Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

[Документов 12139] Все документы базы данных

[Документов 12139] Все документы базы данных

Сторінка1/110
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   110
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ.

[Документов - 12139] Все документы базы данных
1. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Витяг. Секція F. Об'єкти будівництва та будівельні роботи)

2. РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ (ЗАЛЕЖНО ВІД КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ)

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

4. ЗБІРНИК ПРИМІРНИХ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ (528 шт.)

5. Примірний порядок атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці

6. НПАОП 0.00-5.11-85. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

7. ОСТ 102-51-85. Контроль неразрушающий. Сварные соединения трубопроводов. Радиографический метод (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)

8. ОСТ 108.030.40-79. Элементы трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла, коллекторы стационарных паровых котлов. Общие технические условия

9. ОСТ 108.031.09-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)

10. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні, КТМ 204 Україна 244-94

11. Посібник та доповнення до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні, КТМ 204 Україна 244-94

12. ОСТ 24.201.03-90. Сосуды и аппараты стальные высокого давления. Общие технические требования

13. ОСТ 26-02-1015-85. Крепление труб в трубных решетках

14. ОСТ 26-07-755-86. Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования

15. ОСТ 26-2043-91. Болты, шпильки. Гайки и шайбы для фланцевых соединений. Технические требования (див. наказ Міненерговугілля від 12 лютого 2013 року N 56.1)

16. НВН 33-5.1.02-83. Нормативы водного надзора. Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование

17. РД 34.04.184-75. Условия производства работ в пределах охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000 В

18. РД 34.04.251-88. Методика экспериментального определения оценок показателей деятельности оперативного персонала в АСУ ТП энергоблоков электростанций

19. РД 34.04.611-87. Типовая должностная инструкция диспетчера предприятия электрических сетей

20. РД 34.17.205-90 Инструкция по приварке штуцеров к коллекторам из стали 12Х1МФ аустенитными электродами без термической обработки

21. ГСТУ 36.1-009-99. Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащенності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів

22. ГБН В.2.3-37472062-2:2013. Службово-технічні будівлі і споруди станційно-вокзальних комплексів та зупинних пунктів залізничного транспорту

23. РД 38.13.004-86. Эксплуатация и ремонт технологических трубопроводов под давлением до 10,0 МПа (100 кгс/см2)

24. СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005. Ультразвуковой контроль сварных соединений элементов котлов трубопроводов и сосудов

25. ДСТУ EN 60332-3-10:2013 (EN 60332-3-10:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-10. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Уст

26. ДСТУ EN 60332-3-21:2013 (EN 60332-3-21:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-21. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Кат

27. ДСТУ EN 60332-3-22:2013 (EN 60332-3-22:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Кат

28. ДСТУ EN 60332-3-23:2013 (EN 60332-3-23:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-23. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Кат

29. ДСТУ EN 60332-3-24:2013 (EN 60332-3-24:2009, ІDT). Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 3-24. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на вертикальне поширювання полум'я. Кат

30. ДСТУ IEC 61558-2-19:2005 (ІEC 61558-2-19:2000, ІDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-19. Додаткові вимоги до трансформаторів з функцією зниження завад

31. ДСТУ IEC 61558-2-20:2005 (ІEC 61558-2-20:2000, ІDT). Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічних пристроїв. Частина 2-20. Додаткові вимоги до реакторів малої потужності

32. ГСТУ 78.11.001-98. Укріпленість об'єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. Загальні технічні вимоги

33. ГСТУ 78.11.002-99. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Захисне скло. Класифікація

34. ГСТУ 78.11.004-2000. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Об'єкти, що охороняються фізичною охороною. Загальні технічні вимоги

35. ГСТУ 78.11.007-2002. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Двері захисні. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому

36. ГСТУ 78.11.008-2001. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Захисна кабіна. Загальні технічні вимоги та методи випробування

37. ГСТУ 78.11.009-2002. Засоби інженерно-технічного укріплення та захисту об'єктів. Тамбур-шлюзи. Загальні технічні умови

38. Аналіз вартості житла в Україні

39. Надходження у Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку імені В.Г.Заболотного (м. Київ)

40. (ОГП). Ценник на производство полевых и камеральных работ по наблюдениям газо-эманационным методом при изучении опасных геологических процессов

41. (ОГП) (ЕИЭМПЗ). Ценник на производство полевых и камеральных работ по наблюдениям методом регистрации естественного импульсного электромагнитного поля земли при изучении опасных геологических процессов

42. ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 7:2008 (ISO/IEC Guide 7:1994, IDT). Настанови щодо розроблення стандартів з оцінювання відповідності

43. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства

44. ДБН Д.1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства (с дополнениями и изменениями по состоянию на 19.03.2009 г.)

45. ДБН Д.1.1-1-2000. Замена приложений. Правила определения стоимости строительства. (Утвержд. приказом Госстроя Украины от 13.06.2005 N 94)

46. ДБН Д.1.1-1-2000. Изменение N2. Правила определения стоимости строительства. (утвержд. приказом Госстроя Украины от 17.06.2003 N 85)

47. ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 4 до "Правил визначення вартості будівництва"

48. ДБН Д.1.1-1-2000. Изменение N5. Правила определения стоимости строительства. (утвержд. приказом Минрегионстроя Украины N193 от 06.05.08г.)

49. ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 6 до "Правил визначення вартості будівництва" (Затвер. наказом Мінрегіонбуду України від 19.03.09р. N114 )

50. ДБН Д.1.1-1-2000. Зміна N 7 до "Правила визначення вартості будівництва"

51. ВБН Д.1.1-3.1-2001. Правила определения стоимости работ по ремонту основных фондов предприятий, подчиненных Министерству промышленной политики Украины (с учетом Дополнений NN 1 и 2, Изменений NN 1, 2 и 3)

52. ДБН Д.1.1-7-2000. Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ для строительства, осуществляемого на территории Украины (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)

53. ДБН Д.1.1-7-2000. Изменение N1 (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)

54. ДБН Д.1.1-7-2000. Зміна N 7. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)

55. ДБН Д.1.1-7-2000. Зміна N 8. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)

56. ДБН Д.1.1-7-2000. Дополнение N1 (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)

57. ДБН Д.1.1-7-2000. Зміни згідно наказу Мінбуду України від 28.12.05 N27 (втратили чинність - наказ від 08.08.2013 N 374)

58. ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008. Кошторисна документація. Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві

59. ДСТУ Б EN 1297:2013 (EN 1297:2004, IDT). Листи гнучкі для гідроізоляції. Листи бітумні, пластикові та гумові для гідроізоляції покрівлі. Метод штучного старіння за тривалого спільного впливу УФ-випромінювання, підвищеної температури та води

60. ДСТУ Б Д.2.4-1:2012. (Збірник 1). Земляні роботи.

61. ДСТУ Б Д.2.4-2:2012. (Збірник 2). Фундаменти

62. ДСТУ Б Д.2.4-3:2012. (Збірник 3). Стіни

63. ДСТУ Б Д.2.4-4:2012. (Збірник 4). Перекриття (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)

64. ДСТУ Б Д.2.4-5:2012. (Збірник 5). Перегородки

65. ДСТУ Б Д.2.4-6:2012. (Збірник 6). Прорізи

66. ДСТУ Б Д.2.4-7:2012. (Збірник 7). Підлоги (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)

67. ДСТУ Б Д.2.4-8:2012. (Збірник 8). Дахи, покрівлі (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)

68. ДСТУ Б Д.2.4-9:2012. (Збірник 9). Сходи, ґанки

69. ДСТУ Б Д.2.4-10:2012. (Збірник 10). Пічні роботи

70. ДСТУ Б Д.2.4-11:2012. (Збірник 11). Штукатурні роботи (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)

71. ДСТУ Б Д.2.4-12:2012. (Збірник 12). Малярні роботи (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)

72. ДСТУ Б Д.2.4-13:2012. (Збірник 13). Склярські, шпалерні та облицьовувальні роботи

73. ДСТУ Б Д.2.4-14:2012. (Збірник 14). Ліпні роботи

74. ДСТУ Б Д.2.4-15:2014. (Збірник 15). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Внутрішні санітарно-технічні роботи

75. ДСТУ Б Д.2.4-16:2014. (Збірник 16). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Зовнішні інженерні мережі

76. ДСТУ Б Д.2.4-17:2014. (Збірник 17). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Електромонтажні роботи

77. ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій

78. ДСТУ Б Д.2.4-18:2014. (Збірник 18). Зміна N 1. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Благоустрій

79. ДСТУ Б Д.2.4-19:2014. (Збірник 19). Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Ізоляційні роботи

80. ДСТУ Б Д.2.4-20:2012. (Збірник 20). Інші ремонтно-будівельні роботи (див. Поправки до ДСТУ Б. Д....)

81. ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування

82. Поправки до ДСТУ ..., ДСТУ Б Д.2.4-2:2012, ДСТУ Б Д.2.4-3:2012, ДСТУ Б Д.2.4-4:2012, ДСТУ Б Д.2.4-7:2012, ДСТУ Б Д.2.4-20:2012, ...

83. Поправки до ДСТУ Б Д.2.4-4:2012, ДСТУ Б Д.2.4-7:2012, ДСТУ Б Д.2.4-11:2012, ДСТУ ...

84. Поправки до ДСТУ ..., ДСТУ Б Д.2.4-8:2012, ДСТУ Б Д.2.4-12:2012, ДСТУ Б Д.2.4-20:2012

85. ДСТУ ISO 2768-1-2001 (ІSO 2768-1:1989, ІDT). Основні допуски. Частина 1. Допуски на лінійні та кутові розміри без спеціального позначення допусків

86. ГІД 34.01.101-2009. Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж (Покажчик станом на 01.07.16)

87. ГІД 34.01.103-2004. Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівницва для використання на об'єктах електроенергетичної галузі (ВСН) (за станом на 01.07.2016 р.)

88. ДСТУ ISO 6506-1:2007 (ІSO 6506-1:2005, ІDT). Матеріали металеві. Визначення твердості за Брінеллем. Частина 1. Метод випробування

89. ДСТУ 7525:2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

90. ДСТУ prЕN 81-3:2004. Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 3. Ліфти електричні і гідравлічні службові (вратив чинність з 01.07.2014)

91. ДБН 298-92. Проектирование и выполнение изоляции наружных стыков крупнопанельних зданий (втратили чинність з 01.02.2015 - наказ від 4.11.2014 N 302)

92. ДБН 338-92. Проектирование, устройство и эксплуатация индустриальных безрулонных крыш жилых и общественных зданий

93. ДСТУ-Н Б EOTA GD 002:2013 (EOTA GD 002:1999, IDT). Встановлення строку служби будівельних виробів у настановах з європейського технічного ухвалення, у європейських технічних ухваленнях та гармонізованих стандартах

94. ДСТУ-Н Б EOTA GD 003:2013 (EOTA GD 003:1999, IDT). Оцінка строку служби виробів

95. ДСТУ-Н Б EOTA GD 004:2013 (EOTA GD 004:1999, IDT). Забезпечення даними для оцінок з метою видачі ETA

96. ДСТУ-Н Б EOTA GD 005:2013 (EOTA GD 005:1999, IDT). Довідковий матеріал до ETAGs, роз'яснювальні документи до ETAGs, порядок оновлення ETAGs

97. ДСТУ-Н Б ЕОТА GD 006:2013 (EOTA GD 006:2003, IDT). Перелік контрольних питань органу з ухвалень стосовно регулювання аспектів контролю виробництва на підприємстві в процесі: підготовки ETAG або CUAP: розроблення і видачі ЕТА

98. ДСТУ-Н Б ETAG 007:2013 (ETAG 007:2001, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів дерев'яних каркасних будівель

99. ДСТУ-Н Б ETAG 017:2013 (ETAG 017:2005, ІDТ). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів ізоляції. Збірні системи для зовнішньої ізоляції стін

100. ДСТУ-Н Б ETAG 023:2013 (ETAG 023:2006, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення елементів збірних будівель

101. ДСТУ-Н Б ETAG 024:2013 (ETAG 024:2006, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів для залізо-бетонних каркасів будівель

102. ДСТУ-Н Б ETAG 025:2013 (ETAG 025:2006, IDT). Настанова з європейського технічного ухвалення комплектів для метало-каркасних будівель

103. ДК 019:2010. Класифікатор надзвичаиних ситуацій

104. Доповідь першого заступника Голови Держбуду А.Беркути на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту та зв'язку спільно з колегією Держбуду України

105. Рекомендации по усовершенствованию порядка проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства и взаимодействию соисполнителей ее составных частей

106. Единые нормы продолжительности проектирования и строительства предприятий, зданий и сооружений и освоения проектных мощностей

107. ГОСТ 19277-73. Трубы стальные бесшовные для маслопроводов и топливопроводов. Технические условия

108. ДБН IV-11-1p Правила розробки кошторисних норм на ремонт устаткування (втрачає чинність з 01.07.2015 - наказ від 25.03.2015 N 61)

109. ГОСТ 1.0-92. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации

110. ГОСТ 1.5-93. Правила проведения работ по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов

111. ГОСТ 28184-89. Средства защитные для древесины. Метод определения предела воздействия на дереворазрушающие грибы класса базидиомицетов

112. ГОСТ 5949-75. Сталь сортовая и калиброванная коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические требования

113. ГОСТ 8948-75. Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры

114. Інформація про найбільшого виробника дорожньо-будівельної техніки в Білорусі - Унітарне республіканське підприємство "Могилевский автомобильный завод имени С.М.Кирова"

115. Мінрегіон України інформує щодо вирішення проблемних питань професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   110

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Метод построения классификаторов на основании геометрической интерпретации структуры данных
Формалізація нормативно-правової бази у сфері фармації за допомогою idef-технологій системного аналізу

Методична розробка
Питання швидше риторичне: зараз без комп'ютера, напевно, навіть філософи не пишуть свої праці. І все ж, для чого потрібен комп'ютер...

Самоаналіз відкритого уроку з хімії в 9 класі
Учні цього класу непогано володіють навичками індивідуальної та самостійної роботи. Все це враховувалось при плануванні уроку та...

Вчитель предмета «Захист Вітчизни» Руденко О. Б
За останні роки у загальноосвітніх навчальних закладах комп’ютерна техніка й інші засоби інформаційних технологій стали все частіше...

Електронна бібліотека української літератури
Вона не чула своїх кроків по землі, так ніби пливла все вперед, далі, в глиб гущавини, І суворі стовбури, здавалось, розступались...

Урок-проект з хімії, 7 клас Тема: Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень
Людина майбутнього – це та, яка перш за все має ґрунтовну освіту, досконало володіє сучасними інформаційними технологіями, знає всесвітню...

Урок з екології Тема: “Вплив людини на довкілля
Батьківщини, про місце в ньому людини та про ті екологічні проблеми, які пов’язані з її діяльністю І сьогодні турбують не лише український...

«Електронне портфоліо – альтернативна форма оцінки професіоналізму...
В учителя має бути "дос'є успіхів", в якому відбиватиметься все цікаве І гідне з того, що відбувається в його житті. Таким дос'є...

Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких розділено на кілька...
Ви активно розвивали свою інформаційно-технологічну компетентність, І інформаційні технології теж розвивалися високими темпами. Вони...

Вибір професії це друге народження людини. Від того, наскільки влучно...
Вивчаємо довідники, намагаємось все врахувати, дізнатися якомога більше про майбутню професію…Хтось хоче знайти роботу,яка дала б...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка