Пошук по сайту

Хімія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курсова робота «Упаковка товарів та операції з нею за матеріалами магазину «Престиж»

Курсова робота «Упаковка товарів та операції з нею за матеріалами магазину «Престиж»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


КУРСОВА РОБОТА

«Упаковка товарів та операції з нею (за матеріалами магазину «Престиж»)»
ЗМІСТ


ВСТУП

Кожен п'ятий покупець керується при виборі товару упаковкою. Адже упаковка працює як маркетинговий і рекламний інструмент постійно, а не тільки під час рекламної кампанії. Виходячи з цього, варто пам'ятати, що шаблонний підхід до упаковки зводить її ресурс до нуля, тоді як обґрунтовано - ризиковані рішення можуть вловити і закріпити ту емоцію, яка зробить упаковку (отже і товар) бажаним.

На ряду з назвою і ціною будь-яка упаковка є найважливішим елементом так званого маркетингового міксу. Упаковка грає величезну комунікативну та естетичну роль. Значно полегшує рух товару на ринку, робить товар впізнаваємим, допомагає формуванню та підкріпленню відмінних рис товару (просування бренду), робить товар зручним при транспортуванні.

Актуальність теми даного дослідження, на наш погляд, визначається тим, що в 78% випадках покупці купують товар в стильній і зручній упаковці, ніж без неї. В умовах сучасного, перенасиченого інформацією ринку покупець відчуває безперервний пресинг з боку реклами, а тому саме яскрава упаковка, яку він бачить у магазині, є останнім аргументом на користь покупки того чи іншого товару. Таким чином, наявність у товару «правильної» упаковки безпосередньо впливає на його продажу.

Проблемам упаковки присвятили свої роботи провідні вітчизняні та зарубіжні науковці і спеціалісти: Апопій В.В., Бейтс Б., Блэкуэлл Р., Виноградська А.М., Гончарук Я.А., Зубкова І.Н., Крапко О.П., Леві М., Міканова В.К., Мініард П., Райс Э., Траут Дж., Хайн Т., Энджел Д. та інші, але питання організації операцій з упаковкою, на нашу думку, ще потребують доопрацювання.

Мета даної курсової роботи: за матеріалами магазину «Престиж» провести комплексне дослідження упаковки товарів та операції з нею.

Відповідно до поставленої мети в роботі розв’язується ряд завдань, а саме:

- визначається роль упаковки в процесі обігу товарів;

- аналізується організаційно-економічна діяльності магазину;

- досліджується сучасна класифікація та основні види тари, що існують в Україні та використовується на підприємстві;

- вивчаються особливості стандартизації, уніфікації і маркування тари;

- досліджується організація товарообороту;

- визначаються можливі шляхи скорочення витрат і втрат по тарі.

Предметом даного дослідження є проблеми упаковки товарів в сучасному торгівельному підприємстві, а також організація операції з нею.

Об’єкт дослідження: магазин «Престиж» (Харківська область, м. Ізюм).

Методологічною і теоретичною основою дослідження є положення організації торгівлі, теорії управління, маркетингу, системного аналізу.

Широко використовуються роботи вітчизняних і закордонних учених і фахівців в сфері управління упаковкою та товарооборотом, а також статистична та фінансова звітність магазину «Престиж».

Методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань і досягнення мети використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів дослідження: методи системного аналізу, методи причинно-наслідкового аналізу, методи порівняльного аналізу, методи прямого структурного аналізу, моделювання.

Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, шести параграфів та висновків.
Курсова робота складається з 46 стор., 5 таблиць, 16 рисунків.

1. Роль упаковки в процесі обігу товарів

Багато товарів, що є на ринку, доводиться упаковувати. Деякі маркетологи навіть називають упаковку «п'ятим Р» після ціни, товару, розповсюдження і просування (хоча, більшість з них, схильні вважати упаковку одним з елементів товарної стратегії).

Упаковка включає в себе діяльність з розробки та виробництва жорсткої або м'якої оболонки (тари) для товару. Для більшості товарів упаковка життєво необхідна.

Вона захищає товари від пошкодження до того, як ми їх купимо, наприклад, зберігає чистоту і свіжість продуктів харчування. Крім того, вона нерідко потрібна з точки зору належного маркування товару та повідомлення інформації про нього.

Хоча первинна функція упаковки полягає в тому, щоб просто утримувати та зберігати товар, останнім часом численні фактори зробили упаковку важливим маркетинговим інструментом. Підвищення ролі самообслуговування припускає, що тепер упаковці доводиться виконувати безліч додаткових завдань у сфері продажу, починаючи з привернення уваги та опису товару та закінчуючи здійсненням акту продажу.

Компанії все більше усвідомлюють здатність гарної упаковки забезпечити визнання компанії (чи товару) у покупців.

Наприклад, в середньому супермаркеті з асортиментом близько 15-17 тисяч найменувань типовий покупець переглядає всього 300 найменувань за хвилину. Таким чином, 53% всіх покупок відбуваються під впливом імпульсивного бажання. В таких обставинах жорсткої конкуренції упаковка може виявитися для виробника останнім шансом залучити увагу покупців. За даними досліджень, покупці найчастіше готові в останній момент забути про те, що вони збиралися придбати звичну баночку консервів, які любить їх кішка, якщо в полі зору виявиться красиво оформлений товар конкуруючої марки. Виробники повинні використати особливості дизайну упаковки - розміри, графічне оформлення, текстуру, щоб повідомити про цінні властивості торгової марки і сприяти розрізнення товарів на перевантаженому ринку [28, c.2].

За даними опитування 45 російських бренд-менеджерів підприємств сфери FCG в січні-лютому 2009 р., організованого експертами ORGANICA design consultancy, упаковка стала лідером у відповідях на запитання "Які ключові дизайн-інструменти комунікації зі споживачем спеціалісти вважають найбільш ефективними?" . Близько 85% фахівців бренд-менеджерів віддали свою перевагу саме упаковці, і вже тільки в другу чергу зазначили оформлення місць продажу. Відповідно, в ситуації, коли з дизайном пов'язані високі очікування щодо ефективності, необхідно більш чітко використовувати можливості упакування в комунікації. Результати цих досліджень наводимо на рисунку 1.1 [27].


Рис.1.1. Порівняльний аналіз інструменту комунікацій за впливом на споживача
Розробка оптимальної упаковки для нового товару вимагає прийняття багатьох рішень. Перш за все, необхідно визначити концепцію упаковки (концепція упаковки визначає те, чим повинна бути або що повинна робити упаковка для товару).

Таким чином, рішення щодо оформлення упаковки мають враховувати її конкретні елементи - розмір, форми, матеріал виготовлення, колір, вид тексту та позначення торгової марки. Ці різні елементи повинні взаємодіяти один з одним для підтримки ринкової позиції товару і марочної стратегії. Упаковка повинна відповідати особливостям реклами товару, його ціною і умовами поширення.

Вибравши і представивши упаковку, компанія повинна регулярно її перевіряти на відповідність мінливим змінам смаку покупців і технологічних нововведень. У минулому дизайн упаковки міг залишатися незмінним протягом 15 років, перш ніж виникла необхідність змін. Однак у сучасній швидко змінюється середовищі більшості компаній доводиться оновлювати зовнішній вигляд своїх товарів кожні два-три роки [15, c.210].

Підтримання упаковки відповідно до вимог сьогоднішнього дня зазвичай вимагає невеликих, але регулярних змін, настільки тонких, щоб покупець їх навіть не помічав. Однак деякі варіанти упаковки, навпаки, вимагають складних рішень, рішучих дій і значних витрат. Наприклад, компанія Pepsi витратила в 1996 році 500 мільйонів доларів на переоформлення упаковки свого напою Pepsi (основний червоний колір був замінений синім), проте результати досліджень показали, що цей захід практично не підвищила увагу покупців до товару і істотно не вплинула на конкурентну перевагу основної суперниці - компанії Coca-Cola. Зміну помітили лише половина покупців цього газованого напою і лише 18% визнали, що зміна зробило упаковку більш привабливою. Нарешті, приймаючи рішення щодо упаковки, компанія повинна враховувати зростаючу стурбованість екологічною чистотою пакувальних матеріалів. Отже, рішення про упаковці необхідно приймати з урахуванням інтересів суспільства, і безпосереднього покупця, і самої компанії.

Як стає зрозумілим по наведеному прикладу: упаковка може сильно змінити сприйняття продукту споживачем.

Можемо виділити кілька основних вимог до упакування, що визначають її роль в процесі обігу товарів та стали особливо актуальними останнім часом (див.Рис.1.2):

Рис. 1.2. основні вимоги до упаковки, що визначають її роль для товарообороту [29, c.2]


Економія часу:

Сучасний споживач все чіткіше розуміє цінність власного часу. Покупцеві набагато простіше заплатити за якісний продукт швидкого приготування в зручній упаковці, ніж витрачати час на тривале перебування на кухні.

Перш за все мова, звичайно ж, йде про готові блюда. Їх асортимент в даний час розширюється - від різноманітних нарізок до супів у пакетах, які потрібно просто налити в тарілку і розігріти.

Також розширюється асортимент, здавалося б, звичних вітчизняному споживачеві напівфабрикатів: виробниками пройдено довгий шлях від найпростіших котлет до, наприклад, готових лазіння і страв китайської кухні. І кожен день з'являються все нові й нові найменування. Споживача насамперед цікавить упаковка, в якій продукти можна готувати.

Особливо цікава еволюція процесу відкривання упаковки - сьогодні для нього все рідше і рідше потрібні спеціальні пристосування.

Спеціальна упаковка для різних ситуацій:

Сучасний споживач хоче отримати саме ту упаковку, яка йому необхідна в конкретній ситуації споживання. Враховуючи різноманіття ситуацій споживання, кількість форматів упаковки постійно зростає.

Як приклад візьмемо упаковку прохолодних напоїв. На цьому ринку все починалося з єдиною упаковки - скляної пляшки 0,5 літра. Але для індивідуального споживання часто потрібно менший обсяг, тому в даний час зростає частка продажу напоїв в більш дрібних упаковках.

Застосування в офісі:

В офісі стає затребуваним розфасований, готовий до вживання продукт. Мова може йти про суп в зручному склянці або про готовий сандвічі, який знаходиться в легко розкривається індивідуальній упаковці. Головні вимоги до офісної упаковці можна сформулювати наступним чином: вона повинна легко відкриватися, не бруднитися, містити рівно одну порцію продукту.

Здорове харчування:

Різноманітні товари для здоров'я: добавки в їжу, замінники цукру, спеціально вітамінізовані товари. Добре заробляє людина часто просто не має часу займатися своїм здоров'ям. У той же час такий споживач готовий доплачувати за упаковку, що зберігає всі корисні властивості продукту.

Розширення асортименту:

У багатьох товарних групах відбувається різке розширення асортименту. Зростає частка як дорогих, так і екзотичних товарів. Роль упаковки і тари в торгово-технологічному процесі визначається також функціями, які вони виконують. Ці функції зводяться до наступних:

  • запобігання товару від шкідливого впливу зовнішнього середовища, а також зовнішнього середовища від шкідливого впливу товару;

  • захист товару від впливу інших товарів;

  • забезпечення умов для збереження кількості і якості товарів на всьому шляху їхнього руху зі сфери виробництва в сферу споживання;

  • надання товарам та іншим вантажам необхідної мобільності і створення умов для механізації трудомістких операцій та більш ефективного використання складських і торгових площ;

  • створення більш сприятливих умов для приймання товарів за кількістю та якістю і зручностей для кількісного їх обліку;

  • виконання ролі носія комерційної інформації та торгової реклами;

  • використання тари не тільки як засобу для розміщення товару, його транспортування та зберігання, а й як засобу для викладення і продажу товарів у торговельному залі магазину (тара-обладнання) [16, c.140].

Основні функції упаковки наводимо на схемі (Рис.1.3):


Рис. 1.3. Основні функції упаковки

Висновки.

Підводячи підсумки, слід підкреслити, що з ростом продовольчого ринку змінюються вимоги споживачів до упаковки товару. Таким чином, можна прогнозувати, що компанії, готові задовольнити запити сучасних покупців, отримають можливість зробити хороший бізнес на одному з найбільш швидкозростаючих продуктових ринків у світі - російському. Однак для цього їм потрібно буде також переглянути товарний асортимент і звернути увагу на ще вчора здавалися незвичайними і незвичними товари, упаковку різних форм і розмірів, напівфабрикати і готові страви, офісне харчування, здорові продукти.

Для того щоб сприяти збуту продукції, упаковка повинна виконувати кілька функцій. Зазвичай в дослідженнях визначаються від 3 до 7 таких функцій упаковки. Однак якщо виходити із самих необхідних вимог до упаковки в сучасних вимогах, то слід виділити чотири основні функції: локалізація продукту, захист його від зовнішнього середовища, забезпечення зручності транспортування та подальшого використання продукту й комунікаційна (або інформаційна функція, елемент бренду).

Упаковка являє собою життєво важливий компонент підприємницької діяльності будь-якої компанії, що виробляє яку-небудь продукцію. По суті, вона все більше перетворюється на самостійну ланку, без якого стає неможливим переміщення товарів від виробника до споживача. При цьому її функції постійно розширюються - від збереження і захисту продукту від пошкоджень до задоволення запитів покупця.

Упаковка і товар повинні розглядатися як єдине ціле, вирішення проблем збуту вимагає скрупульозного і одночасного уваги до планування, як упаковки, так і продукту. Використання того чи іншого виду упаковки буває особливо успішним, коли воно розглядається на початку створення нового продукту або коли вдосконалення упаковки відбувається одночасно з удосконаленням продукту. Дієва зв'язок між цими питаннями ефективно сприяє успіху всього проекту.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства
Магазин «Престиж» належить товариству з обмеженою відповідальністю «Престиж» (далі ТОВ «Престиж»), яке було створено колективом підприємства в процесі приватизації ДКП «Магазин № 59» 17 жовтня 1996 року.

Магазин знаходиться за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Маршала Жукова, 6 і являє собою незалежну, недержавну, господарсько-комерційну торгівельну установу створену на необмежений строк.

Товариство працює на принципах повного господарсько-комерційного розрахунку, самофінансування та самоврядування. ТОВ «Престиж» є самостійним господарським суб'єктом.

ТОВ «Престиж» має самостійний баланс і рахунки в банку, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмові бланки, товарні знаки, емблему та інші реквізити.

Метою створення підприємства є отримання прибутку, задоволення економічних та соціальних інтересів учасників та трудового колективу шляхом задоволення поточних потреб громадян в різноманітній продукції, товарах і послугах, розширення сфери використання праці на основі вільного підприємництва і маркетингу. Предметом діяльності є роздрібна та оптова торгівля непродовольчими товарами, електронно-побутовою технікою, косметично-парфумерними виробами, товарами побутової хімії та іншим.

Структури управління підприємством представлена такими ланками:

  • вищий орган управління – збори засновників;

  • виконавчий орган – адміністрація магазину;

  • контрольний орган – ревізійна комісія.

Організаційну та управлінську структуру товариства більш детально подаємо на схемах (Рис.2.1 та 2.2).

Статутний фонд (капітал) складається з грошових внесків засновників і становить 16 500 (шістнадцять тисяч п'ятсот) гривень.


ТОВ «Престиж»

Відділи


Товарознавства та експедиції


Відділ ел. побутової техніки

Госпо-дарча група

Служби

Основні торговельні підрозділи

Відділ парфумерії та косметики
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вступ 3
Ринок України диктує поступовий розвиток промисловості й сільського господарства в напрямку створення якісних товарів у надійній...

Курсова робота
Праця літератора, журналіста, а особливо політичного журналіста стала частиною загальнодержавної справи. Варто згадати, як після...

План Зберігання продовольчих товарів: завдання, фактори, що впливають...
Підприємства І організації, які здійснюють на території Українироздрібний продаж продовольчих товарів, зобов'язані дотримуватисьвстановлених...

Хімічні властивості алканів
Форми та методи: самостійна робота, розповідь учителя, відео- експеримент,робота з підручником, індивідуальна робота, інтерактивні...

Звіт про проходження переддипломної практики
Розділ 2 Діяльність логістичної системи на прикладі салону-магазину «Паркетний світ»

Громадська організація «Олімп» проводить збір речей та товарів щоденного...
«Олімп» проводить збір речей та товарів щоденного вжитку для Дитячого будинку «Любисток», що знаходиться за адресою: вул. Новокиївська,...

Урок та тести на тему: «Словник інструмент пізнання світу. Науково-популярна...
«Словник – інструмент пізнання світу. Науково-популярна І науково-пізнавальна література та форми роботи з нею»

Одеса, 2002 р. Ббк 54. 5я 73 удк. 617(075. 8) Клінічна хірургія
Хірургія сечовидільної системи. У підручнику викладені питання сучасної діагностики та лікування різних захворювань хірургічного...

Позакласна робота з хімії – необхідна умова підвищення професійної...
Позакласна робота є ефективним засобом підвищення професійної компетентності учителя, активізації пізнавальної діяльності та успішного...

Електронна бібліотека української літератури
Вона не чула своїх кроків по землі, так ніби пливла все вперед, далі, в глиб гущавини, І суворі стовбури, здавалось, розступались...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
h.ocvita.com.ua
Головна сторінка