Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Засідання навчально-методичної ради

Засідання навчально-методичної радиЛуцький національний технічний університет
Протокол № 9

засідання навчально-методичної ради

19. 05. 2015 р.

Присутні: члени навчально-методичної ради згідно зі списком (список додається).
Голова: З. В. Герасимчук
Секретар: Л. А. Мельничук
Порядок денний:

1. Про результати роботи центру післядипломної освіти

Доповідач: начальник навчально-наукового центру післядипломної освіти Л.Ю. Матвійчук

2. Про стан розповсюдження науково-методичної літератури

Доповідач: начальник редакційно-видавничого відділу Г.С. Петренюк

3. Розгляд і рекомендації до друку навчально-методичних праць

Доповідач: інспектор Л.А. Мельничук
1. СЛУХАЛИ: начальника навчально-наукового центру післядипломної освіти Л.Ю. Матвійчук про результати роботи центру.

Післядипломна освіта у Луцькому НТУ здійснюється за такими спеціальностями: «Облік і аудит», «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)», «Фінанси і кредит», «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», «Товарознавство та експертиза в митній справі», «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами), «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Промислове і цивільне будівництво», «Міське будівництво та господарство», «Автомобільні дороги та аеродроми», «Автомобілі та автомобільне господарство», «Комп’ютерні системи та мережі».

Станом на травень 2015 року на базі ННЦПО Луцького НТУ підготовку здійснюють 216 студентів.

Варто зазначити, що у Луцькому НТУ успішно запроваджено соціальні ініціативи держави щодо «ваучеризації». Університет успішно співпрацює у цьому напрямку з чотирма центрами зайнятості Волинської області. Так, держава фінансує навчання осіб, вік яких перевищує 45 років з страховим стажем роботи не менше 15 років.

Станом на травень 2015 року у Луцькому НТУ здійснюється підготовка студентів-ваучеристів за чотирма спеціальностями – промислове і цивільне будівництво, міське будівництво та господарство, автомобілі та автомобільне господарство та комп’ютерні системи та мережі.

Крім кваліфікаційних програм з перепідготовки, ефективним напрямком діяльності ННЦПО Луцького НТУ є організовуване навчання у формі перекваліфікації та підвищення кваліфікації, яке зумовлене зміною характеру та змісту праці фахівців на займаній посаді, моральним старінням знань, частковою втратою умінь та навичок виконувати професійні обов’язки і т.д.

У цьому напрямку успішно запроваджено курси для керівників ОСББ за навчальною програмою «Управитель житловою нерухомістю» з видачею відповідних свідоцтв. Варто зазначити, що у 2014 році на базі навчально-наукового центру післядипломної освіти Луцького НТУ таку підготовку успішно здійснили 25 слухачів на замовлення Луцької міської ради, а у 2015 році планується підготовити ще 30 керівників ОСББ.
УХВАЛИЛИ: звіт про роботу навчально-наукового центру післядипломної освіти затвердити, роботу вважати задовільною.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: начальника редакційно-видавничого відділу Г.С. Петренюк про стан розповсюдження навчально-методичної літератури.

Станом на 01.04.2015 р. слід відмітити кафедри з найбільшим і найменшим залишком навчально-методичної літератури.

Найбільша залишкова вартість спостерігається на кафедрах автомобілів і транспортних технологій, комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування, приладобудування, менеджменту та маркетингу, економіки та підприємництва, прикладної статистики та економіки праці. Найменша залишкова вартість є на кафедрах автоматизованого управління виробничими процесами, комп’ютерних технологій професійного навчання, комп’ютерної інженерії, машин легкої промисловості, інженерного та комп’ютерного забезпечення агропромислового комплексу, фізичного виховання, промислового та цивільного будівництва, міського будівництва та господарства, дизайну, автомобільних доріг і аеродромів, обліку і аудиту, філософії, політології та права.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома, посилити роботу щодо реалізації начально-методичної літератури.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: інспектора Л. А. Мельничук, яка представила до друку в редакційно-видавничому відділі Луцького НТУ наступні навчально-методичні видання:

- навчальний посібник «Інфраструктура та ринок дорожніх транспортних засобів» (В.А. Кищун);

- навчальний посібник «Товарознавство сувенірів та товарів народних художніх промислів» (О.І. Передрій, О.В. Пахолюк);

- навчальний посібник «Хімічна технологія та обладнання підприємств. Масообмінні процеси. Частина 1» (О.Д. Клименко, В.С. Пуць, О.В. Шовкомуд);

- навчальний посібник «Трактори і автомобілі» (Л.М. Дацюк, М.В. Вржещ);

- навчальний посібник «Плавання та методика навчання» (С. А. Савчук, І.В. Бакіко, В.Я. Ковальчук);

- довідник «Макетування» (Н.В. Скляренко, О.С. Пасічник);

- навчальний посібник «Технічне обслуговування та ремонт АТЗ» (О.В. Захарчук);

- навчальний посібник «Хімія твердого тіла» (В.Я. Шемет, О.І. Гулай);

-навчальний посібник «Організація дорожнього руху» (О.В. Дзюбинська, М.В. Смаль);

- Історія античного та середньовічного мистецтва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів ІІІ курсу напряму підготовки «Дизайн» денної форми навчання (М.П. Єфімова);

- Історія українського мистецтва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів ІV курсу напряму підготовки «Дизайн» денної форми навчання (М.П. Єфімова);

- Макетування та робота в матеріалі. Методичні вказівки до практичних занять студентів VІ курсу напряму підготовки «Дизайн» денної форми навчання (М.П. Єфімова);

- Історія античного та середньовічного мистецтва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів ІІІ курсу напряму підготовки «Дизайн» денної форми навчання (М.П. Єфімова);

- Електричні машини. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» денної форми навчання (В.В. Лишук);

- Промислова електроніка. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання (О.В. Кирилюк);

- Методичні вказівки до проходження практики студентами напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електропостачання» денної форми навчання (Т.М. Бондарук, І.В. Гаврилюк);

- Менеджмент. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної форми навчання (О.С. Білик);

- Історія українського мистецтва. Конспект лекцій для студентів ІV курсу напряму підготовки «Дизайн» денної форми навчання (М.П. Єфімова);

- Історія давнього мистецтва. Конспект лекцій для студентів І курсу напряму підготовки «Дизайн» денної форми навчання (М.П. Єфімова);

- Електропостачання в галузі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» денної форми навчання (М.М. Євсюк);

- Конструкційні та електротехнічні матеріали. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» денної форми навчання (О.О. Онищук);

- Економічний аналіз. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної форми навчання (О.О. Войтович);

- Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки до практичних занять для студентів всіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання (Л.Ф. Бондарчук);

- Художнє проектування. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки «Дизайн» (Ю.С. Христюк);

- Технологія ремонту електропобутової техніки. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» денної форми навчання (О.П. Герасимчук, В. С. Пуць);

- Електропобутова техніка. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки» (В.С. Пуць, О.П. Герасимчук);
- Конструювання в інтер’єрі. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Дизайн» денної форми навчання (Н.В. Табун);

- Конструювання в інтер’єрі. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Дизайн» денної форми навчання (Н.В. Табун);

- Автоматизовані системи управління на автомобільному транспорті. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» денної та заочної форм навчання (М.М. Скалига, Н.Г. Куць);

- Експлуатаційні властивості АТЗ. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Транспортні технології» денної форми навчання (Н.Г. Куць);

- Проектування та технічне обслуговування гаражного обладнання. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» (Ю.В. Булік, В.І. Бодак);

- Геометричне моделювання. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної та заочної форм навчання (І.Н. Бурчак, Ю.В. Клак);

- Експлуатація технологічного обладнання. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної і заочної форм навчання (В.А. Сай);

- Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної форми навчання (І.Є. Цизь, C.М. Хомич);

- Механізація тваринництва. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної форми навчання (М.С. Шведик);

- Взаємодія видів транспорту. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Транспортні технології» денної форми навчання (І.С. Мурований);

- Системи 3-D моделювання обладнання харчових виробництв. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» денної форми навчання (І.М. Дударєв);

- Основи первинного обробітку та зберігання продукції тваринництва. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної форми навчання (Ю.Л. Гунько);

- Ресурсозберігаючі технології на автотранспорті. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Транспортні технології» денної форми навчання (В.І. Захарчук, О.В. Захарчук);

- Основи теорії автоматичного управління. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Машинобудування» заочної форми навчання (С.П. Шимчук);

- Комп’ютерні технології в розрахунках обладнання харчових виробництв. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної та заочної форм навчання (І.В. Тараймович);

- Основи теорії систем і управління. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті» для студентів денної форми навчання (І.О. Павлова);

- Методичні вказівки до проходження практики для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної форми навчання (Е.Л. Селезньов, Г.В. Єфімчук, В.С. Пуць);

- Основи розрахунку та конструювання типових машин. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної та заочної форм навчання (О.В. Шовкомуд, О.Л. Ткачук);

- Обладнання підприємств хімічного чищення та пралень. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» денної та заочної форм навчання (О.Л. Ткачук, О.П. Герасимчук);

- Технологія ремонту обладнання галузі. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної та заочної форм навчання (А.Г. Картавий);

- Автотехнічна експертиза і страхування АТЗ. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Транспортні технології» денної та заочної форм навчання (В.В. Швабюк, В.І. Павлюк);

- Фірмове обслуговування транспортних засобів. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Транспортні технології» денної та заочної форм навчання (В.В. Швабюк, В.І. Павлюк);

- Дорожньо-будівельні машини. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної та заочної форм навчання (Н.О. Толстушко);

- Політологія. Конспект лекцій для студентів 4 курсу напрямів «Будівництво», «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» денної форми навчання (Р.М. Мельник);

- Біологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів І курсу всіх спеціальностей денної форми навчання (В.Я. Бущук);

- Іноземна мова за професійним спрямуванням (Німецька мова). Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів ІІІ курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» денної форми навчання (І.В. Крат);

- Хімія. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів 1 курсу всіх напрямів підготовки денної форми навчання (Н.М. Чорноус);

- Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності «Організація виробництва» денної форми навчання (Л.В. Зубчик);

- Менеджмент. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Організація виробництва» (О.О. Гончаренко);

- Організація вантажних автомобільних перевезень. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Організація перевезень і управління на автотранспорті» денної форми навчання (А.П. Мельничук);

- Історія України. Конспект лекцій для студентів ІІ курсу усіх спеціальностей денної форми навчання (Н.І. Шимчук);

- Економіка підприємства. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» денної форми навчання (Л.В. Зубчик);

- Технології пошуку роботи. Методичні вказівки до практичних занять для бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» денної та заочної форм навчання (А.І. Гордійчук);

- Логістичний менеджмент. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Логістика» денної та заочної форм навчання (Л.Л. Ковальська, К.І. Оксенюк);

- Казначейська справа. Методичні вказівки до практичних занять для студентів 2-3 курсу спеціальності «Бухгалтерський облік» денної форми навчання (Т.Ф. Будько);

- Будова і експлуатація обладнання. Конспект лекцій для студентів 3 курсу спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» денної форми навчання (С.М. Савчук);

- Хімія з основами біогеохімії. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів 1-го курсу напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання (О.І. Гулай, Ю.О. Пашинська);

- Транспортно-накопичувальні системи та промислові роботи. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму «Інженерна механіка» усіх форм навчання (Р.М. Полінкевич, О.Ю. Повстяной);

- Технологічна оснастка. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки « Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання (Г.А. Герасимчук);

- Технологія пакування і зберігання пакованої продукції. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання (О.М. Залета);

- Процеси та обладнання пластичного деформування матеріалів. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання (Ю.М. Гребенчак);

- Прогресивні напрямки технології виготовлення деталей. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Технологія машинобудування» денної та заочної форм навчання (Л.М. Самчук);

- Історія України. Методичні вказівки до семінарських занять для бакалаврів напряму підготовки «Облік і аудит» денної форми навчання (М.П. Костюк);

- Фінансовий ринок. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання (А.М. Ніколаєва);

- Англійська мова. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів І курсу напряму підготовки «Міжнародна економіка» денної форми навчання (Н.П. Киселюк);

- Центральний банк і грошово-кредитна політика. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання (Н.М. Чиж);

- Товарна інформація. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Товарознавство та торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання ( О.І. Передрій);

- Електромагнітні перехідні процеси. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» денної та заочної форм навчання (Л.В. Давиденко);

- Енергетичний аудит та енергоменеджмент. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» усіх форм навчання (Л.В. Давиденко);

- Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Охорона праці» денної та заочної форм навчання (М.Є. Ліщук);

- Агроекологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної форми навчання (С.П. Бондарчук, І.М. Мерленко);

- Біологія (Ботаніка). Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання (В.В. Іванців);

- Фізика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму «Приладобудування» денної форми навчання (Ю.В. Коваль, Д.А. Захарчук);

- Автоматизація виробничих процесів в приладобудуванні. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Приладобудування» денної та заочної форм навчання (В.Ю. Денисюк);

- Біологія (Генетика). Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форм навчання (В.В. Іванців);

- Комп’ютерні технології в навчальному процесі. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Професійна освіта» денної та заочної форм навчання (О.О. Герасимчук, Н.А. Олексів);

- Основи побудови автоматизованої системи «Розумний дім». Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної та заочної форм навчання (П.О. Гуменюк);

- Технічні засоби автоматизації. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання (П.О. Гуменюк);

- Основи технології виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної та заочної форм навчання (Л.О. Гуменюк, Т.П. Маркова);

- Основи технології виробництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» денної та заочної форм навчання (Л.О. Гуменюк);

- Теорія інформації. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчання (Р.Я. Грудецький);

- Теорія інформації. Конспект лекцій для студентів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» усіх форм навчання (Р.Я. Грудецький);

- Проектування та експлуатація інформаційних систем. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Професійна освіта. Компютерні технології в управлінні і навчанні» денної та заочної форм навчання (І.Є. Андрущак);

- Проектування та експлуатація інформаційних систем. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Професійна освіта. Компютерні технології в управлінні і навчанні» денної та заочної форм навчання (І.Є. Андрущак, Ю.С. Повстяна);

- Електронна комерція. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Професійна освіта» денної та заочної форм навчання (Ю.С. Повстяна, І.Є. Андрущак);

- Товарознавство послуг. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Товарознавство та торговельне підприємництво» денної та заочної форм навчання (Г.І. Голодюк);

- Податкова звітність. Конспект лекцій для студентів спеціальностей «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання (І.В. Жураковська);

- Податкова звітність. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальностей «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання (І.В. Жураковська);

- Місцеві фінанси. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси та кредит» денної та заочної форм навчання (В.Ю. Дорош);

- Місцеві фінанси. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Фінанси та кредит» денної та заочної форм навчання (В.Ю. Дорош);

- Бюджетний менеджмент. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання (М.С. Забедюк);

- Фінансовий консалтинг. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання (М.С. Забедюк);

- Загальна екологія та неоекологія. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної форми навчання (В.О. Волянський, І.Я. Мисковець);

- Мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання (М.В. Хвищун);

- Основи взаємозамінності. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології» денної та заочної форм навчання (О.Л. Кайдик, Т.В. Терлецький);

- Санітарно-технічне обладнання будівель. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Охорона праці» денної форми навчання (С.В. Синій, І.О. Парфентьєва);

- Сучасні напрямки розвитку дизайну: проектні розробки. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Дизайн» денної та заочної форм навчання (О.В. Приступа);

- Тестування програмного забезпечення. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (О.О. Герасимчук);

- Крос-платформенне програмування. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Професійна освіта» денної та заочної форм навчання (В.В. Кабак);

- Вища математика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Інженерна механіка» денної та заочної форм навчання (С.М. Лісковець, О.В. Гуда);

- Вища математика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної та заочної форм навчання (В.М. Тимощук, Л.Г. Грінченко);

- Теорія ймовірностей та математична статистика. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання (В.М. Тимощук, Л.Г. Грінченко);

- Моделювання транспортних систем. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту) денної форми навчання (В.В. Лотиш);

- Моделювання транспортних систем. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту) денної форми навчання (В.В. Лотиш);

- Теорія автоматичного керування. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» усіх форм навчання (Л.М. Маркіна, О.О. Смолянкін);

- Технологія виробництва харчової та переробної промисловості. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» усіх форм навчання (Л.М. Маркіна, О.О. Смолянкін);

- Електроніка та мікропроцесорна техніка. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» усіх форм навчання (О.О. Смолянкін, Л.М. Маркіна);

- Програмування систем реального часу. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» усіх форм навчання (О.О. Смолянкін, Л.М. Маркіна);

- Комп’ютерна схемотехніка. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (В.М. Подоляк);

- МПН: ДИДАКТИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» денної та заочної форм навчання (О.І. Редько);

- МПН: ДИДАКТИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» денної та заочної форм навчання (О.І. Редько);

- Комунікативні процеси в педагогічній діяльності. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Професійна освіта» денної та заочної форм навчання (Н.Л. Панасюк);

- Риторика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Професійна освіта» денної та заочної форм навчання (Н.Л. Панасюк);

- Комп’ютерна схемотехніка. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (В.М. Подоляк);

- Виробничі процеси і обладнання об’єктів автоматизації. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» усіх форм навчання (Л.Ю. Федік);

- Виробничі процеси і обладнання об’єктів автоматизації. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Автоматизоване керування технологічними процесами» усіх форм навчання (Л.Ю. Федік);

- Проектування засобів захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форм навчання (Н.В. Багнюк, В.Я. Семенюк);

- Архітектура комп’ютерів. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання (Н.В. Багнюк, Н.А. Христинець);

- Основи побудови систем штучного інтелекту. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Компютерні системи та мережі» усіх форм навчання (К.В. Мельник, В.М. Мельник);

- Інженерія програмного забезпечення. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання (П.С. Шолом, О.К. Жигаревич);

- Інформатика. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Будівництво» денної та заочної форм навчання (Н.В. Багнюк, С.В. Лавренчук);

- Інформатика. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Фінанси та кредит» усіх форм навчання (С.В. Гринюк, Н.В. Багнюк);

- Тестування комп’ютерних засобів. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія» денної та заочної форм навчання (О.І. Міскевич, К.Я. Бортник);

- Безпечна експлуатація будівель і споруд. Конспект лекцій для студентів, що навчаються за напрямком «Охорона праці» денної форми навчання (П.О. Сунак, Б.О. Парасюк);

- Безпечна експлуатація будівель і споруд. Методичні вказівки до практичних занять для студентів, що навчаються за напрямком «Охорона праці» денної форми навчання (П.О. Сунак, Н.І. Ільчук);

- Вентиляція кондиціонування та очищення повітря. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Охорона праці» денної форми навчання (І.О. Парфентьєва, С.В. Синій);

- Інженерна геодезія. Методичні вказівки до проведення навчальної практики для студентів напряму підготовки «Будівництво» денної форми навчання (О.В. Верешко, Ю.А. Мельник);

- Історія містобудування. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Будівництво» денної та заочної форм навчання (Ю.А. Мельник, О.В. Верешко);

- Чинники успішного працевлаштування. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Будівництво» денної та заочної форм навчання (П.І. Біскуб);

- Архітектура будівель та споруд. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Будівництво» денної та заочної форм навчання (П.І. Біскуб, Б.О. Парасюк);

- Шрифтові композиції. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму підготовки «Дизайн» денної та заочної форм навчання (Р.В. Чугай);

- Опір матеріалів (спецкурс) і основи теорії пружності і пластичності. Методичні вказівки до практичних занять для студентів будівельних спеціальностей денної та заочної форм навчання (В.М. Максимович, О.В. Максимович);

- Теоретична механіка. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів навчально-наукового центру післядипломної освіти будівельних спеціальностей заочної форми навчання (О.Г. Бондарський);

- Інформатика (практикум). Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів напряму підготовки «Будівництво» денної та заочної форм навчання (В.П. Самчук);

- Проектування та розрахунок штучних споруд. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Будівництво» денної та заочної форм навчання (М.І. Коваль);

- Реконструкція та модернізація будівель та споруд. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» денної та заочної форм навчання (С.Я. Дробишинець, Б.А. Боярчук);

- Металеві конструкції. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Будівництво» навчально-наукового центру післядипломної освіти будівельних спеціальностей заочної форми навчання (Л.О. Талах);

- Основи експлуатації автомобільних доріг. Конспект лекцій для студентів напряму «Будівництво» денної та заочної форм навчання (О.В. Андрійчук, В.О. Процюк);

- Грунтознавство, механіка грунтів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напрямку підготовки «Будівництво» денної та заочної форм навчання (Я.І. Панасюк, В.В. Маліков);

- Транспорт і шляхи сполучення. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму «Будівництво» денної та заочної форм навчання (В.А. Гайдукевич);

- Прикладні задачі проектування та будівництва автодоріг. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму «Будівництво» денної та заочної форм навчання (Я.І. Панасюк, В.О. Процюк);

- Фізико-хімічна механіка дорожньо-будівельних матеріалів. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму «Будівництво» денної та заочної форм навчання (О.П. Шимчук);

- Транспортні засоби. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Транспортні технології» денної форми навчання (В.В. Грабовець);

- Інфраструктура транспорту. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Транспортні технології» денної форми навчання (В.В. Грабовець);

- Загальнопромислові електроприймачі. Методичні вказівки до практичних занять для студентів усіх форм навчання напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» (І.В. Грицюк).

Електронні навчально-методичні видання:

- Організація будівельного виробництва (С.Я. Дробишинець, О.В. Єрмуракін),

- Німецька мова для студентів І-ІІ курсів технічних спеціальностей (В.Б. Стернічук, В.А. Триндюк),

- Англійська мова для студентів І-ІІ курсів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» (І.Г. Монатік, В.Б. Приходько),

- Хімія (С.С. Волощинська),

- Оптичні медичні прилади (Ю.С. Лапченко),

- Історія античного та середньовічного мистецтва (І.Г. Абрамюк),

- Чинники успішного працевлаштування (Ю.С. Христюк),

- Історія мистецтва Європи 17-20 ст. (В.В. Хижинський),

- Інформатика (П.А. Пех, Н.А. Христинець, С.В. Лавренчук),

- Охорона праці в галузі (М.В. Рудинець),

- Інженерна та комп’ютерна графіка. Розділ «Розрізи деталей» (В.Л. Величко),

- Конструкція, розрахунок та виробництво СГМ (І.Є. Цизь),

- Історія українського мистецтва (О.В. Приступа),

- Основи композиції (Д.К. Авраменко),

- Техніки живопису (А.С. Дідух),

- Екологія автомобільного транспорту (І.С. Козачук, В.В. Стельмащук),

- Деталі машин (М.М. Толстушко, В.Л. Мартинюк, О.В. Назарівський),

- Основи первинного обробітку та зберігання продукції тваринництва (Ю.Л. Гунько, Ю.В. Федорусь),

- Фінансовий облік-2 (В.В. Чудовець),

- Бухгалтерський облік (Т.М. Писаренко),

- Теорія організації (Н.М. Василик),

- Економіка природокористування (О.М. Шубалий),

- Теоретична та прикладна механіка (О.С. Приходько).

Заступник голови В.І. Талах

Секретар Л.А. Мельничук


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання методичної ради школи №1
Затверджений на засіданні педагогічної ради школи Начальник управління освіти І науки

Засідання науково-методичної ради
Про адаптовані, інноваційні та авторські навчальні програми, підготовлені педагогами Київської області

Засідання науково-методичної ради квнз кор "Академія неперервної освіти"
Про програму освітньої діяльності курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів – учасників Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"...

Засідання педагогічної ради
Моніторинг організації навчально-виховного процесу учнів 1,2 класів в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної...

Рішенням педагогічної ради
Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально- виховного процесу

Засідання педагогічної ради Профільна школа
«Профільна школа в особистісно-розвивальному середовищі: практика, проблеми, перспективи»

План роботи комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний...
Комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

Про організацію від 05 вересня 2014 року методичної роботи
В основі організації методичної роботи з педагогами було покладено диференційований підхід, який реалізовувався трьома моделями

Роклад уроків Харківського навчально-виховного комплексу №15 Харківської...
Роклад уроків Харківського навчально-виховного комплексу №15 Харківської міської ради Харківської області

Додаток 1 до ухвали засідання виконкому Ради Західного наукового...
Нан україни та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р а. Львівської області у 2016 рБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка