співбесід з біології ( база 9 кл , 11 кл.), з хімії ( база 9 кл.), з української мови (база 9 кл.), з української мови і літератури (база 11 кл.).

Виступили: Сліпкань Ю.В., заступник голови приймальної комісії, яка повідомила, що всі програми були розроблені на основі діючих програм для середніх загальноосвітніх закладів, з урахуванням програм ЗНО (для бази 11 кл.), затвердженими Міністерством освіти і науки України.
Ухвалили:

1.Затвердити програми вступних випробувань до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2015р. :

- з хімії (база 9 кл.),

- з біології (9кл., 11 кл.),

- з української мови (база 9 кл.),

- з української мови і літератури (база 11 кл.),

2. Затвердити програми співбесід до ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2015 р.:

- з біології (база 9 кл , 11 кл.),

- з хімії (база 9 кл.),

- з української мови (база 9 кл.),

- з української мови і літератури (база 11 кл.).

3. Предметним екзаменаційним комісіям розробити матеріали вступних випробувань (положення, критерії оцінювання, положення про співбесіду, тестові завдання) до розгляду приймальною комісією до 01.04.2015р.
ІІ. Слухали: Анікушина Р.С., відповідального секретаря приймальної комісії, який повідомив, що під час наради-семінару 20 листопада 2014 року з проректорами (заступниками директорів), відповідальними секретарями приймальних комісій та особами, відповідальними за внесення відомостей та даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, в м. Харків було сказано, що Приймальні комісії ВНЗ працюють згідно Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, розробленого на основі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 12 від 09.01.2013р. "Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України".
Виступили: Сліпкань Ю.В., заступник голови приймальної комісії, яка повідомила про те, що нового нормативного документа щодо розроблення Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України в 2015 році немає, тому вона запропонувала затвердити Положення про приймальну комісію ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2015р., розробленого на основі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 12 від 09.01.2013р. "Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України".
Ухвалили:

 1. Затвердити Положення про приймальну комісію ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2015р.

Відповідальна : Будункова І.А.


 1. Членам приймальної комісії дотримуватися Положення про приймальну комісію ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2015р.

Відповідальні : члени приймальної комісії
ІІІ. Слухали: Лопатецьку Л.М. – голову апеляційної комісії, яка запропонувала до обговорення положення про апеляційну комісію, яке розроблено відповідно до нормативних документів - Правил прийому і Положення про приймальну комісію ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2015р.
Ухвалили:

 1. Затвердити положення про апеляційну комісію.

Відповідальна: Будункова І.А.
2. Членам апеляційної комісії дотримуватися положення про апеляційну комісію ВКНЗ «Шосткинське медичне училище» Сумської обласної ради у 2015р.
Відповідальні: члени апеляційної комісії
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конкурси фахової майстерності I. Загальні положення
Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнських інтелектуальних та професійних змагань, їх організаційне,...

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

«04» серпня 2011 р. Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від
Розділ Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Про порядок закінчення навчального року, проведення державної підсумкової...
України в 2015 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 08. 10. 2014 за №1208 /25985, листа Міністерства освіти...

Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти
Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти, затверджений постановою км україни від 23. 11. 2011р. №1392 (витяг)...

Витяг з Робочої книги практичного психолога
Полякова О. М., Чирва Н. С., викладачі Сумського державного педагогічного університету

[Документов 12139] Все документы базы данных
Державний класифікатор продукції та послуг дк 016: 2010 (Витяг. Секція F. Об'єкти будівництва та будівельні роботи)

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2016-2017...
З кожного навчального предмета (2012р.), до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2014р.). Нині постає потреба у визначенні...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...

Анкета «Ти І твоє здоров’я» Виховна година в 3 класі «Здров’я головний життєвий скарб»
Витяг з наказу про організацію та проведення Тижня сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему «Бережи здоров’я...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка