Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дбн в 2-10-2001 Держбуд України

Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) дбн в 2-10-2001 Держбуд України

Сторінка1/54
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

ДБН В.2.2-10-2001

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДБН В.2.2-10-2001


Держбуд УкраїниКиїв – 2001РОЗРОБЛЕНІ

AT медінвестпроект (арх. Касперт І.М.

- керівник; інж. Граб М.М.; арх. Лелеко О.Д.;

інж. Лісненко Л.О.; інж. Молдакова Л.М.;

інж. Мошненко Г.П.; інж. Стацевич В.І.;

інж. Пивовар П.М.; канд. Мед. наук Прокопович О.С.; лікар Чередник Є.В.)

за участі ВАТ КиївЗНДІЕП (канд. арх. Куцевич В.В.);

ЗАТ НВП медінжсервіс (інж. Бура Н.Т.,
інж. Козловський Л.М.); ГСЕУ МОЗ України (лікар-інспектор Скрипник А.П.); УНГЦ МОЗ України (доктор мед.наук Акименко В.Я., канд. Мед. наук Янко Н.М.)

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків та споруд Держбуду України (канд. арх. Муляр Л.Х., арх. Авдієнко О.П., арх. Коротков В.Є., арх. Яценко Г.П., інж. Шестак В.П.)


ЗАТВЕРДЖЕНІ

Наказом Держбуду України від 4 січня 2001 р. № 2 і введені у дію з 1 квітня 2001 р.
© "Укрархбудінформ"

ВСТУП


Ці Норми є складовою частиною системи нормативних документів на громадські будинки і споруди, базовим документом якої є ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки і споруди. Основні положення ".

Дані Норми за необхідності можуть доповнюватись Посібниками з проектування окремих видів і типів закладів охорони здоров'я.


ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-10-2001 “Заклади охорони здоров’я, затверджена наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 і введена в дію з 1 квітня 2005 року


ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 3.6. Слова: “згідно зі СНіП 2.01.02” замінити словами: "згідно ДБН В.1.1-7", далі за текстом.

Пункт 3.15. Слова: “висотою від рівня планувальної позначки землі до підлоги верхнього поверху не більше 26,5 м” замінити словами: "умовною висотою до 26,5 м включно".

Пункт 6.1. Слова: “вимоги ДБН В.2.2-9 (п.3.11)” замінити словами: "вимоги ДБН В.2.2-9 (пункт 3.11, 3.15)".

Пункт 7.63. Позначення “СНіП 2.04.08” замінити на: "ДБН В.2.5-20".

Пункт 7.68. доповнити другим абзацом:

“Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум’я, виготовлюватися з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних по токсичності продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум’я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)

Пункт 11.3. Слова: “згідно з п.4.4” замінити словами “згідно з 4.3”

Додоток Б. Рядок “СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение” замінити рядком “ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання”.

Рядок “СНіП 2.01.02-85 Противопожарные нормы” замінити рядком “ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва”.

Рядок “Правила пожежної безпеки в Україні” замінити рядком “НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні”.

Доповнити додаток Б рядками:

“ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспостранение горения

ДСТУ 4216-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (ІЕС 60332-1:1993, MOD)

ДСТУ 4217-2003 Випробування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2: Випробування на поширення полум’я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (ІЕС 60332-2:1989, MOD)”
Додаток В доповнити таким терміном та його визначенням:

“Умовна висота будинку – за пунктом 2.18 ДБН В 1.1-7”

ПОПРАВКА ДО ОПУБЛІКОВАНИХ ЗМІН ЧИННИХ НД

На підставі офіційної інформації, що надійшла до редакції після виходу з друку 4-го номеру журналу "БІС" за 2004 рік, вноситься ПОПРАВКА до опублікованих у ньому

Зміни № 1 ДБН В.2.2-7-98, Зміни № 1 ДБН В.2.2-8-98, Зміни № 1 ДБН В.2.2-10-2001:


Надруковано Повинно бути

"НАПБ А.01.001-95"

"НАПБ А.01.001-2004"


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Будинки і споруди

ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ДБН В.2.2-10-2001

На заміну СН 535-81


Дані Норми поширюються на проектування нових і реконструкцію існуючих будинків і споруд усіх типів закладів охорони здоров'я незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності, а також приміщень медичного призначення, вбудованих чи таких, що входять до складу інших типів будинків.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб-суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.

Перелік видів будинків і споруд закладів охорони здоров'я наведений у додатку А.

Перелік нормативних документів, на які наведені посилання в цих Нормах, наведений у додатку Б.

Терміни та їх визначення наведені у додатку В.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   54

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації Схвалено наказом Міністерства освіти І науки...
...

Державні будівельні норми україни будинки І споруди будівлі І споруди...
Об'єднанням "Укрндіагропроект" Мінсільгосппроду України (базова організація) (керівник теми канд екон наук, заслужений будівельник...

Державні будівельні норми україни будинки І споруди підприємства торгівлі дбн в 2-23: 2009
...

Донецький медичний ліцей
Українська І зарубіжна культура. Навчальний посібник / Під заг ред. Заблоцької К. В. Донецьк: "Східний видавничий дім", 2001. 372...

Закон України
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №13—17, ст. 112) такі зміни

Галузева угода між Міністерством освіти І науки, молоді та спорту...
Цк профспілки працівників освіти І науки України – повноважним представником найманих працівників (далі – Сторони) укладено відповідно...

Термін
Мінприроди України на отримання сертифікату екологічного аудитора у відповідності до вимог Закону України «Про екологічний аудит»....

Додаток 1 до ухвали засідання виконкому Ради Західного наукового...
Нан україни та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р а. Львівської області у 2016 р

Кабiнет мiнiстрiв україни постанова київ
Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї...

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися...
Нан україни, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р. Є. Кравецького нан україниБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка