Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/26
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,

МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

і введено в дію

Наказ Держстандарту України

09.01.1997 N 8

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

Класифікатор системи позначень одиниць

вимірювання та обліку

ДК 011-96

Чинний від 01.07.97 р.

1 ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1 Державний класифікатор системи позначень одиниць

вимірювання та обліку (далі - КСПОВО) є складовою частиною

державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної

інформації.

КСПОВО розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів

України від 4 травня 1993 р. N 326 ( 326-93-п ) "Про Концепцію

побудови національної статистики України та Державну програму

переходу на міжнародну систему обліку та статистики".

КСПОВО гармонізовано з міжнародними стандартами ISO 31:1992

"Величини та одиниці", ISO 1000:1992 "Одиниці SI та рекомендації

щодо застосування кратних і частинних від них одиниць" в частині

одиниць вимірювання фізичних величин і відповідає "Довіднику

елементів зовнішньоторгових даних" (ДЕЗД ООН), 1987 р. в частині

одиниць вимірювання, інформації та обліку, що застосовуються в

міжнародній торгівлі.

КСПОВО призначено для збирання, оброблення та обміну

інформацією з фінансової та статистичної звітності, у сфері

зовнішньоекономічної діяльності, в торговельних та

товаросупровідних документах та ін.

1.2 Об'єктом класифікації є множина одиниць вимірювання

фізичних величин (розділи 1-13) та одиниць обліку, які

використовуються у статистиці (розділи 14-31).

Структурно класифікація складається з таких блоків: код

(чотиризначне число), назва одиниці вимірювання чи одиниці обліку,

умовне позначення українське (російське) та міжнародне, код СОЕИ

(код за "Общесоюзным классификатором. Система обозначений единиц

измерений, используемых в АСУ", 1988 г.).

1.3 Класифікація одиниць вимірювання та одиниць обліку

побудована за порядковим методом кодування.

Код одиниці вимірювання та одиниці обліку має таку структуру:

XX XX

------ ------

Номер розділу | |

---------------------------------------------- |

|

Порядковий номер одиниці вимірювання |

та одиниці обліку в розділі |

---------------------------------------------------------

Приклади кодів одиниць вимірювання та одиниць обліку:

01 Простір і час (назва розділу)

0101 Метр (назва одиниці)

11 Атомна та ядерна фізика

1106 Бекерель

19 Будівництво

1901 Квадратний метр житлової площі

1.4 У блоці "Умовне позначення" прийнята скорочена форма

запису назв одиниць вимірювання та одиниць обліку з додаванням, у

разі необхідності, множників чи префіксів для позначення

десяткових, кратних та частинних одиниць.

1.5 У розділах КСПОВО одиниці вимірювання та одиниці обліку,

що також застосовуються і в міжнародній торгівлі, позначені

знаком "*".

1.6 Абетковий покажчик одиниць вимірювання та одиниць обліку

наведено в додатку А.

У додатку Б наводиться таблиця відповідності кодів КСПОВО

кодам "Довідника елементів зовнішньоторгових даних" із зазначенням

літерного та цифрового кодового міжнародного позначення одиниць

вимірювання та обліку.

Перелік множників, префіксів та їх позначень, що

застосовуються для утворення десяткових та частинних одиниць

вимірювання, наведено в додатку В.

Додаток Г містить перелік нормативних документів, на базі

яких розроблено КСПОВО.

1.7 Ведення КСПОВО здійснює Український науково-дослідний

інститут стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ)

Держстандарту України.

1.8 Введення в дію КСПОВО припиняє чинність в Україні

нормативного документа "Общесоюзный классификатор. Система

обозначений единиц измерений, используемых в АСУ" (СОЕИ), 1988 г.

2 КЛАСИФІКАЦІЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ

ТА ОДИНИЦЬ ОБЛІКУ

------------------------------------------------------------------

|Код | Назва одиниці вимірювання | Умовне позначення |Код |

| | та одиниці обліку |-------------------------|СОЕИ |

| | | українське |міжнарод-| |

| | | | не | |

|----+-----------------------------------------------------------|

| 01 |ПРОСТІР І ЧАС |

|----+-----------------------------------------------------------|

|0101|*Метр | м | m |0006 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0102|*Кілометр | км | km |0008 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0103|*Дециметр | дм | dm |0005 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0104|*Сантиметр | см | cm |0004 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0105|*Міліметр | мм | mm |0003 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0106|Мікрометр | мкм | мю m |0002 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0107|Нанометр | нм | nm | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0108|Пікометр | пм | pm | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0109|Фемтометр | фм | fm | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0110|Ангстрем | | | - |

| | -10 | A | A | |

| |(= 1x10 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0111| 16 | ПК | pc | - |

| |Парсек (= 3,0867x10 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0112|Світловий рік | св.рік | l.y | - |

| | 15 | | | |

| |(= 9,46x10 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0113|Астрономічна одиниця | а.о | ua | - |

| | 11 | | | |

| |(= 1,49x10 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0114|*Миля статутна | миля (міжн.) | st mi |1803 |

| |(= 1609,344 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0115|*Миля морська (міжн.) |м.миля (міжн.) | n mile |1804 |

| |(= 1852 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0116|*Дюйм (= 10 великим лініям | дюйм | in |0041 |

| |= 12 малим лініям = | | | |

| |= 25,40 мм) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0117|*Ярд (= 3 футам = | ярд | yd |0045 |

| |= 36 дюймам = 0,9144 м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0118|Тисяча кілометрів | тис.км | t.km |0009 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0119|Мільйон кілометрів | млн.км | m.km |0010 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0120|Калібр (= 0,254 мм) | клб | cl | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0121|Лінія велика (= 2,54 мм) | лін.в | l gr | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0122|Лінія мала (= 2,117 мм) | лін.м | l | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0123|*Квадратний метр | кв.м | sq.m |0055 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0124|*Квадратний кілометр | кв.км | sq.km |0061 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0125|*Квадратний дециметр | кв.дм | sq.dm |0053 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0126|*Квадратний сантиметр | кв.см | sq.cm |0051 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0127|*Квадратний міліметр | кв.мм | sq.mm |0050 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0128|*Квадратний дюйм | кв.дюйм | sq.in |0102 |

| |(= 6,4516 кв.см) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0129|*Квадратний фут | кв.фт | sq.ft |0104 |

| |(= 144 кв.дюймам = | | | |

| |= 0,092903 кв.м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0130|*Квадратний ярд | кв.ярд | sq.yd |0106 |

| |(= 9 кв.футам = | | | |

| |= 0,8361274 кв.м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0131|*Ар (сотка) (= 100 кв.м) | а | a |0057 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0132|*Гектар (= 100 ар) | га | ha |0059 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0133|*Акр (= 4840 кв.ярдів = | акр | ac |1805 |

| |= 4046,856 кв.м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0134|*Кубічний метр | куб.м | cub.m |0113 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0135|*Кубічний дециметр | куб.дм | cub.dm |0112 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0136|*Кубічний сантиметр | куб.см | cub.cm |0111 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0137|*Кубічний міліметр | куб.мм | cub.mm |0110 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0138|*Літр | л | l |0120 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0139|*Мегалітр | Мл | Ml |1808 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0140|Кілолітр | кл | kl | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0141|*Гектолітр | гл | hl |0122 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0142|Декалітр | дал | dal |0121 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0143|*Децилітр | дл | dl |0118 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0144|*Мілілітр | мл | ml |0119 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0145|Мікролітр (ламбда) | мкл | мю l | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0146|Кубічний дюйм | куб.дюйм | cub.in |0142 |

| |(= 16,387 куб.см) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0147|*Кубічний фут | куб.фт | cub.ft |0152 |

| |(= 1728 куб.дюймам = | | | |

| |= 0,02831685 куб.м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0148|Кубічний ярд | куб.ярд | cub.yd |0154 |

| |(= 27 куб.футам = | | | |

| |= 0,764555 куб.м) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0149|*Галон (англ.) | гал (англ.) |gal (UK) | - |

| |(= 4 квартам = | | | |

| |= 8 пінтам = 4,54609 л) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0150|*Галон рідинний (амер.) | гал (амер.) | gal lig | - |

| |(= 4 квартам рідин. = | | (US) | |

| |= 8 пінтам рідин. = | | | |

| |= 3,78541 л) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0151|*Галон сухий (амер.) |гал.сух (амер.)| gal dry |1822 |

| |(= 4,40488 куб.дм) | | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0152|Пінта рідинна (англ.) |пт.рід (англ.) | pt lig |1817 |

| |(0,568261 л) | | (UK) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0153|*Пінта рідинна (амер.) |пт.рід. (амер.)| pt lig | - |

| |(= 0,473179 л) | | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0154|*Пінта суха (амер.) |пт.сух. (амер.)| pt dry | - |

| |(= 0,550614 куб.дм) | | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0155|*Унція рідинна (англ.) |ун.рід. (англ.)| fl.oz |1809 |

| |(= 28,413 куб.см) | | (UK) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0156|*Унція рідинна (амер.) |ун.рід (амер.) | fl.oz |1815 |

| |(= 29,5737 куб.см) | | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0157|*Барель нафтовий (амер.) | бар.н (амер.) | bbl oil | - |

| |(= 158,988 л) | | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0158|*Барель сухий (амер.) | бар.сух. | bbl dry |1824 |

| |(= 115,628 куб.дм) | (амер.) | (US) | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0159|*Бушель (англ.) | буш (англ.) | bu (UK) |1814 |

| |(= 8 галонам англ. = | | | |

| |= 36,3687 куб.дм) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0160|*Бушель (амер.) | буш (амер.) | bu (US) |1823 |

| |(= 64 пінтам сухим = | | | |

| |= 35,2391 куб.дм) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0161|*Секунда | с | s |0354 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0162|Кілосекунда | кс | ks | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0163|Мілісекунда | мс | ms |0353 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0164|Мікросекунда | мкс | мю s |0352 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0165|Наносекунда | нс | ns |0351 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0166|Пікосекунда | пс | ps | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0167|Фемтосекунда | фс | fs | - |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0168|*Рік | р. | y |0366 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0169|*Півріччя | півріч | - |0365 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0170|Квартал | кв | - |0364 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0171|*Місяць | міс | mth |0362 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0172|Декада (облік часу) | декада | - |0361 |

| |(= 10 діб) | | | |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|

|0173|*Тиждень | тижд | wk |0360 |

|----+---------------------------+---------------+---------+-----|
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «масма-сепро»

М. О. Клименко П. М. Скрипчук Метрологія, стандартизація І сертифікація в екології
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Затверджено
Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими...

Затверджено
Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата. Вона може...

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та...
Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Програма курсу Інформатика 5 -9 класи загальноосвітніх навчальних...
«Технології», визначених у Державному стандарті базової І повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету...

Затверджено
Аналіз роботи за 2012/2013 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік

Затверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...

Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних...
Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних робіт розглянуто І затверджено цикловою комісією агро економічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка