Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
М і н і с т е р с т в о п а л и в а т а е н е р г е т и к и У к р а ї н и

Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО»
ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом засідання комітету з конкурсних торгів

ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» № 4 від «_23_» _грудня _2010р.

Голова комітету з конкурсних торгів

ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО»

__________________О.А.Мележик

М.П.


ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Процедура закупівлі - відкриті торги

Предмет закупівлі
«ПОСЛУГИ З ТЕХНІЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА АНАЛІЗУ»

код за ДК 016-97 (74.30.1)

(ЛАБОРАТОРНІ ВИПРОБУВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ)

м.Київ 2010р.

З М І С Т

І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

2. Інформація про замовників торгів

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація про валюту (валюти)

7. Інформація про мову (мови), якою (чкими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

 1. Оформлення пропозицій конкурсних торгів

 2. Зміст пропозицій конкурсних торгів учасника

 3. Забезпечення пропозицій конкурсних торгів

 4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

 5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

 6. Кваліфікаційні критерії до учасників

  1. Документи, що надаються Учасником в підтвердження відсутності підстав для відмови Учаснику в участі у процедурі торгів

 7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

 8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

 9. Внесення змін або відкликання пропозицій конкурсних торгів учасником

IV.Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

 1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

 2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозиції конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

VI. Укладення договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю
Додаток 1. Конкурсна форма «ПРОПОЗИЦІЯ»

Додаток 2. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій

Додаток 3. Форма «Відомість про учасника»

Додаток 4. Договір типовий

Додаток 5. Технічня вимоги
ДОКУМЕНТАЦІЯ
                 конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торгиI. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону (2289-VI). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях визначених Законом

2. Інформація про

замовника торгів

 

повне найменування

Державне підприємство»Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО»»

місцезнаходження

03680, м.Київ, пр-тПалладіна,46

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Мележик О.А. заступник директора Alexander.Melegyk@masma-sepro.com.ua тел./факс 239-25-07

Федорченко Тетяна Олександрівна заступник головного бухгалтера pashchenko@masma-sepro.com.ua тел./факс 239-25-07

Горбачов Д.О. завідуючий відділом сертифікації продукції та технічного нагляду за сертифікованою продукцією masma@masma-sepro.com.ua тел./факс 239-25-07

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

Послуги з технічних випробувань та аналізу

вид предмета закупівлі

Лабораторні випробування та аналіз нафтопродуктів

(27 лотів)

Лот№1 - Бензин автомобільний

Лот№2 – Бензин автомобільний підвищеної якості

Лот№3 – Бензин автомобільний «брендовий»

Лот№4 - Паливо дизельне

Лот№5 – Паливо дизельне підвищеної якості

Лот№6 – Паливо дизельне «брендове»

Лот №7 – Паливо пічне побутове

Лот№8 - Паливо котельне

Лот№9 – Паливо побутове

Лот№10 – Мазут

Лот№11 – Газ

Лот№12 – Нафта

Лот№13 – Бітуми нафтові

Лот№14 - Оливи моторні

Лот№15 – Оливи трансмісійні

Лот№16 – Оливи індустріальні

Лот№17 - Оливи компресорні

Лот№18 – Оливи турбінні

Лот№19 – Оливи різного призначення

Лот№20 - Мастила антифрикційні пластині

Лот№21 – Мастила пластині

Лот№22 – Мастильно-холодильні рідини

Лот№23 - Біопалива(біобензин, біодизель,біогаз)

Лот№24 - Домішки(присадки) до палив

Лот№25 - Продукти нафто перероблення легкі(компоненти палив, фракції, суміші, абсорбенти тощо)

Лот№26 - Спеціальні рідини (гальмівні, охолоджуючі тощо)

Лот№27 - Засоби догляду за автомобілем (авто косметика, авто хімія)


місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

03680, м.Київ, пр-т Палладіна, 46
Лабораторні випробування та аналіз нафтопродуктів

(27 лотів - 1617 зразків)

Лот№1 - 130 (зразків)

Лот№2 - 60 (зразків)

Лот№3 - 60 (зразків)

Лот№4 - 127 (зразків)

Лот№5 - 75 (зразків)

Лот№6 - 75 (зразків)

Лот №7 - 40 (зразків)

Лот№8 - 40 (зразків)

Лот№9 - 40 (зразків)

Лот№10 - 26 (зразків)

Лот№11 - 10 (зразків)

Лот№12 - 10 (зразків)

Лот№13 - 30 (зразків)

Лот№14 - 260 (зразків)

Лот№15 - 5 (зразків)

Лот№16 - 5 (зразків)

Лот№17 - 5 (зразків)

Лот№18 – 5 (зразків)

Лот№19 - 10 (зразків)

Лот№20- 5 (зразків)

Лот№21 - 75 (зразків)

Лот№22 - 20 (зразків)

Лот№23- 10 (зразків)

Лот№24 - 10 (зразків)

Лот№25 - 30 (зразків)

Лот№26 - 10 (зразків)

Лот№27 - 30 (зразків)


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

січень – грудень2011р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

У разі, якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у іншій валюті. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом , встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.


7. Інформація про мову (мови), якою(якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Всі документи, що мають відношення до документації конкурсних торгів (видані іншими установами) можуть бути надані українською або російською мовами.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

1.Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

2. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

3. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію з конкурсних торгів.

4. У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документації конкурсних торгів.

5. Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 15-00 години 26.01.2011р.»

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

-   документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію довіреності керівника учасника або оригінал довіреності);

- документа, що підтверджує відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

-    документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до пункту 6 Розділу 3 цієї документації конкурсних торгів;

- цінову інформацію щодо предмета закупівлі згідно обраних лотів (заповнену конкурсну форму «пропозиція», зразок якої наведено у Додатку 1.

Учасник визначає ціни на послуги, які він пропонує надати за договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження та усіх інших витрат, у тому числі й тих, які доручаються для виконання третім особам;

- до ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю;

- витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися);

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів( у тому числі експортних та імпортних на послуги, які пропонується надавати за договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом ____90____ календарних днів до закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

 • відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

 • погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Замовник вимагає від Учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження інформації про відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям та подаються у складі пропозиції конкурсних торгів.

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Довідка (складена в довільній формі, та скріплена печаткою), що містить інформацію про виробничо-технічний потенціал Учасника, про наявність майна (власного чи орендованого); майнового комплексу, приміщень(у тому числі складських приміщень), земельної ділянки, обладнання, транспортних засобів тощо), яке використовується учасником при наданні послуг, що є предметом закупівлі цих конкурсних торгів.

Учасник може включити додатково до цієї довідки також іншу інформацію, що відноститься до цього тематичного пункту по суті та яку він вважає за потрібне зазначити.

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Довідка (складена в довільній формі підписана та скріплена печаткою) про наявність та чисельність працівників відповідної кваліфікації (для надання послуг тощо) їх знання та досвід.

Наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.

Довідка (складена в довільній формі) за підписом керівника, про виконання аналогічних договорів за останні два роки, яка повинна включати інформацію щодо основних замовників (покупців) предмета закупівлі та періоду надданя послуг, стан виконання.

Наявність фінансової спроможності

- Копія Балансу та Звіту про фінансові результати або Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємства за останній звітній період (копії документів повинні мати відмітку управління статистики за місцемзнаходженням учасника);

- оригінал або нотаріально завірена копія Довітки з банківських установ про стан відкритих розрахункових рахунків (в якій повинна бути інформація про наявність або відсутність (наявність) заборгованості по сплаті відсотків за кредитами.

- Звіт про рух грошових коштів Учасника за 2009р.(оригінал або копія завірена печаткою та підписом Учасника).

- Відомості про відкриті розрахункові рахунки та касу за останній звітний період (подаються тільки фізичними особами-субۥєктами підприємницької діяльності, які згідно із законодавством можуть не складати фінансовий звіт (баланс) та звіт про фінансові результати).

Відповідно до статті 17 Закону Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі у процедурі закупівлі у наступних випадках:

1) він має незаперечні докази того, що учасник , дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі, та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів, із зазначенням підстави, надсилається учаснику пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

З метою документального підтвердження інформації вимоги щодо якої встановлені ст. 17 Закону, Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів подає наступні документи (подаються у складі технічної частини):

1. Нотаріально завірена копія Статуту.

2. Нотаріально завірена копія свідоцтва про держреєстрацію (для резидентів);

3. Нотаріально завірена довідка з ЄДРПОУ (довідка статистики) (для юр. осіб резидентів);

4. Нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для резидентів платників ПДВ), або свідоцтво про сплату єдиного податку (для фізичних осіб-субۥєктів підприємницької діяльності);

5. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки, виданої Департаментом з питань банкрутства Міністерства економіки України або державним підприємством «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про відсутність визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство, дата довідки повинна бути не раніше як за 30 календарних днів до її надання у складі пропозиції конкурсних торгів. (для резидентів).

6. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості перед бюджетами усіх рівнів-для резидентів.. Довідка має бути чинною на дату розкриття у складі конкурсної пропозиції.

7.Протокол засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання договору.

8.Довідка , складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство.

а). реквізити (адреса-юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б). керівництво (посада, ім’я по батькові, телефон для контактів);

в). форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі,це

- галузь акредитації:

- атестат акредитації;

- паспорт лабораторії (випробувального центру).

Також відповідність встановленим в Додатку 5 до пропозиції конкурсних торгів «Технічним вимогам». Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону ( 2289-VI)

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Згідно вимог цієї документації конкурсних торгів встановлено десять частин (лотів) предмета закупівлі, а саме:

Лабораторні випробування та аналіз нафтопродуктів

(27 лотів)

Лот№1 - Бензин автомобільний

Лот№2 – бензин автомобільний підвищеної якості

Лот№3 – Бензин автомобільний «брендовий»

Лот№4 - Паливо дизельне

Лот№5 – Паливо дизельне підвищеної якості

Лот№6 – Паливо дизельне «брендове»

Лот №7 – Паливо пічне побутове

Лот№8 - Паливо котельне

Лот№9 – Паливо побутове

Лот№10 – Мазут

Лот№11 – Газ

Лот№12 – Нафта

Лот№13 – Бітуми нафтові

Лот№14 - Оливи моторні

Лот№15 – Оливи трансмісійні

Лот№16 – Оливи індустріальні

Лот№17- Оливи компресорні

Лот№18 – Оливи турбінні

Лот№19 – Оливи різного призначення

Лот№20 - Мастила антифрикційні пластині

Лот№21 – Мастила пластині

Лот№22 – Мастильно-холодильні рідини

Лот№23 - Біопалива(біобензин, біодизель,біогаз)

Лот№24 - Домішки(присадки) до палив

Лот№25 - Продукти нафто перероблення легкі(компоненти палив, фракції, суміші, абсорбенти тощо)

Лот№26 - Спеціальні рідини (гальмівні, охолоджуючі тощо)

Лот№27 - Засоби догляду за автомобілем (авто косметика, авто хімія)
Учасники подають свої пропозиції стосовно тієї частини предмету закупівлі (лота), яку вони пропонують постачати за договором, а саме стосовно будь-якого одного або декількох лотів.

Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеного у документації конкурсних торгів лота).

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів подається учасником особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення.

місце подання пропозицій конкурсних торгів

Адреса подання пропозицій конкурсних торгів: 03680, м.Київ, пр-т Палладіна, 46 каб. заступника директора тел/факс 239-25-07кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

26.01.2011р. до 15год.00хв.за київським часом

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

03680, м.Київ пр-т Палладіна, 46, каб. заступника директора .

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

26.01.2011р. до 10год.00хв за київським часом.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ , що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону ( 2289-VI )

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію зазначені у Додатку №2

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

а). при розходженні між сумами, літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б). при розходженні між підсумковою ціною пропозиції конкурсних торгів, зазначеної у документації конкурсних торгів та отриманою шляхом додавання елементів ціни, та підсумковою ціною пропозиції , отриманою при перевірці пропозиції конкурсних торгів шляхом додавання елементів ціни, визначальною є фактична сума ціни пропозиції конкурсних торгів, отримана шляхом додавання елементів ціни.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.


3. Інша інформація

Замовник у документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства.
Порядок отримання документації конкурсних торгів.
1.Замовник безоплатно надсилає або надає документацію конкурсних торгів кожній фізичній/юридичній особі, що зробила запит на її отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від неї письмово запиту.

Письмовий запит адресується Державному підприємстві «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО».

У письмовому запиті повинно бути зазначено: номер оголошення та номер Ідентифікаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», в якому це оголошення опубліковане; повне найменування особи, яка має намір взяти участь у торгах, її поштова та юридична адреса, код ЄДРПОУ, номери телефонів (факсу) та інших засобів зв’язку.

2.Особа, яка зробила письмовий запит, отримує документацію конкурсних торгів особисто або поштою. При отриманні документації конкурсних торгів особисто, необхідно надати: керівництву підприємства – завірену копію документу, що підтверджує, його повноваження (наказ, протокол установчих (загальних) зборів, тощо); уповноваженому представнику підприємства – довіреність на право отримання документації конкурсних торгів.

3. Днем подання запиту на отримання документації конкурсних торгів вважається його реєстрація у комітеті з конкурсних торгів ДП»ОС»МАСМА-СЕПРО» . Реєструються тільки оригінали запитів.

4.Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу.

5.Визначальним є друкований варіант документації конкурсних торгів прошитий та завірений печаткою ДП»ОС»МАСМА-СЕПРО»

Учасник повинен заповнити та надати у складі «Технічної частини» пропозиції конкурсних торгів форму «Відомості про Учасника» , Додаток 3.

Відхилення пропозиції конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону ( 2289-VI ); не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону (2289-VI)

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

-неможливості усунення порушень, які виникли через виявленні порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого законодавством;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з чинним Законодавством;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учсників.

Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю повинен відповідати Типовому договору, затвердженому наказом Мінекономіки України від 27.07.10р. №925»Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів робіт або послуг за державні кошти».

Зазначається замовником відповідно до вимог статей 40, 41 Закону (2289-VI)в Додатку 4.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом (2289-VI), замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається


Голова тендерного

комітету ДП «ОС»МАСМА-СЕПРО» О.А.Мележик
Додаток № 1

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю Послуг з технічних випробувань та аналізу згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

 1. Повне найменування учасника _______________________________________________;

 2. Адреса (місце знаходження) _________________________________________________;

 3. Телефон/факс _____________________________________________________________;

 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) ______________________________________;

 5. Форма власності та організаційно-правова форма підприємства (організації):_________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та зобов’язуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:

Найменування лоту

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю,

грн., з ПДВ

Загальна вартість,

грн., з ПДВ

1.

2.

3.

4.Всього:

Вартість пропозиції Σ


1. До акцепту нашої конкурсної пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 кал. днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дня публікації повідомлення про Акцепт у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
ДОДАТОК 2

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

Ціна;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює -100 балам.

Кількість балів по критерію Ціна – 100 балів.

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Державний класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (далі кспово) є складовою частиною

М. О. Клименко П. М. Скрипчук Метрологія, стандартизація І сертифікація в екології
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

Затверджено
Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона грунту. "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими...

Затверджено
Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для оператора фарбувально-сушильної лінії та агрегата. Вона може...

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та...
Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Програма курсу Інформатика 5 -9 класи загальноосвітніх навчальних...
«Технології», визначених у Державному стандарті базової І повної загальної середньої освіти, який затверджено постановою Кабінету...

Затверджено
Аналіз роботи за 2012/2013 навчальний рік та перспективи модернізації навчально-виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік

Затверджено
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...

Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних...
Методичні рекомендації та робочий зошит для виконання самостійних робіт розглянуто І затверджено цикловою комісією агро економічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка