Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної ради Харківської області на 2015/2016 навчальний рік погоджено на засіданні ради Малинівської гімназії

Робочий навчальний план малинівської гімназії Чугуївської районної ради Харківської області на 2015/2016 навчальний рік погоджено на засіданні ради Малинівської гімназії

Сторінка1/23
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Чугуївської районної

державної адміністрації

_______________Є.О. Ляхович-Звєрєва

2015 року

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


Малинівської гімназії

Чугуївської районної ради Харківської області

на 2015/2016 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради Малинівської гімназії

Чугуївської районної ради

Харківської області

від протокол №

Голова ради Малинівської гімназії

Чугуївської районної ради

Харківської області _____________Л.В. Павленко

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Малинівської гімназії

Чугуївської районної ради

Харківської області

від протокол №

Голова педагогічної ради,

директор __________ А.В. Фендрікова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану Малинівської гімназії

Чугуївської районної ради Харківської областіІ. Загальні засади
Малинівська гімназія Чугуївської районної ради Харківської області (далі Малинівська гімназія) здійснює діяльність на підставі статті 53 Конституції України, законів України ”Про освіту“, “Про загальну середню освіту”, ”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 ”Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад“, постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462 ”Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти“, постанови Кабінету Міністрів України від 2311.2011 року №1392 ”Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої освіти“, наказів Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 №1456 ”Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі“; від 20.12.2002 №732 ”Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах“ (зі змінами), від 19.06.2003 №389 ”Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназії, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)“, від 16.04.2014 №460 ”Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572“, від 12.12.2014 №1465 ˮПро внесення змін до додатків 1-13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 03.04.2012 №409“, від 29.05.2014 № 657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834“, від 08.05.2015 №518 ˮПро внесення зміни до деяких наказів“, листів Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006

№1/9-140 ”Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназії, ліцеїв, колегіумів“ (у частині організації навчально-виховного процесу), Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01); власного Статуту.

За Статутом навчальний заклад – Малинівська гімназія Чугуївської районної ради Харківської області.

Мова навчання – українська.

У 2015/2016 навчальному році в Малинівській гімназії функціонуватимуть 18 класів, в яких навчатимуться 375 учнів.

Робочий навчальний план гімназії на 2015/2016 навчальний рік складено на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 №1/9-253 ˮПро структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів“:

- для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 (додаток 1) – додатки 1-6;

- для 4-го – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460 (додаток 2) – додаток 7;

- для 5-7-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409, (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664), із змінами, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465, (додаток 8) – додатки 8-12;

- для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 (додатки 1, 22) – додатки 13-16;

- для 10-11-х класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834, зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 (додатки 9, 23) – додатки 17, 18.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів в основній школі організовується допрофільне навчання: у 8-Б та 9-А класах – математичний; у 8-А та 9-Б класах – філологічний; у старшій школі – за філологічним напрямом диференціації навчання у 10-А та 11-А класах за профілем української філології.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план Малинівської гімназії включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення курсів за вибором, спеціальних курсів, факультативів та індивідуальних занять, а саме:

- у 4-6-х класах з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти на вивчення предметів ”Музичне мистецтво“ та ”Образотворче мистецтво“ (по 0,5 години на тиждень);

- у 1-2-х класах з метою формування навичок каліграфічного письма, вдосконалення графічних навичок, техніки письма і розвитку зв’язного мовлення молодших школярів на курс за вибором ”Каліграфія“ (з елементами розвитку зв’язного мовлення) (по 1 годині на тиждень);

- у 1-2-х класах з метою формування в молодших школярів образного мовлення, естетичних смаків, підвищення рівня володіння державною мовою та сприяння розвитку пам’яті, уяви, мислення, фантазії, збагачення словникового запасу на курс за вибором ”Поетика“ (по 1 годині на тиждень);

- у 8-х класах на курс за вибором ”Основи інформатики“ (по 1 годині на тиждень);

- у 5-8-х класах з метою поглиблення знань про духовний світ у межах православної традиції, сприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань регіональної, національної та світової духовної культури на факультативний (спеціальний) курс ”Православна культура Слобожанщини“ (по 0,5 години на тиждень), який викладатиметься відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Харківської державної адміністрації від 02.11.2010 №579 ”Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту ”Православна культура Слобожанщини“;

- у 5-6-х класах запроваджується курс за вибором ”Основи споживчих знань“ (по 0,5 години на тиждень);

- у 7-х класах продовжується вивчення курсу за вибором ˮОснови споживчих знань“ (по 1 годині на тиждень);

- з метою формування в учнів умінь і навичок вільного і комунікативно доцільного використання засобів мови в усіх видах мовленнєвої діяльності на курс за вибором ”Російська мова“:

- у 3-х – по 2 години на тиждень;

- у 5-6-х на спеціалізований навчальний предмет ”Російська мова“ (по 2 години на тиждень);

- у 7-х класах курс за вибором ˮРосійська мова“ (по 1 годині на тиждень);

- у 5-7-х класах з метою стимулювання природних механізмів мовлення, освоєння учнями різних мовленнєвих жанрів, формування власного стилю мовлення на факультативний курс ”Шкільна риторика“ (по 0,5 години на тиждень) та курс за вибором у 7-х класах (по 0,5 години на тиждень);

- у 5-6-х класах відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №664, на курс за вибором ”Етика“ (по 1 годині на тиждень);

- у 8-9-х класах на виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 №476 ”Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу ”Харківщинознавство“, з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю міста Харкова на спеціальний курс ”Харківщинознавство“ (по 1 годині на тиждень) з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту;

- у 7-х класах на курс за вибором: ˮВибрані питання алгебри“ (по 1 годині на тиждень);

- у 8-А класі на курси за вибором: ”Синтаксис простого та простого ускладненого речення“ (1 година на тиждень), ”Практикум з правопису української мови“ (1 година на тиждень), ˮЛінгвістична лабораторія“ (1 година на тиждень);

- у 8-Б класі на курси за вибором: ”Подільність цілих чисел“ (1 година на тиждень), ”Задачі економічного змісту в курсі алгебри“ (0,5 години на тиждень), ˮМодуль числа“ (0,5 години на тиждень), ˮРозвʼязування задач з параметрами“ (0,5 години на тиждень);

- у 9-А класі на курси за вибором: ”Задачі економічного змісту в курсі алгебри“ (0,5 години на тиждень), ”Модуль числа“ (0,5 години на тиждень), ˮДесять уроків гармонії“ (1 година на тиждень“);

- у 9-Б класах ”Практикум з правопису української мови“ (1 година на тиждень), ”Синтаксис складного речення“ (1 година на тиждень);

- у 10-А класі з метою забезпечення профільного навчання на курси за вибором: ˮОрфографічний практикум“ (1 година на тиждень), ”Практикум із синтаксису української мови“ (1 година на тиждень) та факультативні курси: ”Поетична лабораторія“ (1 година на тиждень), ”Художня література в контексті світової культури“ (1 година на тиждень), ”Школа журналіста“ (1 година на тиждень);

- у 11-А класі з метою забезпечення профільного навчання на курси за вибором: ˮОрфографічний практикум (1 година на тиждень), ˮПоетична лабораторія“ (0,5 години на тиждень) та факультативні курси: ”Практикум із синтаксису української мови“ (1 година на тиждень), ”Художня література в контексті світової літератури“ (по 1 годині на тиждень), ˮШкола журналіста (1 година на тиждень);

- у 11-А класі з метою забезпечення якісної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання на курс за вибором ˮМетоди розвʼязування задач з математики“ (1 година на тиждень).

У 10-А класі з метою виконання програми з математики академічного рівня виділено додатковий час на математику (1 година на тиждень), викладання здійснюватиметься за програмою 2 години на тиждень на алгебру та початки аналізу, 2 – на геометрію.

За рахунок інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси у 1-2-х, 5-А класах – ”Природознавство“ (по 2 години на тиждень), у 6-х класах – ”Історія України. Всесвітня історія“ (по 2 години на тиждень), у 5-9 класах – ”Основи здоров’я“ (5-7 класи – по 1 годині на тиждень, 8-9 класи – по 0,5 години на тиждень).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 №518 ”Про внесення зміни до деяких наказів“ у 5-11-х класах назву навчального предмета ˮСвітова література“ замінено ”Зарубіжна література“.

З метою виконання Державного стандарту повної загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з предмета ˮЗахист Вітчизни“ у 10-А, 11-А класах 0,5 години реалізується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.

Предмет ”Фізична культура“ реалізується за рахунок модулів, які визначені шляхом анкетування учнів 5-9, 10-11 класів:

- 5-А клас – легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика, туризм;

- 6-і класи – легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика, туризм;

- 7-і класи – легка атлетика, баскетбол, волейбол, гімнастика, туризм;

- 8-і класи – легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика, лижна підготовка, туризм;

- 9-і класи – легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика, лижна підготовка, туризм;

- 10-А клас – легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика, лижна підготовка;

- 11-А клас – легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика, лижна підготовка.

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 №462 ”Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти“ та від 23.11.2011 №1392 ”Про затвердження Державного стандарту базової повної середньої освіти“ години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Викладання предмета ”Захист Вітчизни“ проводиться у 10-11 класах по 1,5 години на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 ”Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834“.

Предмет ”Трудове навчання“ реалізується за рахунок модулів:

- 5-А клас – ”Технологія виготовлення м’якої іграшки“;

- 6-і класи – ”Технологія виготовлення швейних виробів“;

- 7-і класи – ”Технологія плетіння спицями“;

- 8-і класи – ”Технологія вишивання мережками“;

- 9-і класи – ”Технологія оздоблення одягу“.

Предмет ”Технології“ реалізується за рахунок модулів:

- 10-А клас – ”Технологія виготовлення дитячого одягу“;

- 11-А клас – ”Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів“.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5) викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Відповідно до навчальних програм будуть викладатися предмети ”Алгебра“ та ”Геометрія“ у 7-А, 7-Б класах протягом навчального року – ”Алгебра“ – 2 години на тиждень, ”Геометрія“ – 2 години на тиждень; предмети ”Українська мова“ та ”Літературне читання“ у 2-х, 3-х, 4-му класах: І семестр – ”Українська мова“ – 4 години, ”Літературне читання“ – 3 години, ІІ семестр – ”Українська мова“ – 3 години, ”Літературне читання“ – 4 години.

Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмного матеріалу введені години індивідуальних занять з української мови у 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б – по 1 годині на тиждень, а у 8-А, 9-А, 9-Б класах по 0,5 години на тиждень.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 №128 ”Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладів“, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за №229/6517, при вивченні окремих предметів у гімназії запроваджується поділ класів на групи:

- при вивченні англійської та російської мови у 2-11 класах (більше 27);

- при вивченні інформатики у 2-11-х класах (на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

- при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11 класах (окремо для хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі);

- при проведенні уроків з трудового навчання у 5-9 класах (більше 27).

Поділ класів на групи при вивченні предмета ”Захист Вітчизни“ здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

Програмне забезпечення інваріантної складової робочого навчального плану здійснюється відповідно до державних програм для учнів 1-11 класів (додаток 19).

Курси за вибором, спеціальні курси та факультативи у 1-11 класах викладаються за державними програмами, затвердженими та рекомендованими Міністерством освіти і науки України (Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту України) та регіональними програмами, схваленими на засіданні методичної ради комунального вищого навчального закладу ”Харківська академія неперервної освіти“ комунального закладу ”Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти (додаток 20).
ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2015/2016 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 25 грудня 2015 року, ІІ семестр – з 11 січня по 27 травня 2016 року.

Орієнтовні терміни канікул:

осінні: 26 жовтня – 1 листопада 2015 року;

зимові: 28 грудня 2015 року – 10 січня 2016 року;

весняні: 21 – 27 березня 2016 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, можуть проводитися для учнів 1-го класу додаткові тижневі канікули.

Тривалість уроків у гімназії становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Різниця в часі начальних годин 1-4-х класів компенсується збільшенням тривалості перерв між уроками, додатковий облік і компенсація навчального часу у початковій школі у 2015/2016 навчальному році не проводиться.

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року №1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року №157/26602 (перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково (лист Міністерством освіти і науки України від 22.05.2015 №1/9-253).

Вручення документів про освіту відбудеться для випускників 9-х класів – 8-9 червня, 11-х класів – 28-29 травня.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Директор Малинівської гімназії

Чугуївської районної ради Харківської області А.В.Фендрікова

Додаток 1,

складений відповідно до додатка 1

Типових навчальних планів початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний...
Комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Найвищий відсоток якості знань у класах: 2-а-80 %, 2-б-74%, 2-в-68%, 3-в-60%, 4-в-64%, 5-б-41%, 11-б-58%. Найнижчий відсоток якості...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Література з теми проекту Очікувані результати реалізації проекту...
...

Погоджено затверджую
Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №75 Харківської міської ради Харківської області

Роклад уроків Харківського навчально-виховного комплексу №15 Харківської...
Роклад уроків Харківського навчально-виховного комплексу №15 Харківської міської ради Харківської області

Затверджую
Мечебилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Барвінківської районної ради Харківської області

Підсумки роботи гімназії за 2010-2011 навчальний рік. Стор
України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей;...

Розклад занять
Харківської загальноосвітньої школи i-iiiст. №101 Харківської міської ради Харківської області

Звіт керівника
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 Харківської міської ради Харківської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка