Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Підсумки роботи гімназії за 2010-2011 навчальний рік. Стор

Підсумки роботи гімназії за 2010-2011 навчальний рік. Стор

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
ЗМІСТ

РОЗДІЛ І

Підсумки роботи гімназії за 2010-2011 навчальний рік. Стор.

Завдання на новий 2011-2012 навчальний рік.
РОЗДІЛ ІІ

Організація навчально-виховного процесу Стор.

РОЗДІЛ ІІІ

Забезпечення соціального захисту учнів Стор.

охорона їх прав, життя та здоров’я

Організація харчування учнів
РОЗДІЛ ІV

Управління закладом, організація внутрішкільного Стор.

контролю
РОЗДІЛ V

Науково-методичне забезпечення Стор.

навчально-виховного процесу.
РОЗДІЛ VІ

Виховна робота з учнями. Стор.

Робота з учнівським активом

Робота з батьками, громадськістю.
РОЗДІЛ VІІ

Фінансово-господарська діяльність Стор.
РОЗДІЛ VІІІ

Тематика засідань педагогічної ради. Стор.

Тематика науково-практичних семінарів. Стор.

Тематичні наради при директорі. Стор.

Перелік наказів. Стор.


РОЗДІЛ І

Підсумки роботи гімназії за 2010-2011 навчальний рік.

Завдання на новий навчальний рік
Діяльність педколективу Харківської гімназії № 34 Харківської міської ради Харківської області у 2010-20112 навчальному році була спрямована на пошук шляхів реалізації завдань, визначених законодавством України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей; створення умов для найкращого саморозкриття вчителів і учнів, для їх позитивної і ефективної взаємодії.

Відповідно до ст. 35 закону України «Про освіту» проаналізовано охоплення навчанням дітей шкільного віку. Згідно із списками в м/р гімназії (на вересень 2010 року) мешкає ------- дітей і підлітків шкільного віку і ------ дитини, яким виповнилось 5 років. Із них навчаються в навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти у тому числі:

в загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів - ;

у професійно-технічних навчальних закладах - ;

на основних відділеннях вищих навчальних закладів

усіх рівнів акредитації - ;

знаходяться на індивідуальному навчанні - учні:

На початок 2010-2011 навчального року не навчалися (для здобуття повної загальної середньої освіти) – ---- дітей:

- дітей навчаються у спеціальних закладах для дітей, які мають вади розумового або фізичного розвитку;

- дитини – 6 років.

Шкільна мережа на кінець 2010-2011 навчального року склала 695 учнів.

1 - 4 класи – 291 учень

5 - 9 класи - 352 учні

10 класи - 52 учні

Випущено з 9-х класів 78 дітей. Планується відкрити 10-ті класи з загальною кількістю учнів – 60. До 1-х класів гімназії планується прийняти 84 дитини.

В основу роботи з учнями покладені дані психологічної діагностики. За результатами діагностики проводилася корекційна робота, а також була розроблена програма подальших досліджень.

В Харківській гімназії №34 - 57 педагогічних працівників. Середній вік складає 43 роки.

2009-2010н.р. 2010-2011н.р. 2011-2012н.р.

Вища кваліфікаційна категорія 13 (21,3%) 16(28%) 18(33%)

І кваліфікаційна категорія 18 (30%) 13(24%) 13(24%)

ІІ кваліфікаційна категорія 6 (9,8%) 5(9%) 6(11%)

«Спеціаліст» 18 (30%) 19(33%) 10(18%)

8 кваліфікаційний розряд 1(1,6 %) 3(5%) 2(4%)

9 кваліфікаційний розряд 3 (4,9%) 6(11%) 6(11%)

Звання «Старший учитель» 5 (8,2%) 7(12%) 6(11%)

Звання «Вчитель-методист» 4 (6,6%) 6 (11%) 8(13%)

Нагороджені відзнакою «Відмінник освіти» 3 (4,9%) 3(5%) 3(5%)

Якісний склад педпрацівників на початок 2011/2012 н.р.


Педагогічний колектив Харківської гімназії №34 у 2010/2011 н.р., працював над реалізацією методичної проблеми «Розвиток творчої індивідуальності вчителя. Підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом формування мотивації навчальної діяльності школярів». Навчально-виховний процес було зорієнтовано на розвиток здібностей, задоволення потреб, нахилів й життєвих планів кожного учня, на розвиток в учнів та педагогів потреби в самовдосконаленні та самоосвіті.

Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до робочого навчального плану на 2010/2011 навчальний рік та річного плану роботи гімназії.

Для задоволення освітніх потреб учнів у навчальному закладі працювало 26 класів, з яких: 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б, 3-А, 4-А спеціалізовані класи з поглибленим вивченням англійської мови; 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 8-А, 8-Б, 9-А, 10-А, 10-Б – гімназійні класи; 2-В, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б,7-Б, 7-В, 8-В, 9-Б, 9-В – загальноосвітні.

Реалізація інваріантної й варіативної складових навчального плану здійснювалась за державними, регіональними й авторськими програмами.
Результати навчальних досягнень учнів

Учні початкових класів, 2010-2011 навчальний рік

(1-2 класи - за вербальним оцінюванням)

Клас

Всього учнів

Високий

рівень

Достататній

рівень

Середній рівень

Початковий

рівень

% якості

Середній

бал

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

1-А

23

1

4%

12

55%

8

37%

1

4%

56%
1-Б

26

5

19%

14

54%

7

27%

-

-

73%

-

1-В

26

3

12%

16

61%

6

23%

1

4%

73%

-

2-А

30

10

33%

11

37%

9

30%

-

-

70%

-

2-Б

29

7

24%

17

59%

5

17%

-

-

82%

-

2-В

23

4

17%

11

48%

6

26%

2

9%

65%

-

3-А

30

4

13%

22

74%

4

13%

-

-

86%

9

3-Б

30

5

17%

15

50%

10

33%

-

-

67%

8,9

4-А

29

7

24%

19

65%

3

11%

-

-

89%

9,2

4-Б

20

3

15%

13

65%

4

20%

-

-

80%

8,5

4-В

25

2

8%

20

80%

3

12%

-

-

88%

8,7

всього

291

51

18%

170

58%

65

22%

4

2%

76%


Високий рівень навчальних досягнень мають учні:

1-А клас: Щирова А.;

1-Б клас: Дегтярьова С., Карабський В., Мальцева У., Тимохіна В.,Щербакова Д.;

1-В клас: Кислинська Ю., Зуєва А., Бабкіна О.;

2-А клас: Дімітрієв В., Ізвекова П., Євмінова Т., Кузін Є., Ковальчук К.,Пирог Д., Придацька А., Семиряжко С., Стицюра В., Філіповський А.;

2-Б клас: Алтухова С., Голікова А., Карножицький А., Кочарян Р., Скляренко А., Филипенко Д., Хоменко В.;

2-В клас: Кудрицька Т., Осипенко К., Медведєва А., Чаговець М.;

3-А клас: Дорошенко М., Калугіна А., Сахно А., Шершень В.;

3-Б клас: Волкогон А., Куцина К., Пойманов С., Худик В., Щелкунов Б.;

4-А клас: Гнетко В., Колеснікова Є., Кузін Б.,Кузьменок Т.,Придатько С.,Чала К., Щербань Р.;

4-Б клас: Бєлих Є., Коротаєв М., Тереник С.;

4-В клас: Жарко Ю., Швидкіна В.

На початковому рівні засвоїли навчальну програму учні:

1-А клас: Калашник К.;

1-В клас: Ясинська К.;

2-В клас: Немченко С., Яковчук М.

Учениця 1-А класу Старцева Д. з 04.10.2010 перебуває у обласному дитячому туберкульозному санаторії № 1, у зв’язку з чим не мала можливості засвоїти програму 1 класу на належному рівні.

Середній бал навчальних досягнень учнів 3-4 класів по предметах за рік

клас

Укр. мова

Укр.

чит

Іноз. мова

Матем.

Гром. освіта

Приро-дозн.

Музика

Образ. мист.

Труд. навч.

Фіз.

культ.

Основи

здор.

Рос.

мова

3-А

8,4

8,9

8,1

8,1

9,2

9,3

8,3

10,2

10,6

8,8

9,4

8,5

3-Б

8,6

8,4

8,2

8,2

9

8,6

8,2

10

10,6

8,6

9,4

8,4

4-А

8,7

9,1

9

8,8

9,4

9,1

8,7

9,7

9,7

9,6

9,5

9,3

4-Б

8,1

8,4

8,4

8,2

8

8,2

8

9,2

9,4

9,3

8,3

7,9

4-В

8,4

8,7

8,5

8,6

8,8

8,7

8,4

8,7

9,5

8,9

9,2

8,4

Сер.б.

8,5

8,7

8,4

8,4

8,9

8,8

8,3

9,6

9,9

9

9,2

8,5Загальний середній бал – 8,8 б. Середній бал навчальних досягнень учнів 3-4 класів по предметах за рік свідчить про те, що вчителі початкових класів забезпечують якісне засвоєння навчальної програми учнями на достатньому рівні.

Моніторинг навчальних досягнень учнів 4-х класів

клас

2009-2010 н.р.

2011-2012н.р.

результат

4-А

8,2

9,2

+ 1

4-Б

7,9

8,5

+ 0,6

4-В

8,9

8,7

- 0,2

всього

8,3

8,8

+ 0,5
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної...
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України від 03. 04. 2012 №409“, від 29. 05. 2014 №657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства...

Затверджено
Аналіз роботи за 2012/2013 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

1. Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2013-2014 навчальний рік
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань...

Україна кіровоградська обласна державна адміністрація
Про додатковий набір учнів у наукові секції Кіровоградської ман учнівської молоді на 2011/2012 навчальний рік

Звіт директора нвк №137 «ліцей-загальноосвітній навчальний заклад»
Ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2013-2014...

Затверджую
Аналіз роботи Новомиргородського районного методичного кабінету за 2013-2014 навчальний рік

Пояснювальна записка Робочі навчальні плани на 2012-2013 навчальний...
Робочі навчальні плани на 2012-2013 навчальний рік складено відповідно до листа мон україни від 23. 05. 12 №1/9 399 „Про навчальні...

Основні підручники та навчальні посібники
Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України та Інститутом інноваційних технологій І змісту освіти для використання у вищих...

1. Завдання, поставлені вчителями природничо-математичного циклу на поточний навчальний рік
Моніторинговий аналіз роботи шмк вчителів природничо-математичного циклу за 2013-2014н р. – Кривий Ріг, 2014. – 24 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка